Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

alfabetul-hindi-fara-prof

 • Be the first to comment

alfabetul-hindi-fara-prof

 1. 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ALFABETUL LIMBII HINDI Pentru prima dată în limba română 2013 Hedwig Silver
 2. 2. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 2 Cuprins Prefață 3 Introducere 4 Capitolul I: vocalele 5 Capitolul II: consoanele 11 Capitolul III: ligaturile 24 Capitolul IV: nazalizarea 25
 3. 3. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 3 Prefață Acest scurt ghid în învățarea alfabetului limbii hindi reprezintă tehnoredactarea computerizată a lecțiilor postate pe blog-ul personal. Nu conține și exercițiile ce însoțesc lecțiile pe blog. Scopul acestui ghid este de a ajuta cititorul român în a descoperi tainele limbii hindi și în a-l ghida către memorarea și utilizarea cu succes a caracterelor alfabetului. Întreg conținutul a fost conceput în așa fel încât publicul interesat să poate înțelege cât mai ușor posibil termeni lingvistici și conține unele detalii pe care nici o carte de gramatică a limbii hindi nu le menționează. Acest ghid tratează numai problema alfabetului și ortografiei, necuprinzând și alte ramuri ale lingvisticii. Multiplicarea la scară industrială este interzisă fără acordul autorului, acest material fiind destinat exclusiv utilizării la scară redusă (domestică). Nu îmi asum răspunderea pentru nici o modificare ulterioară a materialului suferită în urma schimbărilor de care alți utilizatori ai internetului sunt responsabili. De aceea, este necesar ca acest material să fie descărcat numai de pe adresa www.hedwig27silverhenna.wordpress.com. Pentru orice nelămurire ori întrebare legată de limba hindi, mă puteți contacta la: www.hedwig27silverhenna.wordpress.com hedwig0silver@gmail.com
 4. 4. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 4 INTRODUCERE Hindi este limba oficială a Indiei (pe lângă alte 21 de limbi), iar Hindusa este religia majoritară în această ţară. Nu există limba indiană și nici limba hindusă. Există în schimb limbi indiene (câteva mii). Alfabetul este compus din 11 vocale şi 33 de consoane. Vocalele sunt listate primele în alfabet, urmate de consoanele care sunt împărţite după locul şi modul articulării. Scrierea Hindi poartă numele de Devanāgarī („scrierea urbană a zeilor”). Ca şi origine, Hindi este o limbă Indo-Europeană, din grupul Indo-Iranian, sub- ramura Indo-Ariană, dialectul Khaṛī Bolī; masa vocabularului este de origine sanscrită. Când un român îi scrie mesaje unui indian pe „chat” foloseşte de fapt alfabetul latin. În realitate, indienii nu folosesc alfabetul latin, decât pentru a scrie în engleză sau alte limbi. Noi folosim ceea ce se numeşte transliterare: scrierea cuvintelor Hindi în alfabetul latin cu tot ceea ce implică asta (lungimea vocalelor, nazalizare etc.). Din acest motiv, de multe ori se întâmplă să existe multe variante pe internet ale aceluiaşi cuvânt: ex.: ap, aap, app = āp (dumneavoastră) Varianta „aap” ar fi cea mai apropiată de adevăr; problema este că indienii nu ţin cont de reguli pentru că nu au nevoie – ei înţeleg ce scriu. Acelaşi lucru e valabil şi pentru noi: chiar dacă scriem fără diacritice, înţelegem despre ce e vorba. Recomand, însă, învăţarea alfabetului pentru o pronunţie corectă şi o înţelegere mai uşoară a cuvintelor. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 5. 5. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 5 CAPITOLUL I: VOCALELE Pot apărea sub două forme:  Întregi: - la început de cuvânt; - în interiorul cuvântului, când nu există o consoană care să o preceadă (i.e. are tot o vocală în faţa ei).  Mātrā: - după orice consoană. 1. VOCALELE ÎNTREGI अ a scurt - (pronunţat „ă”) poartă numele „ă inerent” – toate consoanele din Hindi îl conţin. ex.: - ca în română: B – „bî”; C – „cî”; D – „dî” etc. - în Hindi: B – „bă”; C – „că”; D – „dă” etc. अनार ănār (rodie) Ca în română: cărare Ca în engleza britanică: bird [bǝ:d] आ a lung = ā (liniuţa deasupra literei arată că e o vocală lungă) आम ām (mango) Ca în română: aici Ca în engleza britanică: car [ka:] NOTA BENE: ORTOGRAFIA HINDI INTERZICE SCRIEREA CONSECUTIVĂ A DOUĂ/MAI MULTE MĀTRE!
