Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus Tampereen seutukuntien kouluissa 2016-2017

Lukuvuosiraportti
Seutukunnan kv-kehittäjätiimin toiminta + kuntien raportit toiminnasta

 • Be the first to comment

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus Tampereen seutukuntien kouluissa 2016-2017

 1. 1. 1
 2. 2. 2 Sisällysluettelo Tampereen seudun koulujen kv-kehittäjäryhmän toiminta ................................................. 4 Kangasalan kunta.............................................................................................................. 6 Raikun koulu ja Huutijärven koulu .................................................................................. 6 Liuksialan koulu: ............................................................................................................ 7 Havisevan koulun KV-toimintaa ..................................................................................... 7 Ruutanan koulu.............................................................................................................. 8 Sariolan yhtenäiskoulu................................................................................................... 8 Vatialan koulu ................................................................................................................ 9 Lempäälä ........................................................................................................................ 11 Nokian kaupunki.............................................................................................................. 12 Nokia-Viholan koulu:.................................................................................................... 12 Linnavuoren koulu........................................................................................................ 13 Myllyhaan koulu: .......................................................................................................... 13 Kankaantaan koulu: ..................................................................................................... 13 Alhoniityn koulu:........................................................................................................... 14 Nokianvirran koulu ....................................................................................................... 16 Nokian lukio: ................................................................................................................ 16 Emäkosken koulu......................................................................................................... 16 Koskenmäen koulu: ..................................................................................................... 17 Orivesi............................................................................................................................. 18 Oriveden koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatustiimi ........................................ 18 Eräjärven koulu............................................................................................................ 19 Hirsilän koulu ............................................................................................................... 20 Karpinlahden koulu ...................................................................................................... 20 Kultavuoren koulu ........................................................................................................ 21 Rovastinkankaan koulu................................................................................................ 21 Oriveden yhteiskoulu ................................................................................................... 22 Oriveden lukio.............................................................................................................. 24 Pirkkala ........................................................................................................................... 25 Hyrsinki........................................................................................................................ 25 Kurikka......................................................................................................................... 25 Lukio............................................................................................................................ 25 Nuoliala........................................................................................................................ 26 Kirkonkylä .................................................................................................................... 26
 3. 3. 3 Naistenmatka............................................................................................................... 27 Pirkkalan yläaste.......................................................................................................... 27 Koonti Pirkkalan globaalikasvatusviikon ohjelmasta (vko 6) ......................................... 28 Tampere perusopetus ..................................................................................................... 30 Tapahtumat.................................................................................................................. 30 eTwinning-, Erasmus+ ja muut kv-hankkeet, liikkuvuudet ja projektit: .......................... 30 Opettajien kv- ja globaalikasvatuskoulutukset.............................................................. 31 Tampere lukiot................................................................................................................. 31 Kv-kehittämisryhmän ja koulujen kv-yhteyshenkilöiden kokoukset: .............................. 31 Opettajien kv- ja globaalikasvatuskoulutukset: ............................................................. 32 Kansainvälisyys-, eTwinning-, Erasmus+ yms. hankkeet: ............................................ 32 Yhteenveto koulussa järjestetyistä tilaisuuksista, tapahtumista ja hankkeista: ............. 33 Vesilahden kunta............................................................................................................. 34 Vesilahden yläaste....................................................................................................... 34 Kirkonkylän koulu......................................................................................................... 34 Narvan koulu................................................................................................................ 34 Ylämäen koulu ............................................................................................................. 35 Ylöjärven kaupunki .......................................................................................................... 36 Toimintaa lukuvuoden 2016 - 2017 aikana:.................................................................. 36
 4. 4. 4 Tampereen seudun koulujen kv-kehittäjäryhmän toiminta Tampereen seudun kuntien koulujen kansainvälisyyden kehittäjäryhmään kuuluivat lukuvuonna 2016 – 2017 seuraavat henkilöt: Kangasala: Nina Perkiö, Nina Ukkola ja Pia Viljanen Lempäälä: Birgit Backlund-Palander Nokia: Satu Matikainen ja Elina Luoma Orivesi: Tiina Sarisalmi, (pj) Pirkkala: Tommi Sidoroff Tampere perusopetus: Miika Katajamäki, Tarja-Kaarina Lääperi ja Jaana Sudenvaara-Kulmala Tampere lukiokoulutus: Heidi Meltovuo Vesilahti: Anna-Kaisa Mäkelä Ylöjärvi: Tarja Kinnunen Kuvasta puuttuvat Pia Viljanen, Elina Luoma, Tarja Kinnunen ja Tiina Sarisalmi (kameran takana) Ryhmä piti neljä varsinaista kokousta 26.8.2016, 30.11.2016, 26.1.2017 ja 31.5.2017. Kokouksissa oli aina kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin ideoitiin ja suunniteltiin tulevaa yhteistä seudullista toimintaa ja toiseksi seurattiin kuntien tapahtumia ja toimintaa, vaihdeltiin kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä annettiin tukea ja kannustettiin aktiivisuuteen. Ajatusten vaihdon ja keskustelujen seurauksena monet hyvät mallit siirtyivät yhdeltä kunnalta naapurikuntien kouluihin kokeiltaviksi. Syyslukukauden seudullinen ponnistus oli seudun koulujen kv-vastaaville suunnatun Koulutus- ja verkostoitumispäivän suunnittelu ja toteuttaminen. Koulutus toteutettiin kokonaan ryhmämme omin voimin. OSAKE varasi tilat ja pienen iltapäiväkahvin. Ryhmän jäsenet vastasivat esityksistä ja johdatuksista ryhmätyöskentelyihin. Ryhmät jaettiin siten, että ne koostuivat saman kouluasteen mutta eri kuntien opettajista. Näin voitiin hyödyntää ja levittää uusia tuoreita ajatuksia ja ideoita parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutusiltapäivään osallistui 53 opettajaa kaikista seudun kunnista.
 5. 5. 5 Koulutuspäivän ohjelma, eri esitykset sekä kuvia seminaarista löytyy täältä: http://tampereen-seutu- kv.wikispaces.com/Seudulliset+koulutukset Kevätlukukauden 2017 iso seudullinen haaste ja tapahtumasarja olivat Maailmankoulun kanssa yhteistyössä paikallisissa kirjastoissa toteutetut Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -näyttelyt sekä Tampereen pääkirjasto Metsossa toukokuussa pidetty seudullinen juhlanäyttely, jossa oli esillä seudun kuntien parhaat ja mielenkiintoisimmat työt. Kevään teemaan onnistuminen edellytti satojen opettajien ja oppilaiden yhteistyötä ja sitoutumista oppilastöiden ideointiin ja toteuttamiseen. Toteutuksen pohjana tehtävädian, jonka olivat laatineet Tampereen seudun Maailmankoulun puolesta Tarja-Kaarina Lääperi ja Heidi Meltovuo (molemmat myös kv- tiimin jäseniä). Tarja-Kaarina vastasi myös yhteisen loppunäyttelyn järjestelyistä. Mielenkiintoisimmat työt olivat tällä kertaa oppilasryhmien yhdessä tuottamia. Oppilastöitä on käytetty myös tämän toimintakertomuksen kuvituksena. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa paikallinen, seudullinen, valtakunnallinen ja globaali verkostoituminen sekä itsensä jatkuva kehittäminen ovat korvaamattoman tärkeitä, jotta opettajat pystyisivät kasvattamaan oppilaistaan maailmankansalaisia, kykeneviä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kiihtyvää vauhtia digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa. Tässä ovat kaikki tiimimme jäsenet hyvin kunnostautuneita. Monet olivat mukana opetussuunnitelmatyössä edellisenä lukuvuonna. Nyt mukana ollaan muussa koulujen kehittämistoiminnassa kuten tutoropettajien toiminnassa ja kieltenopetuksen varhentamis- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi monilla on käynnissä eTwinning- tai Erasmus+ -hankkeita. Suuri osa ryhmämme jäsenistä osallistui marraskuussa 2016 Valtakunnallisiin Kansainvälisyyspäiviin Seinäjoella. Ryhmämme jäseniä on myös mukana valtakunnallisessa kv-asiantuntijaryhmässä, joka kokoontui 19.4.2017 Kuopiossa ja osallistui sen jälkeen 20.4. Kuopion kv-treffeihin. Lisäksi ryhmämme jäsenet ovat hyvin verkostoituneita sosiaalisessa mediassa. Tulevana lukuvuonna 2017 - 2018 syksyllä on teemana ”kansainvälinen Suomi Finland 100”. Haluamme katsoa tulevaisuuteen ja nähdä Suomen kestävään tulevaisuuteen suuntautuva (Agenda 2030), globaalin vastuunsa tuntevana, avoimena ja kulttuurisesti moninaisena. Keväällä pohdimme moninaista Suomea tarinoiden ja kokemuksien monimediaisen tarinallistamisen kautta. Seudun kuntien kansainvälisyys- ja globaalikasvatusraportit lukuvuonna 2016 -2017 ovat jokainen tehty hieman omalla tavallaan. Muutamat ovat koontina, jossa eri koulujen tiedot on yhdistetty. Tämä onkin erinomainen tapa varsinkin esim. Tampereen kohdalla, kun kouluja on kymmeniä. Monissa kunnissa jokainen koulu on tehnyt oman raporttinsa ja ne on koottu yhteen. Yleisesti voinee todeta, että toimintaa on aivan valtavasti. Aktiivinen seudullinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä yhteiset koulutukset ovat uuden opetussuunnitelman myötä poikineet valtavasti monialaisia oppimiskokonaisuuksia, kansainvälisiä yhteistyöprojekteja sekä erilaisia kv-tapahtumia ja vierailuja.
