Julkinenrahoitus

693 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Julkinenrahoitus

 1. 1. julkiset hanke- ja kehitysrahoituspalvelut Timo Rainio
 2. 2. Sisältö • katsaus rahoitusväyliin ja niiden erityispiirteisiin (Tekes + Tykes, ELY-keskukset, ministeriöt, EU/ESR/EAKR, jne.) • Tukiorganisaatioiden ja olemassa olevien hankkeiden hyödyntäminen (esim. OSKE- ohjelma, alueelliset kehitysyhtiöt, SuLVI, jne.) • Hankkeen elinkaari - helppoa rahaa vai hyödytöntä hankebyrokratiaa • Keskustelu hankkeen / hankkeiden valmistelusta yhteistyönä
 3. 3. Kansallinen rahoitus • Ministeriöt (http://www.vn.fi/ministeriot/fi.jsp): – TEM: http://www.tem.fi/ • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat: – työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu; – alueiden kehittäminen; – elinkeinopolitiikka; – energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen; – innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus; – markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka – OPM / Aikuiskoulutus: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/aikuiskoulutuks • Opetushallitus: http://www.oph.fi/rahoitus – Ympäristöministeriö • http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=502&lan=FI • Ympäristöhallinto: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=403&lan=fi
 4. 4. Kansallinen rahoitus • Maakuntaliitot (http://www.reg.fi/), esim: Pirkanmaan liitto http://www.pirkanmaa.fi/eu-rahoitus.html http://www.pirkanmaa.fi/kehittamisrahoitus.html
 5. 5. Kansallinen rahoitus • Tukiorganisaatiot: http://www.yrityssuomi.fi/ – ELY -keskukset: http://www.ely-keskus.fi/ • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) on perustettu 1.1.2010. ELY-keskuksiin on koottu entisten TE- keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien sekä lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä ja palveluita. – Finnvera: http://www.finnvera.fi/ • Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä rahoituksen keinoin. Finnveran rahoituspalveluja ovat lainat, takaukset ja vientitakuut. – Finpro: http://www.finpro.fi • Finpro on suomalaisten yritysten perustama maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto, jonka kansallisena tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä kansainvälistymisen kautta.
 6. 6. ELY –keskukset (http://www.ely-keskus.fi) • Yritystoiminta – Asiantuntijapalvelut: http://www.ely-keskus.fi/fi/Elinkeinottyojaosaaminenjakulttuuri/Yritystoiminta/yrityskohtaiset_asiantuntijapalvelut/Sivut/default.aspx • Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma. • DesignStart - Muotoilun ja graafisen viestinnän kehittämisohjelma. • eAskel - Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma. • Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma. • Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma. • Monitaito - Liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma. • Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma. • PalveluTuotto - Palveluyritysten laadun ja tuottavuuden kehittämisohjelma. • PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma. • ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma. • TuoteStart - Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma. • Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma. • ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma. – EEN: http://www.ely-keskus.fi/fi/Elinkeinottyojaosaaminenjakulttuuri/Yritystoiminta/Enterprise_Europe_Network/Sivut/default.aspx – Naisyrittäjyys: http://www.ely-keskus.fi/fi/Elinkeinottyojaosaaminenjakulttuuri/Yritystoiminta/naisyrittajyys/Sivut/default.aspx • Teknologia ja innovaatiot : http://www.ely-keskus.fi/fi/Elinkeinottyojaosaaminenjakulttuuri/Teknologiajainnovaatiot/Sivut/default.aspx • Työvoima ja työllisyys : http://www.ely-keskus.fi/fi/Elinkeinottyojaosaaminenjakulttuuri/Tyovoimajatyollisyys/Sivut/default.aspx • Koulutus-, osaaminen ja kulttuuri: http://www.ely-keskus.fi/fi/Elinkeinottyojaosaaminenjakulttuuri/Osaaminenjakulttuuri/Sivut/default.aspx
