Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asteroïden

124 views

Published on

Presentatie over Asteroïden, door michiel timmermans uit groep B4

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Asteroïden

  1. 1. Timmermans Michiel1e Bachelor ingenieurswetenschappen Groep B4
  2. 2. - Soms ook wel planetoïden genoemd- In baan rond zon- Overschotsmateriaal van vorming zonnestelsel- Qua grootte kleiner dan planeten, groter dan meteoren- Niet hetzelfde als meteoren!
  3. 3. - Grootte variëert sterk- Grootste: Ceres- Ontdekt in1801, tevens eerst ontdekte asteroïde- Massa Ceres = 1/3 massa alle asteroïden- Diameter 933 km- Ontdekt door PiazzoCeres vs aarde:
  4. 4. Twee soorten asteroïden - domineert het buitenste  Bevinden zich vooral in deel van de gordel het binnenste deel van de gordel Rijk aan koolstof  Rijk aan mineralen Quasi gelijke  Bestaan vooral uit samenstelling nu als gesmolten materiaal toen ze ontstonden
  5. 5. In de ruimte AsteroïdeBinnendringen atmosfeer MeteoorLanding op aarde Meteoriet
  6. 6. Asteroïden gevaarlijk? JA!- Wetenschappers geloven dat asteroïde oorzaak was van uitsterving dinosauriërs- Vermoedelijke inslagplaats: Mexico- Geschatte grootte: 15 km (bijna 2x zo groot als de grootste die we tot nu toe ooit hebben waargenomen!)- Zou stofwolk veroorzaakt hebben die jarenlang het zonlicht blokkeerde.  geen fotosynthese meer  geen planten meer  geen planteneters meer geen diereneters meer- Alsook zou de stofwolk voor zodanige afkoeling gezorgd hebben dat de dinosauriërs (welke koudbloedig zijn) stierven aan onderkoeling. Zoogdieren en andere warmbloedigen konden wel overleven.
  7. 7. Bronnen- Informatie- http://www.slideshare.net/openfireten/asteroids- http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/1003041 42242.htm- Foto’s- http://www.centauri-dreams.org/?p=781- http://asteroidapophis.com/- http://www.earthmagazine.org/earth/article/25a-7d9-9-2

×