 6. 6. 6 Kangasalan kunta Koulujen yhteisprojektina oli kansainvälinen Kangasala ”Together we do” -videon valmistaminen: Lyhytelokuvan teossa olivat mukana kaikki Kangasalan koulut. Pääsuunnittelijana ja videohankkeen koordinaattorina oli seudullisen kv-kehittäjäryhmän jäsen Pia Viljanen Raikun koulusta. Video on katsottavissa Youtubessa: https://youtu.be/j0777fXHJpo Raikun koulu ja Huutijärven koulu Kouluissamme on lukuvuonna 2016 - 2017 jatkettu Erasmus+-projektia. Syyskuussa 2016 Raikku ja Huutijärven koulu vastaanottivat partnerimaiden vieraat. Ohjelma oli suunniteltu niin, että vierailijat tutustuivat molempien koulujen toimintaan ja ulkomaiset oppilaat majoittuivat molempien koulujen oppilaiden perheissä. Oppilaat ovat olleet jatkuvassa kirjeenvaihdossa belgialaisten projektipartnereiden kanssa, yhteyttä on pidetty myös yhteisen nettisivuston ”Explorariumin” välityksellä, mm. säätarkkailut syksyllä ja keväällä eri projektimaissa on pystytty vertailemaan. Jouluna 2016 lähetettiin joka koululle jälleen kierrätysaiheisia joulukortteja. Raikun koulun 1-2-luokan oppilaat ovat olleet kirjeenvaihdossa myös slovenialaisen päiväkodin lasten kanssa. 1-2-luokka on myös osallistunut Punaisen ristin Lukukuu-kampanjaan. Lukuvuosi huipentui toukokuussa 2017, kun Raikun koulun oppilaista 11 ja Huutijärveltä kuusi pääsi Erasmus+-matkalle Belgiaan viideksi päiväksi.
 7. 7. 7 Huutijärvellä on käytetty vuoden aikana Maailmankoulun laukkuja ja osallistuttu kisaan/ näyttelyyn ”Maailmankansalaisena Pirkanmaalla”. Koululla on ollut opiskelija-vieraita Italiasta helmikuussa ja maaliskuussa taas Hollannista ryhmä opettajia tutustui kouluumme ja suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Syksyllä keräsimme rahaa Unicef-kävelyn avulla. Ennen A2 kielen-valintalomakkeiden palautusta pidimme 3.luokkalaisille saksan kieli-kerhoa. Vuoden aikana on pidetty useampaan otteeseen kokkikerhoa, jossa valmistimme sopivaa pikkupurtavaa Erasmus-projektikumppaneiden reseptien mukaan. Valmistimme myös suomalaisia herkkuja ja käänsimme reseptit englanniksi yhteiseen projektin reseptikirjaan. Kuudesluokkalaisten yhtenä vuoden projekteista oli kuvitella olevansa joku henkilö yhdestä projektimme maista ja kirjoittaa faktaa englannin kielellä valitsemastaan maasta ja fiktiota henkilöstä. Julisteet olivat koko koulun ihailtavina käytävän seinillä. Liuksialan koulu: Meillä on vieraillut luokilla 3-6 espanjalainen vaihto-oppilas Lourdes kertomassa Espanjasta. 1.12. - 16. KV-kuukauden yhteydessä kirjoitimme kirjeet luokkien 3-6 kanssa Senegalin kummioppilaillemme. Pienemmät oppilaat piirsivät. Tässä yhteydessä Lea Metsä kävi kertomassa koko koululle afrikkalaisista lapsista teemalla Nakurun lapset (Keniassa). 6.luokkalaiset tekivät iPadeillä töitä kirjaston KV- näyttelyyn. Jokunen pääsi jatkoon Metson näyttelyynkin. Edelleen helmikuussa 2.luokkalaisilla oli muutama enkkukerho. 3.luokkalaisilla oli saksankerho. Eurooppa- päivänä oppilaat pitivät salissa päivänavauksen. Toukokuussa 6.lk Aleksi näytti kuvia ja kertoi Lontoosta sekä 4.luokille että 6.luokalle. TET-harjoittelussa ollut Eetu on asunut 3 vuotta Kiinassa ja kertoi 4.luokkalaisille siitä sekä kansainvälisestä koulusta. 24.5. päivänavaus Senegalista, sieltä tuli pitkä kirje. 26.5. koko koulun tapahtuma Kipitä kilometrejä Senegalin kummioppilaille. Tuotto meni suoraan kummioppilaille. Havisevan koulun KV-toimintaa Vuoden highlightit!  - Syyslukukaudella valinnaisaineena kansainvälisyyskasvatus – eri kulttuureihin, maihin ja kieliin tutustumista - Kieltenope osallistui seudulliseen globaalikasvatuskoulutukseen Tampereella - Helmikuussa italialaisia vieraita lukiolta  kuudesluokkalaiset ideoivat, esittelivät ja tarjoilivat ”Finnish tasting menun”
 8. 8. 8  italialaiset kertoivat maastaan ja koulustaan sekä järjestivät oppilaille ohjelmaa (pelejä ja leikkejä) - Kaksi oppilasta oli mukana kunnan globaalikasvatusvideolla Haralan harjun maisemissa  katsotaan koko koulun kanssa osana ”ystävyys ja yhteistyötaidot” -teemaviikkoa - Kevätlukukaudella koululla oli kaksi kuukautta ohjaajana sekä kieltenopetuksen apuna ja ilona filippiiniläinen Carla - Toukokuun lopulla vietnamilainen vierailija koululla Erasmus in Schools –ohjelman kautta  italialaiset kertoivat maastaan ja koulustaan sekä järjestivät oppilaille ohjelmaa (pelejä ja leikkejä) Ruutanan koulu  kummikävely; keräsimme rahaa Unicef-kävelyn tyylisesti kummilapsien saamista varten  kaksi kummilasta Keniasta (koko koululle yhteiset)  Lea Metsä kertomassa afrikkalaisten lasten elämästä  italialiset vieraat lukiolta  kotikansainvälisyyttä; mm. afrikkalainen ja kanadalainen vieras koululla, oppilaiden perhetuttuja  osallistuminen Maailmankansalaisena Pirkanmaalla kilpailuun Ja sitten vielä lisäys edelliseen: Lokakuussa oli laaja ja hyvin monipuolinen Pohjoismaat-aiheinen teemaviikko. syksy 2016  24.8.16 kuusi indonesialaista opettajaa tutustumassa kouluumme  12.9. - 30.9.16 Constanze Hörner opetusharjoittelija Heidelbergistä SA- ja EN-tunneilla, Constanze oli koululla yhteensä kolme viikkoa, opetti kieliä ja vieraili muutenkin lähes kaikissa luokissa ja osallistui koulun elämäään kevät 2017  23.1.17 30 kiinalaisvierasta Shanghaista koko päivän tutustumassa kouluun  12.12.16 – 24.2.17 Runo Bernandini Argentiinasta (Washingtonista) 4b-luokan oppilaana  24.3. - 13.4.17 Nele Jaeck, opetusharjoittelija Heidelbergistä SA- ja EN-tunneilla,Nele oli koululla yhteensä kolme viikkoa, opetti kieliä ja vieraili muutenkin lähes kaikissa luokissa ja osallistui koulun elämään Sariolan yhtenäiskoulu  8. luokkien Postcrossing -projekti syys-huhtikuu  6. luokat lähettivät Twin mailejä pitkin lukuvuotta Murciaan, Espanjaan. Tekeillä on koulua ja lähiympäristöä esittelevä video sinne.  8. luokat ovat kirjoitelleet sähköpostiviestejä eTwinningin kautta löytyneen tanskalaiskoulun oppilaiden kanssa keväällä 2017 (Kornmodrealskole, Silkeborg).
