Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karel de Grote

794 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Karel de Grote

  1. 1. Hoe probeerdeKarel de Grotede politieke stabiliteitin Europa te herstellenna de val van Rome?
  2. 2. Steun van de PausWereldlijke machtVerdediger vanhet Christendom
  3. 3. Probleem: koning heeft geen geldWeinig stedenLagebelastingopbrengsten
  4. 4. Oplossing: het feodale stelselKoning(Leenheer)Leenman(Hertog/graaf/ridder)• Land• Privileges(belasting heffen)• Rechtspraak• Advies• Soldaten leveren• Trouw
  5. 5. Superieur leger
  6. 6. VersnipperingKoning(Leenheer)Hertog(Leenman)Hertog(Leenheer)Graaf(Leenman)Graaf(Leenheer)Ridder(Leenman)
  7. 7. Onderverdeling feodaal bestuurKoning(Rijk)Hertog(Hertogdom)Graaf(Graafschap)Baron(Gewest)
  8. 8. Hoe probeerde Karel de Grote de politiekestabiliteit in Europa te herstellen na de valvan Rome?• Superieur leger;• Steun van de Paus;• Feodaal stelsel.VroegeMiddel-eeuwenPax RomanaHogeMiddeleeuwenVervalWest-RomeinseRijkKarel deGrote100 v.Chr. – 300 n.Chr 300-500 500-768 768-814 1000-1345

×