Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Nastavne strategije za uspjesno ucenje

Download to read offline

 • Be the first to like this

Nastavne strategije za uspjesno ucenje

 1. 1. Nastavne strategijeNastavne strategije za uspješno učenjeza uspješno učenje Pripremila: TijanaPripremila: Tijana Popović,prof.rehabilitatorPopović,prof.rehabilitator
 2. 2. Učenje i ljudski mozak – OsnovniUčenje i ljudski mozak – Osnovni pojmovi učenja utemeljenog na mozgupojmovi učenja utemeljenog na mozgu • Mozak – organ koji imamo – 1,5 kg težine, jedinstven dizajn • Um – je ono što mozak čini – to je proces • mozak se razvija u prepoznatljivim stupnjevima
 3. 3. Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak • Mozak - neograničeni potencijal • sto milijardi (100 000 000 000) stanica • broj veza koje može uspostaviti je od 10 na 1.014 (stotinu trilijuna) do 10 na 10. 080 (više od procijenjenog broja atoma u poznatom svemiru) • najznačajnija je složenost veza između stanica koje aktiviraju učenje, svijest,pamćenje i inteligenciju
 4. 4. • revolucionarno istraživanje Marian Diamond / 1988/ a koje su nastavili William Greenough i B.J.Anderson odredilo je da u svakoj životnoj dobi mozak doslovno može stvarati nove veze poticanjem • činjenica da možemo razvijati mozak znači da gotovo svaki učenik može povećati svoju inteligenciju ako se ona obogaćuje na pravi način • mozak treba vježbati i pred njega postavljati izazove da bi se razvijao (ako se stalno vježba može i u 80-im i 90-im biti mlad i brz) Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak
 5. 5. • struktura mozga može se promijeniti ako se samo tjedan dana izlaže obogaćujućim iskustvima (multisenzorna iskustva, novosti, izazov i povratne informacije); • također učinci razvoja obogaćenog mozga često nestanu nakon dva do četiri tjedna ako se izazov i novosti ne nastave Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak
 6. 6. • stres i prijetnja otežavaju učenje, • odmor pomaže učenju • emocije utječu na učenje – negativni osjećaji onemogućavaju učenje a pozitivni stvaraju uzbuđenje i ljubav prema učenju Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak
 7. 7. Učenje i ljudskiUčenje i ljudski mozakmozak • multimodalno učenje iz više izvora: mozak djeluje na mnogo razina obrađujući odjednom više informacija (djeca i tv reklame) • mozak je u stanju obraditi znatno više obavijesti, iskustava i podražaja nego što obično nalazi u školi • sporiji, linearni tempo sprječava učenje
 8. 8. • obogaćena okolina koja angažira sva osjetila, uključuje dosljedne povratne informacije od nastavnika i ostalih učenika pomaže nahraniti golemi apetit mozga za stimulacijom • raznovrsne metode, aktivnosti - pokreću višestruki sustava pamćenja Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak
 9. 9. Ciklusi i ritmovi • mozak ima prirodni puls učenja koji utječe na to koliko vremena je optimalno za usmjerenu aktivnost kao što je predavanje Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak
 10. 10. Ciklusi i ritmovi • dob učenika određuje optimalno vrijeme – tako desetogodišnjak ima usmjerenu pažnju (koncentraciju) 10 minuta i 2 – 5 minuta vremena difuzije (rad u grupi, vrijeme za sebe – preradu informacija) Učenje i ljudski mozakUčenje i ljudski mozak
 11. 11. Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha • tajna uspjeha učenja sadržana je u mentalnim modelima uspjeha • to su stavovi, uvjerenja, obrasci mišljenja i nizovi načela djelovanja na kojima se temelje naše misli i ponašanja
 12. 12. Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha • oni koji postižu najbolje rezultate u bilo kojem području imaju stav da su slobodni osjećati i doživjeti upravo ono što izaberu • ako sami nismo nadležni za vlastite misli i iskustva, tko jest?
