Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Algemene voorstelling wanda op esf

1,208 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Algemene voorstelling wanda op esf

 1. 1. Wanda Transnationaal project Brecht De Schepper - Arteveldehogeschool
 2. 2. WANDA?• WAarderen• ANalyseren• DAden
 3. 3. Doel• Importer ‘Analyse de pratique’ – Jeunes enfants – Éducationelle et institutionelle• Vertaalslag maken naar Vlaamse context - Opleidingen gericht naar en ter ondersteuning van kansengroepen - Voorzieningen kinderopvang• Output: instrument (draaiboek, ondersteunend materiaal)
 4. 4. structuur• Projectteam – projectuitvoering• Stuurgroep – monitoring & controle – evaluatie• Resonantiegroep – Inhoudelijk draagvlak belanghebbenden en experten – Disseminatie• Testgroepen – Voorzieningen – opleidingen
 5. 5. Analyse de pratiques - kernprocesMethode om praktijkervaringen kritisch te analyseren in groep vanuit verschillende invalshoeken, om zo tot nieuwe inzichten te komen en professioneel handelen te veranderen
 6. 6. Analyse de pratiques - kernproces Libre Parole / Vrij sprekenIndividuele reflectie Collectieve reflectie
 7. 7. Verbinden van perspectieven Professioneel perspectief Persoonlijk Studentperspectief perspectief Context: stage/werk/team/groep: klimaat/processen/hiërarchie/…
 8. 8. Verwonderen - Waarderen wat er al is Verwezenlijken Selectie van Verbeelden - Planning een positief - Visie over wat vertalen in concrete acties thema zou kunnen Verankeren Samen ontwerpen van de gewenste toekomst9-1-2012
 9. 9. partners• Frankrijk: – Parijs – Horizon – Lyon- ESSE• Vlaanderen – Arteveldehogeschool (promotor) & VBJK (partner) – Voorzieningen sector kinderopvang: 12 DVO/IBO/KDV TGV van Kortrijk tot Leuven - Onderwijs en opleiding: 6 CV0/SO/HO – oa 3 nieuwe bachelor pedagogiek van het jonge kind TGO van Oostende tot Antwerpen
 10. 10. Tijdspad2011• exploreren analyse de pratiques/waarderende benadering• experimenteren met reflectiemethodieken - coconstructie• Bezoeken Frankrijk en Gent2012• experimenteren met reflectiemethodieken - coconstructie• ontwikkelen eindproduct• disseminatie
 11. 11. Transnationaal• Ja want, – Warm water – Andere blik, andere context – Van het één komt het ander – ‘Franse slag’ – eigenwaarde wordt duidelijk• Ja maar, – Geen gedeelde visie op leren, organisaties, sector, … – Geen gedeelde ervaringen – Babylonië – Bij import: onevenwicht in doelstelling (en financiering)  Opbouw van ‘wederzijdse aantrekkelijkheid  Creatie van overstijgend gemeenschappelijk doel
 12. 12. Toegevoegde waarde transnationaal
 13. 13. Meerwaarde• Samen op zoek gaan om bestaande praktijken van coaching en begeleiding te verrijken en uit te diepen• Opleiding: kritische praktijkanalyse voor studenten, theorie en praktijk verbinden• Sector KO: professionalisering van team en kwaliteitsverhoging / positieve, motiverende, laagdrempelige, veilige leeromgeving
 14. 14. Wanda - opzet• Arteveldehogeschool = promotor VBJK = partner-ontwikkelaar• Waarderen – analyseren – daden• Importeren Franse reflectiemethodiek ‘Analyse de pratiques’ – vertaling naar Vlaamse context• Waarderende benadering• Doel: eindproduct voor ‘intermediairen’• Ondersteuning via resonansgroep• Exploreren en experimenteren via testgroep
 15. 15. Testgroep• Exploreren en experimenteren via testgroep• Documenteren van ervaringen belangrijk• Testgroep voorzieningen (TGV) & testgroep opleiding (TGO)
 16. 16. TGV testgroep voorzieningen• TGV: 2 DVO’s (Roeselare en blauwe lelie), 1 zelfstandig KDV (Boeleke), 3 IBO’s (mandala, jojo, St. Lievenspoort), 6 KDV (Elmer, Tierlantuin, Okidomobiel, Wigwam, St. Jozef, St. Lievenspoort)• DVO’s combineren Wanda en e-leerplatform onthaalouders• vergaderingen (visualiseren, verslag Frankrijk, rol van analysebegeleider, praktijkanalyse over de praktijkanalyse…)• Verschillende ondersteuningsvormen1 Verantwoordelijke doet praktijkanalyse2 Pedagogisch begeleider doet praktijkanalyse3 Verantwoordelijke/pedagogisch begeleider doet praktijkanalyse met coaching van Wanda4 Wanda medewerkers doen praktijkanalyse
 17. 17. TGO Testgroep opleiding• TGO: 1 vergadering (verslag Frankrijk)• TGO: CVO/VSPW, onthaalouderacademie, 3 bacheloropleidingen, 2 secundaire scholen• Engagement:- Opleiding: vaste groep studenten- Experimenteren en documenteren- Terugkoppeling testgroep
 18. 18. Testgroep• Engagement:- Kinderopvang: teamtijd min. om de 2 maand, 2 jaar- Opleiding: vaste groep studenten, OLOD- Experimenteren en documenteren- Terugkoppeling testgroep- Max. 1 deelnemer per organisatie
 19. 19. Aan de slag – waarderende praktijkanalyse fase 0: terugblik: wat heb je ermee gedaan? Fase 5: Evaluatie: fase 1: selectie van wat heb je hieraan casus: wat gehad? bespreken we? Fase 4: Adviseren: fase 2: situering en hoe kunnen we doorvragen: wat verder? zien we? Fase 3: Hypothesen stellen: wat kan dit betekenen?
 20. 20. Context: Reflectieve professional• CORE-onderzoek 2010-2011: hoge kwaliteit kinderopvang door reflectie methodieken in groep, reflectietijd in team en opvolging te voorzien• Kritische leergemeenschappen als instrument tot professionalisering en kwaliteitsverhoging• Betrokkenheid  interne motivatie
 21. 21. Verslag Frankrijk• Bezoek Parijs (februari) & Lyon (April)• AP sessies bijwonen• Vooral analyse de pratiques in opleidingscontext• Educateurs des jeunes enfants
 22. 22. Proces van meerdere jaren1) Construire une identité professionnellehet construeren van een professionele identiteit (bouwen aan)2) De-construire une identité professionnellehet deconstrueren van een professionele identiteit (ontmantelen, bevragen)3) Re-construire une identité professionnellehet re-& co-construeren van een professionele identiteit. (samen heropbouwen)
 23. 23. Verwonderen - Waarderen wat er al is Verwezenlijken Selectie van Verbeelden - Planning een positief - Visie over wat vertalen in concrete acties thema zou kunnen Verankeren Samen ontwerpen van de gewenste toekomst9-1-2012
 24. 24. contact• Algemeen: – www.projectwanda.be (work in progress) – wanda@arteveldehs.be• Brecht De Schepper – projectleider – Brecht.deschepper@arteveldehs.be – 09/234 84 00• Barbara.devos@arteveldehs.be• katrien.vanlaere@vbjk.be• liesbeth.kersjes@arteveldehs.be

×