 7. 7. Kansallinen rahoitus • Tukiorganisaatiot: http://www.yrityssuomi.fi/ – Tekes: http://www.tekes.fi • Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa teknologian ja innovaatiotoiminnan kehityshankkeisiin. – Keksintösäätiö: http://www.keksintosaatio.fi/ – Patentti- ja rekisterihallitus: http://www.prh.fi/ – Suomen teollisuussijoitus: http://www.teollisuussijoitus.fi/
 8. 8. Tekes rahoitusvalikoima http://www.tekes.fi/fi/community/Rahoitusvalikoima/418/Rahoitusvalikoima/1192 • Tutkimus- ja kehitysrahoitus: http://www.tekes.fi/fi/community/Tutkimus_ja_kehitys/485/Tutkimus_ja_kehitys/1349 • Innovaatiopalvelut: http://www.tekes.fi/fi/community/Innovaatiopalvelut/486/Innovaatiopalvelut/1350 • Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus: http://www.tekes.fi/info/niy • Julkinen tutkimus: http://www.tekes.fi/fi/community/Julkinen_tutkimus/487/Julkinen_tutkimus/1351 • Julkiset palvelut: http://www.tekes.fi/fi/community/Julkiset_palvelut/489/Julkiset_palvelut/1353 • Yhteishankkeet: http://www.tekes.fi/fi/community/Yhteishankkeet/963/Yhteishankkeet/2026 • Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (entinen Tykes): http://www.tekes.fi/info/tyke
 9. 9. Tekes – ohjelmat ja verkostothttp://www.tekes.fi/fi/community/Ohjelmat_ja_verkostot/310/Ohjelmat_ja_verkostot/611 • Ohjelmat: http://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin_ohjelmat/504/Tekesin_ohjelmat/13 • Osaamisen keskittymät (SHOKit): http://www.tekes.fi/fi/community/Osaamisen_keskittym%C3%A4t_%28SHOK%2 • Kansainväliset verkostot: http://www.tekes.fi/fi/community/Kansainv%C3%A4liset_verkostot/506/Kansai • Aktivointihankkeet: http://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin_aktivointihankkeet/670/Tekesin_akt
 10. 10. Tekes – ohjelmathttp://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin_ohjelmat/504/Tekesin_ohjelmat/1378 BioRefine – Uudet biomassatuotteet 2007-2012 Ohjelmassa kehitetään tunnistettujen kansallisten vahvuustekijöiden pohjalta uutta osaamista biomassojen jalostuksessa. Digitaalinen tuoteprosessi 2008-2012 Ohjelma parantaa yritysten kilpailukykyä nostamalla tietotekniikan soveltamisen tasoa niiden tuoteprosessissa. GIGA – Konvergoituvat verkot 2005-2010 Ohjelmalla vahvistetaan, uudistetaan ja monipuolistetaan tietoliikenneteknologian osaamista. Groove – Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä 2010-2014 Ohjelman päätavoite on nostaa suomalaisten uusiutuvan energian pk-yritysten liiketoimintavalmiuksia ja kansainvälistä kilpailukykyä osaamista ja verkostoja kehittämällä. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 2008-2015 Ohjelma uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa ja edistää palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Kestävä yhdyskunta 2007-2012 Ohjelmalla luodaan uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä niiden korjauksessa. Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö 2011-2014 Ohjelman tavoitteena on varmistaa Suomen asema älykkään verkkoteknologian kehityksen eturintamassa ja kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä. Liito – Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen 2006-2010 Ohjelmalla parannetaan yritysten liiketoimintavalmiuksia. NORDITE 2005-2010 Yhteisohjelmassa kehitetään pohjoismaista tietoliikenneosaamista. Pharma – Kilpailuetua uusista toimintatavoista 2008-2011 Ohjelma vauhdittaa uusien verkostoituneiden toimintatapojen syntymistä ja avaa lääketeollisuuden pullonkauloja. Polttokennot 2007-2013 Ohjelmalla parannetaan teollisuuden mahdollisuuksia synnyttää läpimurtotuotteita valituilla polttokennotuotesegmenteillä. Rakennettu ympäristö 2009-2014 Ohjelman lähtökohtana ovat rakennetun ympäristön käyttäjien tarpeet ja niiden asettamat vaatimukset kiinteistö- ja rakennusalalle. Ohjelma kohdistuu erityisesti korjaus- ja infrarakentamiseen. Sapuska – Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista 2008-2012 Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat uudenlaisten toimintamallien kehittäminen elintarvikealalle sekä kuluttajatarpeiden tuntemukseen ja ennakointiin perustuvien kasvu- ja kansainvälistymispolkujen yleistyminen.