 13. 13. • Neki ljudi su skloni reći: – činiš me tako sretnim, ljutiš me, živcira me kako to radiš • umjesto toga može se reći: trenutno se osjećam sretno, ljuto, iznervirano birate kako se osjećate i kako ćete reagirati u pojedinoj situaciji Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha
 14. 14. • preuzimate odgovornost za svoje ponašanje kao odgovor na situaciju • odgovornost je jedna od najvažnijih osobina nastavnika Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha
 15. 15. • ako je vaš cilj na satu objasniti učenicima… (položaj Europe) i ako to učenici nisu shvatili vaša reakcija može biti: – to je preteško za njihovu razinu shvaćanja – učenici sporo shvaćaju – moraju još ponavljati (napisati zadaću) Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha
 16. 16. Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha • a bit je u tome da nije ostvaren postavljeni cilj: RAZUMJETI…
 17. 17. • odgovorno pitanje bi bilo: Što ja MOGU UČINITI da bi učenicima to pojasnio/la Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha
 18. 18. Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha • prihvaćanjem odgovornosti za svoju komunikaciju u početku će vam se činiti da doživljavate puno neuspjeha • međutim, ako učenje shvatimo (prihvatimo) kao proces onda je svaki „neuspjeh“ trenutak učenja
 19. 19. Mentalni modeli uspjehaMentalni modeli uspjeha • svaki neuspjeh ugrađujemo u svoje iskustvo i time postajemo bolji • svako iskustvo gradi znanje • pogreške pružaju vrijednu povratnu informaciju i mogućnost razvoja • povratna informacija jako važna kao dio procesa učenja Uspješni će reći:Uspješni će reći: Ha, taj put sam naučio/la kako to ne činitiHa, taj put sam naučio/la kako to ne činiti
 20. 20. • razlika između uspješnog i manje uspješnog nastavnika je u dilemi mogućnosti ili ograničenja uspješan nastavnik govori o MOGUĆNOSTIMA manje uspješan nastavnik govori o OGRANIČENJIMA Vaša konverzacija utječe na vaše rezultateVaša konverzacija utječe na vaše rezultate
 21. 21. Pozitivna namjeraPozitivna namjera • u svakom razredu ima učenika koji izgledaju spori, nemotivirani, nesposobni • učenikovo ponašanje ovisi o trenutnom stanju više nego o sposobnostima • razumijevanje, suosjećanje prema takvom učeniku proizlazi iz uvjerenja da svaki učenik daje sve od sebe
 22. 22. Pozitivna namjeraPozitivna namjera • svaki učenik čini uvijek sve najbolje – promatrajmo njegovo ponašanje s pozitivnom namjerom • postavlja se pitanje što je s onim učenicima koji uništavaju školsku imovinu, agresivni su prema drugim učenicima…
 23. 23. Nema nesposobnih učenikaNema nesposobnih učenika • uspješni nastavnici uzimaju u obzir učenikovo stajalište • svaki je učenik u nečemu dobar, prilagodimo njegovim interesima ono što tumačimo • svaki je učenik jedinka za sebe, različitih sposobnosti, inteligencija (Gardner: višestruke inteligencije)
 24. 24. • individualno pristupamo svakom učeniku vjerujući u njegove sposobnosti i uspjeh • ulazimo u učenikov svijet da bismo unaprijedili komunikaciju i učenje • ugradite fleksibilnost u strategije poučavanja, uvedite raznolikost u nastavu Nema nesposobnih učenikaNema nesposobnih učenika
 25. 25. • usadite stav uspjeha • pođite od pretpostavke da je svaki učenik darovit i kao rezultat ćete dobiti bolje rezultate • Robert Rosenthal : Pigmalion u razredu Nema nesposobnih učenikaNema nesposobnih učenika
 26. 26. • visoka očekivanja dovode do boljeg uspjeha • bolji uspjeh vodi k većoj odgovornosti učenika • bolje se ponašamo prema onima koji nam se sviđaju, pa oni više nauče Nema nesposobnih učenikaNema nesposobnih učenika