 9. 9. 9  Libanonilainen Erasmus-vierailija tulossa vierailemaan useisiin englannin opetusryhmiin viikolla 20. Vatialan koulu Syksyllä koulussamme vieraili kansainvälinen kuvausryhmä, joka taltioi oppituntia, jolla käytettiin hyväksi iPadeja. Mukana olivat Hanna-Maija Kosken 1. -luokkalaiset oppilaat Terhi Niinimaan 5. luokan kummioppilaitten kanssa. Oppilaat tekivät pareittain yhdessä Book Creator -ohjelmalla kirjat. Oppilaita ja opettajia haastateltiin kokemuksista iPadin kanssa työskentelemisestä. Virosta oli syksyllä viikon verran kouluumme tutustumassa tallinnalainen musiikinopettaja Hendrik Pikksaar, joka on myös aiemmin toiminut rehtorina. Marraskuussa Nina piti koko koululle aamunavauksen aiheesta Lasten oikeudet. Syksyllä kv-tiimiläiset Nina, Nannu ja Antti alkoivat pohtia uutta Erasmus+ - hanketta. Otimme yhteyttä vanhoihin kumppaneihimme Txemaan Barcelonassa (ES) ja Mukeshiin Bradfordissa (UK) ja he suostuivat lähtemään mukaan suunnittelemaan yhteistä Erasmus + KA2-hanketta. Tammikuun lopussa 2017 Vatialan koulu isännöi suunnittelukokouksen, jossa tehtiin hankesuunnitelma. Sovittiin, että Vatialan koulu (Nina Ukkola) on hankkeen pääkoordinaattori. Nina kirjoitti suunnitelman pohjalta hankehakemuksen. Kesällä 2017 selviää, hyväksytäänkö hanke OPH:ssa. Hankkeen aiheena on erilaisuuden kohtaaminen ja oma identiteetti – projektin työnimi: Like or dislike me? - click here to find out more information. Txema Arenas teki Suomessa ollessaan myös 5C-luokan kanssa tutkimusta CLIL-oppimisesta. Hän piti oppitunnin, jonka aiheena oli muistiinpainamisen tekniikka. Harjoituksessa opeteltiin painamaan mieleen linnunradan planeetat järjestyksessä lähtien lähimpänä aurinkoa olevasta planeetasta. Helmikuussa ryhmä italialaisia opiskelijoita kävi vierailemassa Vatialan koululla. He olivat Kangasalan lukion vieraina. Vatialassa he vierailivat eskarissa ja osallistuivat heidän pajapäiväänsä. Lisäksi vieraat olivat yhdessä 6C-luokan ja 5A- ja 5C-luokkien tunneilla. Koulumme oli mukana tekemässä Kangasalan kunnan koulujen kv-toimintaa esittelevää elokuvaa Pia Viljasen johdolla. Koulumme oppilaat laulavat videolla japanilaisen laulun. Elokuvassa pääosaa esittää koulumme koulunkäynninohjaaja Violeta Minetti. Toisessa pääosassa esiintyy koulumme opettaja Matti Rasinperä. Erasmus-kumppanimme Txema Arenas on myös roolissa elokuvassa. Opettajamme Terhi Niinimaa oli helmikuussa 2017 Kangasalan ystävyyskunnassa Räpinassa, Virossa tutustumassa virolaiseen kouluun ja teki havaintojensa pohjalta selvityksen kunnan johtoryhmälle. Selvityksessä pohditaan, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja koulujemme välillä on (mm. koulun fyysinen toimintaympäristö, välineet, koulukulttuuri ja pedagogia). Terhin tekemä traileri matkasta Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=B19UwSNmrj0
 10. 10. 10 Yksi tämän vuoden yhteisistä monialaisista kokonaisuuksista oli taide-teemasta. Oppilasryhmät tekivät taidevaltauksia eri puolilla koulua, sisällä ja ulkona. E-luokat valtasivat taiteellaan yhden WC- tilan ja pystyttivät sinne kv-aiheisen näyttelyn. Näyttelyssä saattoi nähdä, kuulla ja kosketella luontoa eri puolilta maapalloa. Esillä oli mm. oppilaitten itse tekemiä eläimiä. 6. luokat tekivät kuvataiteessa 3-ulotteisen maailmankartan, joka oli esillä koulun aulassa. Pääsiäisviikolla saimme vieraita Augsburgista Saksasta. Montessori-koulun opettajat Larissa ja Pia ja hänen miehensä Mirko ja Augsburgin kansainvälisen koulun opettaja Nancy kävivät tutustumassa koulumme toimintaan. He vierailivat eri oppitunneilla. Myös Pian ja Larissan lapset olivat matkassa mukana tutustumassa suomalaiseen kouluun ja olisivat halunneet jäädä meille oppilaiksi. Toukokuussa saimme kouluumme vieraaksi kansainvälisen ryhmän, joka oli Suomessa tutustumassa inkluusioon suomalaisessa koulussa. Riitta ja Nina esittelivät Vatialan koulun erityisopetusta, erityisesti E-puolen ja yleispuolen yhteistyön ja integraation näkökulmasta. Enkkukerholaiset esiintyivät ja lauloivat vieraille kolme laulua englanniksi: 'Hello, how are you?', 'Who took the cookie?' ja 'Bye-bye'. Tässä kuvausprojektipäällikkö Satu Koivurinteen kuvaus ryhmästä: ”Olemme mukana kansainvälisessä IIIS – hankkeessa (Implementing Inclusion in School) jonka tavoitteena on tukea YK:n Vammaissopimuksen artiklan 24 toteutumista. Tärkeänä teemana on ” Vammaisten henkilöiden oikeus koulutukseen. Syrjimättä ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien pohjalta osallistavaan koulutusjärjestelmään.” Projektissa on mukana 16 kumppania 5 eri maasta: Saksasta, Espanjasta, Itävallasta, Suomesta ja Belgiasta. Suomessa meillä on pilottikouluna Niittyvillan koulun Seinäjoelta. Hankkeen aikana järjestämme kaksi koulutusviikkoa ja ensimmäinen on nyt toukokuussa täällä Suomessa 8. - 12.5.2017 Tällä viikolla Tulppaanitalossa kuullaan iloista puheensorinaa, kun IIIS-Erasmus+-projektimme kumppanit Suomesta, Saksasta, Belgiasta, Espanjasta ja Itävallasta vaihtavat kokemuksiaan erityisopetuksesta ja osallistavasta koulujärjestelmästä. Kiitos vielä kovasti teille kun kiireen ja vauhdikkaan toukokuun aikana kerkesitte ottaa meidät vieraaksi ja hienosti meni kaikki – ja vielä nukketeatteri esitys vielä yllärinä.
 11. 11. 11 Lempäälä Kaikilla isommilla kouluilla Lempäälässä on ollut useita kansainvälisiä projekteja ja yhteyksiä. Niiden myötä osa oppilaista on päässyt matkalle ja vieraita on käynyt eri kouluissa usein. Kotikansainvälisyyttä on harrastettu monin eri tavoin:  TAMK:n vaihto-opiskelijoita on vieraillut kouluissa  eTwinning -projekteja  eTwinning -koulutus yhteistyössä Vesilahden kanssa, kouluttajana Tiina Sarisalmi  tämän vuoden kv -ruokaviikko toteutettiin maakuntaruoilla suomen 100-juhlavuoden kunniaksi.  Maailmankoulun matkalaukut olivat Lempäälän eri kouluilla ja ainakin Sääksjärven koulun kaikki esiluokat sekä muutama 1. ja 2. luokka käytti niitä.  Lempäälän kolme isoa koulua osallistuivat Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -näyttelyyn. Pääkirjastoon laitettiin kv- ja globaalikasvatusmateriaalia esille näyttelyn ajaksi. Asiakkaat olivat ihastuneita näyttelyyn.  koulujen kv -yhdyshenkilöt kokoontuivat muutaman kerran ja ilahduttavaa on se, että saimme myös varhaiskasvatuksen edustajan mukaan.  Vesilahden kunnan kanssa yhteinen KiKuLi (kieli ja kulttuuri liikkeessä) -hanke on tuonut kouluille Opetushallituksen kv-avustuksia ja koulutuksia.  haimme hankerahaa vieraiden kielten opetuksen varhentamiseen ja saimme sitä. Hanke sai nimekseen Kikatus (kielikasvatus). Tarkoituksena on aikaansaada jokaiselle koululle ja isoille kaksi kielikasvatusreppua. Lisäksi jokaisen koulun esi- ja alkuopetusluokassa vierailee Kikatus- opettaja näyttämässä käytännössä, miten repun sisältöä voi hyödyntää.
 12. 12. 12 Nokian kaupunki Uuden opetussuunnitelman hengessä ja Nokian kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelmaa noudattaen pyrimme kaikissa Nokian kouluissa siihen, että kouluissamme kansainvälisyys näkyy arkipäivän toiminnassa asennekasvatuksena, uskalluksen kehittämisenä vieraisiin kulttuureihin ja eri kansalaisuuksien edustajiin tutustumisessa, ymmärryksen kasvattamisena eri kulttuureita kohtaan, ohjauksena vastuullisen ja kestävän elintavan omaksumiseen. Nokian koulujen kv-yhteyshenkilöt ovat kokoontuneet syyslukukaudella jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Tuossa palaverissa perustettiin myös kaupungin kv- Facebook-ryhmä, jossa tarkoituksena on ollut jakaa tapahtumaideoita. Eri kouluissa on tapahtunut paljon kaikenlaista vuoden varrella. Tässä yhteysopettajien raportteja eri koulujen toiminnasta: Nokia-Viholan koulu:  Olemme ilmoittautuneet YK- kouluksi ja saamme jatkossa suoraan koululle ajankohtaista tietoa ja materiaalia YK:n teemoista.  UNICEF-kävely ja SPR:n nälkäpäiväkeräys syksyllä ovat jo perinne koulussamme.  Opettajat saivat veso-päivän muodossa koulutusta Maailmankoulun teemoista.  Maailmankoulun materiaaleja hyödynnämme (mm. Erilaisia perheitä -matkalaukku on kiertänyt koulussamme) ja tänä keväänä olemme osallistuneet Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -kilpailuun.  Kulttuurikeskus Rullasta oli lainassa Musiikkimatkalaukku - musiikkia ympäri maailmaa 2C luokassa.  3C-luokka on aloittanut kokeiluryhmänä eTwinning-projektin, jossa yhdistyvät virtuaalinen kansainvälisyys sekä yhdessä oppiminen ja yhteistyö verkossa (mukana koulut Ranskasta, Liettuasta, Kreikasta ja Islannista). Olemme tutustuneet videoesitysten myötä näiden koulujen oppilaisiin, kuunnelleet ja laulaneet joulun alla joululauluja toistemme kielillä, esitelleet omia maitamme ja koulujamme, ja nyt keväällä tutustumme perinneleikkeihin, joita eri maissa leikitään (kansainvälisyys on otettu osaksi koulumme tämän vuotista monialaista oppimiskokonaisuutta).  Olemme jatkaneet yhteistyötä Portugalin Almadassa sijaitsevan ystävyyskoulumme kanssa.  Eurooppalaisten kielten päivän huomioimme syksyllä perinteisen musavisan merkeissä ja Eurooppa-päivää 9.5. vietämme rakentamalla kouluille mobiiliradat oppilaiden laatimista Eurooppa-aiheisista kysymyksistä, joita ratkotaan QR-koodien takaa iPadien avulla kummiluokkien yhteistyönä ja mahdollisesti myös tehdään keväisiä pyöräretkiä toisen koulutalon mobiilirataa kiertämään.
