Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

George bontila culere de teste psihologice

47,027 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

George bontila culere de teste psihologice

 1. 1. dr. George C. BontiliiCULEGERE DE TESTE PSIHOLOCICE DE NIVEL 51 APTITUDINI , Anexa la lucrarea: IIAptitudinile ~i Misurarea lor"Centrul de documenfare ~i publicatii al Ministerului Muncii Bucurelti - 1971
 2. 2. r- Coperta: Emil Nicoiau AVIZ IA1PoRTANT Testele euprmse in anexa de fata VOl fi folosite in eonfot- mitate eu instructiunile de aplieare, eOlectare ~i valorificare cuprinse in luerarea: "APTITUDINILE:;;1 MASURAREA LOR". Aut0rul
 3. 3. MINISTERUL MUNCII 11) coal a .n n.n.n ••••••• nnn •• n •••••••••••••• n •••••••••• n ••• n •••• nn ••••••• ,,,,,hn •••• C Iasa h •••• _. ••••••••••• h ••••••••••• _n ••••••• _ •• _. __Numele prenumele ..__ 000 ••••• • _Da+a na;,terii .__ ... h •••••••••••••• • • -- •• --.-- ••••••••••••••••••••••• _Pro f esiuneat at aIui .. __ _ __ __ n ••••••• __Profesiunea mameiVirsta mintala __ __ __ Numarul punctelor obtinute .Virsta reala C.I. -Aprecierea invafatorului ( dirigintelui ) asupra dezvoltarii mintalea copi I u I ui .... __ ......... ... __ mh •• n -- ••••••••••••••••••• -- •••• -- •••••••••••• -- •••••• -- •••••• -- •••••••••• ---- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••DataTest adaptat, experimentat $i etalona1 de dr. G. C. Bon1ila / .J
 4. 4. -2 o ,~~ D c) L __ ~_ 3x "--, r _ __ 3 I 1 2 J 4- 5 6 1 8 !J 10 II 12 I· ,,-~~-~-~-~-- ------ -~--~--,--,---_.~~~---,._-----------,----~----,- I -~---------~----~---~--~------~----------_._-------~.--------------~.---.~. __ • __ <O~_. • __ 000000/ 000000/4
 5. 5. 9 10 ------------ rr /;/ /1 l I V I )//0 "j , (J() ()OO 13 DOC) C)OO~=Q·~ ~, :::ZZULL.t:Lt~ . //. /. ~"- ... ;0 ({) 3LEI I I ~ 15 BW IPOSli1I?O/.fAiVA P/JlTARONAIIA ~~~ I lCJ Po.STA ROMANA 9
 6. 6. - 4- * ------------------------------------------------------------- 2-------- ... ,--------------------------~._-------,-_ ....• ,----,_._-------------------6
 7. 7. SUBTESTUL CUVINTE CONTRARH Scrie aid raspunsul Priviti la exemplul de mai jos : Care euvint inseamna eonh-ariul (opusul) primului euvint: aproape 3 mare 5 departe 7 negru 6 bun 8 nord ( 5) Departe este eontrariul lui aproape, deci trebuie sa aratam aceasta, la mar-ginea din dreapta, seriind eifra care insote~te cuvlntul departe. Aceasta cifra este5 ~i s-a scris la margine. Aeum priviti euvintele de mai jos : Intuneric 2 soare 9 apa 3 lumina 8 umbra 4 negru ( ) Sa gasim cuvintul eare arata contrariul lui intuneric. Aeesta este lumina ~i este Insotit de cifra .3. Serieti, deci, eifra 3 la marginea din dreapta. Nu uitati sascrh* la margine cifra care insote~te cuvintul potrivit. Lucrati mai departe in aceJa~i fel.afara metru 1 inauntru 4 incol0 2 inchis 8 aliHuri ( ) 5 indepartat IncIinat 7 proaspat luminos 3 vale 2 intuneric 1 umbra 5 noros 7 soare 4 povestirenegru zburdalnic fericit 5 virf fneet tiiios tocit tfrziu rautiicios crud lntuneeos alb nori 6 devreme treaz 4 silitor 7 lumina 9 lntins lat 9 vioi 6 vecin vechi binevoitor 8 vacanta movilii prezent lene~ dmpie pleeat vijelie paJarie 1 eoborl~ plimbare ambitios du~man 4 cuIcare C ) C ) ( ) ( /) ( ) (, ) (_.0 ) (I ) ( ) NU INTOARCE PAGINA DECIT ATUNe! CIND TI SE SPUNE p= ·3.NOdS 3.S Ii ONIJ IJNfU V llJ3C1 10l31YJ 3J~VOlNI ON =J =d ........................................................ : !!l~U!WBXa B:j.BQ ........................ lnHP!woQ B!SaJold... " .. " " . BtSlli " " "lnu1j " Bun 1 Bn!z : !!la:j.SBU B:j.BQ .~ lnxas : alawnN aldJ dS !~ aJ tOt !S !!ldtSBU BtBP aldwnu sof !BW apJS ~I -LSdl IDNflW lflB:;IlSINIW 7 •
 8. 8. SUBTESTUL 2 ANALOGIl S2rie aici raspunsul Priyiti exemplul de mai jos :Palaria este pentru CJ.), ceea ce gheata este pentru cc?palarie - cap: : gheata - is mina 6 piciar 7 git 8 cer 9 manu~a (6) Raspllnsul bun este picior, de aceea s-a scris la marginea din dreapta cifra6 care il1Sate~te acest cuyint. Un alt exemplu:leagan - copn: : grajd 8 am 3 dine 4 cal 5 pisica 6 cuib ( ) RaspullSul bun este cal. Scrieti, deci, la marginea din dreapta, cifra 4 careinsote~te acest cuyint. Lucrati mai departe il1 aeela;;i reI. Nu uitap sa seriet!, la margine, dfra careil1sote~te cuvintul potrivitparintii - sfiituiesc: : copii - 6 poruncesc 2 intreabii 3 se joadi 1 ascultii 7 dOl-esc )hrana - 0111: :benzina - 5 gaz 6 viei 8 scinteie 7 automobil 9 cal )biciul - love~te: : cutitul - 9 alearga 8 taie 7 p2tliirie 6 pasare 4 briei )om - revolver: : alblna - aripii 2 miere 4 zbor 5 ceara 9 aetun - pu~ca: : mare - 2 ghivlea 3 pisto~. 1 mic 4 armatii 5 mitralierafrumos - privire: : dulce - 4 sarat 7 gust 2 frumusete 5 vechi 6 dragutmundi - oboseala: : rasplata - 7 chitanta 5 datorie 8 multumire 6 bani 91ucrunadejde - viitor: : amintire - 2 teamii 3 plil1S 5 grabii 9 trecvt 8 uitaiarba - oi: : piine - 3 unt 6 floare 7 lapte 2 cal 1 omne~tiinta-Invatatura.: :saracie - 2 leneyie 3 ~coala 7 bogatie 6 mila 9 inyatator p= NU INTOARCE PAGINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE 8
