Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dechenphodrang

174 views

Published on

Steun de actie voor Dechenphodrang Dzong die streeft naar 140 stapelbedden en een goede water voorziening voor 280 kinderen in Bhutan.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dechenphodrang

  1. 1. Dechenphodrang- school en opvanghuis -
  2. 2. In Bhutan zijn veel ouders te arm om hun kinderen onderwijs en een dak boven hunhoofd te bieden. Daarom worden kinderen vaak naar Boeddhistische kloostersgestuurd om les en een onderkomen te krijgen. Een van deze plaatsen is deDechenphodrang school in Thimphu. De Dzong is zowel opvanghuis als school. Hierkrijgen de kinderen zeven uur per dag, zes dagen per week les. Ze leren op dezeschool ongeveer dezelfde dingen als wij in Nederland maar natuurlijk ook hun eigentaal, Dzongkha.De Dechenphodrang school in Thimphu, Bhutan, heeft een tekort aan veelzaken, variërend van schoon water en bedden voor de kinderen tot potloden enschriften voor in de klassen. Dit komt mede doordat de school continue te makenheeft met het schrijnende dilemma tussen investeren in de aanwezige kinderen enhet toelaten van nieuwe. Vaak wordt toch gekozen voor het laatste.Dechenphodrang school en opvanghuis
  3. 3. De Kleine Reus heeft ervoor gekozen om te investeren in de Dechenphodrang school.Met het geld dat wij met onze actie inzamelen zullen 140 stapelbedden wordenaangeschaft zodat leerlingen niet meer in hun klaslokaal op de grond hoeven teslapen. Tevens hopen we te kunnen bijdragen aan een betere watervoorziening.Door deze investering maken de kinderen en ouders van de Kleine Reus het mogelijkdat meer kinderen in Bhutan een kans krijgen op een beter leven door goed onderwijsen huisvesting!Hoe kan de Kleine Reus helpen?
  4. 4. Meer over Bhutan en DechenphodrangBhutanHet Koninkrijk Bhutan ligt in de Himalaya, ingeklemd tussen Tibet (China) en India. Mensenhier noemen hun land, Druk Yul, wat het Land van de Draak betekent. Bhutan is een van deminst ontwikkelde landen ter wereld. De oorzaak hiervan ligt deels in het feit dat Bhutanvijftig jaar geleden nog geen munteenheid, ziekenhuis, autoweg, en zelfs geen enkeleschool had.In het Westen is Bhutan met name bekend vanwege het meten van overheidszaken inmenselijk geluk ‘National Gross Happiness’ in plaats van in geld. Het gaat er volgens demensen van Bhutan immers om dat je gelukkig bent; bezit is van minder belang. Ditfenomeen leidt tot aparte wetgeving in Bhutan. Zo staat er o.a. in de wet dat het land voor75% uit bossen en natuur moet bestaan, wat fijn is voor de tijgers en andere dieren, en ishet elke dinsdag een alcohol- en autovrije dag in het land.Dechenphodrang school en opvanghuisDe Dechenphodrang Dzong is een van de oudstedzongs van het Koninkrijk. Men zegt dat het al in 1216gesticht is. Het doet nu dienst als school enopvanghuis.Dechenphodrang school en opvanghuis

×