 6. 6. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 6 इ i scurt इमारत imārăt (clădire) Ca în română: picior Ca în engleză: skip [skɪp] ई i lung = ī ईख īkh (trestie de zahăr) Ca în engleză: sheep [ʃi:p] उ u scurt उल्लू ullū (bufniţă) Ca în română: unt Ca în engleză: foot [fʊt] ऊ u lung = ū ऊन ūn (lână) Ca în engleză: stool [stu:l] ऋ ri ऋतु ritu (anotimp) - vocală specială; nu exista nici în română, nici în engleză
 7. 7. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 7 ए e एक ek (unu) Ca în română: elefant Ca în engleză: edit [edɪt] ऐ ai ऐनक ainak (ochelari) Diftong; ajunge să fie pronunţat „e”/ „æ” Ca în engleză: cat [kæt] ओ o ओस os (rouă) Ca în română: orice औ au औरत aurat (femeie) Diftong; ajunge să fie pronunţat „o”/ „ɔ” Ca în engleză: call [kɔ:l] NOTA BENE: CANTITATEA VOCALELOR ÎN HINDI ESTE IMPORTANTĂ! MARE GRIJĂ LA PRONUNŢIE ŞI SCRIERE!
 8. 8. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 8 2. MĀTRELE EX अ – nu are mātrā deoarece este conţinută de fiecare consoană आ ाा काम kām (muncă) इ िा ककताब kitāb (carte) ई ा आदमी ādmī (bărbat) उ ाु कु र्सी kursī (scaun) ऊ ाू दूध dūdh (lapte) ऋ ा कृ पया kripayā (te rog/vă rog) ए ा खेल khel (joacă) ऐ ा कै र्सा kaisā (cum) NOTA BENE: ESTE EXCLUS CA UN CUVÂNT SĂ ÎNCEAPĂ CU O MĀTRĀ ÎN HINDI!
 9. 9. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 9 ओ ा बोलना bolnā (a vorbi, a spune) औ ा नौकर naukar (servitor) Exemplu: Pentru exemplificare, apelez la prima consoană din alfabet: क („c”-ul românesc). क + अ = क kă – nu se schimbă nimic („ă”-ul inerent) क + आ = का kā क + इ = कक ki – fie întâi scrii consoana şi apoi adaugi „i”-ul; ori scrii mātrā apoi consoana – personal, prefer a doua variantă. क + ई = की kī – crestele „i”-urilor trebuie să pornească de pe picioruşele lor înspre consoane şi nu invers क + उ = कु ku – nu e obligatoriu să uneşti mātrā cu piciorul consoanei, doar să fie aşezat exact sub consoană क + ऊ = कू kū क + ऋ = क kri क + ए = क ke NOTA BENE: PRONUNŢIA MĀTRELOR ESTE ACEEAŞI CA ŞI A VOCALELOR ÎNTREGI; DOAR FORMA LOR DIFERĂ!
 10. 10. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 10 – de obicei, mātrele care se scriu deasupra vor fi aşezate după ce ai scris toate literele cuvântului şi le-ai unit cu linia orizontală क + ऐ = क kai क + ओ = क ko क + औ = क kau Linia orizontală: marcheză cuvântul în Hindi; aşadar, acolo unde se termină, se termină şi cuvântul. Un mod mai puţin academic de a o spune ar fi că de acum vei deveni specialist în agăţarea hainelor pe sârma de rufe! ex.: तुम कस ह ? (Ce mai faci?) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ NOTA BENE: HINDI FOLOSEŞTE TOATE PUNCTELE CARDINALE ÎN SCRIEREA MĀTRELOR!