 9. 9. SUBTESTUL 3 SERfI DE NUMERE Scrie aici raspunsul Priviti numerele de mai jos : 2 4 6 8 10 12 -- Ce num[lf I rcb ie S2] ufmcze? (C) Cautati-I printre numerele de mai jos: ) (A) 17 (B) 13 (C) It{t$)~~~) 9. NUl11arul cautat este It La l11arginea din clreapta s-a scris litera C care iI1nsote~te. Priviti acum exemplul urmiHor 8 2 8 3 8 - (E) 8 (F) 6 (0) 2 (H) 4 (I) 9 ( ) NUl11arul care urmeaza este 4 ~i este insotit de litera I-I. Scrieti aceasti:ilitera In marginea din clreapta. Lucrati mai departe 1n acela~i Iel. Nu uitati sa scrieti, la margine, litera Icare il1sote~te numarul ca.utat . 7 3 4 5 6 9 4 25 8 (Z) (M)1216 (X)2- 17(I)(0)(0) 15115 102820 (G) 30 139 14(C)(V) - (N) (W) - (R) 10 (U) 3 (B)(E) (E) 15 6 7 3 3 5(F)9 7 8 (0)(K) (F) 2 t(L) (T) (K) 26 (1) 29 (J) 21,. 5 --- - - 3 16 (2)o - 39 3 74 5 1 (0) 91 9 (H) 9 (X) 6 81" 1(K) 2 279 7 (0)(M) 4 (M) (N) (N) (T) 1 3 2 (A) 63 - (0) (P) (L) 54 4 (L) 10 5 2 6 64 2 6 7 (F) 47 (E) 55 (I-I) 51 NU rNTOA~CE PA GINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE I () -- I 1---- P = 9
 10. 10. SUBTESTUL 4 CUVINTE DE PRISOS Scrie aici raspunsul Priviti exernplul de mai jos : Care cuvint nu trelmie sa se giiseasca in lista urmatoare. ( 5) 4 Vasile (3 Ion 5 Maria 3 Mihal 9 Gheorghe :/laria nL! trebuie sa fie pe lista, pentru ca M.aria e !~me de fata, iar toate celelaHe sint nume de biiieti. Aceasta s-a ar3tat scriindu-se 18 marginea din dreapta cifra 0, care lnsote~te cuvintul de pmos. Sii lui:im un all exemplu: 8 Ca! 7 Cline 2 trandafir 3 pore 6 capra ( ) 1la margineadin Cifra Cuvintul Ja trandafir margine, nu are ce cauta sa pcserleti Scrieti Hsta. deci mal departeU in acela~i fel. Nu uitati care it1sote~te cuvlntul de prisos. :3 ciocirlie 8 Constanta 9 mila 9 spaima tie 2 verde 9 curind 5 sus mar alb 5 Val 7 fulger ninsoare rindunica 3 miros veselie 4 vedere 3 ~oim 2 coasa seceratoare albastru tata 3 sticlete 6 ploaie 5 tipografie unchiu 1 castravete 8 Cluj piersica respira pipait depalte galben 6 gaina aproape 9 greblii pruna 1a9i plrlU tristete matu~a Ploie~ti ) ) ( ) ( ) () 10
 11. 11. MINISTERUL MUNCH TEST 13Isul (InteIigenta generala) VA ROG COMPLETATI: L ocul naster i i . ····mmm •• } Ora~u s u saiul judcjul N u mele m. •••.•••••••••• ~.: •••••.•.••••••••••.••••••• :)coala general/i (clase) . p renu mele . Liceu (clase).um ..... virsta studii sllpcrioare (ani) .m.m""m Data na~terii: anul m •• lulw ziua . Data acestui examen m ZiU1 luna anul semnatura m •• m ••••••• u" •• Nll lntoarceti aceasta pagina pina ce nu vi se splll1e. TEST OBSERVATII I Rezultatul Puncte 1. Atentie ~i memorie. 2. Ari tmetica 3. Jlldecata rapida . 4. Inteleslll cllvintelor .. 5. Fraze deranjate mm •••••••••••• mm 6. Serie de numere 7. Coordonare de idei 8. Informatie mm ••••• m •••••••••••••••••••••• TOTAL Psiholog: (Adaptat ~i etalonat de dr. Q. c. BQNTILA)
 12. 12. SUBSTETUL 1 t 00000 2. CDCD (}) 8 @ CD (}) 0 0 I . . Ln. 3~ i~. L"_ ~ 4$ /" ~ 5. 000 DA HU 6. 00000 Z ABCDEFGHliJKLMNOP 8. 000 M1L1T~R pUQC~ TAB~R~ 9. 34-79- 56 -87-68-2;-82-47-27-31-64-93-71-41-;2 -99 10. I 1.. I I I 1 II. 12. 0 ~0M8 t 2 3 4 , 6 7 8 9 0~@ [3J Puncte I jgre~lte ust~ ~ ~ ~, omise12
 13. 13. SUBTESTVL 2 Raspundeti la aceste chestiuni dt de repede puteti. Intrebuinfafi pal"tea dreaptii a paginii pentru a pune riispunsut. Raspuns ( 15 ))) 12 Exemp l e { 2. Cit fac 5 oameni si cu 10 oameni ? veti face in 3 ore? ( 1. Daca faceti 4 kilometri pe ora, citi Raspuns . Raspuns Raspllns Raspulls Raspuns Raspuns ( Raspllns RaspllllS Raspuns (( Rasplllls Raspuns 1. Cft fac 3 oameni si cu 7 oameni? Raspllns . Raspllns ( Raspuns Raspulls 2. Dad economisiti 70 lei pe luna, in 4 luni cit veti economisi ? 3. Dadi 24 oameni ~int impartiti in 8 grupe, citi oame~i vor fi intr-o grupa ? 4. Ion are 12 tigari, mai cumpara altele 3 ~i fumeaza 6. Cite tigari mai are el ? 5. 0 echipa Inainteaza cu 5 kilometri ~i se inapoiaza 3 kilometri. La ce dis- tanta se afla ea de prima pozitie? . 6. Cite tigari puteti cumpara de 50 lei cu pretul de 2 tigari pentru 5 lei? . 7. Cite ore Ii trebuie unei trasuri ca sa fadi 66 kilometri, dad aceasta tra- sura face 6 kilometri pe ora? . 8. Un regiment a fkut 40 kilometri in 5 zile; prima zi el merge 5 kilo- metri; a doua zi 9 kilometri, a treia 10 kilometri, a patra 8 kilometri. Cfti kilometri a mers in ultima zi ? . 9. D~ca cumparati doua pachete de tutun cu 3,50 lei unul ~i 0 lulea cu 6,50 lei, cft va mai ramine rest dintr-o suma de 20 lei? .10. Daca trebuiesc 6 oameni timp de 3 zile ca sa sape un ~ant de 180 metri, cfti oameni vor trebui ca sa sape santul intr-o jumatate de zi ? ....11. Un LA.S. a cumparat ni~te berbeci ~u 8.000 lei. Apoi 1i vinde cu 10.000 lei si cistiga cite 400 lei de fiecare. Cfti berbeci avea ? .12. 0 l~da contine 400 decimetri cubi de var. Dad lada are 10 decimetri lungime ~i 5 decimetri latime, ce adincime are acea lada? .13. Un muncitor cheltuie~te 1/8 dirJ banii lui de buzunar pe carti po~tale ~i de 4 ori atit pentru plicuri. Ii mai ramin 0,90 lei. Citi bani a avut la inceput ? .14. Dad 3 kilograme ~i 1/2 de mere costa 21 lei, cit au sa coste 5 kilo- gran1e ~i 1/2? .IS. Un vapor are provizii pentru a-~i hrani echipajul sau de 500 oameni timp de 6 luni. Cit timp va putea hrani 1.500 oameni? .16. Dad un am parcurge 90 metri In 30 secunde, clti metri a fkut in 1/5 din secunda ? .17. Un submarin face 8 kilometri pe ora sub apa ~i 15 kilometri la suprafata. Cit timp ii va trebui sa traverseze un canal de 100 kilometri c1aca face sub apa 2/5 din drum? .18. Da~a 90 v de e:h!~e sapa 4.500 metri de ~ant, efti metri vor fi sapati de o slngura echlpa 2 •••••••••••••.••••......••.••••.•..•••••••••...19. La lucrarile unui ~antier lucreaza 3.000 betoni~ti., 15.000 sapatori ~i 1.000 transporton. Daca trebuie sa-~i mareasca efectivul pina la 20.900 oameni, citi betoni~ti trebuie sa adaugam? .20. 0 ferma care a furnizat deja 1.897 co~uri de mere unei cabane, preda restulla 29 restaurante. Astfel fiecare restaurant prime~te 54 co~uri. Care este numarul total al co~urilor furnizate? . j l1ste . omise R=s.j. Punde I gre~ite ....•................. 13
