Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miasto w średniowieczu

3,962 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Miasto w średniowieczu

 1. 1. Miasto wŚredniowieczuPROJEKT NA HISTORIĘZOSIA TYMIŃSKA & TERESA WYSZOMIERSKA
 2. 2. Powstawanie miast Średniowieczny plan miastaPo zakończeniu wielkiej wędrówki ludówwiele miast rzymskich zostałozniszczonych, wiele podupadło. Jednakmiasta były potrzebne ludziom.Oto przyczyny odradzania się miast:– postęp w rolnictwie i wzrost zamożnościludności wiejskiej;– stopniowy rozwój gospodarki towarowo -pieniężnej;– kształtowanie się społecznego podziałupracy i powstanie warstwy rzemieślników(nie posiadających ziemi);– rozwój handlu
 3. 3. Ustrój miasta- Monarchia patrymonialna- FeudalizmWładzę w miastach sprawowali przedstawiciele patrycjatu, czyli bogatszego kupiectwai rzemieślników. Wyłaniali oni burmistrza, który wraz z radą miejską, rządził miastem. Plebs,czyli ubożsi mieszkańcy miast (czeladnicy, zbiegli do miasta chłopi), był pozbawionywpływu na rządzenie.
 4. 4. Kto stał na czele miasta ??? W miastach zwykle rządziła rada miejska czyli , 4 -12 rajców (główniespośród Patrycjatu) wybieranych dożywotnio bądź wymiennie(zwykle co roku) Prowadzili oni działalność ustawodawczą, umowy międzymiejskie,kierowali polityką wewnętrzną miasta. Miasta mimo że były samorządne, oficjalnie nie posiadały drabinyfeudalnej, istniało prawo miejskie które dokładnie mówiło co komuwolno i czego mu nie wolno. Zwykle poziom swobody zależał odstanu majątkowego osoby
 5. 5. Społeczeństwo w mieścieSpołeczeństwo średniowieczne nie było jednolite i dzieliło się nawarstwy, które różniły się między sobą pod względem praw iobowiązków. W większości państw europejskich były to: duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo.W okresie średniowiecza wykształciło się społeczeństwo feudalneoparte na poddaństwie i hierarchii społecznej.
 6. 6. Zajęcia ludności(co robili / jak pracowali ludzie w średniowieczu) ??? Handel Rzemiosło: Garncarstwo Szewstwo Bednarstwo
 7. 7. Handel w miastach Miasta słynęły z handlu. Był to jeden z głównych czynników, którypozwalał miastu rozwijać się Oprócz zwykłego handlu, organizowano jarmarki ( targ doroczny ),targi ( targi cotygodniowe )Miasta żyły z handlu
 8. 8. Skąd się biorą nazwy ulic? W miastach w średniowieczu najczęściej ulicenazywano od zawodu wykonywanego przez ludzimieszkających na danej ulicy Np. tam, gdzie mieszkali szewcy, ulica nazywałasię Szewska
 9. 9. Katedry i uniwersytety w miastachśredniowiecznych Większe i ważniejsze miasta budowały piękne, wysokiekatedry, które z reguły dominowały w krajobrazie miasta Średniowiecze było okresem rozwoju nauki. Powstały wówczaspierwsze uniwersytety. Najpierw we Włoszech, a później winnych miastach europejskich
 10. 10. CIEKAWOSTKI Miasta budowano według określonego projektu, który cechował siękwadratowym rynkiem wokół, którego zamieszkiwali mieszczanienajbardziej zamożni. W średniowiecznych miastach nie było kanalizacji. Nieczystościwylewano prosto na ulice, do tzw. Rynsztoków, w związku z tym wmiastach bardzo śmierdziało
 11. 11. Źródła, z których korzystałyśmy Książka „ POLSKA” James Michener Podręcznik „ Historia przez tysiąclecia i wieki” www.nid.pl www.onet.wiem.com www.skozl.lublin.pl www.sciaga.pl www.wikipedia.com www.v-lo.tarnow.pl www.nieznanahistoria.pl
 12. 12. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Zosia Tymińska & Teresa Wyszomierska

×