Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zakony w średniowieczu

12,718 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Zakony w średniowieczu

 1. 1. Zakony w ŚredniowieczuZakony w Średniowieczuwww.wikipedia.org – Minuskuła Gotycka
 2. 2. Znaczenie Zakonów:Znaczenie Zakonów:• Wpływ na Kulturę – przepisywanie ksiąg,Wpływ na Kulturę – przepisywanie ksiąg,edukacja.edukacja.• Duszpasterstwo – walka z herezjami.Duszpasterstwo – walka z herezjami.• Organizowani bractw religijnych, do którychOrganizowani bractw religijnych, do którychprzynależeli świeccy – uniwersalizmprzynależeli świeccy – uniwersalizmśredniowiecznyśredniowieczny• Rozwój scholastyki i teologii.Rozwój scholastyki i teologii.• Architektura – budowa obiektówArchitektura – budowa obiektów klasztornych.klasztornych.• Rozwój muzyki – Chorał GregoriańskiRozwój muzyki – Chorał Gregoriański
 3. 3. BenedyktyniBenedyktyni• Zakon został założony wZakon został założony wrokuroku 529529 przez ojcaprzez ojcaEuropy –Europy – Benedykta zBenedykta zNursji.Nursji.• Reguła skupia się naReguła skupia się namodlitwie i pracy –modlitwie i pracy – OraOraet Laboraet Labora• Najważniejszy OśrodekNajważniejszy Ośrodek– Klasztor na– Klasztor na MonteMonteCassinoCassino (Włochy)(Włochy)www.benedyktyni.pl – medalik św. Benedykta
 4. 4. www.wikipedia.org – Monte Cassino
 5. 5. CystersiCystersi• Założony wZałożony w 10981098 rokurokuprzezprzez Roberta zRoberta zMolesme.Molesme.• Skupiał się naSkupiał się narygorystycznymrygorystycznymprzestrzeganiu regułyprzestrzeganiu regułybenedyktyńskiejbenedyktyńskiej• NajpopularniejszymNajpopularniejszymprzedstawicielem byłprzedstawicielem byłBernard z Clair-voux.Bernard z Clair-voux.• Najważniejszy OśrodekNajważniejszy Ośrodek– Cistertium w– Cistertium wBurgundiiBurgundiiwww.wikipedia.org – Herb Cystersów
 6. 6. www.wikipedia.org - Fontenay w Burgundii
 7. 7. NorbertanieNorbertanie• Założony został wZałożony został w11201120 przezprzezNorberta z Xanten.Norberta z Xanten.• Przestrzegali regułyPrzestrzegali regułyczystości, ubóstwaczystości, ubóstwaoraz prowadzilioraz prowadzilidziałalnośćdziałalnośćduszpasterską.duszpasterską.• Centrum byłCentrum byłKlasztorKlasztor PremontrePremontrewe Francji.we Francji.www.wikipedia.org – Herb Norbertanów
 8. 8. http://www.pch24.pl/amerykanscy-norbertanie-popularyzuja-choral,11337,i.html
 9. 9. DominikanieDominikanie• Powstał wPowstał w 12161216, założycielem, założycielembyłbył Dominik de Guzman.Dominik de Guzman.• Skupiał się na walce zSkupiał się na walce zheretykami, działalnościheretykami, działalnościduszpasterskiejduszpasterskiej• Mnisi byli bardzo wykształceni;Mnisi byli bardzo wykształceni;Zasiadali wZasiadali w Trybunale Św.Trybunale Św.Inkwizycji.Inkwizycji.• Przedstawiciele:Przedstawiciele: AlbertAlbertWielki, Tomasz z AkwinuWielki, Tomasz z Akwinu• Ośrodek –Ośrodek – Proully podProully podTuluząTuluzą..• Zakon żebrzący.Zakon żebrzący.www.wikipedia.org – Herb Zakonu
 10. 10. www.wikipedia.org – Święty Tomasz z Akwinu (po lewej) i Święty Albert Wielki (po prawej)
 11. 11. FranciszkanieFranciszkanie• Założony wZałożony w 12231223 przezprzezŚw. Franciszka zŚw. Franciszka zAsyżu.Asyżu.• Skupiali się na życiu wSkupiali się na życiu wubóstwie, odrzuceniuubóstwie, odrzuceniuwłasnych dóbr,własnych dóbr,działalnościdziałalnościduszpasterskiej.duszpasterskiej.• Ważnym kościołem dlaWażnym kościołem dlaich zgromadzenia jestich zgromadzenia jestBazylika Matki BożejBazylika Matki BożejAnielskiejAnielskiej ii BazylikaBazylikaŚw. FranciszkaŚw. Franciszka..• Zakon Żebrzący.Zakon Żebrzący. www.wikipedia.org – Św. Franciszek z Asyżu
 12. 12. www.wikipedia.org – Bazylika Św. Franciszka
 13. 13. www.wikipedia.org – Bazylika Matki Bożej Anielskiej
 14. 14. ŹródłaŹródłaInformacje pochodzą zhttp://pl.shvoong.com/humanities/history/1943504-najwa%C5%BCniejsze-zakony-%C5%9Bredniowieczu/Lekcje Historii, Podręcznika (HistoriaLekcje Historii, Podręcznika (HistoriaPrzez Tysiąclecia i Wieki GimnazjumPrzez Tysiąclecia i Wieki Gimnazjumklasa 1)klasa 1)
 15. 15. Olga GrodeckaOlga Grodeckaklasa I gimnazjumklasa I gimnazjum

×