Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Semantic Web en Web 2.0

1,919 views

Published on

Wat heeft web 2.0 te maken met het semantisch web? Is web 2.0 het semantische web? Hebben ze gemeenschappelijke doelen? 7 stellingen die onderschrijven het nut van het combineren van de 2.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Semantic Web en Web 2.0

  1. 1. Het semantische gat en web 2.0 7 stellingen van Timo Kouwenhoven
  2. 2. Web 2.0 tagging leidt tot een groter ipv een kleiner semantisch gat <ul><li>Iedereen kan zelf kiezen welke tag hij toekent aan een foto, video, documentje, mailtje, maar er is geen enkele controle op synoniemen, homoniemen, enkelvoud en meervoud van eenzelfde term, gebruik van diacrieten, … </li></ul><ul><li>Van éé n term bestaan vele varianten en eigenlijk betekenen ze hetzelfde, ergo er ontstaan allemaal sub-sets die feitelijk éé n en dezelfde set zouden moeten zijn. </li></ul>1
  3. 3. Semantic web zou wel een flinke scheut web 2.0 kunnen gebruiken <ul><li>Het semantische web wordt voornamelijk ontwikkeld door wetenschappers, vaak komend uit de kunstmatige intelligentie, maar daarmee is nog niet gezegd dat het ‘hun’ speeltje is. Met name door het grensoverschrijdende effect van internet zijn er veel meer vakgebieden betrokken bij semantic web. Wel is het zo dat web 2.0 veel meer van de internetter is (van ‘ons’), het is tastbaarder. </li></ul><ul><li>Het semantic web zou een flinke scheut web 2.0 kunnen gebruiken om sneller door te ontwikkelen. Was LinkedIn (zakelijk netwerk) maar gebaseerd op de Friend-of-a-Friend structuur (FOAF) die voortkwam uit een semantic web project, dat had wat marketing waarde gehad. Een combinatie van het intelligente van semantic web en het praktische van web 2.0 zou een beter uitgangspunt zijn. </li></ul>2
  4. 4. Web 2.0 ontbeert intelligente mechanismen die semantic web wel heeft <ul><li>Het wikipedia zelfreinigende mechanisme ontbreekt in tagging (del.icio.us), je kunt geen voorstellen tot wijziging of voorstellen tot vervanging of verwijdering doorgeven zodat labels opgeschoond worden en er weer wat orde ontstaat en tags een meer eenduidige betekenis krijgen. </li></ul><ul><li>Door een label lekker veel te gebruiken (misbruiken) of je website te taggen met een label dat grote bekendheid geniet, kun je je website lekker laten stijgen in zoeksystemen (tag-boosting en mob-tagging). </li></ul>3
  5. 5. Taxonomies werden folksonomies, een stap terug of vooruit? <ul><li>Waarom verdween de hierarchie, de ordening en de standaardisatie en is er nu anarchie, tags zijn totaal niet geordend, het is een lange platte lijst. Het kiezen van het meest specifieke tag is onmogelijk, er is immers geen generieke-specifieke ordening. </li></ul><ul><li>Het fraaie van het samen laten ontstaan van een ordening (folksonomy) waardoor deze draagvlak heeft is een sterk punt, maar het scheppen van enige structuur hierin is iets wat geleerd kan worden van taxonomiebouw. </li></ul><ul><li>Het goede van het oude combineren met het goede van het nieuwe. Goed doordachte structuren handhaven en aanvullen met nieuwe termen uit de folksonomieen houdt de bestaande structuren actueel en bruikbaar, terwijl de goed doordachte kern gehandhaaft blijft en daardoor mogelijk bruikbaar is voor semantische zoeksystemen. </li></ul>4
  6. 6. Semantische gaten blijven zowieso <ul><li>Je eigen boekenplank ordenen is al lastig genoeg, er zijn vele ordeningen mogelijk. Het is sterk afhankelijk van de context die je kiest welke ordening het beste past. </li></ul><ul><li>Documentalisten die vroeger knipsels verzamelden om onderwerpdossiers aan te leggen, mochten destijds een knipsel maar in éé n mapje plaatsen, anders kreeg je onduidelijkheid en teveel kopieen van hetzelfde. Toen was er al inconsistentie in het ordenen, de ene dag zou iets prima passen in het mapje Afganistan en de andere dag veel beter in het mapje oorlog. Je moest kiezen. </li></ul><ul><li>Nu zou je allebei de tags toekennen en is het makkelijker. De gaten worden kleiner, maar blijven hoedanook bestaan. </li></ul>5
  7. 7. Het web verschoont zichzelf en daardoor blijven tags actueel <ul><li>Het web kent nauwelijks een mechanisme voor het bewaren van historisch belangrijke pagina’s, laat staan een museale- of archieffunctie, de verversingsgraad is vrij hoog. </li></ul><ul><li>De toegekende tags zijn dan net zo vers als de content waar je ze aanplakt en daarmee is de kans dat iemand die zoekt op tags, het actuele tag gebruikt en dus de gewenste content vindt. </li></ul><ul><li>Dan wil je Afganistan terugvinden onder ‘9/11’. Maar voor 11 september 2001 zou het nagenoeg ondenkbaar zijn geweest om Afganistan te oormerken met ‘9/11’. Over een groot aantal jaren zal content over 9/11 grotendeels verdwenen zijn, tenzij er historici zijn die er werk van maken om het te behouden, en zal er dan vrijwel zeker meer content zijn die over Afganistan gaat die niet met 9/11 van doen hebben. </li></ul>6
  8. 8. Categoriseren is een vervelende klus <ul><li>Het collaboratieve aspect van web 2.0 is een sterk punt, del.ici.ous groeit als kool, gebruikers vinden het handig. </li></ul><ul><li>Bij categorisatie projecten in de praktijk (los van bibliotheken, archieven en musea waar het tot de kerntaken behoort) wordt veelvuldig aangegeven dat er de nodige weerstand is tegen het taggen van content door producenten van die content. </li></ul><ul><li>Op del.icio.us zijn het de consumenten die de content taggen, wat kunnen we hiervan leren? </li></ul><ul><li>Zou het semantic web, waarvoor gelabelde content noodzaak is, versneld kunnen ontwikkelen als consumenten content taggen met door semantic web services geleverde label bibliotheken? </li></ul>7
  9. 9. Samenvattend <ul><li>Ik ben van mening dat semantic web en web 2.0 niet hetzelfde zijn, wel overeenkomsten hebben en zeker van elkaar kunnen profiteren om semantische gaten te dichten en daarmee de vindbaarheid van informatie te vergroten. </li></ul><ul><li>Metadata blijft goud waard bij het terugvinden van de juiste informatie! </li></ul><ul><li>Timo Kouwenhoven </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>CIBIT </li></ul>

×