Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OPKOMST VAN HANDEL ENAMBACHT DIE DE BASISLEGDE VOOR HET HERLEVENVAN EEN AGRARISCH URBANESAMENLEVINGKenmerkend aspect 4aDe ...
TIJDVAK 4Tijd van steden en statenAndere namen voor deze tijd:Hoge en Late Middeleeuwen4.1 Opkomst van handel en ambacht4....
Inhoud van de presentatie Vroege Middeleeuwen Groei van de bevolking en opkomst ambachten Opleving van de handel Een s...
De vroege Middeleeuwen Zelfvoorzienende agrarische samenleving•Wonen en werken in kleinenederzettingen.•Economisch leven ...
Onveiligheid Plunderingen vanNoormannenGeen centrale overheid die zorg droegvoor orde en veiligheid
GROEI VAN DE BEVOLKING: Van het einde van het West-Romeinse Rijk tot hetjaar 1000:- Economie stagneerde, handel en ‘indus...
BEVOLKINGSGROEI
TECHNOLOGISCHE VERNIEUWINGEN950-1300 Zaaizaadfactor was 1: 2,5 Nauwelijks metalen landbouwwerktuigen(ijzer was schaars)...
RISTERPLOEG
DRIESLAGSTELSELWintergranenWintergranendie in de winterdie in de wintergroeien op veldgroeien op veld(rogge en(rogge entar...
ROTATIESCHEMAJaar 1Jaar 1 WW ZZ BBJaar 2Jaar 2 BB WW ZZJaar 3Jaar 3 ZZ BB WW
ONTGINNEN
OPKOMSTAMBACHTEN
Opleving van de handel Toenemende veiligheid Hoge edelenprobeerden de rust enveiligheid te herstellen Godsvredebeweging...
 Opbloei van de handel Italiaanse steden Vlaamse lakennijverheid
 Jaarmarkten Plaatselijke markten in dorpen Regionale markten Jaarmarkten in de Champagne Plaatselijke gravenstimulee...
 Efficiëntere organisatie van de handel Wisselbrieven Beter en veiliger betalingsmiddel Kredietverlening Overwinnen v...
Duitse Hanze Samenwerkingsverband tussen handelaren en steden Doel: Uitbreiden en beschermen van de handel Noord- en Oo...
 Simon van Utrecht Kapitein in dienst van de Hanze Voerde het bevel over de vloot die piraterijbestreed Werd ereburgem...
DE HANZESTAD ZUTPHEN ALSVOORBEELD
STEDELIJKE AUTONOMIE GROEIT ALSGEVOLG VAN CENTRALISATIEPOLITIEKStadsrecht =de schriftelijkevastlegging vanalle bestaandeaf...
JAKOBFUGGER
GODRIC OF FINCHALE
STADSRECHT ‘S-HERTOGENBOSCH(1196)
Relatie met andere kenmerkendeaspecten Kenmerk 1c: Het ontstaan van de eerste stedelijkegemeenschappen Kenmerk 3c: De ve...
Literatuurlijst H.P.H. Jansen: Geschiedenis van de Middeleeuwen. 10edruk 1995 M. van Riessen, F. Rovers en A. Wilschut: ...
Landschap en landbouw
Landschap en landbouw
Landschap en landbouw
Landschap en landbouw
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Landschap en landbouw