 11. 11. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 11 CAPITOLUL II: CONSOANELE Deşi învăţarea alfabetului poate părea o muncă titanică, mai cu seamă fără profesor, cred că este necesară pentru a-ţi oferi independenţă în studiul individual. Prin stăpânirea alfabetului, vei recunoaşte cuvintele mai uşor, nu le vei confunda cu altele care seamănă şi îţi vei îmbogăţi vocabularul. Primele 25 de consoane sunt împărţite în 5 şiruri (a câte 5 fiecare). Acestea se numesc oclusive. Sunt împărţite în [- nazale] şi [+nazale]; surde şi sonore; aspirate şi non-aspirate sau [+ aspirat] şi [-aspirat]. Voi explica totul mai jos. 1. GRUPUL VELARELOR VELAR = consoană pronunţată din gât. OCLUSIV = atunci când pronunţi consoana, are loc o obstrucţie/blocare a căilor respiratorii; poate fi parţială sau totală. SURD = corzile vocale nu vibrează la pronunţare. SONOR = corzile vocale vibrează. ASPIRAT = la pronunţare, se eliberează o cantitate mai mare de aer decât în mod normal. NON-ASPIRAT = pronunţie normală, fără surplus de aer. NAZALĂ = consoană care la pronunţare implică şi nasul, nu doar gura vorbitorului. - nazală +nazalăSurde sonore -aspirat +aspirat -aspirat +aspirat क ख ग घ ङ kă khă gă ghă ɳă
 12. 12. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 12 क kă - „c”-ul din română: câine ककताब kitāb (carte) ख khă - „c” + surplus de aer खुशी khuśī (fericire) ग gă - „g”-ul românesc: gorun गााँव gāⁿv (sat) घ ghă - „g” + surplus de aer घर ghar (casă) ङ ɳă - „n”-ul moale din spaniolă - consoană rar folosită; apare în forma întreagă doar în cuvintele din sanscrită. ex.: domnul Khān poate deveni domnul „Kān” (domnul Ureche). ☺ NOTA BENE: ASPIRAREA CONSOANELOR ESTE FOARTE IMPORTANTĂ!
 13. 13. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 13 2. GRUPUL PALATALELOR PALATAL = limba aproape atinge „palatul” (cerul gurii) la pronunţare. OCLUSIV = atunci când pronunţi consoana, are loc o obstrucţie/blocare a căilor respiratorii; poate fi parţială sau totală. SURD = corzile vocale nu vibrează la pronunţare. SONOR = corzile vocale vibrează. ASPIRAT = la pronunţare, se eliberează o cantitate mai mare de aer decât în mod normal. NON-ASPIRAT = pronunţie normală, fără surplus de aer. NAZALĂ = consoană care la pronunţare implică şi nasul, nu doar gura vorbitorului. - nazală +nazalăSurde Sonore -aspirat +aspirat -aspirat +aspirat च छ ज झ ञ că chă jă jhă ŋă च că - „ch”-ul din engleză: church [tʃɜ:tʃ] - în alfabetul latin, च se notează cu „c”. चाय cāy (ceai) छ chă - „c” + surplus de aer छात्रा chātrā (studentă) ज jă - „j”-ul din engleză: Jim [ʤɪm] जगह jăgăh (loc)
 14. 14. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 14 झ jhă - „j” + surplus de aer झ ल jhīl (lac) ञ ŋă - asemănător cu ङ (ɳă) - consoană rar folosită; apare în forma întreagă doar în cuvintele din sanscrită. 3. GRUPUL CEREBRALELOR CEREBRAL = vârful limbii e întors spre spatele gurii; probabil îţi este mai cunoscut termenul retroflex (retro – înapoi; flex – a îndoi). OCLUSIV = atunci când pronunţi consoana, are loc o obstrucţie/blocare a căilor respiratorii; poate fi parţială sau totală. SURD = corzile vocale nu vibrează la pronunţare. SONOR = corzile vocale vibrează. ASPIRAT = la pronunţare, se eliberează o cantitate mai mare de aer decât în mod normal. NON-ASPIRAT = pronunţie normală, fără surplus de aer. NAZALĂ = consoană care la pronunţare implică şi nasul, nu doar gura vorbitorului. - nazală +nazală surde sonore -aspirat +aspirat -aspirat +aspirat ट ठ ड ढ ण ṭă ṭhă ḍă ḍhă ṇă
 15. 15. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 15 ट ṭă ठ ṭhă ड ḍă ढ ḍhă ण ṇă Exemple în Hindi (unele din ele sunt împrumuturi din engleză): ट ṭă टटकट ṭikăṭ (bilet) ठ ṭhă ठीक ṭhīk (bine) ड ḍă डाक्टर ḍākṭăr (doctor, medic) ढ ḍhă ढंग ḍăⁿg (mod, fel, metodă) ण ṇă कष्ण kriṣṇ (zeul Krishna) - din păcate, nu există exemple relevante nici în română, nici în engleză deoarece cele două limbi nu au astfel de consoane.
