Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Népviseletek

5,003 views

Published on

 • Be the first to comment

Népviseletek

 1. 1. Wierl Tímea: Népviseletek prezentáció <ul><li>Ez egy szemináriumi feladat pedagógiai információhordozókból </li></ul>
 2. 2. Népviseletek Készítette: Wierl Tímea
 3. 3. Non-verbális üzenetet hordozhatnak az úgynevezett emblémák: <ul><li>ruha </li></ul><ul><li>öltözködés </li></ul><ul><li>hajviselet </li></ul><ul><li>jelvények </li></ul><ul><li>a test különböző díszei </li></ul><ul><li>Az emblémák használatát mindig az adott kor szokásrendszere, kulturális szabályai és a divat határozzák meg. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>A globalizáció uniformizáló, nemzet-sorvasztó hatására a népek, tájegységek ruházata kezd egymáshoz elkeserítően hasonló, sőt egyforma lenni. </li></ul>
 5. 5. A magyar népviselet <ul><li>a magyarság hagyományos öltözködési módja </li></ul><ul><li>törvények és rendeletek szabályozták </li></ul><ul><li>a különböző vidékek lakói viseletükkel is megkülönböztették magukat a többi vidék lakóitól </li></ul>
 6. 6. <ul><li>A régi ruhadarabokat házilag készítették tartós anyagból, hogy több nemzedéket is kiszolgálhassanak. </li></ul><ul><li>A 19. század végéig az ing, bő gatya, székely harisnya anyagát továbbra is otthon szőtték. A viselet többi részét egyre inkább gyári alapanyagból varrták. </li></ul><ul><li>Az egyes községek kialakították a csak rájuk jellemző stílust. Így viseletük szimbolizálta származásukat, hovatartozásukat. </li></ul>
 7. 7. A magyar népviselet legjellemzőbb általános elemei: Haj, bajusz és szakállviselet; fejrevalók <ul><li>A hegyesre pödrött bajuszt régen a nemesek és a katonák viselték megkülönböztetésül. </li></ul><ul><li>A 19. század második felében a kisodrott bajusz terjedt el, és leginkább az Alföldön kedvelték. </li></ul>
 8. 8. Szakállviselet: <ul><li>A szakáll rangot és kort jelzett. </li></ul><ul><li>A feudalizmus idején egyes vidékeken csak a nemesek viselhettek szakállat; náluk a körszakáll volt általános. </li></ul><ul><li>1848 után a szakállviselet elterjedt a köznép körében is, és népszerűvé vált a Kossuth-szakáll. </li></ul>
 9. 9. Hajviselet: <ul><li>A hosszú haj a kereszténység felvétele után vált jellemző motívummá a magyar férfiaknál. </li></ul><ul><li>A haj levágása egyes hiedelmek szerint az ember megcsonkítását jelentette. </li></ul><ul><li>A nők hagyományosan hosszú hajjal jártak. </li></ul><ul><li>Csak a lányok járhattak kiengedett hajjal, az asszonyok hajukat kötelezően feltűzték. </li></ul><ul><li>A néphit varázserőt tulajdonított az asszonyok hajának. </li></ul>
 10. 10. Fejrevalók: <ul><li>Nőknél : </li></ul><ul><li>A nagy fehér lepedőszerű kendő a gyászt jelezte. </li></ul><ul><li>A lányok pártája a szüzek által viselt virágkoszorúból alakult ki, és a szűziességet jelképezi. </li></ul><ul><li>Férfiaknál: </li></ul><ul><li>A vőfélyek és a katonaviselt legények színes pántlikát kötöttek kalapjukra. </li></ul><ul><li>A daru, a sas és a kócsagtoll viselete nemesi kiváltságnak számított. </li></ul>
