Klimatiki allagi b class

TINA MANTIKOU
TINA MANTIKOUTeacher& Principal of 2nd Pilot Experimental elementary school o Rhodes at 2nd Experimental Primary school of rodos'
"Τα παιδιά προστατεύουν το
κλίμα"
Β΄τάξη
Σχ. Έτος:2020-21
Υπεύθυνοι
εκπαιδευτικοί:
Καρβούνη Ευαγγελία
Τριανταφύλλου
Ελένη
Ζούμε σε ένα κομβικό σημείο της
δεύτερης χιλιετίας , όπου τα
θέματα που αφορούν το περιβάλλον
ζητούν επιτακτικά την επίλυσή
τους.
Η φροντίδα του περιβάλλοντος
αποτελεί μια επιταγή των ημερών
που ζούμε.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Ρόδου συμμετέχουν στο πιλοτικό
πρόγραμμα του ΙΕΠ ¨ Εργαστήρια
δεξιοτήτων' στον θεματικό κύκλο
" Φροντίζω το περιβάλλον".
Klimatiki allagi b class
Σκοπός του προγράμματος είναι να
αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση και
ευαισθησία σε ζητήματα κλιματικής
αλλαγής.
Μέσα από καταιγισμό ιδεών , εργασία σε
ομάδες, αντιπαράθεση απόψεων και
διαλογική συζήτηση οι μαθητές
κινητοποιούνται να σκεφτούν κριτικά και
να προβληματιστούν ως προς την
πολυπλοκότητα και συνθετότητα των
περιβαλλοντικών ζητημάτων που
σχετίζονται με την κλιματική κρίση.
Βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων
είναι να αναπτύξουν οι μαθητές συνείδηση
του επείγοντος χαρακτήρα των
περιβαλλοντικών ζητημάτων ώστε να
αναπτύξουν στρατηγικές και να αναλάβουν
προσωπική και συλλογική δράση για την
ευαισθητοποίηση και τη διάχυση της
γνώσης στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα
και στις οικογένειες.
Klimatiki allagi b class
Αποφάσισαν να βρουν τρόπους να προστατεύσουν το κλίμα
αλλά και να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν ,
ενεργοποιώντας τις θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους,
τους παγκόσμιους- ενεργούς πολίτες ώστε να συμβάλλουν στο
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Θα πρέπει να έχουμε στον νου μας πως:
Πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως
αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου,
επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή και οδηγώντας σε
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Μία από τις
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης είναι το λιώσιμο των πάγων,
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ζώων που ζουν στους
πόλους αλλά και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας
γεγονός που θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο άμεσο
μέλλον στην αναζήτηση νέου τόπου κατοικίας.
Τα δάση δεσμεύουν τα αέρια του θερμοκηπίου μέσω της
φωτοσύνθεσης και βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, ενώ αντίστοιχα η καταστροφή τους εντείνει το
πρόβλημα.
Προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε στην προστασία των
δασών προσέχοντας να μην ανάβουμε φωτιές κοντά τους ή
μέσα αλλά και να παίρνουμε μέρος σε εκστρατείες
δεντροφύτευσης.
Klimatiki allagi b class
We should all bear in mind that:
Human activity results in the production
of greenhouse gases, accelerating climate
change, finally leading to global warming.
Two of the main consequences of global
warming are, melting ice, a phenomenon
that threatens many arctic animals with
the danger of extinction, and rising sea
levels which, in the near future, will force
people to start looking for a new place of
residence.
Forests, through the process of
photosynthesis, absorb greenhouse gases
and facilitate temperature drop while their
destruction intensifies the problem.
Klimatiki allagi b class
 We can all try to help
preserve forests by
avoiding to light campfires
in surrounding areas or by
taking part in tree planting
campaigns.
 Extensive use of cars to
commute means extensive
need for gas and fuel and
consequently, gas
emissions which are
detrimental to the
environment as they cause
air pollution and rising
temperatures. At the same
time, air pollution causes
serious problems to human
health while it reduces
plant resistance, even
resulting in the latter being
destroyed.
 We should all use our bikes more often or
even walk to nearby places. For longer