 27. 27. • češće ih prekidate • dajete im općenitije i rjeđe povratne informacije • hvalite ih za nevažne ili loše odgovore • češće ih kritizirate zbog lošeg ponašanja • dajete im manje vremena za odgovor • posvećujete im manje vremena za davanje podrške • rasporedite ih da sjede dalje od vas • dajete im manje izazovne zadatke Nema nesposobnih učenikaNema nesposobnih učenika Kako se ponašate prema učenicima od kojih očekujete manjeKako se ponašate prema učenicima od kojih očekujete manje
 28. 28. Pristranosti koje imaju snažan utjecajPristranosti koje imaju snažan utjecaj na rezultate učenja:na rezultate učenja: • Nesvjesne reakcije • Kognitivna distanca • Halo efekt • Projekcija • pristranost je uvjetovana vlastitim uvjerenjima, sposobnostima, iskustvima
 29. 29. Dobra nastava –Dobra nastava – - dobri nastavnici- dobri nastavnici • od osamdesetih godina prošlog stoljeća rađena su brojna istraživanja i studije na tu temu • münchenski institut za psihološka istraživanja Max-Plank • Studija Scholastik • Jere Brophy – državno sveučilište u Michigenu
 30. 30. • Podupiruće razredno ozračje • Vrijeme učenja • Usmjerenost na cilj • Strukturiranost nastave • Strukturiranost sadržaja • Uspostavljanje smisla razgovorom Dobra nastava – dobri nastavniciDobra nastava – dobri nastavnici mix kriterija – obilježja dobre nastavemix kriterija – obilježja dobre nastave
 31. 31. • Vježbanje i primjena • Produktivno sudjelovanje u učenju • Strategije učenja • Kooperativno učenje • Raznoliko vrednovanje postignuća • Jasna očekivanja od učenja Dobra nastava – dobri nastavniciDobra nastava – dobri nastavnici mix kriterija – obilježja dobre nastavemix kriterija – obilježja dobre nastave
 32. 32. Kvalitetna školaKvalitetna škola – od dobrog rada prema kvalitetnom radu – od ocjenjivanja drugih do samoevaluacije i samoocjenjivanja – od prisile i kažnjavanja prema dogovaranju i suradnji – od šefovanja prema vođenju
 33. 33. – od vanjske motivacije prema unutarnjoj – od suparničkih odnosa prema suradničkim – od neuspjeha prema uspjehu – od zahtjeva prema pomoći – od individualnog učenja prema suradničkom Kvalitetna školaKvalitetna škola
 34. 34. • Osnovno načelo rada u kvalitetnoj školi je timski rad • Razlog tomu je to što učenik mnogo više nauči kad aktivno sudjeluje u procesu učenja Kvalitetna školaKvalitetna škola
 35. 35. • bolja je reprodukcija znanja • ovladavanje tehnikama intelektualnog rada (govorenje, čitanje, pisanje i rješavanje problema • veća trajnost stečenog znanja Kvalitetna školaKvalitetna škola Prednosti rada u malim skupinamaPrednosti rada u malim skupinama
 36. 36. • oblikovanje obrazaca društvenog ponašanja – kooperativnost, suradnja - bolja sposobnost uspostavljanja socijalnih veza • manje je disciplinskih problema • jačanje samopouzdanja i pomoć u stvaranju pozitivne slike o sebi Kvalitetna školaKvalitetna škola Prednosti rada u malim skupinamaPrednosti rada u malim skupinama
 37. 37. Umjesto krajaUmjesto kraja • „Neki ljudi vide ono što jest i pitaju 'zašto' , dok drugi sanjaju o onome što bi moglo biti i pitaju 'zašto ne‘.” (misao koja je proslavila braću Kennedy 1960-ih godina, zapisao George Bernard Shaw).
 38. 38. Popis literaturePopis literature • Eric Jensen: Super nastava, Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb, Educa, 2003. • Hilbert Meyer: Što je dobra nastava, EruditA, Zagreb, 2005. • Ewald Terhart: Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001. • William Glasser: Kvalitetna škola
 39. 39. Preporučena dodatna literaturaPreporučena dodatna literatura • Marko Stevanović: Modeli kreativne nastave, R&S, Tuzla, 2000. • Eric Jensen: Različiti mozgovi, različiti učenici, Educa, Zagreb, 2004.
 40. 40. Hvala na strpljivosti,Hvala na strpljivosti, želim vam ugodan dan!želim vam ugodan dan!

Views

Total views

3,543

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×