 14. 14. SUBTESTUL 3 Aeeasta este 0 praDa de bun simt· Aveti ~aisprezece prableme. Trei raspunslui stnt date fiecarei probleme. Trebuie sa examinati raspunsurile cu atentie, dupa aceea faceti 0 cruce in piHratlll de dinaintea celui mai bun raspuns la problema, ca in exemplul : • ,. !f! Pentru ce ne servim de sooe: ne tin cald sint bine fac negre j o D Aici al doilea raspllns este cel mai bun ~i este marcat Cll 0 cruce. Yncepeti cu nllmarul 1 ~i continuati pina ce timpul hotarit, va fi trecut. 1. Pisicile sint animale tolositoare pentru ca: 9. De ce oamenii pretera automobilele tramva- o prind ~oareci. ielor? Pentru ca: o sint dragala~e. 0 un automobil este facut dintr-un ma- D sperie clinii. terial mai bun 2. Pentru ce purtam de obicei creioane in loc D un automobil este mai comod [de tacuri? D tramvaiele nu sint a~a sigure kPentru ca: 10. Fulgii de la aripile pasarilor le ajula la D slnt viu colorate zburat. Pentru di: D. sint mai u~oare la purt<1t D fac 0 suprafata mai intinsa ~i u~oara nu sint a~a de grele C apara corpul lor de aer 3. Pentru ce intrebuinfam pielea pentru incal- 0 impiedidi aripile sa se raceasca prea faminte ? repede Pentru di: 11. Toata circulafia care merge in aceea~i di- D se fa brica in toate tarile recfie pastreaza aceea~i parte a strazii. o imbraca bine Pentru ca : D este un produs animal 0 0 mica parte din oameni sint stingaci 4. De ce judecam un om prin ceea ce tace nu [l agentul de circulatie 0 face sa mearga prin ceea ce zice ? asHel Pentru ca: D aceasta evita accidentele o ceea ce face un om, arati} cu adevihat ceea ce este 12. Pentru ce inventatorii iau brevete de irwen/ii? Pentru ca : L nu e bine sa mintim [J aceasta Ie da controlul inventiei lor. D un surd nu poate auzi ceea ce se vorbe~te 0 aceasta Ie aduce cereri mai numeroase 5. Daca cine va v-ar intreba ce gindiji despre 0 C este un obicei de a lua brevete. persoana pe care nu 0 cunoa§teti, ce veti 13. Apa care ingheata tace sa se sparga revile. raspunde ? Pentru ca: [J ii voi face cuno~tinta D frigul face tevile mai putin rezistente o gindesc ca aceasta e 0 persoana foarte bine D apa i~i mare~te volumul clnd ingheata [] ell n11 0 cunosc ~i nu pot spune nimie D ghiata tmpiedidi curgerea apei6. Strazile sint stropite vara: 14. Pentru ce muntii irtalfi sint acoperiti de za- D pentru a racori aerul pada? Pentru ca : D pentru a impieclica automobilele sa al11- 0 sfnt mai aproape de nori nece 0 soarele fi fncalzeste rar o pentru a inIatura praful 0 aerul este reee 7. Pentru ce griul este 0 hrana mai buna decU 15. Daca pamintul ar fi fast mai aproape de porumbul? Pentru ca : soare Oeste mai hranitor D stelele ar fi disparut Oeste mai frumos D lunile noastre ar fi fost mai lungi D poate fi macinat mai marunt 0 pamintul ar fi fost mai cald8. Motivul pentru care cele mai multe pasari 16. Pentru ce este mai trig la poli decft la ecu- cfnta primavara este ca: ator ? Pentru ca : o sa ne anunte ca a sosit primavara D polii sfnt mai departe de soare D sa at raga alte pasari D lumina soarelui cade oblie la poli o sa-~i exereite glasul D este mai multii gheatii 1a poli Punde. . {juste .........................•. gre~ite ......................•• omlse R.-s.J. . _14
 15. 15. SUBtEstUL 4 badicele doua cuvinte din pereche lnseamna acela~i lucru, sau aproape acela~i, tragetio linie sub cuvlntul - asemaniitor. - Dad. inseamna contrariu sau aproape contrariu, tra-geti 0 linie sub cuvintul - contrar (diterit). Daca nu slnteti sigur, treceti inainte. Primele douaexemple sint rezolvate. bun-rau " asemanator-contrar Exemplu { mic-micut asemaniitor-contrar 1. umed-uscat . asemanator-contrar 1 2. inauntru-afara . asemana tor-con trar 2 3. colina-vale . asemana tor-con trar 3 4. invoiala-permis . asemana tor-con trar 4 5. dilatat-contractat . asemana tor-con trar 5 6. clasa-grupa . asemana tor-con trar 6 7. primul-ultimul . asemanator-contrar , 7 8. negru-negricios . asemana tor-con trar 8 9. rezervat-timid . asemanator-con trar 910. delicat-dragala~ . asemanator-con trar 1011. lini~tit-potolit . asemanator-contrar 1112. vesel- tris t . asemanator-contrar 1213. primit-respins . asemana tor-contrar 1314. concav-convex . asemana tor-con trar 1415. liber-strins . asemana tor-con trar 1516. afirma-sustine . asemanator-contrar 1617. aparator-p~otector . asemana tor-con trar 1718. adaptat-conform . asemana tor-con har 1819. umil-mindru . asemana tor-con trar 1920. nepotrivire-potrivire . asemana tor-con trar 2021. neintelegere-intelegere . asemana tor-contrar 2122. dezbinare-unire . asemanator-con trar 2223. impaciuitor-ingaduitor . asemana tor-contrar 2324. in~tiintat-prevenit . asernana tor-con trar 2425. slavit-venerat . asemana tor-con trar 2526. gre~eala-adevar . asemana tor-con trar 2627. stringe-risipe~te . asemana tor-contrar 2728. tradare-viclenie . asemana tor-con trar 2829. seara-dimineata . asemanator-contrar 2930. apus-rasarit . asemana tor-con trar 3031. co boadi -urea . asemana tor-con trar 3132. ingust-strim t . asemana tor-contrar 3233. satul-flamind . asemana tor-contrar 3334. stinge-aprinde . asemani:itor-con trar 3435. arunca-asvirle . asemanator-contrar 3536. frumos-urit . asemana tor-contrar 3637. cintec-doina . asemanator-contrar 3738. padure-padurice . asemanator-contrar 3839. intorc-rasucesc . asemanator-contrar 3940. istet-de~tep t . asemanator-contrar 40 juste . omise R=j-g Pllnete: 1 gre~ite . 15