 13. 13. 13  KV-vitriinit molemmilla kouluilla ovat kertomassa oppilaiden ja henkilökunnan omista kokemuksista maailmalla. Matkoilta saa tuoda sinne täydennystä: esitteitä, pieniä matkamuistoja, yms.  Pyrimme hyödyntämään myös ympärillämme olevat kansainväliset yhteytemme (kotikansainvälisyys) kutsumalla kansainvälisyyttä koulun arkeen tuovia vierailijoita kouluille  6B-luokka pääsee lisäksi tänä keväänä ihan oikeasti ulkomaille, leirikouluun Englantiin. Linnavuoren koulu Linnavuoren koulussa on tämän lukuvuoden ajan keskitytty uuden opetussuunnitelman sisäänajoon. Siihen liittyen oli laaja-alainen oppimiskokonaisuus viime keväästä jatkuen tämän lukuvuoden syksyyn, aiheena olympialaiset. Tähän aiheeseen kansainvälisyys liittyi monin eri tavoin eri oppiaineiden näkökulmista. Myllyhaan koulu: Heti koulun alussa meillä oli monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana Rion olympialaiset ja sitä kautta luokissa käsiteltiin paljonkin kansainvälisiä asioita, esim. haettiin tietoa Etelä-Amerikasta ja Brasiliasta, tutustuttiin olympia-aatteeseen jne., kukin opettaja haluamallaan tavalla. Tässä oli mukana koko koulu kykyjensä mukaan!  koulussamme aloitti 18 oppilaan valinnaisaineryhmä nimeltään "Kansainvälisyys"  koulussamme oli Nenäpäivä-tempaus, johon osallistui koko koulu  koulullamme on ystäväkoulu Gambiassa. Kansainvälisyysryhmän oppilaat ovat lähettäneet postia koulun oppilaille ja opettajat ovat keränneet hieman avustusta ja lähettäneet Gambiaan.  australialainen vaihto-oppilas vieraili koulussa useammankin kerran ja piti tunteja ainakin valinnaiselle kansainvälisyysryhmälle, kaikille vitosille ja osalle nelosista ja kutosista  osa 4-luokkalaisista on ollut mukana lähettämässä ja vastaanottamassa videoviestiä Uuteen Seelantiin  kansainvälisyysryhmä on ollut mukana eTwinning projektissa, jossa piti esitellä oman maansa villieläimiä. Mukana oli kouluja useasta eri maasta.  kansainvälisyysryhmä tutustui eTwinningin kautta slovenialaiseen luokkaan ja oppilaat ovat edelleen sähköpostiyhteydessä slovenialaisiin ystäviinsä. Oltiin myös Skype-yhteydessä slovenialaisten kanssa.  Elina Luoma kävi kertomassa elämästä Koreassa kansainvälisyysryhmällemme Tässä varmasti suurin osa tapahtumista, kaikenlaista pienimuotoista varmasti tapahtuu luokkahuoneissa päivittäin. Sellaista, josta luokanopettajat eivät huomaa edes ilmoittaa, koska nämä kansainvälisyysasiat ovat nykyään pitkälti osa jokaista arkipäivääkin! Kankaantaan koulu:  Nälkäpäiväkeräys luokissa 16.9.  5b vietti kansainvälistä rauhanpäivää kolmena päivänä esim. pelaamalla rauhanfutista. 19. - 21.9
 14. 14. 14  Puolalaisia vieraita kiersi luokissa 22.9. kertomassa maastaan ja harrastuksestaan koirien kouluttajina  5a ja 5c pitivät matkailumessut muille luokille omissa luokissaan; esittelivät Euroopan maita esitteiden, matkamuistojen, karttojen ja omatekemien julisteiden avulla. 8.10.  UNICEF-kävely 14.10.  Maailmankoulun koulutusiltapäivä opettajille aiheesta Maailmankansalaisen taitoja lähiympäristössä pidettiin 17.11.  Saksalainen ERASMUS-opiskelija Olivia Kamphausen esitteli kolmosille saksan kieltä ja kertoi omasta maastaan 25.11. Lisäksi 6c sai keskustella englanniksi hänen kanssaan.  5c valmisti ja esitti koulun väelle puolituntisen näytelmän nimeltä Banaanilla Euroopasta Afrikkaan joulukuussa 2016. Näytelmässä esiteltiin monen eri maan tapoja ja laulettiin usealla kielellä.  5a, 5b ja 6c saivat New Yorkista kirjeenvaihtoystävät joulukuussa ja ovat kirjoitelleet ja vastaanottaneet jo useita kirjeitä huhtikuuhun mennessä.  4b, 5b ja 6c - luokat aloittivat tammikuussa lisäksi kirjeenvaihdon Burlingtoniin Vermont- nimiseen osavaltioon USA:ssa ja kirjeet kulkevat suuntaan ja toiseen yhteisesti. Sovimme aina amerikkalaisten opettajien kanssa yhteisen aiheen, esim. pääsiäisen vietto tai lempiruokaohje ja lapset kirjoittavat myös omasta elämästään lisäksi, kukin valintansa mukaan. Kirjeet tarkistetaan ymmärrettävään asuun yhdessä open kanssa.  Australialaisvieras Kianhi Huthnance-Arai vieraili kaikilla kutosluokilla 6.2. Hän esitteli maataan ja oppilaat saivat myös esittää kysymyksiä.  Rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa tehtiin käytäville julisteita  Kaikissa luokissa on pysyvä matkailukartta: käytyään omalla matkalla oppilaat kirjoittavat matkapäiväkirjan ja esittelevät matkakohteen luokkansa muille oppilaille. Lisäksi yhteisesti merkitään kohde maailmankartalle. Oheen voidaan liittää myös esitteitä tai kuvia. Alhoniityn koulu: Tapahtumat, projektit, vierailijat, teemapäivät ja -viikot:  17.9.2016 kodin ja koulun yhteinen päivä: Olympialaiset  4.10.2016 Kanelbullens dag, korvapuustipäivää vietettiin 6.-luokkalaisten kanssa tuoreilla pullilla herkutellen  27.10.2016 Halloween, Koulun suuri perinteinen Alhoween-tapahtuma, Englannin tunneilla Halloween-aiheista puuhaa  2.11.2016 Skattkammarön, 6. luokat tekivät retken Helsinkiin Svenska teaterniin, oppilaat pääsivät myös videoimaan oman merirosvovitsin ruotsiksi  1. - 4.11.2016 Nallesairaala, 6A:n Teddy Bear Hospital, potilaina pehmoeläinkaverit luokilta 1. - 4. ja KEOC, monialainen oppimiskokonaisuus, laaja-alaisen oppimisen tavoitteet 1 – 7  24.11.2017 Thanksgiving, Kielten ilmoitustaululla Thanksgiving-seinä, johon oppilaat saivat liimata lappuja, joihin olivat kirjoittaneet englanniksi, mistä ovat kiitollisia  Joulukalenteri, Koko koulun digijoulukalenteri koulun nettisivuilla, joka päivä uusi luukku, luukuista löytyi myös englannin-, ruotsin- ja saksankielistä sisältöä (esim. 2., 13., ja 21. päivä)  2.12.2016 St. Nikolaus Tag, 5. ja 6. luokkien saksanlukijat löysivät edellisenä päivänä kouluun tuomistaan kengistä yllätyksiä aamulla!
 15. 15. 15  13.12.2016 Luciadagen, Lucia-kulkue koulun juhlasalissa  6.2.2017 Saamelaisten kansallispäivä, et-oppilaat tekivät näyttelyn ruokalaan  8.2.2017 espanjalainen englanninopettaja Elena vierailulla, Elena osallistui oppitunneille, seurasi mediapajojen työskentelyä ja opetti kielikerhossa espanjaa  14.2.2017 Valentine’s day, ystävänpäiväpuuhaa kielten tunneilla  15.2.2017 hollantilainen vieras, hollantilainen opettaja Ellen vieraili 4A-luokassa  16.2.2017 Kielivalintailta, Nokian pohjoisten koulujen yhteinen kielivalintailta Harjuniityn koulussa, paikalla myös Alhoniityn kieltenopettajat Elina Luoma ja Leena Tiainen sekä ranskanopettaja Arttu Tenkilä, kielisuihkut järjestettiin helmikuussa ja valintalomakkeen palautuspäivä oli 8.3.2017. Alhoniityn kouluun syntyi A2-saksan ryhmä lukuvuodelle 2017 - 2018.  22.2.2017 Kielten aamukahvit, kyselymahdollisuus kielivalinnoista  17.3.2017 St. Patrick’s Day: Irkkubändi Vimma Allstars Duo kävi esiintymässä. St. Patrick’s Day -tietoutta ruokalan seinillä, Kielikerholaisten laatima St. Patrick’s Day -Kahoot-visa luokille  21.3.2017 Satakielen päivä, Koulun ruokalan ovella Hyvää ruokahalua! -toivotukset monella kielellä, Kielikerholaisten tekemät puhekuplat  30.3.2017 brittiläinen vieras Trinesh Champaneri 5A-luokassa  12.4.2017 Pääsiäinen, Easter egg rolling, kielikerholaisten laatima kansainvälinen pääsiäisvisa jakoon luokille  9.5.2017 Eurooppa-päivä, Euroviisut (viikolla 19)  tekninen kääntäjä Tero Laine tulee puhumaan kielitaidon merkityksestä työelämässä  eTwinning-projektit: 5A: Espanjan Katalonia, 5B: Italia, Ranska, 6A+B: Saksa, Norja, ym. Hankkeet: Kielenopetuksen varhentaminen, lisääminen ja monipuolistaminen -hanke kielenopetuksen kehittämiseksi lukuvuodelle 2017 - 2018. Hankerahaa myönnettiin Nokian kaupungille 25 000 eur, josta osa Alhoniityn koululle. Tavoitteena on monipuolistaa kielitarjontaa myös ensi vuonna. Tänä lukuvuonna kieli- ja kulttuuritietämystä on laajennettu oppiaineiden lisäksi vapaaehtoisessa Kielikerhossa (ks. alla). Kielikerho:  kielikerho kokoontui 19 kertaa ja siellä kokeiltiin 14 eri kieltä (saksa, pohjoismaalaiset kielet, korea, kiina, espanja, venäjä, viro, irlanti, japani, ranska, viittomakieli, arabia ja italia) koulun oman henkilökunnan ja muutaman vierailijan avulla Yleiset:  koulun laputus kolmella kielellä  kielten ilmoitustaululla vaihtuvia näyttelyitä, mm. Words of the week  kielisuihkuja 1. - 2. -luokkalaisille  kieliesittelyt (ranska, saksa) ennen kielivalintoja 3.-luokkalaisille
