220312 mediavaikuttamista käytännössä

1,544 views

Published on

Uusi koulu III Tee mediasta vaikuttava työkalu 21.-22.3.12 Mikkelissä. Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt hanke 2011-2012. http://mediavaikuttaminen.wordpress.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
369
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Jorma: olemassa olevien mediatalojen tekemien: printtimedia , muut mediatalot, yleisradion työntekijänä nuorten ohjelmat päällikkönä, konsulttina, haluaisi, että nuorisotyöntekijät omilla paikkakunnilla ottavat yhteyttä toimittajiin yle / lehdet. JP.-lehti, tyttöjen ja poikien jutut, videopätkät yms. tervetulleita. Ohjeita täällä käytyihin sisältöihin. Kirsi: käsikirjassa, ihaliee enegr
 • 220312 mediavaikuttamista käytännössä

  1. 1. Miten toteuttaa mediavaikuttamista käytännössä? Otteita mediavaikuttamisen käsikirjasta Projektipäällikkö Anna Kapanen, MAMK IT-suunnittelija Jere Lauha, Otavan Opisto Kehittäjä-lehtori Päivi Timonen, HUMAK Mikkeli 22.3.12
  2. 2. Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hanke Rahoittaja Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne jaympäristökeskus (ESR) 277 308 euroa 1.1.2011 > http://mediavaikuttaminen.wordpress.com Facebook: Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt
  3. 3. Hankkeen partnerit YhteistyökumppanitMAMK Mikkelin Mikkelin lukioammattikorkeakoulu Diakonia ammattikorkeakoulu (Itä)(hallinnoija) Mikkelin kaupunki, liikunta- ja nuorisopalvelutHUMAK Humanistinen Mikkelin seurakuntayhtymäammattikorkeakoulu Pieksämäen kaupunki, vapaa- aikapalvelutOtavan Opisto Linnalan Nuoret ry, Savonlinna Etelä-Savon maakuntakirjasto Mannerheimin lastensuojeluliitto, Etelä-Savon piiri Mediakasvatusseura Suomen Nuorisoseurojen liitto
  4. 4. Hankkeen tavoitteet Löytää ja levittää nuorten mediavaikuttamisen hyviä käytäntöjä. Etsiä ja tehdä näkyväksi, millaista eurooppalaista identiteettiä nuoret median kautta rakentavat. Kehittää paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla nuorten mediavaikuttamista. Rakentaa ja kehittää paikallista, alueellista, kansallista ja eurooppalaista mediavaikuttamisen yhteistyötä ja siten edistää alan tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistymistä.
  5. 5. Hankkeen teemat Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mediavaikuttamismahdollisuudet. Erilaiset mediavaikuttamisen ympäristöt. Eri toimijoiden yhteistyö mediavaikuttamiskokeiluissa (nuoret, koulut, nuorisotyö, kirjastot). Sosiaalisen median hyödyntäminen vaikuttamisfoorumina.
  6. 6. Hankkeen kohderyhmää ovat:• Koulutusorganisaatiot toisella ja korkea-asteella.• Järjestöt.• Kuntaorganisaatiot.• Seurakunta.• Mediatalo henkilöstöineen.• Alueen nuoret.
  7. 7. Hankkeen toimenpiteetartoitetaan mediavaikuttamisen hyviä käytäntöjä neljässäeurooppalaisessa kohteessa.uunnitellaan ja toteutetaan löydettyjen hyvien käytäntöjenpohjalta mediavaikuttamisen pilotit hankkeessa mukanaolevissa kunnissa.evitetään eurooppalaisia hyviä käytäntöjä ja hankkeessatoteutettuja pilotteja kansalliselle tasolle.uotetaan uusia menetelmiä ja yhteistyömallejamediavaikuttamiseen.
  8. 8. Benchmarkkauskohteet• Lontoo: BBC-School report, Mouth that roars, Reprezent – The Voice of young London• Belgia: European Schoolnet, Stampmedia, Jeugdwerknet• Ruotsi: Kulturhuset – Lava, Fanzingo, Kulturskolan – MediaCenter ”Unga Berättar”• Hollanti: Hollannin nuorisoinstituutti, UCEE Station, Talent Factory
  9. 9. Reprezent - The voice of young London• Nuoret tekevät radio-ohjelmia heitä koskevista aiheista (teiniraskaudet, väkivalta jne.)• Radiolla oma paikallisradiokanava Lontoossa.• Yhteistyötä sosiaalityön ja sovittelutoimiston kanssa; nuoria rikoksentekijöitä ohjataan harjoitteluun.• Saavutettu hyviä tuloksia: Nuorten sosiaaliset taidot ja työllistymismahdollisuudet paranevat.• http://www.reprezent.org.uk/
  10. 10. Stampmedia, Antwerpen (Belgia)• Nuorten uutistoimisto, joka tuottaa juttuja valtamediaan noin 8-15 päivässä eikä niitä muuteta valtamediassa lainkaan.• Toiminnan ajatuksena, että tarjotaan nuorille olosuhteet kirjoittaa siitä, mistä he ovat kiinnostuneita ja levitetään juttuja jo olemassa oleviin verkostoihin.• Periaate: Mirror society > työntekijöiden ja nuorten joukossa erilaisuus on rikkaus, mukana sokeita, maahanmuuttajia, yliopisto-opiskelijoita jne.