distances, the use of public means of transport
is recommended.
 Another effect of climate change is sudden
and heavy rainfall resulting in areas running
the risk of flooding. The situation is much
more serious in cities where concrete
buildings and streets cannot absorb water.
 It’s important that we create green spaces in
cities that will function as “oxygen lungs” and
will be able to absorb water flows.
 Nowadays, access to a wide range of products
is easier than ever before. However, the
production of each product involves
considerable waste of natural resources. It is
true that both consumption and industrial
production have increased at a considerable
rate.
Klimatiki allagi b class
Η εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτων για τις
μετακινήσεις μας σημαίνει εκτεταμένη ανάγκη για
πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και εκπομπή καυσαερίων
τα οποία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και
αυξάνουν τη θερμοκρασία. Παράλληλα η ατμοσφαιρική
ρύπανση προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία
των ανθρώπων ενώ μειώνει την αντοχή των φυτών,
προκαλώντας ακόμη και την καταστροφή τους.
Καλό είναι να χρησιμοποιούμε συχνά το ποδήλατό μας
για κοντινές μετακινήσεις ή ακόμη και να περπατάμε ,
ενώ για μακρινές αποστάσεις να χρησιμοποιούμε ΜΜΜ.
Τα ταξίδια με αεροπλάνο έχουν πολύ αρνητικές
επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη.
Εκτός από μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, εκπέμπουν και
αέρια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και επιπλέον
αυξάνουν τις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα.
Ήδη υπάρχουν πολλά άτομα που επιλέγουν άλλα,
λιγότερο επιβλαβή μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο για
τα ταξίδια τους.
Klimatiki allagi b class
Οι ξαφνικές και έντονες βροχοπτώσεις
αποτελούν μία από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες .
Ειδικά στις πόλεις το πρόβλημα γίνεται ακόμη
πιο ορατό επειδή το τσιμέντο και οι
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι δεν μπορούν να
απορροφήσουν το νερό.
Είναι σημαντικό να δημιουργούμε μέσα στις
πόλεις πράσινους πνεύμονες οξυγόνου όπου
παράλληλα θα συγκρατούντα ορμητικά νερά.
Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μία
πληθώρα προϊόντων αν το επιθυμούμε. Ωστόσο
για να παραχθεί κάθε ένα από αυτά
σπαταλούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια. Η
κατανάλωση έχει αυξηθεί αυξάνοντας και τη
βιομηχανική παραγωγή.
Επομένως μπορούμε να ελέγξουμε την
καταναλωτική μας μανία και να αγοράζουμε
μόνο τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη.
Klimatiki allagi b class
Η αποσύνθεση των απορριμμάτων
που καταλήγουν σε χωματερές
προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα
όπως ρύπανση των υδάτων αλλά και
δημιουργία μεγάλης ποσότητας
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων
αερίων του θερμοκηπίου,
συμβάλλοντας έτσι στην
υπερθέρμανση του πλανήτη.
Μπορούμε να μειώσουμε τα
απορρίμματα μας κάνοντας
ανακύκλωση ή χρησιμοποιώντας με
διαφορετικούς τρόπους το ίδιο
προϊόν.
Thus, it is essential that we learn
how to control product consumption
and start buying things that we really
need.
Waste that ends up in landfills causes
serious problems such as water
pollution and higher levels of carbon
dioxide emission contributing to global
warming.
We can all reduce household waste
by recycling or reusing products.
Βλάχος Γεώργιος
Δαϊκόπουλος Γεώργιος
Δένδη Νομική-
Ελευθερία
Δρόσος Βάιος -Ραφαήλ
Ζαμπελλάκη Αικατερίνη
Ζαμπούκας Αθανάσιος
Κώτης Ιωάννης
Λυριστής Μάριος
Νιανιάκη Ηλιάνα
Νικολέττος Ευάγγελλος
Πράττου Ελπινίκη
Τζαμπερή Ορέστης
Φερδεκλή Σελίν
Φουντουζή Φωτεινή
Χατζηιωάννου Γεώργιος
Χατζηλαζάρου Εστέλλα
Πηγές:(Γεωργόπουλος κ.α,
2013:562), Greenpeace,
2009:4)
( Γεωργόπουλος κ.α,
2013: 196-197, Ρεμουντάκη,
Ε., 2010: 20-22, 98-99)
(Φλογαϊτη, 2005: 58-62,
Ρεμουντάκη, 2010:100-107)
(Γεωργόπουλος κ.α, 2013:
614, 621, Τερζής, 2009: 96-
98)
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Καρβούνη Ευαγγελία
Τριανταφύλλου Ελένη
1 of 19