 16. 16. 16  englanninopettaja Elina Luoma mukana Pirkanmaan kansainvälisyystyöryhmässä Nokianvirran koulu Nokianvirran koulussa tehtiin syksyllä eTwinning yhteistyötä eurooppalaisten koulujen kanssa suullisen englannin valinnaiskursseilla videotervehdysten välityksellä. Aiheena oli eurooppalainen kielipäivä. Lähetimme oppilaiden tekemiä videotervehdyksiä eurooppalaisiin kouluihin ja saimme sellaisia myös takaisin. Alkuvuodesta koululla oli vierailijana australialainen vaihto-oppilas Nokian lukiolta, joka kertoi kotimaastaan Power Point esityksen kera, ja vastaili oppilaidemme tekemiin hienoihin kysymyksiin. Tapaaminen oli oikein antoisa. Koulumme 9. luokkalaiset oppilaat suuntaavat leirikouluihin toukokuussa, ja matkakohteiden joukossa on myös Viro, Praha ja kaksikielinen Ahvenanmaa. Nokian lukio:  Nokian lukio kuuluu European School Network - kouluverkostoon. Sen puitteissa meiltä kävi Hollannissa syksyllä 2016 opettaja ja kuusi opiskelijaa viikon kouluvierailulla/ musiikkileirillä. Ko. leiriltä tuli kaksi opiskelijaa vastavierailulle Nokluun helmikuulla 2017.  Samasta hollantilaisesta koulusta tuli Nokialle ESN - vieraaksi viikon ajaksi opettaja ja viisi opiskelijaa helmikuussa 2017, kun järjestimme Nordic Winter Sports - leirin yhdessä Ylöjärven, Kangasalan ja Pälkäneen lukioiden kanssa. Ko. opiskelijamme lähtevät vastavierailulle Hollantiin tämän vuoden aikana.  Koulun loputtua, kesäkuun alussa, meiltä lähtee vielä opettaja ja kaksi opiskelijaa viikoksi Ranskaan ESN - verkoston Sea Sports -leirille.  Yksilövaihtoon ESN - verkoston kautta osallistui syksyllä 2016 kaksi opiskelijaa. Heidän vieraansa Unkarista viettivät viikon Noklussa tammikuussa 2017. Samaisella viikolla saimme ESN - vieraan Italiasta ja meiltä kävi ko. koulussa yksilövaihdossa yksi opiskelija.  Tänä keväänä 2017 aloitimme yhteistyön kiinalaisen lukion kanssa. Oriveden lukiosta lähti Kiinaan viikoksi kouluvierailulle opettaja ja 5 opiskelijaa, me liityimme heidän pyynnöstään mukaan. Noklusta ryhmään kuuluvat rehtori ja 10 opiskelijaa. Kiinasta tehdään meille vastavierailu alkusyksystä 2017.  Meillä oli vaihto-opiskelija Saksasta elokuusta 2016 helmikuulle 2017. Helmikuussa 2017 kouluumme saapui vaihto-opiskelijaksi australialainen lukiolainen.  Australialainen vaihto-opiskelijamme kuuden vuoden takaa vieraili koulussamme ja Nokialla helmikuussa :)  Omat kolme opiskelijaamme palasivat vaihto- opiskelijavuodeltaan Uudesta-Seelannista, Hollannista ja USA:sta.  Koulumme kansainvälisyyskurssilla kävi vierailijoita eri kulttuureista ja maista. Kurssille osallistui n. 30 opiskelijaa. Emäkosken koulu  11.8. vierailulla kiinalaisia rehtoreita  Syyskuussa Erasmus+ -vierailu Puolaan, rehtori ja yksi opettaja
 17. 17. 17  29.11. Konsertti koko koululle (afrikkalaista musiikkia)  Syyslukukaudella useita ulkomaisia vierailijoita TAMK:sta mm. Kotitalouden, historian ja kielten tunneilla  Oppilaat ovat työstäneet Erasmus+ -hankkeeseen liittyen postereita ja/tai lehtiä aiheista Board Games ja Famous Chess Players  Viikko 4 Erasmus+ -vierailu Espanjaan, kaksi opettajaa  10.2. kiinalaisia opettajia ja oppilaita vierailulla  8.3. Konsertti koko koululle (virolaisia muusikoita)  4.4. Kielten opettajat eTwinning -koulutuksessa  7.4. Teatteri Taimine 7- ja 8- luokkalaisille (suomenruotsalaisuus)  Viikko 17 Fashion Revolution kansainvälisen ohjelmarungon mukaan monialaisesti kaikissa oppiaineissa  Viikko 20 Erasmus+ -vierailu Slovakiaan, rehtori, yksi opettaja ja 6 oppilasta  29.5. Unicef-tietoiskut ja -kävely Koskenmäen koulu:  Koskenmäen koulussa on tänä vuonna jatkunut kaksivuotinen Plan-hanke Osallisina maailmassa.  eTwinningiä unkarilaisen koulun kanssa.  Tampereen Maailmankoulusta on ollut lainassa Lapsen oikeudet -matkalaukku, jonka virikkeitä on käytetty luokissa lapsen oikeuksiin tutustumiseen.  Unicef-kävely järjestetään toukokuussa
 18. 18. 18 Orivesi Oriveden koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatustiimi Oriveden koulujen kansainvälisyys- ja globaalikasvatustiimiin kuuluivat seuraavat henkilöt (vastuualue suluissa): Ryhmän pj. Tiina Sarisalmi, kv-koordinaattori + seudullisen kv-ryhmän puheenjohtaja Eräjärven koulu: Kati Korpela (seudullisen Maailmankoulun yhteyshenkilö) Hirsilän koulu: Tiina Huohvanainen Karpinlahden koulu: Riikka Kanerva Kultavuoren koulu: Suvi Varttinen (kv) ja Ulpu Siponen (Maailmankoulu) Rovastinkankaan koulu: Jaana Pellonpää (kv) ja Susanna Pollari (Maailmankoulu) Oriveden yhteiskoulu: Jenni Decandia (kv) ja Carita Lähde (Maailmankoulu) Oriveden lukio: Pirjo Jaakamo (varalla Sanna Pirttinen) Ryhmä piti kolme varsinaista kokousta. Lisäksi kokoonnuttiin rasismin vastaisen viikon tiimoilta valitsemaan töitä Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -näyttelyyn 8.3., pystyttämään näyttelyä Oriveden kirjastoon 13.3. ja purkamaan näyttelyä 24.3.2017. Samalla valittiin työt Tampereen pääkirjasto Metsossa toukokuussa pidettyyn seudulliseen juhlanäyttelyyn. Oriveden näyttelyn ylivoimainen yleisön suosikki oli Kultavuoren koulun 3b luokan oppilas Anni Kyrönviidan työ ”Olemme maailmankansalaisia”. Metsossa pidetyssä näyttelyssä orivesiläiset olivat yleisönsuosikkeja: Eräjärven koulun oppilaiden ”Jääkarhut” alakoululaisten sarjassa ja yhteiskoulun oppilaiden ”No fear” yläkoulun ja lukion sarjasssa. Rasismin vastainen viikko Oriveden kouluissa 20. – 24.3.2017 oli kv- ja globaalikasvatustiimin yhdessä suunnittelema yhteinen voimainponnistus. Kouluilla oli runsaasti aiheeseen liittyvää ohjelmaa: Maailmankoulun matkalaukut (Rauhaa, Kalle-vaari ja Sadut) kiersivät alakouluissa kolmen viikon ajan 13. – 31.3., Taksvärkki ry:n nuoret kävivät pitämässä työpajoja Eräjärven, Karpinlahden ja Rovastinkankaan kouluilla, Tiina laati ehdotuksia pieniksi aamunavaus- tai tuntiaktiviteeteiksi liittyen rasismiin, moninaisuuden kunnioitukseen ja muihin viikon teemoihin. Näitä teemoja käsiteltiin ja tehtäviä tehtiin monissa kouluissa ja luokissa.
 19. 19. 19 Kirjaston näyttelyn yhteydessä oli Ulkoministeriön Maailma 2030 -näyttely (https://maailma2030.fi/opettajalle/), johon oppilaat tutustuivat näyttelyvierailujen yhteydessä. He myös tekivät näyttelyyn liittyviä tehtäviä (yläkoululaiset englanniksi). Tavoitteena oli saada useita opettajia eri kouluista mukaan Erasmus+ KA1 -hankkeen kautta opettajien koulutuksiin ja/tai job shadowing -matkoille Eurooppaan. Puheenjohtaja tarjoutui tekemään kouluille yhteisen konsortiohakemuksen. Näin olisi vältytty monien eri hakemuksien laatimisen vaivalta. Kiinnostuneita ei lopulta ilmaantunut ja vain yhteiskoulu teki lopulta oman erittäin onnistuneen hakemuksensa. Eräjärven koulu 12.8. Diabolo-esitys, kansainväliset esiintyjät 19.8. Brasilia-päivä olympialaisten hengessä: soittopaja: samban soittoa bateriassa, kädentaitopajassa tehtiin sambasoitin, jalkapallopaja, tanssipajassa harjoiteltiin samban alkeita Oppilaat vastasivat tasa-arvokyselyyn. Kyselyn tuloksia käytettiin Eräjärven Tupateatterin ”Minä olen Minna Canth” -esityksessä. Koko koulun puolukkaretki 25.10. YK-päivä Maailmankoulun laukku vierailulla, erilaiset perheet, tutustuminen romanikulttuuriin 14.11. - 18.11. Monialainen viikko: terve elämä + käsiteltiin myös suomalaisuutta, itsenäisyyttä ja pakolaisuuden teemoja evakkotarinan kautta. 30.1. - 10.2. 1. - 2. luokka teki Maailmankansalainen-lehteä Maailmankansalaisena Pirkanmaalla - näyttelyyn. 3. - 6. luokka teki aiheeseen liittyviä kuvataidetöitä. Kädentaitokerho ja 1. - 2. luokka tutustuivat tässä yhteydessä myös jääkarhuun. 4.2. Eräjärven Roikinat Suomi 100-teema  saamelaisten kansallispäivä, tutustuminen saamelaisen räppiin 5. - 6. luokka 20.3. - 24.3. Rasismin vastaisen viikon viettäminen
 20. 20. 20  22.3. Taksvärkkityöpajat lasten oikeuksista 24.3. Earth Hour 8.4. Romanien kansallispäivä, romaninkielisiä lauluja 5. - 6. luokka 2.5. Koulun ympäristön siivous 26.5. Ihan pihalla-päivä Hirsilän koulu 15.9. - 16.9. Nälkäpäiväkeräys 16.9. Kytöpirtin retki, kestävää kehitystä ja luonnonsuojelua 19.9. - 30.9. Liikuntaseikkailu (Pohjoismaat, Eurooppa ja Aasia) 22.9. Lähetystyöntekijän vierailu (Riitta Heino, Afrikka) 4.10. Opettajat eTwinning-koulutuksessa 24.10. YK- päivään liittyviä päivänavauksia luokissa 18.11. Lapsen oikeuksien päivään liittyvä koko koulun päivänavaus 13.1. Reformaatio ja Suomi 100 vuotta päivänavaus 13.2. - 18.2. Monialainen viikko: Terveelliset elämäntavat (kestävä elämäntapa) 8.3. Naisten päivä, Minna Canth ja tasa-arvo (päivänavauksia ja aiheen käsittelyä luokissa) 20.3. - 24.3. Syrjinnän vastainen viikko 27.3. - 31.3. Maailmankoulun matkalaukku vierailulla: Kalle-vaarin matkalaukku 29.5. - 2.6. Monialainen viikko (terveelliset elämäntavat, kestävä elämäntapa) 30.5. Unicef-kävely 2.6. Lähetystyöntekijä Kiinasta (Hanna Räisänen-Wu) Karpinlahden koulu 8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä. Koko koulu osallistui. Marraskuu: - Uulu, lasten oikeuksien paja, koko koulu - Monialaiset opinnot: yhtenä aiheena Reilu kauppa, koko koulu Maaliskuu: Rasismin vastainen viikko; - Rauhaa: maailmankoulun matkalaukku - Maailman kansalaisena Orivedellä- näyttelyssä käynti (Eskarit sekä 5. – 6. lk.) - Taksvärkki-työpaja: lasten oikeudet, koko koulu Huhtikuu: - Monialaiset opinnot: aiheena Omat juuret Orivedellä, koko koulu - 10.4. “Ei kiusaamista päivä” koko koulu osallistui. Harjoiteltiin yhteispelejä yhteistyöllä yhteisesti.