 16. 16. SlJBTEsttJL 5 Cuvintele «iarba ° oaea manfflea» in aceasta ordine sint amestecate si nu formeaza 0 fraza,insa ele ar forma una dadi ar fi puse In ordinea «0 vaea man/flea iarb{p> ~i aceasta fraza este adevarata. La fel cuvintele «toti au eaii pene» vor forma 0 fraza dad sint puse in ordinea «toli eaiiau pene» insa aceasta fraza este gre:;;ita. Aveti 24 fraze amestecate ~ unele slnt adevarate, altele gre~ite. Clnd voi spune Incepeti,luati fiecare rraz:j una cite una. Glnditi la ceea ce vrea sa spuna, daca cuvintele slnt puse lalocul lor, insa flU Ie scrieti. Dupa aceasta, daca ceea ce vor sa spuna este adevarat, trageti 0!inie sub cuvifltul ~ adeviirat ~ ; daca ceea ce vor sa spuna este gre~it, trageti 0 !inie subcuvintul ~ gCe:;it. ~ Daca nu sinteti sigur, treceti inainte. Primele doua exemple sint scrisecum hebuie. Inc2peti cu nr. 1 ~i mergeti pina vi se cere sa va opriti. adeoarat-gre~i t. Exemple: 1 J tot! 0 vad me"ine" iacba8U (811 pene .. aclev~jra t- gre~it. 1. Case in oameni traiesc . adevarat-gre~it 1 2. Sint saptiimina intr-o zile opt . aclevarat-gre~it 2 3. Picior musca singur un are . adevarat-gre~it 3 4. Cre:;;te pamrnt din griul , . aclevarat-gre:;;it 4 5. Red sint cele mai luni vara in . adevarat-gre:;;it 5 G. Dulce apa este 1118re de . adevarat-gre~it 6 7. Pentru facut griul este prine bun . adevarat-gre~it 7 8. Are oc11i cinci on1ul . adevarat-gre~it 8 9. Mlncat :;;i de aurul bune argintul metale sint . adevarat-gre:;;it 9 10. Dinamita este mincat nu buna de . adevarat-gre~it 10 11. Paclure in cresc fragi smeura ~i . adevarat-gre:;;it 1112. Riu in pe:;;tii apa traiesc de . adevara t -gre~i t 1213. Moldoei clomnul fost a Mihai Viteazul . adevarat-gre:;;it 1314. Tl1~ele toata poate lumea se sa . adevarat-gre~it 1415. Buna pentru este scris lingura . adevarat-gre:;;it 1516. Cimpie la cre:;;te bradul . adevarat-gre~it 1617. Muntilor pe cre:;;te virful porumbul . adevarat-gre~it 1718. Razboi tunul arma este 0 de . adevarat-gre~it 1819. A tac este 0 baioneta de arma . adevarat-gre:;;it 1920. Flori de pe albinele miere recolteaza . aclevarat-gre:;;it 2021. Laturi fiecare triunghi patru are . adevarat-gre~it 2122. Unele moartea aduc boli " . adev ara t -gre~it 2223. Apa din ~i unt face brinza se . adevarat-gre:;;it 2324. Fier este oglinda din fiicuta . adevarat-gre:;;it 24 jus te . pun,t, I gre:;;ite .__ ..__ .__ omise R=j-g16
 17. 17. 16 109 5 2 1/3 7 3 8 9 5 19 16 4 11 25 17 13 166 7 3 2 1 125 32 4 69 36 21 14 12 23 26 27 18 6 1 19 15 17 25 13 28 35 20 30 SUBTESTUL 6 17l)sa urmeze.3 18 81 20 16 R=jste psihologice 1 care trebuie - 17 3
 18. 18. IIIIII SUBTESTUL 7 Exemple: 1 p,e~te - albastru: , alb iarha IO~ll~~eglii ,ti~p.~,~c;~: omni~oar6. cer - - nOapte. ZI masa uCiI cald d ~inn~a~a: : : am .-- h!r_IJ_i__~ verde uliw. gros. - In fieeare din rindurile ee urmeaz8., primele doua cuyinte au 0 oarecare legatura intre e1e. D-v. in fieeare rind trebuie sa edeti legatura dintre primele doua cuvinte ~i ~a subli- niati euvintul scris cu litere groase care este legal in acela~i fel cu al treilea cuvint. Incepeti eu nr. 1 ~i eontinuati pina ce vi se spune sa va opriti, 1. dine - urla: : pisid. - scaun mlorlae loe casa . 2 • PIcIor -. am" •• papuc - }":: ctul:f • v v ~ . ~ orx""+e j-n1n;; v"ca !0"0" •• a~~c1.. 11 .•.. 1.i. ct 3 vaea - Tltea . ea] - mz CI-Ie j-;(J-" n;~·J !1 J ~ pl l,..!.e:,! ~~ ~101,,:a ..• ,~ •. : ....•.• 0 •••••• 0 •••••••••••• . , 2 . .) 4. spala - fIgura: : trelera - cBeuta menta ScmdHra gnu . 4 5. u~e - easa: : gard - leagi"in cude laciit tabUi . 5 6. apa - pe~te: : aer - st~a 0T ;m;1~ d?f .. J • J ••••••••••••••••••••••••••••• 6 7. alb - negru: : bun - tlmp Imnracammte mama rau . 7 8. Miat - am: : mie! -, berbec dine cloban linii . 8 9. zid - easa: : palarie - nasture pantor pai . 9 10. pai - palarie: : piele - pantor diptu~eaHi stoHi . 10 11. stlnga - dreapta: : vest -. sud directie est nord . 11 12. du~umea - tavan: : pamlnt - eel colina iarbii vale . 12 13. reee - ghiata: : caldura - umezeaHi riiceala stele . 13 14. luni - marti: : vineri - saptamina 10J z1 , . 14 15. p~umb - g]~nt: : aur~- hlr~ie mo~.~da banj.an~.~~. ,:, . 15 16. plele - corp: : sea art a - amore cnne rmnza taaacma . 16 17. tun - mare: : pu~ca - giant midi calibru tragaci . 17 18. plin - gal: : vale - izvor tub vlrf casa . 18 19. am - brat: : arbore - tuBs ramura floare scoartii . 19 i·p: 20. vina - c()_~ : drum de fier - tara tren lncnlc;~ale , , accident . 20 21. ureehe - auzi: : ochi - masa vedea mina joe . 21 22. palarie - cap: : pantof - deget umal pielaI pat . 22 23. leu - animal: : trandafir - piatra planta caramlda. hirtie . 23 24 - f .. - rr-, .i 0 n;;m,,.,f if)Jl~ 24 · co~ u~ .. c~~mene ne!:;!L ~cmcel- J-<~"~h ~u" t ......•••..••••••..•••..••• 25. cal - fuga: : e11ne - sare mu~ca aduce rmmmca . 25 26. goarna - suna: : fluier - merge cinta joadi sp£xge . 26 27. la~rimi - rlS: : tristet~ - v:selie ~urere s!1spin m~arte . 