Recommended

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ by
ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTINA MANTIKOU
186 views19 slides
Μαρία_Παπαδημάτου_1092502_Βαρβάρα_Σγουβεάκου_1095457 (1) by
Μαρία_Παπαδημάτου_1092502_Βαρβάρα_Σγουβεάκου_1095457 (1)Μαρία_Παπαδημάτου_1092502_Βαρβάρα_Σγουβεάκου_1095457 (1)
Μαρία_Παπαδημάτου_1092502_Βαρβάρα_Σγουβεάκου_1095457 (1)ssuser6f228b
105 views13 slides
προστασία του περιβάλλοντος by
προστασία του περιβάλλοντοςπροστασία του περιβάλλοντος
προστασία του περιβάλλοντοςssuseradc336
86 views11 slides
Iliana gidiari 1092409_athinazika_1092426 by
Iliana gidiari 1092409_athinazika_1092426Iliana gidiari 1092409_athinazika_1092426
Iliana gidiari 1092409_athinazika_1092426athina48
76 views13 slides
αλεξάνδρα by
αλεξάνδρααλεξάνδρα
αλεξάνδραguestb17a6be
161 views4 slides
Ourania terezopoulou 1071776 by
Ourania terezopoulou 1071776Ourania terezopoulou 1071776
Ourania terezopoulou 1071776raniaterezopoulou
7 views10 slides

More Related Content

What's hot

Προστασία του περιβάλλοντος by
Προστασία του περιβάλλοντοςΠροστασία του περιβάλλοντος
Προστασία του περιβάλλοντοςEleftheriaTasopoulou
55 views12 slides
Προστασία του Περιβάλλοντος by
Προστασία του Περιβάλλοντος Προστασία του Περιβάλλοντος
Προστασία του Περιβάλλοντος ssuser165fb6
97 views12 slides
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ by
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣkaterinashehou
167 views11 slides
περιβαλλοντικα προβληματα by
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαsopa4
4.3K views25 slides
προστασια περιβαλλοντος by
προστασια περιβαλλοντοςπροστασια περιβαλλοντος
προστασια περιβαλλοντοςstellaathineou
340 views11 slides
η ρυπανση του περιβαλλοντος by
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςsopa4
2.5K views13 slides

What's hot(17)

Προστασία του Περιβάλλοντος by ssuser165fb6
Προστασία του Περιβάλλοντος Προστασία του Περιβάλλοντος
Προστασία του Περιβάλλοντος
ssuser165fb697 views
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ by katerinashehou
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
katerinashehou167 views
περιβαλλοντικα προβληματα by sopa4
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
sopa44.3K views
προστασια περιβαλλοντος by stellaathineou
προστασια περιβαλλοντοςπροστασια περιβαλλοντος
προστασια περιβαλλοντος
stellaathineou340 views
η ρυπανση του περιβαλλοντος by sopa4
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
sopa42.5K views
Μαρία Γκεζερλή 1092415 by Marygke
Μαρία Γκεζερλή 1092415Μαρία Γκεζερλή 1092415
Μαρία Γκεζερλή 1092415
Marygke15 views
διονυσία χαρτά by guestb17a6be
διονυσία χαρτάδιονυσία χαρτά
διονυσία χαρτά
guestb17a6be267 views
Φύση by sokaniak
ΦύσηΦύση
Φύση
sokaniak622 views
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ by aggelikhk146
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
aggelikhk14631 views
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812 by marianna-Lytra
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
marianna-Lytra29 views
πρπεριβάλεθελοντ by 2epalkav
πρπεριβάλεθελοντπρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντ
2epalkav205 views
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ by lyknikai
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
lyknikai10.6K views
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ by tomasg797
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
tomasg797396 views
Κομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ξάνθης by fkokkini
Κομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου ΞάνθηςΚομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
Κομποστοποίηση - Περιβαλλοντική Ομάδα Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
fkokkini403 views

