Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hfdst 1 de veroveringen van columbus en cortes

515 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hfdst 1 de veroveringen van columbus en cortes

 1. 1. hfdst 1 De veroveringen van Columbus en CortesHoofdvraag: Welke gevolgen had de ontdekking en verovering van Amerika? Tijdvak van ontdekkers en hervormers (1500-1600) Periode: nieuwe- of vroegmoderne tijd (1500-1800)
 2. 2. Waarom was de ontdekking van Amerika in 1492 door de Europeanen niet toevallig?• Europeanen reizen al in middeleeuwen door Azië en Afrika – Gevolg: aardrijkskundige kennis van de wereld / cartografie neemt toe• Na 1300 groeiende handel en steden in Europa – Gevolg: behoefte aan ‘exotische’ producten (bv. specerijen) neemt toe Marco Polo 1254-1324• Verbeterde techniek: scheepsbouw, navigatie (o.a. kompas), bewapening – Gevolg 1: zeehandel over lange afstand mogelijk – Gevolg 2: Europeanen militair opgewassen tegen niet-Europese volkeren
 3. 3. 1§1 Columbus verovert Española DeelvraagWelke gevolgen had de verovering van Columbus voor de ‘indiaanse’ bevolking?
 4. 4. De Taïnos-indianen voor de komst van Columbus -Laagontwikkelde techniek en cultuur -Natuurgodsdienst (geloven in ‘begeesterde’ natuur die met magie te beïnvloeden is) - Landbouwsamenleving op gezamenlijke akkers - Leven in stamverband met grote macht stamhoofd (cacique)
 5. 5. Gevolgen komst Europeanen• Gedwongen bekeringen door missionarissen tot christendom en vernietiging indianencultuur• Vernietiging landbouw indianen, onder andere door komst Europees vee (geiten, varkens)• Kolonisatie (komst Spaanse immigranten) leidt tot uitbuiting en slavernij (werken in mijnen en op plantages)• Massale sterfte door Europese ziekten (Indianenhebben geen weerstand tegen griep, mazelen en pokken): •gevolg lange termijn: er leven geen oorspronkelijke bewoners meer op Hispaniola (en andere eilanden Caraïbische Zee)
 6. 6. Historisch begrip: standplaatsgebondenheid• Een mening (van personen uit de geschiedenis, maar ook je eigen mening) wordt bepaald door je ‘achtergrond’, bijvoorbeeld door: – Wat je geloof is; – Het land waarin je leeft / opgegroeid bent; – De tijd waarin je leeft; – De groep waarbij je hoort.
 7. 7. 1§2 Cortés verovert Mexico• Deelvraag: welke gevolgen had de Spaanse verovering van het Azteekse
 8. 8. Azteken voor de komst van Cortés• Hoogontwikkelde beschaving: grote steden, techniek en kunst• Azteekse keizer (Moctecuhzoma) overheerst met behulp van adel en een sterk leger groot deel van centraal Mexico• Bloeiende economie met productieve landbouw, handel en ambachten • Polytheïstische godsdienst: goden moeten tevreden gesteld worden met mensen offers om natuurlijke orde te bewaren
 9. 9. Komst Cortés en verovering Aztekenrijk• 1519 Cortés valt met Spaans legertje en indiaanse bondgenoten Azteekse rijk binnen – Moctecuhzoma valt niet aan, maar wil Cortés ontmoeten. Want is Cortés werkelijk de teruggekeerde Aztekengod Quetzalcoatl? • Cortés neemt bij verrassing Moctecuhzoma gevangen • Gevolg: oorlog • Spanjaarden winnen dankzij: – Betere bewapening en paarden – Hulp indiaanse bondgenoten – Azteken verzwakt door Europese ziekten
 10. 10. Gevolgen verovering Azteekse rijk• Mexico omgevormd tot Spaanse kolonie ‘Nieuw-Spanje’ – Komst Europese kolonisten (ontstaan mengbevolking)• Afschaffing mensenoffers en ombouw tempels in christelijke kerken• Spaanse grootgrondbezitters en ambtenaren almachtig indianen tot slaaf gemaakt (encomienda-systeem)• Economie kolonie volledig gericht op winstgevende export van producten naar Europa – mijnbouw: goud en zilver – Landbouw: suikerriet, cacao• Grote afname indianenbevolking: – in 1500 25 miljoen, 1600 1 miljoen indianen. – Oorzaken oorlog, dwangarbeid en Europese ziekten
 11. 11. 1§3 Gevolgen voor EuropaDeelvraag:• Welke gevolgen hadden de veroveringen voor Europa?
 12. 12. 1. De wereld wordt ‘groter’
 13. 13. 2.Verschuiving handel Europa Door de groeiende wereldhandel zijn vooral de West-Europese (Atlantische) havensteden belangrijk: Lissabon, Sevilla, Antwerpen, Londen, Bordeaux (later Amsterdam) in plaats van de Middellandse Zeesteden (Venetië, Genua)
 14. 14. 3. Nieuwe producten• Nieuwe producten uit Amerika in ‘Oude Wereld’: – Aardappel, maïs, tabak, tomaten, cacao etc. • Nieuwe producten uit ‘Oude Wereld’ in Amerika: – Rijst, ‘vee’, suikerriet etc.Gevolg: Voeding en eetgewoonten bevolkingverandert: Ingrijpend gevolg op lange termijn: dankzij hoge voedingswaarden aardappels grote groei Europese bevolking
 15. 15. 1520-1650 4. Spanje wereldmacht• Spanje vestigt kolonies in Amerika en Azië (Filippijnen)• Spanje wordt zeer rijk door grote toestroom goud en (vooral) zilver uit Amerika • Spaanse koningen gebruiken rijkdom vooral voor een groot leger (o.a. tegen Turken en protestanten) Anti-Spaanse propaganda in • Gevolg: andere Europese landen (Frankrijk, Engeland, Nederland) Nederland voelen zich bedreigd door groeiende Spaanse macht. Spanje slaagt er daarom niet in zijn macht te behouden
 16. 16. 5. Europesemacht groeit• Vanaf 1500 groeit de economische en militaire macht van de Europese volkeren ten opzichte van de niet-Europese volkeren. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan de ontdekking, overheersing en uitbuiting van ‘de Nieuwe Wereld’
 17. 17. 6. Europa gaat neerkijken op de ‘buitenwereld’• Omdat velen de pas ontdekte indianen (en andere volkeren buiten Europa) als minderwaardige, wrede en goddeloze barbaren beschouwen, gaan Europeanen hun eigen, christelijke beschaving als superieur beschouwen.
 18. 18. Verdedigers van de indianen• Sommige Europeanen komen op voor de overwonnen en onderdrukte indianen, zoals Bartolomé de Las Casas. Hij vindt de Spanjaarden wreed en hebzuchtig en daardoor zeker geen voorbeeld van ‘beschaving’.

×