27 28. aVlOn - aer: : submarm - mnaaia ma~ma vas apa . 28 29. band. - odihna: : drum - capaci piatra oboseala frumas . 29 30. frumos - urit: : de~tept - mare albastru prost singuf . 30 31. agar -- plug: : gradina - sapa zarzavat flori lurnlci . 31 32. otrava - maarte: : doctor - apa vJ.atii !inisee Ducurie . 32 33. taie - baioneta: : love~te . - on: cJo~~n, g!O~it piine . 33 34. negru - alb: : seara - clooot wrma dimmeata soare . 34 35. cioban - turma:: sentinel~ - magazie dmp carnarazi pedeapsa . 35 36. spital - bolnav: : inchisoare - celuUi dezerror gmpa tufi~ . 36 37. pisica - sgfriie: : ~arpe - alearga omoara piidure . 37 38. pline - ~rana: : tutun - ~trava copac " . 38 39. bun - rau: : alb - Cem.l~1U nor negru ploa:e . 39 40. p10aie - vara: : zapada-cer frig alunedi lama .. : . 40 jus te . omlse R=j. Punde: 1 gre~ite . 18
 19. 19. SUBTESTlJL 8 Observaf propozitia din exemplul: Oamenii aud cu oehii ureehile nasul gura Cuvintul coreet este ureehile deoareee el lntrege~te bine propozitia, face ea c~ea ce spuneprop~)Zitia sa fie adevarat. In fiecare din prapazitiile de mai jas aveti de ales dintre cele patru cuvinte, acel cuvlntcare lntrege~te eel mai bine propozitia, care face ea propozitia s;;aiba un lnteles adevarat.Fiti atenti, caci numai unul din cele patru cuvinte este eel coreet ~i poate sa faca propozitiaadevarata. Pe acela subliniati-l. Daca nu slnteti siguri, incercati sa ghiciti care este cuvlntul potrivit ~i subliniati-l. Avetidoua exemple in care cuvintul potrivit este subliniat a~a cum trebuie. Exemple { Oamenii este in Europa urechile nasulAustralia Franta aud cu oehii Asia Africa gura 1. Nasicornul este nume de animal planta fluture insecta 1 2. America a fast descoperita de Drake Hudson Columb Balboa 2 3. Oina se joaea cu racheta zarul mingea funia 3 4. La Brazi este 0 industrie alimentara chimica electrica metalurgica 4 5. Lipitanul este 0 rasa ovina bovina porcina eavalina 5 6. Caprifoiul este un fel de ~arpe planta ~opirla pe~te 6 7. Coralul se abtine din mine mde~ seoid recife 7 8. Hamlet este 0 piesa de teatru scrisa de Dumas Byron Shakespeare Dickens 8 9. Samaraldul este de obieei ro~u verde albastru galben 910. Nagitul este un soi de planta sirma pasare ~opirHl 1011. Geneva este un oras din Elvetia Belgia Halla Franta 1112. Autorul piesei «Serlsoarea Pi~rdutil» este Slavici Rebreanu Aleesandri Caragiale .. 1213. Braneu~i a fost un mare seriHor savant sculptor compozitor 1314. Gibonul este un soi de eroeodil antilopa reptila maimuta 14] 5. 0 figura en ~ase laturi este un paralelogram romb hexagon trapez 1516. Homarul este un fel de paianjen pe~te drUg rae 1617. pancreasul se gase~te in abdomen git cap toraee 17]8. Terpentina se obtine din petrol bitum asfalt copac 18]9. Jobenul este un fel de stofa. guler piOarie man~eta 1920. Autorul poemului «Corbul» este Kipling Stevenson Arghezi Poe .......•......... 2021. Hematita este 0 globula de singe un mineral 0 planta 0 molusca 2122. Bordo este numele unei bauturi a unui fruct culori fabrici 2223. Muscheta este un fel de insecta cutit sabie pusca 2324. Mormlntul lui ~tefan eel Mare se ~f1a la Sueeava Cetatea Neamt Putna Ia~i 2425. Pinguinul traie~te In Canada Arctica Groenlanda Antarctica 2526. Numarul de picioare a unni Zulus este doua patru ~ase opt 2627. Lucrarea «CapHalul» a fast scrisa de Engels Darwin Lenin Marx 2728. Jugastrul este 0 ingradire un animal un arb ore 0 floare 2829. Lucama este un fel de mincare insecta trompeta fereastra 2930. Anghinarea este a otrava reptiHI. pianta insecta 3031. Sperjurul este un termen folosit in pedagogie justitie medidna religie 3132. Merinos este numele nnei rase de cai vacl oi capre 3233. Revolutia Iui Tudor Vladimirescu a fast In anul 1848 1907 1830 1821 3334. Puma este un fel de pumnal leu vidra pJanta " 3435. Kilimanjaro este un lac vulcan fluviu munte 3536. La Codlea se gase~te 0 mare fabrica de mobilii hirtie coloranti textile 3637. Forry EtterIe este numele unui sportiv sculptor pictor actor 3738. Mandrina este un fruct dispozitiv aparat capae 3839. Fierea este prod usa de fieat rinichi splina stomae 3940. Fleming este renumit ea jucator de basket artist medic matematician 40 Punete: { just: gre~lte .......................•...... omise R=j- 12 19
 20. 20. MINISTERUL MUNCII TEst 14Completeaza datele de mai jos :Numele ~i prenumele .Data nasterii: ziua luna anul. vlrsta .Profesia. , domiciliul .Data examinarii: . P= C = Caietul acesta cuprinde diferite intrebari la care trebuie sa raspunzi ~i probleme pe caretrebuie sa Ie rezolvi. Ivlai jos sint clteva exercitii pe care Ie yom face impreuna, pentru a de·prinde modul cum trebuie sa se raspunda la intrebarile puse. EXERCITIUL 1. PaHiria este pentru cap, ceea ce gheata este pentru ce ?Palarie - cap: : gheata - 5 Mina 6 Picior 7 GU 8 eel 9 Manu$e (6) ( ) Raspunsul bun este cuvintul picior ~i este insotit de cifra 6. De aceea, am scrisin marginea din dreapta cifra 6. EXERCITIUL 2.Ogor - Plug: : Gradina - 1 Groapa 2 Zarzavat 3 Flori 4 Sapa 5 Gard ( ) Scrie cifra 4 care arata raspunsul bun. EXERCITIUL 3.Cauza - Efect: : BoaHi - 1 Viala 2 Moarte 3 Sanatate 4 Bucurie 5 Forta I ( ) ( ) Scrie cifra 2. EXERCITIUL 4 Scrie, in marginea din dreapta, doua numere care sa continue ~irul urmator 2 4 6 8 10 12 I (14) (16) Deoarece ~irul acesta merge cresclnd din 2 in 2, cele doua numere care sa con-tinue ~irul sint 14 ~i 16 ~i de aceea Ie-am scris in marginea din dreapta. EXERCITIUL 5. Scrie, in marginea din dreapta, doua numere care sa continue ~irul : 1 727 3 7 4 7 ( ) ( ) Cele doua numere sint 5 si 7. Scrie-le , EXERCITIUL 6. Cauta in ~irul de cuvinte de mai jos doua cuvinte care sa aiba cea mm mareasemanare intre ele. Scrie, in marginea din dreapta, cifrele care tnsotesc aceste doua cuvinte.1 PU$ca 2 Revolver 3 Sabie 4 $ea 5 Tun 6 Mitraliera 7 Spada 8 Lance (3) (7) Cele doua cuvinte care au cea mai mare asemanare intre ele stnt sabie ~i. spada De aceea, in marginea din dreapta, s-au scris numerele 3 ~i 7, care insotesccil:vihtele adevarate. NU INTOARCE PAGINA DECIT AT UNCI CIND 11 SE SPUNE. (Alcatuit ~i etalonat de dr. G. C. Bontill) Reprod ucerea in terzisa20