Similar to Klimatiki allagi b class

Ανακύκλωση 3η Ομάδα by
Ανακύκλωση 3η ΟμάδαΑνακύκλωση 3η Ομάδα
Ανακύκλωση 3η Ομάδαlykkarea
1.9K views8 slides
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας by
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδαςΕισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδαςEleni Kabaraki
315 views3 slides
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ" by
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"Alexandra Tsigkou
1.5K views23 slides
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457 by
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457ssuser3d260c
102 views13 slides
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168 by
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168Aimilia Karali
83 views12 slides
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168 by
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168Artemis Danai
208 views12 slides

Similar to Klimatiki allagi b class(20)

Ανακύκλωση 3η Ομάδα by lykkarea
Ανακύκλωση 3η ΟμάδαΑνακύκλωση 3η Ομάδα
Ανακύκλωση 3η Ομάδα
lykkarea1.9K views
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας by Eleni Kabaraki
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδαςΕισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας
Εισήγηση περιβαλλοντικής ομάδας
Eleni Kabaraki315 views
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ" by Alexandra Tsigkou
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
Alexandra Tsigkou1.5K views
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457 by ssuser3d260c
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457
Μαρία Παπαδημάτου 1092502 Βαρβάρα Σγουβεάκου 1095457
ssuser3d260c102 views
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168 by Aimilia Karali
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
Aimilia Karali83 views
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168 by Artemis Danai
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
αιμιλία καραλή 1049245_άρτεμις-δανάη_βουτσουκάκη_1049168
Artemis Danai208 views
προστασια του περ111111 by Artemis Danai
προστασια του περ111111προστασια του περ111111
προστασια του περ111111
Artemis Danai121 views
Ergasia rypansi perivallontos by faidratsi
Ergasia rypansi perivallontosErgasia rypansi perivallontos
Ergasia rypansi perivallontos
faidratsi128 views
καταναλωτισμός & περιβάλλον by argaskonit
καταναλωτισμός & περιβάλλονκαταναλωτισμός & περιβάλλον
καταναλωτισμός & περιβάλλον
argaskonit8.8K views
χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627 μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715 by MargTsatsari
χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627   μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627   μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715
χριστινα παπαλεξοπουλου 1043627 μαργαρίτα_τσάτσαρη_1043715
MargTsatsari91 views
Μεταβολή καιρικών συνθηκών by chrismos76
Μεταβολή καιρικών συνθηκώνΜεταβολή καιρικών συνθηκών
Μεταβολή καιρικών συνθηκών
chrismos7690 views
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α by 4Gym Glyfadas
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.αγ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
γ3 πασανιωτης νικοσκ.π.α
4Gym Glyfadas138 views
ημερίδα μαρίαμπιμπούδη by Dimitris Gkotzos
ημερίδα μαρίαμπιμπούδηημερίδα μαρίαμπιμπούδη
ημερίδα μαρίαμπιμπούδη
Dimitris Gkotzos2.1K views
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137 by KalliopiChanou
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
KalliopiChanou61 views

More from TINA MANTIKOU

HERCULES .pdf by
HERCULES .pdfHERCULES .pdf
HERCULES .pdfTINA MANTIKOU
21 views36 slides
Diatrofh karboynh by
Diatrofh karboynhDiatrofh karboynh
Diatrofh karboynhTINA MANTIKOU
316 views44 slides
O pontikos toy fantash by
O pontikos toy fantashO pontikos toy fantash
O pontikos toy fantashTINA MANTIKOU
110 views12 slides
Aneragda by
AneragdaAneragda
AneragdaTINA MANTIKOU
149 views18 slides
Company junior by
Company juniorCompany junior
Company juniorTINA MANTIKOU
178 views33 slides
Tsopanareos by
TsopanareosTsopanareos
TsopanareosTINA MANTIKOU
68 views1 slide