 16. 16. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 16 4. GRUPUL DENTALELOR DENTAL = vârful limbii este aşezat în spatele dinţilor (ca majoritatea consoanelor din română). OCLUSIV = atunci când pronunţi consoana, are loc o obstrucţie/blocare a căilor respiratorii; poate fi parţială sau totală. SURD = corzile vocale nu vibrează la pronunţare. SONOR = corzile vocale vibrează. ASPIRAT = la pronunţare, se eliberează o cantitate mai mare de aer decât în mod normal. NON-ASPIRAT = pronunţie normală, fără surplus de aer. NAZALĂ = consoană care la pronunţare implică şi nasul, nu doar gura vorbitorului. - nazală +nazalăSurde sonore -aspirat +aspirat -aspirat +aspirat त थ द ध न tă Thă dă dhă nă त tă - „t”-ul românesc: tablă त न tīn (trei) थ thă - „t” + surplus de aer थला thailā (pungă, plasă) NOTA BENE: NOTAREA CEREBRALELOR ÎN ALFABETUL LATIN SE FACE PRIN PUNCTUL DE SUB LITERĂ - ṭ!
 17. 17. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 17 द dă - „d”-ul românesc: dor दरवाजा dărvāzā (uşă) ध dhă - „d” + surplus de aer धमम dhărm (religie) न nă - „n”-ul românesc: nor न ला nīlā (albastru) 5. GRUPUL LABIALELOR LABIAL = la pronunţare, buzele sunt cele mai importante. OCLUSIV = atunci când pronunţi consoana, are loc o obstrucţie/blocare a căilor respiratorii; poate fi parţială sau totală. SURD = corzile vocale nu vibrează la pronunţare. SONOR = corzile vocale vibrează. ASPIRAT = la pronunţare, se eliberează o cantitate mai mare de aer decât în mod normal. NON-ASPIRAT = pronunţie normală, fără surplus de aer. NAZALĂ = consoană care la pronunţare implică şi nasul, nu doar gura vorbitorului. NOTA BENE: A NU SE ÎNCURCA: ढ ≠ द घ ≠ ध
 18. 18. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 18 - nazală +nazalăSurde sonore -aspirat +aspirat -aspirat +aspirat प फ ब भ म pă phă bă bhă mă प pă - „p”-ul românesc: pisică पपता pitā (tată) फ phă - „p” + surplus de aer कफर phir (apoi) ब bă - „b”-ul românesc: barcă बाग bāg (grădină) भ bhă - „b” + surplus de aer भाषा bhāṣā (limbă) म mă - „m”-ul românesc: mamă माता mātā (mamă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 19. 19. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 19 CONSOANELE LICHIDE După primele 25 de consoane, unde împărţirea a fost mai complicată, urmează lichidele. Au şi ele subcategorizări, însă nu consider necesar a intra în detalii. LICHID = nu există o dificultate în pronunţarea acestor consoane; cu alte cuvinte, ele „curg” lin. य र ल व yă ră lă vă य yă - ca în engleză: yes [jes] यात्रा yātrā (călătorie) र ră - „r”-ul românesc: ramură रात rāt (noapte) ल lă - „l”-ul românesc: lumină लना lenā (a lua) व vă - „v”-ul românesc: victorie - ca în engleză: what [wɒt] पवभाग vibhāg (secţie) NOTA BENE: A NU SE ÎNCURCA: थ ≠ य ब ≠ व