 21. 21. EXERCITIUL 7 Serie aid ras- punsul1 Dreptate 3 InfaMare 4 Fericire 5 Adunare 6 Nerwrocire 7 NoroeAici trebuie sa scriem numerele 4 ~i 7. Scrie-Ie ( ) ( ) EXERCITIUL 8.Mai jos slnt scrise 3 propozitii : 1. Toti oamenii sint muritori. 2. Edison este am. 3. Deei Edison este muritor. I (A) Daca concluzia aratata In propozitia a treia este adevarata, aclica se poate cleclu~edin primele doua propozitii 1 ~i 2, atunci scrie, In marginea din dreapta, litera (A) ;dad 1nsa propozitia 3 nu este adevaraUi, adid nu deeurge din propozitiile 1 ~i 2, a-tunci serie, in marginea din dreapta, litera (N) In exemplul nostru am seris litera (A), deoarece propozitia 3 este adevarata,adica deeurge din propozitiile 1 ~i 2. EXERCITIUL 9. Aeum cite~te exemplul ee urmeaza: 1. Idiotii nu §tiu sa scrie. 2. Aeest am nu §tie sa scrie. 3. Deci acest am este idiot. (N) Aici am scris, in marginea din dreapta, litera (N), deoarece concluzia aratatain propozitia 3 nu este adevarata. Aeeasta, intrucit pot exist a oameni care nu ~tiusa serie, fara ea, totu~i, sa fie idioti. Ai observat ca. raspunsul se da printr-un numar, cuvint ~au litera, care tre-buie sa fie seris in marginea din dreapta .. Literele se vor scrie mari ~i de tipar. Caietul cuprinde 82 de 1ntrebari ~i probleme de aeest fel. Dad nu vei putearaspunde la to ate, sile~te-te sa raspunzi la cit mai multe; fii atent numai ea acesteraspunsuri sa fie cit mai nimerite. S-au prevazut In caiet toate elementele necesare pentru ca toate 1ntrebarilesa poata fi rezolvate. De aeeea, cik?te cu atentie fieeare intrebare ~i glnde~te-tela raspunsul pe care 11 dai. Sa nu te grabe~ti, caei soar putea sa faei gre~eli dinaeeasta cauza. Luereaza in felul tau obi~nuit de a IUera. Daca la 0 intrebare nu poti raspunde in nici un fel, treci maideparte Dupa darea semnalului de ineepere, nu mai ai voie sa pui nici un fel de 1n- trebare. Luereaza in Iini~te, ~i nu intreba nimic ~i pe nimeni. Imediat ee ai terminat, tot in Iini~te, predai eaietul. NU INTOARCE PAOINA pEcn ATUNCI CIND TI SE SPUNE 2J
 22. 22. r! Serle a lei ras- punsul 1. - Cauta, In ~irul de euyinte de mai jos, doua cuinte care sa aiba cea mai mare asemanare 1ntre ele. Scrie, In marginea din c1reapta, eifrele care 1nsotese aeeste doua euyinte. 1 Insula 2 Continent 3 Vulcan 4 Riu 5 Ocean 6 Aleteor 7 Fluviu 8 Vale ( )( ) 2. - Proeedeaza 13 fel eu ?irul de cU.in te de mai j os : 1 Taran 2 Ospatar 3 Militar 4 Profesor 5 Tinichigiu 6 7 PreeJt 8 MarinaI I ( )( ) 3. - Mai jos slnt serise trei propozitii Daea eoncluzia aratata In propozitia a treia este adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2, at unci serie In marginea din dreapta li- tera (A); daea 1nsa propozitia 3 nu este acliea nu deeurge din propo- zitii1e 1 ~i 2, atunei serie in marginea din dreapta litera (N). 1. Cea mai mare parte dia elevii clasei a 4-a sint buni imwtaturi. 2. Deasemenea cea mai mare parte sint bu fl i 3. Prin utmate 0 parte din elevi! clasei a 4-0 sint, limp, si buni in- notatori ~i buni alergatori. 4. - Proeedeaza la fel ~i cu propozitiile urrn~ltoarc : 1. Toti membrii Clubului Sportiv sint membrii cereu/ui tehnic. 2. Alexandru nu este membru cd Cercului tehrzic. 3. In consecinta, el nu este membra al Clubului Sportlv. I ( ) 5. - Primele doua euyinte au 0 anumitaintre ele: gase~te un cu- vlnt care sa aiba aceea~i 1egatura ell a1 treilea serie, in marginea din dreapta, cifra eorespunzatoare cuv1ntului gasit. ( ) ( ) Apa - Pe~te: : Aer - 1 Stea 2 Capac 3 Balon 4 Om 5 Nor 6. - Procedeaza la fel ell euvinte1e de mai jos : Alb - Negru: : Bun -c- 6 Timp 9 Ascuns 7 Riiu 8 Urit 1 Mama I () 7. - 8. - Serie doua numere, In marginea din dreapta, care sa continue ur- matoare1e ~iruri de numere : 7 2 9 3 11 ) ( ) 5 6 11 17 28 ) ( ) 9. - Cauta in ~iru1 de ellvinte de mal JOS doua cuvinte care sa aiba cea mai mare-asemanare intre ele. Serie, In marginea din dreapta, cifre1e eare insotese aeeste doua cuvinte. 1 Bazalt 8 2 Bani I ( 7 Plumb 8 Hidrogen I ( 2 4Benzin Lina Sticla 33 Puciosa Ci 5 76 Cufar 4 6Soldat Moneda ) ) )(Ceas 5 Supus Fluare Oxigen )( 1 C£nepa 11. - Daca proverbele de mal JOs au 0 legiHura 1ntre e1e, serie In paran- teza litera D; daca sint potrivnice (opwie) litera P; dadi intre ele nu exista nici o re1atie 1nserie litera N. Ciinele care latra nu mu~ca. Yorba este de argint, tacerea de aUL ( )
