Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimispolku: rakenne ja työkalut

Koulutus perusopetuksen opettajille
Oppimispolun vaiheet ja rakentelu, työtavat ja työkalut.

Oppimispolku: rakenne ja työkalut

 1. 1. Oppimispolku: rakenne ja työkalut Tiina Sarisalmi Maaliskuu 2015
 2. 2. SISÄLTÖ  Kuvataan oppimispolku vaiheittain kaaviona  Annetaan vinkkejä ja vaihtoehtoja kunkin vaiheen käsittelyyn  Esitellään oppimispolun eri vaiheisiin sopivia työtapoja  Esitellään eri työtapoihin sopivia TVT- ja verkkotyökaluja TAVOITE  Helpottaa oppimisprojektin suunnittelua  Tukea TVT:n pedagogisesti mielekästä käyttöä  Auttaa oppikirjasta irrottautumista ja oman oppimisprojektin rakentelua Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 3. 3. PARIKES- KUSTELU ENNAKOINTI MOTIVOINTI BRAIN STORMING ENNAKOIVA KYSYMYS: Mitä tiedät aiheesta? OPPIMISPOLKU Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 4. 4. BRAINSTORMING / IDEOINTI  Virtuaaliseinä Padlet: https://fi.padlet.com/  Virtuaaliseinä Linoit: http://en.linoit.com/  Ajatuskartta Popplet: http://popplet.com/  Ajatuskartta Bubble.us: https://bubbl.us/ KESKUSTELU  Keskustelualueet verkko- oppimisympäristöissä kuten Moodle tai peda.net  Google+ ryhmä  Facebook-ryhmä  Twitter-ryhmä  Ilmaisia keskusteluryhmiä voi perustaa nettiin: http://www.quicktopic.com/ tai http://www.forumotion.com/f orums-free VERKKOTYÖKALUJAENNAKOINTI MOTIVOINTI Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 5. 5. NETTISIVUT ATIKKELIT PARIKES- KUSTELU ENNAKOINTI MOTIVOINTI BRAIN STORMING ENNAKOIVA KYSYMYS: Mitä tiedät aiheesta? TIEDON HAKU OPPILAS- KESKEISYYS? Opettaja vai oppilas? KUVAT KARTAT VIDEOT OPPIMISPOLKU Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 6. 6. LINKKEJÄ TIEDONHAKUUN: VIDEOIDEN HAKU JA JAKAMINEN  https://www.youtube.com/  https://vimeo.com/ KUVIEN HAKU  Googlen kuvahaku  http://pixabay.com/fi/ (vapaasti käytettävät) TIEDON HAKU AIHEITTAIN  Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etusivu  Makupalat: http://www.makupalat.fi/  Muokattavat kartat: http://www.stepmap.com/ TIEDON HAKU VERKKOTYÖKALUJA Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 7. 7. Yhdessä: MULTIME- DIAESITYS VIDEO KESKUSTELU NETTISIVUT ATIKKELIT PARIKES- KUSTELU ENNAKOINTI MOTIVOINTI BRAIN STORMING ENNAKOIVAT KYSYMYKSET: Mitä tiedät aiheesta? TIEDON HAKU OPPILAS- KESKEISYYS: Opettaja vai oppilas? KUVAT KARTAT VIDEOT TIEDON PROSES- SOINTI LUOVUUS VAI OHJAUS: Tuotos vai vastauksia? Yksin: NETTIKYSELY OPPIMISPÄI- VÄKIRJA OPPIMISPOLKU Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 8. 8. MULTIMEDIAESITYS  Google-asiakirja tai Google-esitys  Office 365 asiakirja tai esitys  Prezi: http://prezi.com/  EmazeMe: http://www.emaze.com/  Visme: http://www.visme.co/ KUVAKOLLAASI TAI VIDEO  MovieMaker tai iMovie (omalle koneelle asennettuina)  Juliste: http://www.postermywall.com/  Kuva joka sisältää linkkejä teksteihin, kuviin tai nettisivuille: http://www.thinglink.com/  Kuvakollaasi: http://www.befunky.com/creat e/  Liitä kuvaan ääni (kertomus): http://www.fotobabble.com/ VERKKOTYÖKALUJATIEDON PROSES- SOINTI Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 9. 9. KOMMENTTISEINÄ  Osallistu yhteiseen keskusteluun esim. luennon aikana: https://todaysmeet.com/  Yhteinen/jaettu kirjoitusalusta: https://kirjoitusalusta.fi/  Yhteinen/jaettu älytaulu: http://www.twiddla.com/  Kommentoi tai anna palaute 1 – 2 sanalla: http://answergarden.ch/ NETTIKYSELY TAI NETTITESTI  Google lomake (Google Apps for Education)  Tietokilpailu/läksyn kuulustelu toteutetaan luokassa/ryhmälle yhtä aikaa: https://getkahoot.com/  Nettitestejä: http://www.socrative.com/  Tee maksutta kyselyitä: https://fi.surveymonkey.com/ https://kwiksurveys.com/ VERKKOTYÖKALUJATIEDON PROSES- SOINTI Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 10. 10. TOISTEN OPETTA- MINEN RYHMÄ- ARVIOINTI Yhdessä: MULTIME- DIAESITYS VIDEO KESKUSTELU NETTISIVUT ATIKKELIT PARIKES- KUSTELU ENNAKOINTI MOTIVOINTI BRAIN STORMING ENNAKOIVAT KYSYMYKSET: Mitä tiedät aiheesta? TIEDON HAKU OPPILAS- KESKEISYYS: Opettaja vai oppilas? KUVAT KARTAT VIDEOT TIEDON PROSES- SOINTI LUOVUUS VAI OHJAUS: Tuotos vai vastauksia? Yksin: NETTIKYSELY ESSEE JAKAMINEN ARVIOINTI OPPILAS- KESKEISYYS: Opettaja vai oppilas? VERTAIS JA ITSE- ARVIOINTI OPPIMISPOLKU ARVIOINTI JA REFLEKTOINTI Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 11. 11. OPPIMISPÄIVÄKIRJA  Oppimispäiväkirjatyökalu Moodlessa  Online päiväkirja: https://penzu.com/  Oma (yksityinen) blogi, esim. http://www.blogster.com/ tai https://fi.wordpress.com/ EHDOTUS JA/TAI ÄÄNESTYS  Google lomake (Google Apps Google Drivessa)  Ehdota ja äänestä: http://www.stickymoose.com/  Ehdota, perustele (+ ja -) sekä äänestä: http://www.tricider.com/  Doodlen äänestystyökalu: http://doodle.com/online- voting-tool VERKKOTYÖKALUJATIEDON PROSES- SOINTI JAKAMINEN ARVIOINTI Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/
 12. 12. ARVIOINTI  Äidinkieli ja vieraat kielet: eurooppalainen kielisalkku: http://kielisalkku.edu.fi/fi  Formatiivinen arviointi:  Google lomake (Google Apps)  Kahoot: https://getkahoot.com/  Socrative: http://www.socrative.com/  Vertais- ja itseaviointi:  Englanniksi: http://www.exemplars.com/resources/formative- assessment/tools-for-students-peer-and-self-assessment  Prosessiarviointi opettajan, oppilaan ja vertaisryhmän työvälineenä  Autenttinen arviointi (engl.): http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/ VERKKOTYÖKALUJA JAKAMINEN ARVIOINTI Tiina Sarisalmi https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/

×