 11. 11. Népviseletek tájanként: <ul><li>Dunántúl </li></ul><ul><li>Dél-Dunántúl </li></ul><ul><li>Felvidék </li></ul><ul><li>Duna-Tisza köze </li></ul><ul><li>Tiszántúl </li></ul><ul><li>Erdély - Székelyföld </li></ul>
 12. 12. Dunántúl: <ul><li>A rábaközi viselet legtovább Kapuváron maradt fenn: az ünnepeken, esküvőkön, nagyobb családi eseményeken a főkötőt hímzett kendővel kötötték be. A férfiak gyolcsingét pedig aprólékos hímzett minta borítja. </li></ul><ul><li>A Csallóközben fiatalasszonyok megkülönböztetésből (hogy ők már férjes asszonyok) aranycsipkés és selyemszalagos főkötőt viseltek. A fiatalok piros, az idősek fekete csizmában jártak. </li></ul>
 13. 15. Dél-Dunántúl: <ul><li>A fehér gyászszín az Ormánságban maradt meg a legtovább. Illetve ezen a területen az asszonyok főkötője mutatta viselőjének korát; az öregasszonyoké pl. teljesen fehér volt. </li></ul><ul><li>Sárköz lakói hirtelen meggazdagodtak a vizek lecsapolását követően. Ezt viseletükkel is hirdetni kezdték. Azok a menyecskék, akik még nem szültek, bíbort viseltek, ami fátyolból készült, és selyemmel és aranyfonallal hímezték. Ezt úgy helyezték fel, hogy a melldíszek láthatók maradjanak. Gyakran hordtak nyakláncot. </li></ul>
 14. 18. Felvidék: <ul><li>Szécsény vidékén elterjedten viselik a nyakláncokat, a fiatalok világos, a középkorúak kék és zöld gyöngyökből. A hímzett bőrpruszlik jómódú viselőt jelzett. </li></ul><ul><li>Lócon a férfiak szerényen hímzett vászoninge fölött viselt pruszlik gombjának színe jelezte viselőjének korát. </li></ul><ul><li>Galgamácsán az asszonyok főkötőjét aranycsipke díszíti; erre a fiatalasszonyok fátylat borítanak, így kor szerint különülnek el. </li></ul><ul><li>Karancsságon a fiatalasszonyt fehéren varrott, rózsás, szalagos főkötő jelképezi. </li></ul>
 15. 21. Duna-Tisza köze: <ul><li>A kiskunsági pásztorok viselete számos régi elemet őrzött meg. A kalap süvegre emlékeztet, csak a pereme más. A bő fehér gatyára és ingre ezüstgombú fekete lajbi borult. A gulyások erre subát, a szegényebb pásztorok szűrt vettek. </li></ul>
 16. 22. Tiszántúl: <ul><li>A hortobágyi pásztorok kalapjának bal oldalán madártoll leng, ami jelzi viselőjének rangját. A csikósok kék inge és gatyája a szabadságharcos huszárok egyenruháját utánozza. </li></ul><ul><li>Az asszonyok kötényének hímzése virágmintás. A lányok, amíg meg nem házasodnak ruhájukon hordhattak gallért. Majd menyasszonyként vállkendőjük fekete. </li></ul>
 17. 24. Erdély: <ul><li>A Fekete-Körös mentén jellemző, hogy a lányok szoknyája piros, a menyecskéké kék, az idősebbeké fekete. A férfiak viseletében a fiatalok csokros nyakravalója fehér, az öregeké fekete. </li></ul><ul><li>A kalotaszegi népviselet leghíresebb motívuma, hogy a lányok és a fiatalasszonyok tulipánmintás piros csizmában járnak. Jellegzetesség még a muszuly, melynek színe viselőjének korára is utal. </li></ul>
 18. 26. Székelyföld: <ul><li>Székelyföldön a legjellemzőbb a harisnyaviselet. A harisnya szűk, fehér gyapjú harisnya. Ennek zsinórozása jelzi viselőjének rangját, emellett a nyári zsinóros mellény ugyanolyan díszes, mint a harisnya. </li></ul>
 19. 28. Köszönöm a figyelmet!

×