Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt1 Oppg1 Tinaknem Ny

365 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ikt1 Oppg1 Tinaknem Ny

  1. 1. STABBUR (LOFT) Av Tina Elisabeth Knem Hva er et stabbur? 
 Stabbur er fra gammel tid et forrådshus på den norske bondens gård - et enetasjes oppbevaringshus for mat. Her lagret man ulike typer korn og mel, og kjøttvarer som hang på kroker i taket.

Betegnelsen brukes gjerne feilaktig om hus som egentlig er loft og som bare hadde forrådsrom i under etasjen. Loftet hadde flere etasjer og ble brukt som soveplass og til oppbevaringssted for klær. Et annet kjennetegn er at loftet hadde utvendig trapp, mens stabburet hadde 
innvendig trapp. Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem Foto: Tina Knem Foto: Tina Knem
  2. 2. DEFINISJON <ul><li>• Stabbur – oppbevaring av mat • Loft – soveplass og oppbevaring </li></ul>LAFTING <ul><li>• Laftingens opprinnelse </li></ul><ul><li>• I Norge </li></ul><ul><li>• Hva er lafting? </li></ul><ul><ul><li>- Teknikk </li></ul></ul><ul><ul><li>- Begreper </li></ul></ul><ul><ul><li>- Utvikling </li></ul></ul>Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem Foto: Tina Knem SE EKS PÅ LAFTING: HER
  3. 3. Teknikk og begreper Til side 5 Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem Foto: Tina Knem Foto: Tina Knem
  4. 4. Betegnelsen stabbur. <ul><li>
 Enkelte forskere mener at betegnelsen stabbur går tilbake på norrøn form ”stafbudh” (muntlige kilder), noe som kan bety at det fra tidligere var benyttet stavteknikk i stedet for lafting ved byggingen. 

Andre muligheter er at stolpene som bygningen stod på ble kalt staver, eller at forleddet i ordet er norrønt ”stabbi” dvs. stabbe – stubbe.Stabburet blir fra tidligere også kalt BU – STOLPEBU og BUR, noe som kom an på hvor i landet folk var fra. Men den mest brukte betegn-elsen er bur og stabbur.I enkelte distrikter var bur eller bu betegnelsen på 1. etasje i et loft. Dette gjaldt særlig Setesdal, Telemark, Numedal og Hallingdal, der gårdene ofte manglet egne bur. </li></ul>Til siste side Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem Foto: Tina Knem Foto: Tina Knem
  5. 5. Skattekammer og stasstue Til side 4 Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem Foto: Tina Knem
  6. 6. Nasjonal symbol – stabburets status <ul><li>1800: På leting etter norsk kultur – nasjonalfølelse J. C. Dahl: Opptatt av å bevare stavkirker og lafta loft fra Østlandet. Innlandsklima – trengte ikke panel. Finnes også andre steder – også samene. </li></ul><ul><li>Kan se påvirkning fra utlandet i stabburene. Blant annet romansk og gotisk middelalder </li></ul><ul><li>I dag har det mistet den opprinnelige funksjonen </li></ul>Her kan du lese mer om stabbur  Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem Foto: Tina Knem Foto: Tina Knem Foto: Tina Knem Skolenettet.no
  7. 7. Klikk her for å komme tilbake til side 2 Ikt 1: Mappeoppgave 1:Tina Knem

×