  11. 11. Stampmedia, Antwerpen (Belgia) • • Toiminnassa on selkeä tavoite: pyritään saamaan nuoret joko kouluun tai töihin. Uskovat koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen.Nuorisotyö 2.0: taitojen ja tulosten saavuttaminen, prosessi tärkeää mutta myös se että saadaan jotain aikaan.
  12. 12. Kulturskolan: ”Unga berättar”, Tukholma• Päätehtävänä on saada nuorten ääni esille median avulla.• Digital Story Telling: Koostetaan valokuvasta, äänestä, musiikista ja videosta yksinkertaisesti editoiden. Digitarina parin minuutin mittainen itsetehty video, johon minimissään tarvitaan pelkkä tietokone. Toteutetaan kahden päivän projektina. Oppilas tekee itse mahdollisimman paljon ja tarkoitus saada nuori aktiiviseksi. Kuka tahansa osaa tehdä digitarinan!
  13. 13. Kulturskolan: ”Unga berättar”, • Tukholma • Digitarinoita käytetään vaikuttamisen välineenä; esimerkisi kaupunkisuunnittelussa, maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa jne.Kulturskolan -koulussa on noin 300 opettajaa ja 15 000 oppilasta, iältään 9─22–vuotiaita.
  14. 14. MEDIAVAIKUTTAMISTA MEILLÄ –Hyvien käytäntöjen soveltamista Etelä- Savossa
  15. 15. Mediavaikuttamisen viikko Etelä- Savossa VIDEOTYÖPAJA JA PELIT JA NUOREN ARKI-VIDEOTYÖPAJA PIEKSÄMÄELLÄ SEMINAARI PIEKSÄMÄELLÄ 17-19.10.2011OSALLISUUSPÄIVÄ MIKKELIN LUKIOLLA OSALLISUUSPÄIVÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN20.10.2011: Teemana mediavaikuttaminen KOULUTUS 19. JA 21.10.2011
  16. 16. Saavutettuja tuloksia: Nuorten vaikuttamistaidot vahvistuneet, uusia näkökulmia ja työkaluja osallisuuteen ja vaikuttamiseen (Mediavaikuttamisen viikon palautekysely 2011). Uusia taitoja: valokuvaus, videokuvaus, editointi, tekijänoikeudet, sosiaalinen media, esiintymistaidot jne. Voimaannuttavia kokemuksia nuorille. Nuorisoalan työntekijöiden mediataidot vahvistuneet (esim. digitarinakoulutus). Eri toimijoiden välinen yhteistyö lisääntynyt nuorten mediavaikuttamiskokeiluissa. Uusia ideoita ja malleja vanhoihin rakenteisiin sovellettavaksi (esim. seurakunnan leiri mediavaikuttamisen teemasta).
  17. 17. MediavaikuttaminenMediavaikuttamisen termi:- Porinaparit: keskusteluaMitä mielestäsi tarkoittaa mediavaikuttaminen?- media väline oman materiaalin tuottamiseen, asioiden juttujen esille tuomiseen, ei välttämättä vaikuttamaan halua.-Vaikuttaminen?- pientä tai suurta - esim. arabikevät
  18. 18. MediavaikuttaminenMediavaikuttamisessa yhdistyy yhteiskunnallinen vaikuttaminen median avulla.Mediavaikuttamisessa on kyse median hyödyntämisestä ilmaisun, vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen välineenä sekä myös nuorten mediaan vaikuttamisesta.Kyse on siis mediaosaamisen kehittämisestä kansalais- osallistumista varten: ei pelkästään tietoverkkotaidoista vaan myös mediakritiikistä ja etiikasta.Lähde:Kotilainen, Sirkku 2008: Tarvetta yhteiskunnalliseen mediakasvatukseen. Teoksessa Hoikkala, Tommi & Suurpää, Leena (toim.) Jokela-ilmiö, 22-23. www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/jokela.pdf
  19. 19. Mediavaikuttaminen? Lähde: Kysely hankkeen sidosryhmille 2011• Median käyttämistä tai median tuottamista siten, että sillä on voimauttava tai muutoin vaikuttava merkitys niin tekijälleen kuin muillekin > tekijä saa tuotokselleen todellisen yleisön.• Osaamista (tietoa, taitoja) ja osallisuutta tuottaa mediasisältöjä ja -formaatteja (myös "vastamediaa); osaamista olla myös mediakriittinen ja -lukutaitoinen, ymmärrystä mediasta mahdollisena oppimisympäristönä & median roolista yhteiskunnassa jne.
