Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkostosta oppivaksi yhteisöksi

637 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verkostosta oppivaksi yhteisöksi

  1. 1. Verkostosta oppivaksi yhteisöksi * * * koulutuksen koordinoinnin uusi aalto Kv-koordinointikokous Opetushallitus 24.5.2013 Tiina Sarisalmi
  2. 2. Koulujen kansainvälisen toiminnan kehittyminen Koulujen hankkeet, joita OPH koordinoi Valtakunnalliset teemaverkostot ja koordinaatiohankkeet Tiedon ja osaamisen jakaminen verkostoissa  oppivat yhteisöt Miten jakaa hyviä käytäntöjä? Miten juurruttaa yhteistyö? Miten muutetaan toimintakulttuuri?
  3. 3. Miten jakaa hyviä käytäntöjä? kasvokkain, keskustelu mallintamalla, tietokanta vuorovaikutteisesti, verkosto innostava hidas tehoton tehokas etäinen käyttökelpoisuus? innostava nopea tehokas
  4. 4. Miten juurruttaa yhteistyö? Hankeohjaus Koulutusohjaus • tukemalla hankkeita joihin sisältyy koulujen välistä yhteistyötä • tukemalla hankkeita joissa kehitetään esim. seudullista yhteistyötä • tukemalla hankkeita joissa kokeillaan erilaisia yhteistyömalleja • edellyttämällä hankkeilta verkostoitumista ja osallistumista verkostojen toimintaan • liittämällä kaikkien koulutusten osaksi verkostoyhteistyö, vertaisoppiminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen • tukemalla verkoston kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia ulottuvuuksia • oppiminen prosessina • oppiminen kohtaamisina • molemminpuolinen ja vastavuoroinen yhteistyö
  5. 5. Miten muutetaan koulun toimintakulttuuria? Opetussuunnitelma • normiohjaus • OPS prosessina (kehittämisen ja muutoksen näkökulma) Muutosjohtaminen • visio, ajattelu, yhteisö • strateginen johtaminen Osallistaminen, yhteistyö, tuki • osaamisen jakaminen • osaamisen eriytyminen • kehittäminen ja kehittyminen
  6. 6. Näkökulman muutoksia/laajennuksia Kansainvälisyys •oppimisympäristö •osa toimintakulttuuria •oppimisen sisältö, oppimisen näkökulma ja oppimisen eettinen ulottuvuus Verkosto •mahdollistaa jatkuvan ammatillisen kehittymisen •mahdollistaa osaamisen ja asiantuntijuuden tehokkaan jakamisen (vertaismentorointi) •tasa-arvoinen vuorovaikutteinen oppimisympäristö •ytimessä kohtaamisen pedagogiikka Koulu •osa erilaisia seudullisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja •oppiva yhteisö jonka toiminta perustuu osallisuuteen
  7. 7. KIITOS! http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/ http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/

×