 11. 11. Tekes – ohjelmathttp://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin_ohjelmat/504/Tekesin_ohjelmat/1378 Serve – Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille 2006-2013 Ohjelmalla parannetaan palvelujen kilpailukykyä ja edistetään uusien palvelukonseptien ja -liiketoimintamallien syntymistä. SymBio – Biotekniikasta tuotantoon 2006-2011 Ohjelmalla uudistetaan teollisuutta bioteknologian keinoin ja yhdistämällä bioteknologiaa muihin teknologioihin. Tila 2008-2012 Ohjelmalla kasvatetaan tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on myös lisätä tilojen elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta. Toiminnalliset materiaalit 2007-2013 Ohjelmassa kehitetään toiminnallisia materiaaleja suomalaisten eri teollisuudenalojen käyttöön. TULI – Tutkimuksesta liiketoimintaa 2008-2013 Ohjelma auttaa teknologiansiirron ja tutkimustulosten kaupallistamisosaamisen kasvattamista yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Tuotantokonseptit 2007-2011 Ohjelma vahvistaa suomalaista tuotanto-osaamista. Ohjelma verkottaa teollisuuden eri toimialoja ja nostaa tuotantoa koskevat asiat tärkeäksi osaksi strategista ajattelua ja toimintaa. Turvallisuus 2007-2013 Ohjelman avulla suomalaiset yritykset ja tutkijat pääsevät kehittämään turvallisuusalan kansainvälistä liiketoimintaa ja turvallisuusteknologioiden osaamista. Työelämän kehittämisohjelma Tykes Ohjelma tukee suomalaisten työpaikkojen toimintatapojen kehittymistä. Ubicom – Sulautettu tietotekniikka 2007-2013 Ohjelma painottuu alan tutkimuksen tason nostamiseen ja sulautettuun tietotekniikkaan perustuvan liiketoiminnan luomiseen hyödyntämällä kansainvälistä yhteistyötä. Vapaa-ajan palvelut 2006-2012 Ohjelmalla edistetään vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten tutkimus- ja kehitystyötä. Vene 2007-2011 Ohjelma kannustaa alan yrityksiä kehittämään tuotteitaan, tuotantomenetelmiään ja liiketoimintojaan soveltamalla parasta mahdollista osaamista. Ohjelma tuo lisäksi julkisten toimijoiden palvelut alan yritysten ja tutkimuslaitosten saataville aikaisempaa tehokkaammin. Verso – Vertical Software Solutions 2006-2010 Ohjelmalla kehitetään ohjelmistoyritysten liiketoimintaosaamista sekä kiihdytetään kasvua ja kansainvälistymistä. Vesi 2008-2012 Ohjelmalla vahvistetaan soveltavaa, teknologian siirtoa tukevaa tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä edistetään vesialan liiketoimintaa ja
 12. 12. Tekes – ohjelmat, valmisteillahttp://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin_ohjelmat/504/Tekesin_ohjelmat/1378 Ilmastotalous Oppimisympäristöt Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät
 13. 13. http://www.yrityssuomi.fi/
 14. 14. Julkisten hankintojen ilmoituskanava – Hilma (http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/)
 15. 15. EU-rahoituksen periaatteita CIP-ohjelma Rahoitus haetaan suoraan Brysselistä Kansallisten rahoittajien välittämää ja osarahoittamaa EU-rahaa MediaMedia Marco Polo Marco Polo Life+Life+ KulttuuriKulttuuri Tekesin ja 7.puiteohjelman tuki- järjestelmän ”tontti” Enterprise Europen ”tontti”: neuvonta + verkottaminen Rakennerahastot 7 puiteohjelma Eureka Eurostars Lähde: Karin Wikman, Tekes
 16. 16. EU -rahoitus • Yleistietoa – http://europa.eu/index_fi.htm – http://ec.europa.eu/index_fi.htm • Rakennerahastot (http://www.rakennerahastot.fi/) – EAKR: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_fi.htm – ESR: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fi.htm • Cordis (Tutkimus ja tuotekehitys / 7. puiteohjelma): http://cordis.europa.eu • CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme): http://ec.europa.eu/cip/index_fi.htm • PK-yritysnäkökulma – Enterprise Europe Network: • http://www.EnterpriseEurope.fi • http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm – Eurooppalainen PK-yritysportaali: http://ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm – National Contact Point for SME Networks: http://www.ncp-sme.net/ – jne.