 21. 21. 21 Kultavuoren koulu 25.10. YK:n päivä, luokassa keskustellen marraskuu: kansainvälisyysviikko, johon sisältyi mm. seuraavaa  paljon toiminnallista ohjelmaa  Keräys SPR:lle (186 €)  eri kielidippauksia  kv-visailua  työpajoja  vessojen koristelut – eri maiden teemoilla  tietovisoja seinillä  italiapäivä – ruokalassa pizzaa helmikuu: 1. - 3. luokat tekivät piirustuksia ja maalauksia Maailmankansalaisena Pirkanmaalla - näyttelyyn maaliskuu: Rasismin vastaisen viikon viettäminen toukokuu: Unicef-kävely Muuta kv-toimintaa Kultavuoren koululla lukuvuoden aikana: - 3B-luokka aloitti kirjeenvaihdon portugalilaiskoulun (Escola EB 2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, Alvaiázere) oppilaiden kanssa Rovastinkankaan koulu Erasmus+-projektimme “Children in a Europe of 2020” liittyvä kv-toiminta:  5. - 7.10.2016 Erasmus+-projektin projektikokous koulullamme. Kokoukseen osallistui projektikoulujen opettajia Espanjasta, Unkarista, Hollannista, Tanskasta sekä Kyprokselta.  30.1. - 3.2.2017 Projektikokous Hollannissa  2. - 9.4.2017 “Teaching, learning and training activity” pidettiin Espanjassa. Liikkuvuuteen osallistui myös oppilaita.  12.4.2017 Espanjan matkan kuulumiset ja esittely koko koulu väelle Projektiin liittyviä työvaiheita lukuvuoden aikana:
 22. 22. 22  Skype-sessiot kerran kuussa (+ eTwinning)  Sadut o jokainen maa vuorollaan aloitti sadun, jonka jälkeen aloitetut sadut kiersivät aikataulun mukaan maasta maahan ja niihin tehtiin jatko-osat. Tällä tavalla valmistui kaikkiaan 6 satua.  Sanakirjan teko (projektin ensimmäisenä vuonna aloitettu sanakirja äänityksineen saatiin valmiiksi huhtikuussa 2017)  Ympäristöteknologian tehtävä o koulumme 5.luokkalaisten vastuulla Muuta kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta 7.10.2016 Unicef- kävely Marras-joulukuu: monialaisten viikko - Kotiseutuni Orivesi Helmikuu: oppilastöiden tekoa Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -näyttelyyn Maaliskuu, viikko 12: - Rasismin vastainen viikko - 21.3.ja 22.3.2017 Erasmus+-projektimme esittelyä Oriveden kirjastossa - Maailmankoulun matkalaukut 0 – 2 luokilla - Oppilasvierailut kirjaston Maailmankansalaisena Pirkanmaalla- näyttelyssä Huhtikuu:  Monialaisten viikko, viikko 17 “ Meidän koulu”  28.4.2017 Avoimet ovet-päivä teemalla Meidän koulu o Kv. projektin esittelypiste yhtenä osana Toukokuu - lähetystyöntekijä kertomassa 6.luokkalaisille työstään Kiinassa Oriveden yhteiskoulu 1.9. Taksvärkki  keräys Kenian katulapsille 26.9. Euroopan kielten päivä  oppitunneilla aiheeseen liittyvää ohjelmaan  kielten qr-koodirata  opehuoneessa Euroopan eri kielillä julkaistujen kirjojen ja lehtien vaihtoviikko
 23. 23. 23 11.11. Nenäpäivä  aiheeseen liittyvä päivänavaus  oppilaskunta järjesti Nenäpäivän kahvilan Viikko 12 Maailmankansalaisena Pirkanmaalla-kilpailu ja oppilastöiden näyttely kirjastossa  Yhteiskoulun oppilastyö ”No fear” voitti Tampereen seudun töiden juhlanäyttelyn yleisöäänestyksen yläkoulujen sarjassa Viikko 12 Rasisminvastainen viikko  oppilaat tekivät teemaan liittyviä julisteita  aiheeseen liittyviä aamunavauksia  teemaa käsiteltiin oppitunneilla opettajien itse valitsemallaan tavalla  yhteiskoulun oppilaita vieraili kirjastossa tutustumassa Maailmankansalaisena Pirkanmaalla-näyttelyyn Muuta yhteiskoulun kv-toimintaa lukuvuoden aikana: eTwinning-hanke ”Our European Hometowns” yhteistyössä kroatialaiskoulun ja portugalilaiskoulun kanssa  kaikilla yhteiskoulun oppilailla ollut mahdollisuus osallistua hanketyöskentelyyn eri aineiden oppitunneilla  hankekumppanit: o Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (Kroatia) o Escola EB 2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, Alvaiázere (Portugali) Erasmus+ KA1-hankerahoitus  Hankerahoitus on saatu neljän opettajavaihdon toteuttamiseksi lukuvuoden 2017 - 2018 aikana. Rahoituspäätös saapuu toukokuussa. Job shadowing -hankkeen aikana kaksi koulun opettajaa vierailee viikon ajan kroatialaiskoulussa (Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin) ja kaksi opettajaa italialaiskoulussa (kohdekoulua ei ole vielä valittu).  Job shadowing -vaihtojen on tarkoituksena olla osa tulevan Erasmus+ KA2- hankehakemuksen suunnittelutyötä sekä samalla mahdollistaa pysyvien, eurooppalaisten yhteistyökoulujen löytäminen.  KA2-hankerahoitusta on tarkoitus hakea koululle vuoden 2018 hakukierroksella. KA2- hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus oppilas- ja opettajaliikkuvuuksien toteutukselle tulevina lukuvuosina. Hankerahoitus mahdollistaisi hankkeen käynnistymisen syksyllä 2018.  KA2-hankkeen tarkempaa sisältöä ei ole vielä määritelty, hankkeen teema olisi hyvä päättää yhteistyössä Job shadowing -vaihdon vastaanottavien koulujen kanssa. Hanke voisi olla useamman eurooppalaiskoulun välinen hanke (esim. mukana voisivat olla koulut Kroatiasta, Italiasta ja Ranskasta). Hankkeen aikana partnerikoulut työskentelevät yhteisesti hankkeen
 24. 24. 24 teemaan ympärillä. Hankkeen aikana järjestettäisiin 5-7 päivän mittaisia vierailuja partnerikouluihin. Lisäksi hanke voisi mahdollisesti pitää sisällään muutaman 2 kuukauden mittaisen oppilasvaihdon. Oriveden lukio 25.8. - 2.9.2016 saksalaiset vaihto-opiskelijat Suomessa 15. - 16.9.2016 nälkäpäiväkeräys 5.12.2016 suomalais-itävaltalainen ylioppilasjuhla (juhlan kielinä suomi ja saksa) 20.12.2016 rahankeräys lukion opiskelijakunnan kummilapselle 22.4. - 30.4.2017 suomalaiset vaihto-opiskelijat Kiinassa 23.4. - 28.4.2017 suomalaiset vaihto-opiskelijat Ranskassa 29.4. - 6.5.2017 suomalaiset vaihto-opiskelijat Saksassa (kolmen maan välinen DRJA-projekti) 12.5.2016 YFU:n myöntämän kansainvälisyyspalkinnon vastaanottaminen
 25. 25. 25 Pirkkala Hyrsinki  16.9. Nenäpäivä, video, keskustelua, varainkeruu, 51 oppilasta  26.9. - 1.10. Erasmus-projektimatka Ruotsiin 4 oppilasta ja 2 opettajaa  4.11. Harri Helin piti ympäristönsuojeluaiheisen tunnin 11 oppilasta  Vallinnaisaineiden pajat, aiheena Vesi: o 25.10 veden kiertokulku ja maailman vesivarat ja niiden säästäminen 20 oppilasta 15.11. vedenpuhdistaminen, veden käyttö maailmassa, vertailua, 20 oppilasta Kurikka  16.9. Nälkäpäivä 170 osallistujaa  4. - 5.10. Kurikka in english 170 osallistujaa  11.11. Nenäpäivä 170 osallistujaa Lukio  koko lukuvuoden saksalainen vaihto- oppilas  japanilaisia vieraita seuraamassa opetusta 29.8. (englannin ja matematiikan tunneilla, ehkä 60 opiskelijaa)  ulkomaalaisia vierailijoita englannin tunneilla 19.9. (noin 20 opiskelijaa)  Amnesty Internationalin kirjemaraton 8.11. (lähes koko koulu, alle 200 opiskelijaa)  ruotsin päivä (Svenska dagen) 4.11. Teatteri Taimisen esitys, vieraita ruotsinkielen laitokselta yliopistola (ruotsinkielisiä kilpailuita välitunneilla, mukana oli koko koulu)  International cafe 15.11. Vierailijoita eri maista ja herkkuja koko lukiolle. Opiskelijoita kävi osana englannin tunnin ohjelmaa ja välitunneilla. Englannin suullisen kielitaidon kurssilla vieraat olivat koko tunnin.  kirjoituskilpailut 10.10., 7.12. (Suomi-USA-, Suomi-Itävalta- yhdistykset)  19.1. Finnish-British Societyn kirjoituskilpailu  10.3. Pirkkalan delegaation vierailu Amnesty Internationlin toimistolle heidän kutsumanaan liittyen kirjemaratoniin. Mukana neljä opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Vierailuun liittyi käynti ulkoministeriössä.  23.-26.3. Italian vieraat lukiolla ja peruskoulussa. 15 lukion opiskelijaa oli mukana viihdytysjoukoissa.