1,395 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Landschap en landbouw

 1. 1. OPKOMST VAN HANDEL ENAMBACHT DIE DE BASISLEGDE VOOR HET HERLEVENVAN EEN AGRARISCH URBANESAMENLEVINGKenmerkend aspect 4aDe tijd van steden en staten
 2. 2. TIJDVAK 4Tijd van steden en statenAndere namen voor deze tijd:Hoge en Late Middeleeuwen4.1 Opkomst van handel en ambacht4.2 Steden met stadsrecht4.3 Strijd tussen kerk en staat4.4 De kruistochten4.5 Het begin van statenHet pictogram:Op de achtergrond het interieur vaneen stedelijke kathedraal. Op devoorgrond een stadspoort, symbool vanonafhankelijkheid van steden. Kerk enstaat in de stad.Dit tijdvak hoort bij de MIDDELEEUWEN
 3. 3. Inhoud van de presentatie Vroege Middeleeuwen Groei van de bevolking en opkomst ambachten Opleving van de handel Een stad als voorbeeld Relatie met andere kenmerkende aspecten VOGGP
 4. 4. De vroege Middeleeuwen Zelfvoorzienende agrarische samenleving•Wonen en werken in kleinenederzettingen.•Economisch leven concentreerdezich op de domeinen van groot-grondbezitters.
 5. 5. Onveiligheid Plunderingen vanNoormannenGeen centrale overheid die zorg droegvoor orde en veiligheid
 6. 6. GROEI VAN DE BEVOLKING: Van het einde van het West-Romeinse Rijk tot hetjaar 1000:- Economie stagneerde, handel en ‘industrie’ kwijndeweg, bevolkingsgroei is er niet. Adalbert van Laon: “ Zij die bidden, zij die vechten enzij die ploegen.”Andere mogelijkheden waren er niet.Geen handelaren, geen ambachtslieden. Herstel toe te schrijven aan:- verbetering van de landbouw, de grotere veiligheid enpolitieke stabiliteit.
 7. 7. BEVOLKINGSGROEI
 8. 8. TECHNOLOGISCHE VERNIEUWINGEN950-1300 Zaaizaadfactor was 1: 2,5 Nauwelijks metalen landbouwwerktuigen(ijzer was schaars) Verbeterde ploeg: Oude type aratrum (haakploeg), geschikt voorlichte gronden. Nieuwe type carruca (keerploeg), wel geschiktvoor natte kleigrond. Wel bekend uit oudheid, maar pas goed verspreidin middeleeuwen
 9. 9. RISTERPLOEG
 10. 10. DRIESLAGSTELSELWintergranenWintergranendie in de winterdie in de wintergroeien op veldgroeien op veld(rogge en(rogge entarwe)tarwe)Na oogst in lateNa oogst in latezomer:zomer:stoppelweidestoppelweideZomergranenZomergranen(gerst en haver)(gerst en haver)Na oogst inNa oogst invroege zomer:vroege zomer:stoppelweidestoppelweideBraakperiodeBraakperiode
 11. 11. ROTATIESCHEMAJaar 1Jaar 1 WW ZZ BBJaar 2Jaar 2 BB WW ZZJaar 3Jaar 3 ZZ BB WW
 12. 12. ONTGINNEN
 13. 13. OPKOMSTAMBACHTEN
 14. 14. Opleving van de handel Toenemende veiligheid Hoge edelenprobeerden de rust enveiligheid te herstellen Godsvredebeweging“Pax Dei” en “TreugaDei” Einde aan de invallenvan de Noormannen
 15. 15.  Opbloei van de handel Italiaanse steden Vlaamse lakennijverheid
 16. 16.  Jaarmarkten Plaatselijke markten in dorpen Regionale markten Jaarmarkten in de Champagne Plaatselijke gravenstimuleerden bedrijvigheid Verbinding tussen Vlaamseen Italiaanse handelaren 12 eeuw
 17. 17.  Efficiëntere organisatie van de handel Wisselbrieven Beter en veiliger betalingsmiddel Kredietverlening Overwinnen van een morele drempel Ontstaan van het bankwezen Wederzijdse bescherming tussen kooplieden en hetafdwingen van gunstige voorwaarden Organiseren van kooplieden in gilden / compagnieën Voorbeeld van een organisatie:
 18. 18. Duitse Hanze Samenwerkingsverband tussen handelaren en steden Doel: Uitbreiden en beschermen van de handel Noord- en Oostzee
 19. 19.  Simon van Utrecht Kapitein in dienst van de Hanze Voerde het bevel over de vloot die piraterijbestreed Werd ereburgemeester van Hamburg Heeft Klaus Störtebeker gevangengenomen
 20. 20. DE HANZESTAD ZUTPHEN ALSVOORBEELD
 21. 21. STEDELIJKE AUTONOMIE GROEIT ALSGEVOLG VAN CENTRALISATIEPOLITIEKStadsrecht =de schriftelijkevastlegging vanalle bestaandeafspraken envoorrechtentussen koopliedenen stadheer(‘bezegeling’)
 22. 22. JAKOBFUGGER
 23. 23. GODRIC OF FINCHALE
 24. 24. STADSRECHT ‘S-HERTOGENBOSCH(1196)
 25. 25. Relatie met andere kenmerkendeaspecten Kenmerk 1c: Het ontstaan van de eerste stedelijkegemeenschappen Kenmerk 3c: De vervanging van de agrarisch-urbanecultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuurgeorganiseerd via het hofstelsel en horigheid Kenmerk 4b: De opkomst van de stedelijke burgerij entoenemende zelfstandigheid van steden Kenmerk 5a: Het begin van de Europese overzeeseexpansie
 26. 26. Literatuurlijst H.P.H. Jansen: Geschiedenis van de Middeleeuwen. 10edruk 1995 M. van Riessen, F. Rovers en A. Wilschut: Oriëntatie opgeschiedenis D.E.H. de Boer, M. Boone en W. Hessing: Delta 1, DeMiddeleeuwen 300 tot 1500 István Bejczy: Een kennismaking met de middeleeuwsewereld. 2edruk 2004 Ben Speet: De tijd van steden en staten. 2008 Memo, Sprekend Verleden, Werkplaats en Feniks www.wikipedia.org

×