More from TINA MANTIKOU(20)

ΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑ by TINA MANTIKOU
ΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑ
ΑΡΜΥΡΟΤΥΡΙ-ΜΥΖΗΘΡΑ
TINA MANTIKOU36 views
2018 1-fr01- ka229-048425 3 by TINA MANTIKOU
2018 1-fr01- ka229-048425 3 2018 1-fr01- ka229-048425 3
2018 1-fr01- ka229-048425 3
TINA MANTIKOU39 views
H geitonia mou livaniou symiakou by TINA MANTIKOU
H geitonia mou livaniou symiakouH geitonia mou livaniou symiakou
H geitonia mou livaniou symiakou
TINA MANTIKOU248 views
E1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacher by TINA MANTIKOU
E1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacherE1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacher
E1 goes green by HELEN TRIANTAFYLLOU, english teacher
TINA MANTIKOU95 views
Tmhmata ex apostaseos 2020 2021 by TINA MANTIKOU
Tmhmata ex apostaseos 2020 2021Tmhmata ex apostaseos 2020 2021
Tmhmata ex apostaseos 2020 2021
TINA MANTIKOU240 views

Klimatiki allagi b class

 • 1. "Τα παιδιά προστατεύουν το κλίμα" Β΄τάξη Σχ. Έτος:2020-21 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καρβούνη Ευαγγελία Τριανταφύλλου Ελένη
 • 2. Ζούμε σε ένα κομβικό σημείο της δεύτερης χιλιετίας , όπου τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον ζητούν επιτακτικά την επίλυσή τους. Η φροντίδα του περιβάλλοντος αποτελεί μια επιταγή των ημερών που ζούμε. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ ¨ Εργαστήρια δεξιοτήτων' στον θεματικό κύκλο " Φροντίζω το περιβάλλον".
 • 4. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση και ευαισθησία σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Μέσα από καταιγισμό ιδεών , εργασία σε ομάδες, αντιπαράθεση απόψεων και διαλογική συζήτηση οι μαθητές κινητοποιούνται να σκεφτούν κριτικά και να προβληματιστούν ως προς την πολυπλοκότητα και συνθετότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική κρίση. Βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων είναι να αναπτύξουν οι μαθητές συνείδηση του επείγοντος χαρακτήρα των περιβαλλοντικών ζητημάτων ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές και να αναλάβουν προσωπική και συλλογική δράση για την ευαισθητοποίηση και τη διάχυση της γνώσης στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και στις οικογένειες.
 • 6. Αποφάσισαν να βρουν τρόπους να προστατεύσουν το κλίμα αλλά και να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν , ενεργοποιώντας τις θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους, τους παγκόσμιους- ενεργούς πολίτες ώστε να συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να έχουμε στον νου μας πως: Πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή και οδηγώντας σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Μία από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης είναι το λιώσιμο των πάγων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ζώων που ζουν στους πόλους αλλά και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας γεγονός που θα οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο άμεσο μέλλον στην αναζήτηση νέου τόπου κατοικίας. Τα δάση δεσμεύουν τα αέρια του θερμοκηπίου μέσω της φωτοσύνθεσης και βοηθούν στη μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη, ενώ αντίστοιχα η καταστροφή τους εντείνει το πρόβλημα. Προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε στην προστασία των δασών προσέχοντας να μην ανάβουμε φωτιές κοντά τους ή μέσα αλλά και να παίρνουμε μέρος σε εκστρατείες δεντροφύτευσης.
 • 8. We should all bear in mind that: Human activity results in the production of greenhouse gases, accelerating climate change, finally leading to global warming. Two of the main consequences of global warming are, melting ice, a phenomenon that threatens many arctic animals with the danger of extinction, and rising sea levels which, in the near future, will force people to start looking for a new place of residence. Forests, through the process of photosynthesis, absorb greenhouse gases and facilitate temperature drop while their destruction intensifies the problem.