 26. 26. 26  ruotsin ryhmät ovat vierailleet Svenska klubbenin tilaisuuksissa maalis-huhtikuun aikana kahdesti  25.4. sveitsiläis-suomalainen vierailija saksan tunnilla kertomassa Sveitsistä ja sen murteesta  Tulossa: 8.5. kolmen saksanopiskelijan vierailu Espoonlahden lukioon ja Helsinkiin syömään saksalaiseen ravintolaan Saksan suurlähetystön järjestämän kilpailun palkintorahoilla. Nuoliala  Euroopan kielten päivä 26.9., 637 opp.  Biojätteetön päivä 13.10., koko koulu (637opp.)  meksikolainen kuolleiden juhlapäivä 1.11., n. 50 opp.  Goethe-Instituutin järjestämät SINNVOLL-työpajat 5.-6. -luokkien saksanlukijoille, 80 opp.)  Vihreä Lippu: Julisteet veden säästämiseksi, koko koulu  saksalainen vaihtaripoika vierailulla kieltentunneilla (en, sa), 2 pvää  brasilialainen vieras eri tunneilla, 2 pvää  Lucia-päivä 13.12., koko koulu  Erasmus+ -liikkuvuushanke: Maailmantallaajan passin testausta globaalikasvatuksen toteuttamiseen ja virikkeiden saamiseen (arviolta 100opp.?). Lisäksi 2 opettajaa Job Shadowing -vierailulla Isossa-Britanniassa alakoulussa lokakuu-16  Australia projekti: kuudesluokka (26 opp.)  8/16-8/17: Erasmus+ -liikkuvuusprojekti globaalikasvatuksen tiimoilta (6 reissaavaa hlöä)  9/16: Euroopan kielten päivä. Osallistujia 637opp. eli kaikki.  11/16: 2 opettaja job shadowing -vierailulla Isossa -Britanniassa + kuulumisten kertominen työyhteisölle.  1-2/17: Maailmankoulun salkut koululle (4 kpl): 1-2/17:  Maailmankansalaisena Pirkanmaalla -kilpailu: 4b-luokka osallistui.  2/17 Maailmankoulun esittely -koulutus (n. 10 opettajaa koulultamme osallistui)  2/17: kansainvälinen lukukuukausi kielten tunnilla: luokat 3.-6.  vko 6/17: 4 opettajaa job shadowing -vierailulla koulullamme. Vierailivat tunneilla ja opettivat espanjaa ja kertoivat kulttuuristaan ja kotipaikastaan.  Lisäksi viikolla 6: Kielikaruselli -tapahtuma kolmosille (n.100 opp.), jossa pääsivät tutustumaan saksan, espanjan ja ruotsin kieliin isompien oppilaiden pitämillä rasteilla.  3/17: 2 opettajaa job shadowing -vierailulla Espanjassa + kuulumisten kertominen työyhteisölle.  3-5/17: Kuudesluokkalaiset pitivät englannin kielisuihkuja Kurikankulman kakkosluokille ja eskareille.  5/17 Kiky: Toiminnallinen globaalikasvatuskoulutus 2h  5-6/17: 2 opettajaa job shadowing -vierailulla Saksassa Kirkonkylä  Unicef-kävely 1.10. koko koulu (n. 160 oppilasta)
 27. 27. 27  nelosluokan monialainen Juhlapäiviä eri puolilla eurooppaa -projekti loka-marraskuussa (26 oppilasta)  Lucia-juhla 16.12. (esittäjinä 26 oppilasta, katsomassa koko koulu)  eri valinnaismoksupajoissa on sivuttu ympäristö- ja globaalikasvatusteemoja (4.-6.- luokkalaiset)  kolmasluokkalaiset (24 oppilasta) aloittivat pitkän projektin, jossa lukevat satuja eri puolilta maailmaa (pohjamateriaalina kirja Kun kuu nauroi) Naistenmatka  Nälkäpäiväkeräys syyskuussa, 635 oppilasta  Vihreä Lippu -toimintaa: jätteiden kierrätys, luokkien ympäristölupaukset 635 oppilata, syyslukukausi  kierrätysmateriaaleista ompelua, 30 oppilasta, marraskuussa  lasten oikeuksien käsittelyä (20 oppilasta) : Meena-videot, keskustelut (syyskuussa), Seikkailu sisumaassa -peli (marraskuussa) ja animaatiopajassa marraskuussa (70 oppilasta)  H2O-pajoissa käsitelty globaalia vesikriisiä ja sen vaikutuksia mm. pakolaisuuteen: syyslukukausi, 70 oppilasta  Flat Stanley: paperinukke, joka lähetettiin USA:sta eräälle luokalle; Flat Stanley "tutustui" suomalaiseen kouluun (26 oppilasta, lokakuussa)  blogi-projektit yhdysvaltalaisen koulun kanssa (syyslukukausi, 48 oppilasta) Pirkkalan yläaste  taksvärkki 23.9.2016 Sylva ry. hyväksi o seurakunnan lähetystyöntekijä kertomassa kohdemaista ja lähetystyöstä 8. luokkalaisille syksyllä 2016  UPM:n vierailija kertomassa metsien hoidosta maantiedossa 9. luokkalaisille syksyllä 2016  10.10.2016 Amerikka-teemapäivä 7.-luokkalaisille o monialainen oppimiskokonaisuus (englanti, maantieto, matematiikka, liikunta) o englannin kielen eroja eri maanosissa (USA, Britannia, Australia) o amerikkalaiset yksiköt versus SI-järjestelmä (pituuden ja massa yksiköt) o tutustumista Yhdysvaltojen maantieteeseen o koripalloa  9. luokkalaisten syventävän englannin kielten tunneilla lukion suomalaisia ja ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita pitkin lukuvuotta  vierailu kolmen 9. luokan kanssaTampere-talon Tiede-päivillä 27.1.2017  Pirkkalan koulujen globaalikasvatuksen teemaviikko 6. - 10.2.2017 o espanjalaiset opettajavieraat koulullamme 8.2.2017 o osallistuminen Maailmankansalaisena Pirkanmaalla – kilpailuun o yläkoulun oppilaiden pitämät kielisuihkut alakouluilla  luokan 8E projekti italialaisten opiskelijoiden kanssa o italialaisten vierailu koulullamme o suunnitelmissa vastavierailu Italiaan
 28. 28. 28 o yhteisen blogin kirjoittamista  Tsekkiläisen opettajan job shadow -vierailu 8. - 12.5.2017  globaalikasvatuksen teemapäivä 30.5.2017 aiheena esteettömyys o urjeilijavierailijoita Suomen Paralympiakomiteasta o toiminnallisia työpajoja aiheen tiimoilta Koonti Pirkkalan globaalikasvatusviikon ohjelmasta (vko 6) Kurikka  Kielisuihkutteilijoita 2. luokille Nuolialan oppilaat, eskareille ja ykkösille yläasteen oppilaat  Oppilaiden matkamessut koulun salissa Nuoliala  4 espanjalaista alakoulun opettajaa tutustumassa kouluumme ja opetukseen Erasmus+ - ohjelman rahoittamana. He tulevat Pohjois-Espanjasta Pyreneiden vuoriston juurelta. Heidän koulunsa on CRA Rio Aragon, joka toimii seitsemässä pikkukylässä (ja on hallinnollisesti yksi koulu).  Kielikaruselli -tapahtuma kolmosille, jossa kolmoset pääsevät tutustumaan isompien oppilaiden johdolla espanjan, saksan ja ruotsin kieliin ennen kuin valitsevat mahdollista A2- kieltä (saksa tai espanja)  kansainvälinen lukukuukausi kielten tunneilla. Luemme erilaisia tekstejä eri kielten tunneilla.  Oppilaita kielisuihkuttelemassa Kurikan kakkosluokkalaisia Yläaste  Kännyköiden kierrätysprojekti  Kielisuihkuttelua Kurikan esi- ja ykkösluokan oppilaille  Lukion suomalaiset vaihdossa olleet oppilaat kertovat kokemuksistaan  "Päivän kysymys"-kilpailu  Nuolialassa tutustumassa olevat Espanjalaiset opettajat vierailevat yläasteella * Nuorisobarometri ysiluokkalaisille (www.nuorisobarometri.fi)  Keskustelua toivematkakohteista Hyrsinki  Opettajavieraita Espanjasta. Tutustumista Espanjalaiseen kouluelämään Kirkonkylä  Kielisuihkuttelua yläasteelta  Tutustumista eri maiden satuihin  Eri maiden tervehdyksiä  Pohjoismaiden kielien sukulaisuussuhteiden tutkintaa Naistenmatka  Kielisuihkuttelua yläasteelta
 29. 29. 29  Tutustumista eri maiden leikkeihin (oppilaat opettavat toisiaan) sekä lauluihin, soittimiin, satuihin  Suomi soi -konsertti  näyttely matkoilta ulkomailta tuoduista esineistä