 20. 20. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 20 CONSOANELE SIFLANTE Acestea sunt ultimele consoane ale alfabetului. श ष स ह śă ṣă să hă SIFLANT = la pronunţare, se aude un şuierat continuu, asemănător cu „sâsâitul” şarpelui. CEREBRAL = vârful limbii e întors spre spatele gurii; probabil îţi este mai cunoscut termenul retroflex (retro – înapoi; flex – a îndoi). ASPIRAT = la pronunţare, se eliberează o cantitate mai mare de aer decât în mod normal. श śă - „ş”-ul românesc: şarpe शब्द śăbd (cuvânt) ष ṣă - „ş” cerebral; pronunţat ca şi celelalte consoane de acest tip. - foarte rar la început de cuvânt; prezent în cuvinte din sanscrită. कष्ण kriṣṇ (zeul Krishna) स să - „s”-ul românesc: soare साल sāl (an) ह hă - „h”-ul românesc: haină हरा hărā (verde) NOTA BENE: A NU SE ÎNCURCA: प ≠ ष
 21. 21. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 21 CONSOANELE „NOI” Acestea ar fi ultimele litere de adăugat. Când spun noi, mă refer la faptul că au fost împrumutate pe parcursul evoluţiei limbii deoarece în sanscrită aceste sunete nu existau. ज फ़ ză fă ज + ा = ज ză - „z”-ul românesc: zebră िजंदग zindăgī (viaţă) फ + ा = फ़ fă - „f”-ul românesc: fericire फ़कम fărk (diferenţă) Mai există şi alte 3 consoane care au fost împrumutate din Urdu. Pentru cei care cunosc alfabetul perso-arab, क़ = qāf și ग़ = ghain. क़ ख़ ग़ Qă qhă ?ă În unele cazuri, punctul face diferenţa de sens între cele două cuvinte în cauză: खाना vs. ख़ाना khānā khānā/qhānā (mâncare) (clădire) De cele mai multe ori, însă, ambele forme sunt acceptate atât ca fiind corecte, cât şi însemnând acelaşi lucru. खुश = ख़ुश khuś = khuś/quś (fericit) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 22. 22. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 22 ♪ LITERA „R” Îți voi explica pe îndelete de ce „r” e „răzgâiatul” alfabetului Hindi. REGULI: 1. Dacă într-un grup de consoane र este pe prima poziție, i.e. după el urmează o altă consoană, atunci este scris deasupra liniei: व् + र् + ष् = वषम vărṣ (an calendaristic) NU UITA: de citit îl citești normal „rṣ”, chiar dacă „r” e printre ultimele litere. DAR: atunci când după consoana care-l urmează pe „r” mai apare o vocală, „r” se va muta pe această vocală: व् + र् + ष् + आ् = वषाम vărṣā (ploaie) 2. Dacă într-un grup de consoane र este pe a doua poziție, adică urmează o altă consoană, atunci el va apărea sub forma unui picioruș sub consoana din fața sa: प् + र् + ए् + म् = प्रम prem (dragoste) क् + ए् + न ् + द् + र् = कन्द्र kendr (centru) 3. În combinație cu ट sau ड, se va scrie precum o căciuliță de „â” sub literă: ट् + र् + ए् + न ् = ट्रन ṭren (tren) ड् + र् + आ् + म् + आ् = ड्रामा ḍrāmā (dramă) Și că tot veni vorba despre „r”, mai există două feluri de „r” în Hindi – ambele cerebrale – și anume: ड़ ṛă ढ़ ṛhă - aspirat + aspirat लड़का lăṛkā पढ़ना păṛhnā (băiat) (a citi, a învăța)