 17. 17. Rakennerahastot - EAKR (http://www.rakennerahastot.fi/) • ” Aluekehitysrahasto tukee yrityksiä ja alueiden rakenteellista kehitystä investoinneilla, joilla turvataan asukkaiden tasa- arvoisuus ja tulevaisuus eri maakunnissa. Aluekehitysrahasto keskittyy työllisyyden parantamiseen, alueiden kilpailukyvyn kehittämiseen ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. Tavoitteet kannustavat yrittäjyyteen, innovaatioiden ja verkostojen synnyttämiseen, oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen sekä alueiden saavutettavuuden parantamiseen” • Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois Suomi • Alueeliset strategiat => Maakuntaliitot yms. Toimijat => oppilaitosten, kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeet
 18. 18. Rakennerahastot – ESR ( http://www.rakennerahastot.fi/) • ” ESR tukee työelämän ja yritystoiminnan kehittämistä lisäämällä työntekijöiden ja yrittäjien osaamista ja ammattitaitoa. Sosiaalirahaston ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joilla koulutetaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai vajaakuntoisia työelämään. Tavoitteina on työllistymisen edistäminen, työssä pysyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Ohjelmassa rahoitetaan myös rakenteellisen kehittämisen hankkeita, esimerkiksi koulutusjärjestelmien ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen uudistamista, jotka koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä. Hankkeilla parannetaan koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin, koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön edellytyksiä osallistua koulutukseen.” • ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota • 5 toimintalinjaa, joiden pohjalta rahoittajat pyytävät hanke- ehdotuksia
 19. 19. 7. Puiteohjelman rakenne, 2007-2013 COLLABORATION: 32,2 mrd CAPACITIES: 4,2 mrdPEOPLE: 4,6 mrdIDEAS: 7,5 mrd 1. Health 2. Food, agriculture, biotechnology 3. ICT 4. Nanosciences, materials, new prod. tech 5. Energy 6. Environment and climate change 7. Transport (incl. Aeronautics) 8. Soc-econ. sciences and humanities 9. Security 10.Space research Toteutustapa: - T&k-projekteja (collaborative projects) ja verkostoja (NoE, CSA) - Joint Technology Initiatives (JTI): suurteollisuuden, jäsenmaiden ja komission yhteisohjelmat IMI (lääke), ARTEMIS (ict), jne - Public Private Partnerships - European Technology Platforms - Jäsenmaiden yhteisohjelmia (ERANET) -”investigator-driven” research projects - ERC - Marie Curie Actions - Infrastructures - Research for the benefit of SMEs - Regions of knowledge - Research potential - Science in society - INCO Rahoitusta yksittäisilleRahoitusta yksittäisille tutkimusryhmille,tutkimusryhmille, arviointikriteerinä laatuarviointikriteerinä laatu JRC (Joint Research Centre) € 1,7 mrd EURATOM (2007-2011) € 2,7 mrd Kv-tutkijaliikkuvuutta,Kv-tutkijaliikkuvuutta, tutkijoiden koulutusta,tutkijoiden koulutusta, sektorien välistäsektorien välistä yhteistyötäyhteistyötä Yhteisiä projek-Yhteisiä projek- teja tarkasti ra-teja tarkasti ra- jatuista aiheis-jatuista aiheis- ta (Workta (Work Programme)Programme) ProjektitProjektit tyypillisestityypillisesti muutaman mil-muutaman mil- joonan luokkaa.joonan luokkaa. EU-rahoitusEU-rahoitus 75/50%.75/50%. Lähde: Karin Wikman, Tekes