 • 10.  We can all try to help preserve forests by avoiding to light campfires in surrounding areas or by taking part in tree planting campaigns.  Extensive use of cars to commute means extensive need for gas and fuel and consequently, gas emissions which are detrimental to the environment as they cause air pollution and rising temperatures. At the same time, air pollution causes serious problems to human health while it reduces plant resistance, even resulting in the latter being destroyed.  We should all use our bikes more often or even walk to nearby places. For longer distances, the use of public means of transport is recommended.  Another effect of climate change is sudden and heavy rainfall resulting in areas running the risk of flooding. The situation is much more serious in cities where concrete buildings and streets cannot absorb water.  It’s important that we create green spaces in cities that will function as “oxygen lungs” and will be able to absorb water flows.  Nowadays, access to a wide range of products is easier than ever before. However, the production of each product involves considerable waste of natural resources. It is true that both consumption and industrial production have increased at a considerable rate.
 • 12. Η εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις μας σημαίνει εκτεταμένη ανάγκη για πετρέλαιο, φυσικό αέριο καθώς και εκπομπή καυσαερίων τα οποία επιδεινώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξάνουν τη θερμοκρασία. Παράλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων ενώ μειώνει την αντοχή των φυτών, προκαλώντας ακόμη και την καταστροφή τους. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε συχνά το ποδήλατό μας για κοντινές μετακινήσεις ή ακόμη και να περπατάμε , ενώ για μακρινές αποστάσεις να χρησιμοποιούμε ΜΜΜ. Τα ταξίδια με αεροπλάνο έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη. Εκτός από μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, εκπέμπουν και αέρια που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και επιπλέον αυξάνουν τις ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Ήδη υπάρχουν πολλά άτομα που επιλέγουν άλλα, λιγότερο επιβλαβή μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο για τα ταξίδια τους.
 • 14. Οι ξαφνικές και έντονες βροχοπτώσεις αποτελούν μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες . Ειδικά στις πόλεις το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο ορατό επειδή το τσιμέντο και οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν το νερό. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε μέσα στις πόλεις πράσινους πνεύμονες οξυγόνου όπου παράλληλα θα συγκρατούντα ορμητικά νερά. Σήμερα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μία πληθώρα προϊόντων αν το επιθυμούμε. Ωστόσο για να παραχθεί κάθε ένα από αυτά σπαταλούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί αυξάνοντας και τη βιομηχανική παραγωγή. Επομένως μπορούμε να ελέγξουμε την καταναλωτική μας μανία και να αγοράζουμε μόνο τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη.
 • 16. Η αποσύνθεση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα όπως ρύπανση των υδάτων αλλά και δημιουργία μεγάλης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας έτσι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματα μας κάνοντας ανακύκλωση ή χρησιμοποιώντας με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο προϊόν.
 • 17. Thus, it is essential that we learn how to control product consumption and start buying things that we really need. Waste that ends up in landfills causes serious problems such as water pollution and higher levels of carbon dioxide emission contributing to global warming. We can all reduce household waste by recycling or reusing products.
 • 18. Βλάχος Γεώργιος Δαϊκόπουλος Γεώργιος Δένδη Νομική- Ελευθερία Δρόσος Βάιος -Ραφαήλ Ζαμπελλάκη Αικατερίνη Ζαμπούκας Αθανάσιος Κώτης Ιωάννης Λυριστής Μάριος Νιανιάκη Ηλιάνα Νικολέττος Ευάγγελλος Πράττου Ελπινίκη Τζαμπερή Ορέστης Φερδεκλή Σελίν Φουντουζή Φωτεινή Χατζηιωάννου Γεώργιος Χατζηλαζάρου Εστέλλα
 • 19. Πηγές:(Γεωργόπουλος κ.α, 2013:562), Greenpeace, 2009:4) ( Γεωργόπουλος κ.α, 2013: 196-197, Ρεμουντάκη, Ε., 2010: 20-22, 98-99) (Φλογαϊτη, 2005: 58-62, Ρεμουντάκη, 2010:100-107) (Γεωργόπουλος κ.α, 2013: 614, 621, Τερζής, 2009: 96- 98) Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καρβούνη Ευαγγελία Τριανταφύλλου Ελένη