 23. 23. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 23 IMPORTANT: „R” și mātrele lui „u” र + उ = रु ru रुपया rupăyā (rupie, bani) र + ऊ = रू rū रूमाल rūmāl (batistă) Așadar, în cazul lui „r”, mātrele lui „u” scurt respectiv „u” lung nu se scriu sub consoană, ci lipite de ea, în partea dreaptă. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 24. 24. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 24 CAPITOLUL III: LIGATURILE În Hindi există ceea ce se numesc LIGATURI; sunt două consoane unite sau sudate, între care nu se mai interpune nici un alt sunet; prima consoană este cea care se înjumătățește pentru a o îmbrățișa pe cea de-a doua. अच्छा च + छ = च्छ (cchă) Există patru ligaturi importante, considerate de unii lingviști ca făcând parte din alfabet: त + र = त्र tră छात्रा studentă श + र = श्र śră श्र domn (domnul Popescu) क + ष = क्ष kṣă कक्षा clasă ज + ञ = ज्ञ gyă sau jŋă ज्ञान cunoaștere În scrierea ligaturilor se poate utiliza semnul „halant” care practic desface ligatura în două, păstrând intacte literele: अड्डा. Se poate opta și pentru varianta fără „halant”, însă atunci cele două litere implicate în ligatură se vor uni. Numai în cazul cerebralelor ele se vor scrie una sub alta: ट्ट; în cazul acestora din urmă se preferă scrierea cu „halant” pentru că e mai simplă și estetică. Ligaturi sunt cu sutele, nu există reguli care să reglementeze apariția lor; ideea este că pronunțarea lor este aceeași precum al unui grup de consoane în limba română: scaun. Exemple: स + त = स्त stă नमस्त salutul hindus श + व = श्व śvă पवश्व lume ध + य = ध्य dhyă अध्यापक profesor ग + न = ग्न gnă अिग्न foc ल + ल = ल्ल llă उल्लू bufniță म + ह = म्ह mhă तुम्हारा al tău च + च = च्च ccă बच्चा copil, băiat द + ध = द्ध ddhă बुद्ध Buddha स + थ = स्थ sthă स्थान loc
 25. 25. www.hedwig27silverhenna.wordpress.com www.hedwig27silverhenna.wordpress.com 25 CAPITOLUL IV: NAZALIZAREA O altă particularitate a limbii Hindi este că există nazalizare, atât a vocalelor, cât și a consoanelor. Ca pronunție, cel mai sugestiv exemplu este ceea ce se întâmplă în limba franceză: „bon”, „liason” etc. 1. Anunasik: este denumirea nazalizării ce aparține vocalelor și apare scris în două moduri: - când „ā”, „u”, „ū” sunt nazalizate, apare scris așa: आँख (ochi), हाँ (da), गाँव (sat), हूँ etc.; acest semn ortografic poartă denumirea de chandrabindu (o semilună cu punct deasupra liniei); nu este însă obligatorie folosirea lui, se poate utiliza doar punctul, fără semilună. - când sunt nazalizate celelalte vocale, se utilizează doar punctul: हैं (suntem), मैं (eu), नह ं (nu) etc. 2. Anusvar: este denumirea pentru nazalizarea consoanelor și este reprezentată prin bindu (punct). Există un procedeu extrem de simplu prin care ne dăm seama ce literă este acel punct de fapt (poate fi un „n” sau un „m”): pentru a descoperi ce literă a devenit nazală, ne vom uita la consoana din dreapta punctului: बैंक ङ पंच ञ पञ्च ठंड ण ठण्ड se pot scrie și în acest fel (cu सुंदर न सुन्द्दर ligatură) लंबा म लम्बा Așadar, ne vom ghida după cele cinci șiruri de consoane enumerate anterior; dacă avem o consoană din primul șir, vom ști că nazala care îi corespunde este „ङ”; dacă avem o consoană din al doilea șir, vom ști că este vorba despre „ञ” ș.a.m.d. Felicitări! Ai încheiat cu succes studierea alfabetului limbii Hindi!

×