 20. 20. Pk-yritykset 7. puiteohjelmassa COLLABORATION: 32,2 mrd CAPACITIES: 4,2 mrdPEOPLE: 4,6 mrdIDEAS: 7,5 mrd 1. Health 2. Food, agriculture, biotechnology 3. ICT 4. Nanosciences, materials, new prod. tech 5. Energy 6. Environment and climate change 7. Transport (incl. Aeronautics) 8. Soc-econ. sciences and humanities 9. Security 10.Space research Instruments: - Collaborative research, eli t&k- projektit - Verkostot: NoE, CSA - Joint Technology Initiatives (JTI): suurteollisuuden, jäsenmaiden ja komission yhteisohjelmat IMI (lääke), ARTEMIS (ict), vety, jne -”investigator-driven” research projects - ERC - Marie Curie Actions - Infrastructures - Research for theResearch for the benefit of SMEsbenefit of SMEs - Regions of knowledge - Research potential - Science in society - INCO Strategisia, haastavia t&k-hankkeita  15 % - tavoite pk-osallistumiselle  Ennalta määrätyt otsikot! Pk-yritykselle 75% rahoitus komissiolta  Projektit 2-3 Meur/ >5 Meur Lisäresurssitarpeita? Industry-Academia schemes (yritys voi palkata tutkijan komission rahalla tai jatkokouluttaa omaa väkeään)  Komissiolta rahoitusta palkkoihin, matkoihin, työtiloihin Liiketoimintaa t&k:n avulla. Ei annettuja otsikoita 1. ”T&k-ostopalvelut/ulkoistus”1. ”T&k-ostopalvelut/ulkoistus” • Research for SMEsResearch for SMEs • Research for SME AssocResearch for SME Assoc  Rahoitus tutkimuspalvelujen ostoon (tulokset pk-yritykselle, rahat tutkijalle) 2. Itse toteutettu tutkimus2. Itse toteutettu tutkimus Art 169 Eurostars (”Eureka”)Art 169 Eurostars (”Eureka”)  Rahoitus Tekesistä (+ komissio) Lähde: Karin Wikman, Tekes
 21. 21. http://ec.europa.eu/index_fi.htm Pdf-opas Rahoitus- ohjelmalista Cordis / 7. puiteohjelma http://europa.eu/index_fi.htm
 22. 22. Verkostot • Osaamiskeskusohjelma (http://www.oske.net) – Älykkäät koneet: http://www.intelligentmachines.fi/ – Asuminen: http://www.livingbusiness.fi/portal/ – Energia: http://www.oske.net/osaamisklusterit/energiateknologia/ – Ympäristö: http://www.cleantechcluster.fi/ – Osaamiskeskukset: http://www.oske.net/osaamiskeskukset/ • Teknologiakeskukset – Suomen Teknologiakeskusten liitto: http://www.tekel.fi/ – Enterprise Europe Network: http://www.tekel.fi/teknologiakeskustoiminta/ohjelmat_ja_verkostot/enterprise-eur • SHOKit – Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC: http://www.fimecc.com – Rakennettu ympäristö RYM Oy: http://www.rym.fi/ – Energia ja ympäristö CLEEN Oy: http://www.cleen.fi • Alan yhdistykset – Rakennusteollisuus, Teknologiateollisuus, jne. – SuLVI: http://www.sulvi.fi
 23. 23. Lähde: Hannu Hakala, Hermia Oy
 24. 24. Linkkejä • EU-rahoituksen opas: http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx? contentid=169091 • Perustietopaketti EU rahoituksesta: http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_ fi.pdf • EU- rahoitusopas PK-yrityksille: http://www.yrityssuomi.fi/download.aspx? ID=19148&GUID={A060EC7A-94C3-4CE8-9330-7AE3892C4DAE} • Suomen EU-T&K-sihteeristö: http://www.tekes.fi/eu/
 25. 25. Timo Rainio Hermia Oy +358 500 7366 05 timo.rainio@hermia.fi timorainio.blogspot.com www.slideshare.net/timorainio/ www.dooid.com/timorainio www.hermia.fi www.intelligentmachines.fi www.eltrio.fi sometu.ning.com teknokas.ning.com sulvinet.ning.com Lisätietoja

×