  20. 20. Mediavaikuttaminen? Lähde: Kysely hankkeen sidosryhmille 2011• Mediavaikuttamista tarvitaan nuorten äänen esiin nostamiseksi paikkakunnalla. Erilaisten välineiden avulla nuoria voidaan tavoittaa ja saada kokoontumaan tietyn tapahtuman ympärille. Tällöin on osattava valita ja käyttää tilanteeseen sopivaa mediaa.• Aktiivista kansalaistoimintaa.
  21. 21. Mediavaikuttamisella nuoretymmärtävät?Lähde: Palautekysely mediavaikuttamisen viikkoon osallistuneille 2011(N=37)Mediavaikuttamisella nuoret ymmärtävät- mielipiteen ilmaisua,- kuvien ja videoiden julkaisua netissä,- tiedon jakamista median kautta,- yhteydenpitoa netissä, median avulla ihmisiin vetoamista,- vaikuttamista facebookissa ja muissa sosiaalisissamedioissa ja keskustelufoorumeilla ja- ylipäänsä asioihin osallistumista ja vaikuttamista.
  22. 22. Miten nuoret voisivat parhaiten vaikuttaa median avulla? Nuorilta tiedusteltiinLähde: Palautekysely mediavaikuttamisen viikkoon osallistuneille 2011 (N=37)- kuvilla, - sosiaalisessa mediassa,- olemalla rehti, - mediatapahtumiin- blogin pitämisellä, osallistumalla,- facebookissa, - videolla,- juttujen tai mainosten - puheella TV:ssä taiavulla, radiossa,- propagandalla, - aloitekanavalla.- kirjoittamalla lehteenfoorumeille jne.
  23. 23. Sirkku Kotilainen: vaikuttajina mediassaLähde: 27.1.12 (ppt-kuvakaappaus)
  24. 24. Sirkku Kotilainen: vaikuttajina mediassaLähde: 27.1.12 (ppt-kuvakaappaus)
  25. 25. Sirkku Kotilainen: vaikuttajina mediassa Lähde: 27.1.12 (ppt-kuvakaappaus) Carpentier, Nico (2011) Media Participation. A site of ideological-democratic struggle. Bristol/ Chicago: Intellect.
  26. 26. Hankkeessa huomattujamediavaikuttamisen eri tasoja1. Mediassa esillä, tiedotusvälineiden kautta vaikuttaminen (suuri yleisö)2. Median välityksellä vaikuttaminen yhteisöön, yhteisöihin ja yhteiskunnallisesti3. Media yksilötason vaikuttamisessa (voimaantuminen)4. Välillinen vertaisvaikuttaminen5. Median hyödyntäminen ilmaisuvälineenä
  27. 27. 1. Mediassa esillä,tiedotusvälineiden kauttavaikuttaminen (suuri yleisö)Case: esim. Parakinvaltaajat lehti jaettiin Länsi-Savon välissä noin 12 000 talouteen.Lehtihaastattelu mediakeskus-ideasta?Hankkeen pilotit ja niissä mukana olleet nuoretesillä mediassa
  28. 28. 1. Mediassa esillä, tiedotusvälineidenkautta vaikuttaminen (suuri yleisö):medianäkyvyys• Pieksämäen nuorten video esillä 19.10.2011 Itä- Suomen uutisissa televisiossa ja Etelä-Savon radion uutisissa.• Pieksämäen viikon tapahtumista kirjoitettiin Pieksämäen Lehdessä 31.10.11.• Mikkelin lukion Osallisuuspäivä Länsi-Savon etusivulla 21.10.2011.• Lisäksi päivästä oli juttu Mikkelin Kaupunkilehdessä ja valtakunnallisessa Opettaja-lehdessä.
  29. 29. 1. Mediassa esillä, tiedotusvälineidenkautta vaikuttaminen (suuri yleisö):medianäkyvyys• Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisilla kehittämispäivillä Oulussa lokakuussa 2011• Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden verkkolehti Koordinaatin lokakuun 2011 numerossa• Kasvatustieteiden päivillä Joensuussa• Mediakasvatuksen teemaryhmässä marraskuussa 2011.
