Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhdessä oppimista verkossa

630 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yhdessä oppimista verkossa

  1. 1. YHTEISTYÖTÄ JA YHDESSÄ OPPIMISTA VERKOSSA 9.11.2011 Kielitivoli - Aulanko Tiina Sarisalmi PROJEKTITYÖKALUJA KIELTENOPETTAJILLE
  2. 2. Opetuksen painopiste <ul><li>Opetuksen painopiste opettajasta aktiiviseen, itseohjautuvaan, päämäärätietoiseen ja luovaan oppijaan. </li></ul>9.11.2011 Kielitivoli - Aulanko Tiina Sarisalmi
  3. 3. 9.11.2011 Kielitivoli - Aulanko Tiina Sarisalmi
  4. 4. 2000-luvun avaintaidot TIETON KÄSITTELY <ul><li>Haku </li></ul><ul><li>Jäsentely </li></ul><ul><li>Analysointi </li></ul><ul><li>Yhdistely </li></ul><ul><li>Kriittinen arviointi </li></ul><ul><li>Esittäminen </li></ul>VIESTINTÄ <ul><li>Kuuntelutaidot </li></ul><ul><li>Suulliset taidot (tiedon välitys, keskustelu, seurustelu…) </li></ul><ul><li>Kirjoitustaito </li></ul><ul><li>Tietotekniikkataidot </li></ul><ul><li>Vieraiden kielten taidot </li></ul><ul><li>Nonverbaalien viestien ymmärtäminen </li></ul><ul><li>Kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen </li></ul>OPPIMAAN OPPIMINEN <ul><li>Verkostoituminen </li></ul><ul><li>Tiedon jakaminen </li></ul><ul><li>Oppimistyylien tunnistaminen </li></ul><ul><li>Yhteistyö ja yhteistoiminnallinen oppiminen </li></ul><ul><li>Metakognitio </li></ul><ul><li>Asenne </li></ul>
  5. 5. UUDet oppimisympäristöt <ul><li>Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto on askel kohti avointa oppimisympäristöä. </li></ul><ul><li>Luokkahuoneen seinät ja oppikirjan sisältö eivät enää määrää tiedon rajoja. </li></ul><ul><li>Tavoitteena on tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien pedagogisesti mielekäs käyttö. </li></ul>9.11.2011 Kielitivoli - Aulanko Tiina Sarisalmi
  6. 6. EOPPIMINEN 1.0 vs. EOPPIMINEN 2.0 eOppiminen 1.0 eOppiminen 2.0 <ul><li>Opettajalta oppilaalle </li></ul><ul><li>Vertaisoppiminen </li></ul><ul><li>Opettajakeskeisyys </li></ul><ul><li>Oppilaskeskeisyys </li></ul><ul><li>Tiedon hankinta </li></ul><ul><li>Tiedon rakentelu </li></ul><ul><li>Tärkeintä lopputuote </li></ul><ul><li>Tärkeintä prosessi </li></ul><ul><li>Luettava valmis sisältö </li></ul><ul><li>Oppilaiden tuottamat sisällöt </li></ul><ul><li>Luennot </li></ul><ul><li>Keskustelut </li></ul><ul><li>Yksilöllisyys </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys </li></ul><ul><li>Oppimisohjelmat </li></ul><ul><li>Yhteistoiminnallinen oppiminen </li></ul><ul><li>Sisältöjen oppiminen </li></ul><ul><li>Projekti-, tutkiva tai ongelmakeskeinen oppiminen </li></ul>
  7. 7. 9.11.2011 Kielitivoli - Aulanko Tiina Sarisalmi HAASTE: Me kasvatamme ensimmäistä sukupolvea, joka käy koulua ja tekee työtä yhdistyneessä Euroopassa ja aidosti globalisoituneessa maailmassa. Ystävyys, yhteisöllisyys ja aito vuorovaikutus muodostavat sen kivijalan, jolle toivoisin tulevaisuuden maailman rakentuvan.
  8. 8. <ul><li>t iinasarisalmi.wikispaces.com </li></ul><ul><li>www.delicious.com/tiinsari </li></ul><ul><li>www.orivedenperusopetus.net/moodle </li></ul><ul><li>www.orivedenperusopetus.net / relle </li></ul><ul><li>tiina.sarisalmi@ orivesi.fi </li></ul>9.11.2011 Kielitivoli - Aulanko Tiina Sarisalmi

×