Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mpjk

1,719 views

Published on

Mpjk

  1. 1. SJKC (C) CHUNG PIN LINGGI MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI PERTAMA 2010 Tarikh : 6.01.2001 Masa : 2:00pm – 5:00pm Tempat : Perpustakaan Penasihat : Pn. Yap Ley Eng Pengerusi : Cik Tan Geok Tin Setiausaha : GSTT AJK : Cik Lim Chin Wei Cik Lee Pai Luei Cik Yee Cheu Li Cik Pang Yen Mei Hadir : Tandatangan 1. Pn Yap Ley Eng ___________ 2. Cik Lim Chin Wei ___________ 3. Cik Yee Cheu Li ___________ 4. Cik Lee Pai Luei ___________ 5. Cik Pang Yen Mei ___________ 6. Cik Tan Geok Tin ___________ Bil Perkara 1. Ucapan Pengerusi Pengerusi mengucapkan selamat petang dan terima kasih kepada guru-guru yang hadir. 2. Perbincangan 2.1 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Guru perlu mempunyai Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran. Tindakan: Semua Guru 2.2 Rancangan Pelajaran Tahunan 2.2.1 Setiap guru perlu menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran. Tindakan: Semua Guru 2.2.2 Rancangan Pelajaran Tahunan perlu difailkan dan dibawa masuk ke kelas semasa Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan. Tindakan: Semua Guru 2.3 Format menulis Rancangan Pelajaran Harian Semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dikehendaki menulis Rancangan Pelajaran Harian mengikut format yang ditetapkan.
  2. 2. Subjek Masa Tahun Tajuk: Aras: Kemahiran / Hasil Pembelajaran: Aktiviti: 1. 2. 3. Nilai Moral Refleksi Tindakan: Semua Guru 2.4 Buku Kerja Sebuah buku kerja Pendidikan Jasmani dan Kesihatan akan digunakan bagi murid Tahun Satu hingga Tahun Enam. Tindakan: Guru berkenaan 2.5 Format Buku Kerja / Latihan 2.5.1 Buku Kerja Nama Tarikh Tindakan: Semua Guru 2.6 Pembetulan 2.6.1 Buku Kerja Guru akan membuat kurungan pada jawapan yang salah, murid akan membuat pembetulan. Tindakan: Semua Guru 2.6.2 Pembetulan perlu disemak oleh guru dengan teliti. Tindakan: Semua Guru 2.7 Pengagihan Kerja Sekolah
  3. 3. Kerja sekolah perlu diberi selepas setiap Pengajaran dan Pembelajaran. Tindakan: Semua Guru 2.8 Peperiksaan Dalaman 2.8.1 Tarikh Peperiksaan Tarikh peperiksaan: 19/5/2010, 20/10/2010 Tindakan: Makluman 2.8.2 Format Ujian 60% Ujian tulis 40% Kebolehan padang Setiap kertas soalan perlu mempunyai nama guru penyedia dan nama guru penyemak kertas soalan. Tindakan: Semua Guru 2.8.3 Kertas soalan Kertas soalan perlu disemak dan ditandatangani oleh ketua panitia. Tindakan: Semua Guru 2.9 Program Transisi Program ini dijalankan untuk murid Tahun 1 selama 3 minggu. Guru matapelajaran Tahun 1 dikehendaki menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan Tema Minggu yang telah dirancangkan. Tindakan: Guru Berkenaan 2.10 Rekod Pinjaman Peralatan Sukan 2.10.1 Rekod pinjaman peralatan sukan disediakan dan peralatan yang digunakan harus dicatatkan dengan betul. Tindakan: Guru PJK 2.10.2 Rekod alatan sukan perlu disemak semula dan alatan harus dikemaskini. Tindakan: Guru PJK 2.10.3 Tiga orang murid yang dipilih dari setiap kelas harus ditugaskan mengambil dan mengembalikan kunci bilik stor sukan dan alatan yang dipinjam akan dipulangkan dan diletakkan pada tempat asalnya. Tindakan: Guru PJK 2.11 Pakaian 2.11.1 Semua murid wajib memakai baju sukan semasa waktu PJK. Tindakan: Guru Berkenaan 2.11.2 Guru PJK juga dikehendaki berpakaian sukan semasa waktu PJK
  4. 4. Tindakan: Guru Berkenaan 2.12 Keselamatan Keselamatan murid harus diutamakan semasa menjalankan aktiviti. Murid yang tidak sihat tidak dibenarkan berada di dalam kelas. Mereka dibenarkan duduk di pondok untuk berehat. Tindakan: Guru PJK 2.13 Masalah Kesihatan Bagi murid-murid yang mengalami masalah kesihatan, ibu bapa mereka harus memaklumkan kepada pihak sekolah secara bertulis. Tindakan: Guru PJK 2.14 Hari Sukan 2010  Tarikh Hari Sukan 2010 telah ditetapkan pada bulan 6/3/2010.  Cara pelaksanaan: Murid-murid akan dibahagikan kepada tiga kumpulan. - Kumpulan 1 terdiri daripada murid Tahun 1 dan 2. - Kumpulan 2 terdiri daripada murid Tahun 3 dan 4. - Kumpulan 3 terdiri daripada murid Tahun 5 dan 6.  Acara sukan: - Setiap kumpulan akan menjalankan 2 acara sukaneka. Acara sukaneka: 6 - Setiap Tahun akan menjalankan 1 acara padang. Acara padang: 12 - Pertandingan perbarisan akan diadakan untuk setiap rumah. - Acara untuk ibu bapa dan guru: 2 - Pertandingan antara keluarga: 1 - Guru PJK mula melatih murid-murid acara sukaneka semasa kelas PJK. Tindakan: Makluman 3. 3.1 Hal-hal Lain Tiada 4. Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana mesyuarat pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan diharap segala makluman perlu diambil tindakan. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 5.00pm.
  5. 5. Disediakan oleh, Disemak oleh, .......................... .......................... (CIK TAN GEOK TIN) (PN YAP LEY ENG) Pengerusi Jawatankuasa Guru Besar Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

×