 23. 23. Scrie aid ras- punsul 12. - Ceea ce lonel nu a invatat, Ion nu va mai invara niciodata. Mal bine mai tirziu, decit niciodata. ( ) 13. - Serie hei numere in marginea din c1reapta, care sa continue seria ur- matoare: 4 5 20 6 7 42 )( ) 14 - 16. - In fjecare din ~irurile de mal j05, aranjeaza, in gincl, cifrele saucuvintele in ordinea marimii ~i inscrie, in marginea din dreapta, numarul sau eu-vintul care se afla in mijlocul fiecarui ~ir. 14. 22 14 20 16 18 ( ) 15. - metru - kilometru - milimetru - decimetru - centimetru ( ) 16. - cartea - cuvlntul - litera - propozltia - pagina ( ) 17. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele; gase~te un cu-vint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta,cifra corespunzatoare cuvintului gasH.Avion - Aer: : Submarin - 1 Scufundare 2 OXig2fl 5 Torpild 2 Apd 4 Scafandru 18. - ,ProcedeCiza.la .f~lcu:cl1vintele:de maiJDs:Lacrimi - Ris: : Tristete -2 veselie 5 Durere 7 Sili-piti 4 Multwnire 3 Cintec .. ( 19. - Mai jos sint scrise !rei propozitii. Dacaconcluzia aralata in propozitiaa treia este adevarata, adid se po ate deduce din primele doua propozitii 1 ~i ~,at unci scrie in marginea din dreapta litera (A) ; dacainsa ptopozitia 3nu eSleadevarata, adica nu decurge dinpropozitiile l~i 2, atunci scrie in marginea dindreapta litera (N) 1. Constantin este mal in virstddecit Alexandru $i mai tindr decit Dumitru 2. Savu este mai tinaI decit Alexandru. 3. Deei Savu -este mai tindr· $i dedi Alexandru· §l dedt Dumitru. ( ) 20. - Procedeaza la fel ~i cu propozitiile urmatoare: 1. Argintul este mai greu decit fierul. 2. Arama este mai u$oard dedt argintul. 3. Deci fierul este mai greu dedt amma. ( ) 21. - Cauta, in ~irul de cuvinte de mal JOS, doua cuvinte care sa aiba ceamai mare asemanare intre ele. Serie, in marginea din dreapta, cifrele care inso-tesc aceste cuvinte.1 Stejar 2 Bumbac 3 Trandafir 4 Cucuta 5 Brad 6 Morcou 7 Strugure 8 Mincare ()"( 22. - Procedeaza la fel cu ~irul de cuvinte de mai jos :1 Sat 2 Oraf} 3 Cuib 4 Baned 5 Piata 6 Tafi} 7 Stup 8 Cimitir 9 $coala ( )( ) 23. - In ~irul de numere de mai jos, aranjat intr-o or dine cu oarecare logic~,exista un numar care nu corespunde acestei logici. Care este acel numar? Scneacel numar in marginea din dreapta . •. 2 4 10 16 32 64 () 24. Scrie in marginea din dreapta numarul care nu ar fi trebuit sa se ga-seasca in acest ~ir. 7 12 17 22 26 32 ( )
 24. 24. Scrie aid ras- punsul 25. - In ~irul de numere de mal JOs, aranj at Intr-o ordine eu oarecare logid exist a un numar care nu corespunde acestei logici. Care este acel numar? Scrie acel numar In marginea din dreapta. 72 65 58 51 45 37 30 23 16. ( ) 26. - lvai jos sInt serise trei propozitii. Dad concluzia aratata In propozita a treia este adevarata, adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2, at unci scrie In marginea din dreapta litera (A); dad Insa propozitia 3 nu este ade- varata, adica nu decurge din propozitiile 1 ~i 2, atunci scrie In marginea din dreapta litera (N) 1. Jon s-a rUlscut fnaintea lui Mihai 2. Mihai s-a rUlscut inairdea lui Nicolae. 3. Deci Nicolae s-a nascut if/aintea lui Jon. ( ) 2 . - Procedeaza la fel ~i cu propozitiile urmatoare: 1. E este mai mare dedt A si mai mic dedt X. 2. Z este mai mic dedt A. 3. Deci Z este mai mic dedt A ~i dedt X. ( ) 28. - Cauta In ~irul de cuvinte de mai jos, doua cuyinte care sa aiba cea mai mare asemanare Intre e1e. Serie, In marginea din dreapta, eifrele care insotesc aeeste doua euyinte. 1 Cal 2 Gaina 3 Capra 4 Mistref 5 Padure 6 Tufi:; 7 Pore 8 M unte ( ) ( ) 29. - Procedeaza la fel ~i cu ~irul de cuvinte de mai jos : 1 J ustifie 2 Expresie 3 Societate 4 Sunet 5 Electricitate 6 Timp 7 Lumina ) ( 30. - J umatatea carui numar este a treia parte a lui 24? Scrie rezultatul in marginea din dreapta. ( ) 31. - Daca un cordon de 1Ina, lung de 36 cm, se stringe dupa spalat, incH ra- mIne de 33 em, cit va ramine dupa ee va fi spalat un cordon de 48 em ? Serie re- zultatul. ( ) 32. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura Intre ele; gase~te un cuvInt care sa aiba aceea~i legatura eu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta, cifra corespunziitoare cuvIntului gasit. Plumb - Glont: : Aur - 1 Punga 2 Arama 3 Moneda 4 Hirtie 5 Bogafie ( ) 33. - Procedeaza la fel cu cuvintele de mai jos : Co~ - Fum: : Cremene - 3 Lumina 5 Scirdeie 4 Piatra 2 Amnar 6 Tigara ( ) 34. - Scrie doua numere, in marginea din dreapta, care sa continue seria: 1 4 5 8 13 16 29 ) ( ) 35. - Scrie doua numere care sa continue seria : 1 4 2 8 3 ]2 ) ( ) 36 - 37. - Doua din cele cinci propozitii de mai jos explici1 mai bine proverbul : «Calul de dar nu se cauta la dinti». Scrie in marginea din dreapta, literele corespunzatoare celor doua propozitii: a. - este prudent sa te apropii de calul narava~. flU b. - orice ai crede despre valoarea unui dar facut, prime~te-l cu pliicere. c. - nu primi niciodata un cal care ti se daruie~te. d. - calul blind rLU mu~ca. e. - trebuie sa apreeiem gestul celui care daruie~te, iar rut valoarea lucru- lui daruit. )( 38. - Au plecat Jntr-o excursie tatal ~i mama, cei trei fii ai lor eu sotiile ~i copiii lor ~i erau cite patru copii in familia fiecarui fiu, Gte persoane aU fast? . (l
