Kloosterliturgie

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kloosterliturgie

 1. 1. KloosterliturgieZoeken naar balans en zoeken naar GodDr. Thomas Quartier
 2. 2. Kloosterliturgie – spirituele Wellness?Contemplatief?„Gezangen van de woestijn en de nacht“(Klaus Berger)Geleefd?„Levensordening als weg naar inzicht in dewaarheid en schoonheid“(Paul van Geest)Ascetisch?„Herontdekking van liturgie als ascese vantijd en ruimte in het getijdengebed”(David Steindl-Rast)
 3. 3. Zoeken naar balans en zoeken naar GodUit balans – Plicht of activismeContemplatieve liturgie – BenedictusGeleefde liturgie – AugustinusAscetische liturgie – Thomas a KempisZoeken naar balans – Liturgie vieren
 4. 4. Uit balans – plicht en activismeVeldimpressies van huidige zusters:„Iedere dag werd tijdens het ontbijt uit deNavolging van Christus voorgelezen”.„Als je een deel van het getijdengebedgemist had, moest je dat inhalen – ook nade nacht doorgewerkt te hebben in hetziekenhuis“.“Ik heb ook wel eens iets tijdens dehoogmis in moeten halen”.
 5. 5. Contemplatieve liturgie – Benedictus“Wij geloven, dat God overal tegenwoordigis, en dat de ogen van de Heer op iedereplaats goeden en kwaden gadeslaan. Maarlaten wij het toch vooral zonder enige twijfelgeloven, als wij deelnemen aan hetdienstwerk voor God” (RB 19, 1-2)„Laten wij bedenken in welke gesteltenis wijvoor het aanschijn van God en van zijnengelen moeten staan en verrichten wij onspsalmgezang zó, dat ons hart in harmonieis met onze woorden“ (RB 19, 6-7)
 6. 6. Contemplatieve liturgie – Benedictus“Terwijl de broeders nog sliepen, stond deman Gods Benedictus, die al begonnenwas aan de nachtwake vóór het uur van hetnachtelijk officie, aan het venster en bad totde almachtige Heer. Terwijl hij naar buitenkeek in het holle van de nacht, zag hijplotseling hoe een van boven neerdalendlicht het nachtelijk duister geheel verdreefen zo intens begon te glanzen dat dit licht,opstralend te midden van de duisternis, hetdaglicht overtrof”Gregorius der Grote VB XXXV, 2
 7. 7. Geleefde liturgie – Augustinus“De herontdekking van de Regel heeft aande afgeslotenheid van de kloostersdefinitief een einde gemaakt. […]Augustinus heeft het tenslotte vanBenedictus gewonnen. […] Hoe veel groterAugustinus ook is dan Benedictus, de tweehadden elkaar meteen begrepen in beiderbijna gelijke mededeling dat het innerlijkbidden met het uiterlijke moetovereenstemmen. Dat is het begin van decontemplatie. Van de eeuwigheid ook. Hetonderhouden van de monotonekloosterregel is het voorspel daartoe”.Kees Fens
 8. 8. Geleefde liturgie – Augustinus„Niet de sociale positie van hun rijke ouders, maarde gemeenschap met hun arme broeders dientvoor hen een bron van trots te worden“ (RA 1).„Wijd u trouw aan het gebed op de daarvooraangewezen uren en tijden. In de gebedsruimtedoet niemand iets anders dan waarvoor die ruimteis bestemd en waarom hij zo heet“ (RA 2; vgl. RB).“Of u nu loopt of stilstaat, bij al uw bewegingenmag u niemand aanstoot geven; alles moet passenbij uw heilige levensstaat. Ook al valt uw oog eensop een vrouw, u mag de blik nooit strak op iemandgericht houden” (RA 4).
 9. 9. Ascetische liturgie – Thomas a Kempis“Een edele minnaar vindt geen rust in degave maar in mij boven alle gave. Niet datdaarom alles verloren is als je eens overmij of over mijn heiligen minder goedegevoelens hebt dan je zou willen. Datgoede en zoete gevoelen dat je somsbemerkt, is het gevolg van nabije genadeen een zekere voorsmaak van het hemelsevaderland. Men moet er niet te veel opsteunen want het komt en gaat” (IV, 6, 8-11)Thomas a Kempis, Imitatio Christi
 10. 10. Ascetische liturgie – Thomas a Kempis“Achtzaamheid achteraf [de communie] isniet minder vereist dan innigevoorbereiding vooraf. Want de juisteachtzaamheid is op haar beurt de bestevoorbereiding op het verkrijgen van groteregenade. Vandaar dat iemand zich heelongeschikt maakt als iemand zich terstondte veel in uiterlijke troost uitput. Hoed jevoor veelpraterij, blijf in je binnenkamer engeniet van je God” (III, 12, 18-21).Thomas a Kempis, Imitatio Christi
 11. 11. Spirituele Wellness? Liturgie vieren!Contemplatief!Ingebed in het leven van de gemeenschap – ora,lege et labora (Benedictus)Geleefd!Uiterlijk in overeenstemming met het innerlijk inliminele gemeenschap (Augustinus)Ascetisch!Gericht op de uiteindelijke vereniging met God die jereeds nu kunt proeven (Thomas a Kempis)
 12. 12. Zoeken naar balans – Liturgie vieren„Er ontstond in de tweede helft van de20eeeuw een enorme behoefte aannieuwe liturgische teksten engezangen. Soeterbeeck liet zich in dieperiode niet onbetuigd. De zusterstoonden de kracht van hun canonialetraditie en stelden hun kloosterkapelopen voor nieuwe ideeën en creatievevormen. […] Het werd een drukbezocht oord van liturgisch leven“.(Rudolf van Dijk, In: Priorij Soeterbeeck, p. 70)
 13. 13. Zoeken naar balans – Liturgie vierenLaten we dan eindelijk eens wakker worden enopletten!Waakzaam zijn – gericht op alles in de kerk endaarbuiten;nederig – niet alleen op onszelf lettend;levendig – liturgisch in alles wat wij doen en laten;aanstekelijk – opdat we doorgeven wat we ervaren;gelovig – dit is: gericht op de alles Overstijgende!Wij willen daarom een liturgische oefenschool gaanstichten voor de zintuigen.Ontvlucht niet de smaakvolle weg die aan het beginaltijd onwennig is.Naarmate je voortgang maakt en in balans komt,verruimt zich je harten ontdek je onmetelijke innerlijke regionen en deBron van alles die daarin opweltParafrase op de Proloog van de RBTh. Quartier: De Kovel 2010

×