  30. 30. 2. Median välityksellä yhteisöön,yhteisöihin ja yhteiskunnallinenvaikuttaminenCase: Nuorisotalon kunnosta tehty digitarinaesitellään nuorisolautakunnalle, SavonlinnaDigitarinoita/videoita vaarallisesta risteyksestä(Mikkeli > Ruotsin matkalta saatu idea)
  31. 31. 3. Media yksilötasonvaikuttamisessa (voimaantuminen,voimauttaminen)Case: Mediapajat prosessina:- ryhmäytyminen, yhteisöllisyys, mediatuntemus, taidot, omat työt esille, halu jatkaa opiskelemaan alalle, voimaantunut oman osaamisen tullessa näkyväksi.
  32. 32. 4. Välillinen vertaisvaikuttaminen- miten edistetään ja tehdän näkyväksi nuorille yhtenä mahdollisuutena vertaiset "mediana"? 76 % kunnista toimii Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011)Nuorisovaltuustojen tai nuorten osallisuusryhmien välityksellä asioiden edistäminen
  33. 33. 5. Median hyödyntäminenilmaisuvälineenäCase:- Lukion osallisuuspäivä: digitarina, fotopikajuoksu, väittely, teatteri, sosiaalinen media, musiikkivideot jne.- Mediapajat
  34. 34. Otteita mediavaikuttamisen käsikirjastaMenelmittäin ja teemoittain luvut:Menetelmä yleistäa) Eurooppab) paikallinen kuvausC) menetelmän avaaminen (teoria + käytäntövinkit)- kuvat- linkkivinkit aineistoon- lähteet
  35. 35. Otteita mediavaikuttamisen käsikirjasta1. Esipuhe2. Johdanto hanke-esittely3. Digitarina (digital storytelling, Kulturskolanym., lukion osallisuuspäivä)4. Lyhytvideot - elokuvatyöpaja (MTR,Pieksämäki-Curly, opiskelijat: Savonlinnanpilotti)5. Fotopikajuoksu (paikallinen)
  36. 36. Otteita mediavaikuttamisen käsikirjasta6. Ääni - nettiradio (Represent)7. Uutispäivä (BBC school report, ääni, printti, tv-video)8. Pelit (mafioso)9. Kiertävä mediakeskus ja mediakeskusajatusta10. Sosiaalinen media
  37. 37. Otteita mediavaikuttamisen käsikirjasta11. Vaikuttaminen - mediaosaaminen - (monimediaosa)- Lukion osallisuuspäivä- Parakinvaltaajat (Mikkelin lukion mediaryhmä)- Mediavaikuttamisen viikko- Artikkeli ennakoimisesta juttujen läpisaamiseen tiedotusvälineissä- Kevään 2012 aikana olevat muut pilotit (mm. seurakunnan leiri)+ Hankkeessa olevien harjoittelijoiden pitämät mediatyöpajat12. Hakemisto13. Mediavaikuttamisen linkkejä
  38. 38. Otteita mediavaikuttamisen käsikirjastaJulkaisumuodot- perinteinen julkaisu- pdf- iBooks AuthorAikataulu:Kesäkuu 2012Osallistujille toimitetaan julkaisu pdf-muodossa.
  39. 39. Pohdintaa 22.3.2012Keskustelua, miten kuvattuja toimintoja tai muita mediavaikuttamisen mahdollisuuksia voi hyödyntää omassa työssä?-Mikkeli, kirjastoauton kanssa kimpassa nuorisotalo/mediabussi- Kulttuuritoimelle esitetty, että kirjastoauto toimisi nuorisobussina...- Mediapajasta, kirjastossa opetustoimen oppimateriaalikeskus laitteet ja välineet- Po1nt: toppahousuduunarin näkökulmaa, Luovaa hullutta Kirsia beesaten, ideoita olisi, virkamiesten jarruttelut + tekniset verkonkäyttöesteet, kaupungin verkossa, työntekijän tarvitsee kiertoteiden kautta julkaista sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Päättäjien suunnalta toivoo helpotusta, että luova hulluus mahdollistettaisiin.- Kaisa K.: Käsikirjassa - journalistiset ohjeet mediavaikuttamiseen, eettiset ohjeet keskusteluun nuorten kanssa. Oppilaskunnan tilan uudistamiseen yhteisö sosiaaliseen mediaan. Digitarina, että saadaan nuorisovaltuusto kuntaamme.
  40. 40. Kiitos!Anna Kapanen, YTM, projektipäällikkö Päivi Timonen, kehittäjä-lehtoriMikkelin ammattikorkeakoulu HUMAK, Humanistinen ammattikorkeakoulu050-312 4994 , 0153 556895 0207621301, 0400 349 301anna-maria.kapanen@mamk.fi paivi.timonen@humak.fi Jere Lauha, IT-suunnittelija Otavan Opisto 0447945323 jere.lauha@otavanopisto.fi http://mediavaikuttaminen.wordpress.com Facebook: Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt

  ×