 25. 25. Scrie aiel ras- punsul 39. - Ceasornicul a fost reglat miercuri la prinz. J oi ]a ora 6 seara 0 luaseinainte cu 15 minute. Cu cit s-a grabit el, in aeest eaz in fieeare jumatate de ora? I () 40. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele; gase~te un cuvintcare sa aiba aeeea~i 1egatura eu al treilea ~i serie, in marginea din dreapta, eifraeorespunzatoare euvintului gasit.Om - Brat: : Arbore - 1 Fruflza 4 Tutifj 6 Ramura 3 Coaja 5 PlantCi I ( 41. Procedeaza la fel cu euvintele de mai jos :Cioban - Turma: : Sentinela - 2 Depozit 4 Pedeapsa 5 Lagar 7 Camarazi 8 Plan- I ( ton 42 - 44. - Citeste cu atentie cele ce urmeaza: Ion fji Dana Ionescu au 3 copii: Maria (cea mai mare), Elisabeta fji Elena (ceamai mica). Maria s-a maritat cu Virgil Popescu fji au 0 tata care se tzumefjte Ioana. Elena s-a maritat cu Vasile Georgescu, iar copii lor se numesc Radu fji Ana. Ce1e spuse mai sus pot fi aratate ~i sub forma grafieului de mai jos. ION si DANA Ionescu , 1 _ I II Virgil Popescu=Maria Elisabeta Elena=Vasile Georgescu I Loana I L~adu I Ana IRaspunde la intrebarile de mal JOS :Pentru a inte1ege mai bine, sint date raspunsurile la prime]e doua intrebari. Ce fel de ruda este Ioana fata de Elisabeta ? nepoata Cite matusi are Radu ? doua . 42. - Care este numele de familie al Ioanei ? 43. - Care este numele de familie a1 Anei ? 44. - Cine este unehiul Ioanei? - 45 - 51. - Prive~te aeum eu atentie aeest grafie: I I I I SotHI Ion=Frusina Gheorghe I Mihai Radulescu Aneta Smaranda Ionescu II IElena=Vasile Suzana 1v1argareta Vasilescu I SotH Sotii I I Raspundeti acum 1a intrebarile: 45. - Ce nume de familie are Mihai ? . 46. - Ce fel de ruda este Smaranda fata de Margareta? . 47. - Ce fel de ruda este Smaranda faLl de Mihai ? . 48. - Ce fel de ruda este Smaranda fata de dol. Radulescu tata] ? . 49. - CIte matusi are Mihai ? . 50. - CIti unchi are Petre? . 51. - Ca~e sint bunicii ]lli Mihai? " . 52 - 53. - Solon compara poporul eu marea iar pe oratori cu vintu], deoarecemarea ar fi totdeauna linistita dad vintul n-ar rascoli-o. Scrie, in marginea dindreapta, cifre]e a doua din propozitiile urmatoare a] carorinte]es ti se pare eel mai apropiat de eele spuse mai SllS. 1. Oratorii sint totdeauna iucaria multimii. 2. Oratorii buni incintii m·~tltimea. 3. Multimea ar sta linifjtitadaca n-ar indemna-o oratorii la tapte. I () () 4. Dupa Solotz, oratorii sint raspunzatori de revolta popoarelor.4. Culeg<;re d~ teste psi1101ogiCE> 25
 26. 26. Scrie aici ras- punsul 54. - Scrie, In marginea din dreapta, doua numere care sa continue ~;;:ul de ( )nurnere de mai j os : ( ) 3 7 16 35 74 153 55 - 55. - Scrie, In marginea din dreapta, doua numere care sa continue ur-matoarele :;;iruri de numere: )( . 1 247 11 16 17 33 ) ( 2 359 57 - 58. - Citeste fraza: Nu este mai ma;-e durere dedt sa-ti amintesti de timpuriie fericite, dnd te ga-se~ti in nenorocire (Dante). , Scrie, In marginea din dreapta, cifrele a doua din propozitiile urmatoare al carorinteles ti se pare mai Clnroniat de cele spuse mai Sl1S. , 1. ~ Necazurile omi~lli trebuie campatimite. 2. - A mintirea fericirii in elulee~te rlevoile. 3. -- Cillmea rzefericirii este sa-ti amifltesti de tericirea treeu/a. 4. _ Amintirea .fericirii trecllte: rw fac~ decit sa mo.reaseo. neferieirea prezenta. 5. - Este mai neferleit acela care uitel plaeerile trecute. 59. _ La restaurant, 0 cea~ea de cafea cuprinde 3 parti lapte ~i 2 parti cafea.Cite cqti cu lapte trebuie sa-~i prepare bucatarul pentru IS ee~ti de caka cu lapte?_ 60. - Primel1 numar fara sot este I, al doilea 3, al treilea 5 ~i a~a mai departe.Inserie, in marginea din dreapta, al 200-lea llumar fara sot· 61 _ 66. _ Contrare unei credinte populare nu exista nid un mij!oc prin carepntem deosebi, la prima vedere, ciuperdle bune ~i cele otrl1vitoare. Ciupercile otdi-vltoare, cum este ciuperca «palaria ~arpelui », contin un sue fara culoare, iar faptuldl. sucul l~i schimba culoarea la ruperea ciupercii, nu inseamna nimie; am duper-cile bune de mincare dt ~i cele veninoase, pot cre~te in acela~i loc; atit unele cit~i celelalte slnt mincate de melci; am uncle dt ~i celelalte pot sa innegreasca unban de argint. Otetul distruge mirosul ciupercilor bune de mincare, insa nu distruge otravaceIo!" otravitoare; otetul in care au stat ciupercile otr{lvitoare devine un Ikhid foarteotravitor. Tot asHel se intimpla ell apa in care au fiert ciupercile otravitoare. Daca. cde ce urmeaza pot rezulta din eele ce ai citit mai sus serie, In marginea din dreapta, litera «D»; 111caz contrar, scrie litera «N». 61. - Faptul di la ruperea urwr ciuperei, sucul lor i~i schimba euloarea, este un semn sigur cd eiuperea este otravitoare. ( ) 62. - N umed eiupereile bune de mineat au sueul fara culoare. ( ) 63. - Meleii marIinca oriee fel de ciupercl, fie bune de mincat, fie otravitoare. ( ) 64. - De ouicei, se crede c6. nu se poate cilfwa~te la prima vedere 0 ciuperca buna de mincat, de una otravitoare. 65. _ Meldi fW maninca cUlpaca «palarla 9arpelui», pentru co. este veninoasa. 66. _ Pentru ca ciupercile otravitoare sa poata fi mincate trebuie ea, mai [rdil, sa fie fierte in aiet apoi, sa fie eorwingern ca nu innegrese un ban de arglrzt. 67. - Mai jos s1nt scrise trei propozitii: Dad conduzia aratata in propozitia a treia este adevarata, adica se poate de- duce din primele doua propozitii I ~i 2, atunci scrie, in marginea din dreapta, li- tent (A); dad insa propozitia 3 nn este adevarata, adica llU decurge din propozitiile I ~i 2, at unci serie, In marginea din dreapta, litera (N). 1. Stefan datoreaza 100 lei lui Vasile. 2. 9rigore datoreaza 115 lei lui Stefan. 3. In cazul ca Vasile prime~te 100 lei de la Grigore ~i cla din ei 15 lei lui 5;)tefan, urmeaza d s-au achitat datoriile, j; 26 I

×