Successfully reported this slideshow.

BBM Kata Kerja

367 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BBM Kata Kerja

  1. 1. Fatimah Mohd AliD20121061597Sarjana Muda Pendidikan(Pendidikan Sekolah Rendah)Fakulti Pendidikan DanPembangunan Manusia
  2. 2. ISI KANDUNGANPENGAJARAN BAHASA MELAYUTAHUN 11. TOPIK2. TAJUK3. SOALAN
  3. 3. TopikMengamalkan Kesihatan
  4. 4. TajukKata Kerja
  5. 5. Soalan :Isi tempat kosong dengan kata kerja yangsesuai.1. Ali _______ bediri tegak ketikamenyanyikan lagu “Negaraku”.2. Raju dapat ________ pagar itu.3. Ahmad _______ bola dengan kakinya.
  6. 6. 4. Rajesh memenangi tempatpertama dalam acara lumba________.5. Ali ________ berehat keranapenat berjalan jauh.6. Ahmad dapat ________ bola itumasuk ke dalam jaring.
  7. 7. SEKIANTERIMA KASIH

×