Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opimängud

492 views

Published on

Kuidas me õppemänge tegime ja mis sellest välja tuli.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opimängud

 1. 1. ÕpimängudPärnu Koidula Gümnaasium 4 b klass Kevad 2012
 2. 2. Teemade valik• Tähestik.• Silpidest sõnade moodustamine, lugemisharjutus.• Harjutustik sõnaliikide õppimiseks (nimi-, omadus-, side-, ase-, arvsõna).• Liitmine/lahutamine üleminekuga 20 piires.• Korratabel.• Teisendamine (pikkus-, massi-, pindalaühikud)• Värvusõpetus.
 3. 3. Teemade valik• Rühmade moodustamine.• Teema valik.• Teostamise võimalused (lauamäng, arvuti abil - Scratch, HotPotatoes, veereta.ee, MS Word).
 4. 4. Teema valitud, plaanid tehtud ...
 5. 5. ... ja siit nad tulevad ...
 6. 6. ... meie õppemängud
 7. 7. Probleemid• Aega napib (kasutasime arvutiringi tunde, kunstiõpetuse, eesti keele ja matemaatika tunde).• Rühmades lahkhelid (kes soovib arvutit kasutada, kes paberkandjal tööd).• Programmidega ei jõutud eelnevalt tutvuda. Tekkisid probleemid teksti sisestamisel.
 8. 8. Avastused töö käigus• Mõte võib olla hea, aga teostus kannatab, kui rühmas on lahkhelid.• Idee kasutada arvutit on hea siis, kui on aega tutvuda lähemalt programmiga, on rohkem tegijaid (teksti koostajad, sisestajad).• Oma mõtete lihtne ja selge väljendamine on päris raske. (Küsimuste, harjutuste, reeglite/mängujuhendi koostamine).
 9. 9. Tagajärg• Lauamängud valmisid (ideid jäi veel tagataskus- segi).• Arvutis koostatud mäng-harjutustikud jäid pooleli tehnilistel põhjustel (ootavad 5. klassi).• Kõik tegijad olid rahul. Teeks veel!• Kõiki lauamänge katsetati klassis.• Avastati, et meie jaoks on mängud kerged.Vaja oleks teha juurde nn järgmine tase. Selle peale, et mäng võiks vajada raskemat varianti ei tulnud tegijad enne, kui ise mängu proovisid.
 10. 10. Vaat selline lugu! Head vaheaega!

×