 30. 30. 30 Tampere perusopetus Tapahtumat koulujen määrä aihe osallistujamäärä 5 Unicef-kävely 1680 3 ilmiöviikko (kv tai keke) 880 3 kv. vierailuja 1100 taksvärkki 443 kulttuuripäivä 292 3 nälkäpäivä 1500 Aalto-yliopiston tempaus 26 Puutun peliin -kampanja 443 Kestävä ja turvallinen liikkuminen 174 Svenska Nu (teatteri) 443 Eurooppalainen kielipäivä 600 Kierrätyspöytä opettajainhuoneessa 60 Kirpputori (oppilaskunta) 600 Halloween-tapahtuma 200 Jesse P (rap-artisti) - vierailu 80 Redrama-vierailu 80 barokkikonsertti 300 Vihreä Lippu -kouluksi 300 Ruokajätteen vähentämiskampanja 650 Energiansäästöviikko 650 Maailmankoulu-matkalaukku (lapsen oikeudet) 380 Reilun kaupan kahvihetki 30 Lasten oikeuksien viikon näyttely 380 Roskamarssi 380 ympäristöagenttitoiminta 380 Plan-kummitoiminta 250 kv-messut 110 eTwinning-, Erasmus+ ja muut kv-hankkeet, liikkuvuudet ja projektit: koulujen määrä aihe osallistujamäärä Ystäväluokkaprojekti (Espanja) 70 Ystäväluokkaprojekti (Ranska) 30 8 ERASMUS-harjoittelijat + muut harjoittelijat 760 2 Tutustumista saksankieliseen opetukseen 120 8 Vierailut ulkomailta 1000
 31. 31. 31 Monialaiset pajaviikot 650 Saksankielinen nukketeatteri 50 Uganda-projekti 24 3 eTwinning-yhteistyö 150 Montessori-yhteistyö 25 Opettajien kv- ja globaalikasvatuskoulutukset aihe osallistujamäärä Kv-päivät (Seinäjoki) 2 eTwinning-koulutus 10 Osake: ”Valmiuksia ja osaamista valmistavaan opetukseen 1” 2 Osake: ”Valmiuksia ja osaamista valmistavaan opetukseen 2” 2 ”Yksin Suomessa - ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten arki” 2 Kielirikasteinen opetus (OPH) 2 Varhennetun kielenopetuksen koulutuspäivä 3 Kielirikasteinen opetus -koulutus (työpareille) 2 Tavoitteita ja toimenpiteitä kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen vahvistamiseksi 2017 - 2018:  ERASMUS+ -hanke  kv-tiimin perustaminen  koti-kv:n hyödyntäminen  kv-yhteyksien hyödyntäminen  eTwinningin hyödyntäminen  ERASMUS-vaihtarit  saksan alkeet, englanti ja tvt valinnaisaineiksi Tampere lukiot Opiskelijamäärä: 4000 Lukioiden globaalikasvatuksen yhteyshenkilö: Heidi Meltovuo Kv-kehittämisryhmän ja koulujen kv-yhteyshenkilöiden kokoukset: päivämäärä aihe osallistujamäärä 13.12.16 Lukioiden KV-yhdyshenkilöiden tapaaminen 6
 32. 32. 32 Opettajien kv- ja globaalikasvatuskoulutukset: aika aihe osallistujamäärä 27.9.16 Maailmankansalaisena kasvamisen ja kasvattamisen haasteita ja oivalluksia-koulutus 5 29.10.16 Seudullisen Veson globaalikasvatus-työpaja 6 20.4.17 Draamaa ja muita elämyksellisiä menetelmiä opetukseesi -globaalikasvatuskoulutus 5 19. - 20.4.17 Kuopion kv-treffit 1 Kansainvälisyys-, eTwinning-, Erasmus+ yms. hankkeet: aika aihe osallistujamäärä koulu Lv 16-17 Erasmus+-projekteja 3 kpl 12+2/projekti Rellu Lv 16-17 Kv-matkoja 6 kpl 100 opisk. + 12 opett. Rellu Lv 16-17 Kotikansainvälisyystapahtumia 7 kpl 100-koko koulu/tapahtuma Rellu Lv 16-17 OPH:Kestävää tulevaisuutta rakentamassa-hanke koko koulu TekLu Lv 16-17 Berliini-projekti 22+2 TekLu Lv 16-17 2 opettajavierailijaa 100+2 TekLu Kevät -17 Kahdenvälinen kv-vaihto, belgialaisen opiskelijaryhmän vierailu 40+2 TekLu Lv 16-17 Kotikansainvälisyystapahtumia 3 kpl Koko koulu TekLu Lv 17-18 Kv-kursseja, joissa liikkuvuuksia 6 kpl Yht 60+2 SamKe Lv 17-17 Kotikansainvälisyystapahtumia 13 kpl, mm. tiimijakson aiheena kv ja ilmastopolitiikka Koko koulu SamKe Lv 17-18 Erasmus+-projekteja 1 kpl 8+2 SamKe Lv 17-18 OPH-projekteja 2 kpl Koko koulu HaLu Lv 17-18 Kv-kursseja/-matkoja 4 kpl HaLu Lv 17-18 Erasmus+-hankkeen alustava kokous 1 kpl HaLu Lv 17-18 Kotikansainvälisyystapahtumia 4 kpl Koko koulu HaLu Lv 17-18 Pohjoismainen opettajayhteistyö 1 HaLu Lv 17-18 Ulkomaalaisia opettajaharjoittelijoita 2 hlö HaLu Lv 17-18 Erasmus+ KA1 4 TamLu Lv 17-18 Erasmus+KA2- Find Your Way through Art 14+6 TamLu Lv 17-18 Opintoretket ulkomaille 3 kpl 52+5 TamLu Lv 17-18 Kahdenvälinen vaihto: Lycee Simone Weil 23+2 TamLu Lv 17-18 Vieraililjoita 5 hlöä Koko koulu TamLu Lv 17-18 1 ulkomaalainen opetusharjoittelija TamLu Lv 17-18 Kotikansainvälisyystapahtumia 6 kpl
 33. 33. 33 Yhteenveto koulussa järjestetyistä tilaisuuksista, tapahtumista ja hankkeista: eTwinning hankkeita 1 kpl Erasmus+ hankkeita 6 kpl Nordplus hankkeita 0 kpl muita liikkuvuuksia 17 kpl Päivän tapahtumia (esim. Taksvärkki tai Unicef-kävely) tai teemapäiviä 13 kpl, Kursseja 9 kpl Tärkeimmät saavutukset 2016 - 17:  seudullisen koulutustoiminnan aktivoituminen  toimivat hankkeet  tiimi- ja teemakurssit Tärkeimmät tavoitteet 2017 - 18:  lukioiden välisen yhteisen kv-toiminnan aktivointi  kv-verkoston tehostaminen  uuden OPSin globaalikasvatusteemojen vahvistaminen  uusia tekijöitä mukaan kv- ja globaalikasvatustyöhön  uusi kv-strategia
 34. 34. 34 Vesilahden kunta Vesilahden yläaste  Kurjen tilan kansainväliset vapaaehtoistyöntekijät ranskan tunneilla pitämässä opetustuokioita  taksvärkki  koulumme entinen oppilas kertomassa yhdeksänsille luokille vaihto-oppilasvuodesta USA:ssa ja IB-lukiosta  Halloween osana kulttuuriviikkoa  Maailma 2030 -näyttely; samalla viikolla eri aineiden oppitunneilla käsiteltiin YK:n SDG 2030- tavoitteita  vierailu Helsingin ranskalaiselle koululle (8.lk B2-ranskan ryhmä)  ranskalainen elokuva Hakkarissa (A2- ja B2-ranskan ryhmät)  ranskalaisen kulttuurin viikon järjestäminen koko koululle (mm. päivänavaus, tietovisa, lettukahvila, jälkiruoka koko koululle)  Earth Hour (sähkötön oppiunti) ja kasvislounas kynttilänvalossa  Zodiac-työpajat (A2- ja B2-ranskan ryhmät, A2-saksan ryhmä)  sambialainen vieras joka luokan oppitunnilla kertomassa kotikylästään, jota Vesilahden yläaste on tukenut mm. taksvärkkirahoin  Eurooppa-päivä; joillakin oppitunneilla Eurooppa-aiheista ohjelmaa tällä viikolla Kirkonkylän koulu  Euroopan kielten päivä ma 26.9.  Halloween  Unicef-kävely sekä Kodin ja koulun päivä  Maailmankoulun matkalaukut  Kurjen tilan ranskankieliset vaihto-opiskelijat ovat käyneet ranskan tunneilla  "100 päivää eskarissa" -juhlapäivän kunniaksi eskarit valmistivat jättikarkin ja tutustuivat meksikolaiseen pinata-perinteeseen  yksi luokka teki matkakertomuskirjaset Afrikasta aloittaen Kairosta ja päätyen Kapkaupunkiin Narvan koulu  Unicef-kävely  Halloweenin ja Ystävänpäivän huomioiminen ja vietto sekä erikieliset joulutervehdykset  koko koulu osallistui ”Maailmankansalaisena Pirkanmaalla”-kilpailuun ja Narvassa oli oma
 35. 35. 35 näyttely oppilaiden töistä ja näistä valittiin muutama työ Tampereelle Metson näyttelyyn nyt toukokuussa. Kaikki luokat osallistuivat tähän.  ruotsin kerho 5. luokkalaisille  eskarissa syntymäpäivälaulut oppilaiden äidinkielillä (4 kieltä) ja arjessa muutenkin heidän eri taustojen ja kulttuurien huomioiminen  samoin muilla luokilla keskustelua erimaalaisten oppilaidemme tavoista ja perinteistä ja yhteneväisyyksistä luokassa puhuttavien kielien välillä (esim. ranska ja englanti)  Maailmankoulun matkalaukut alaluokilla käytössä Ylämäen koulu  Halloweenin ja Ystävänpäivän vietto sekä erikieliset joulutervehdykset  0 - 2. luokilla englannin ja ruotsin kielipajat  3.- ja 5.-luokkalaiset osallistuivat ”Maailmankansalaisena Pirkanmaalla”-kilpailuun ja heidän työnsä olivat mukana Narvan koulun näyttelyssä  eskarissa olivat Maailmankoulun matkalaukut käytössä  4. - 6. luokkalaisilla yhteiskuntaopissa globaalikasvatusteemana ”Minä vs. muut samanikäiset eri puolilla maailmaa” - Europpalaisten kielten päivänä oppilastyöt aiheesta ”Languages in our school” Koulutukset, joihin on osallistunut yksi tai useampi kunnan opettajista  Pirkanmaan kieltenopettajien syyskoulutuspäivä la 17.9.16  Kansainvälistäjien koulutus- ja verkostoitumisseminaari ti 27.9.16  eTwinning-koulutus 16.3.17  Kieliä kehiin -hanke pe 7.4.17  Leipää & piimää -hankkeen kokoukset ke 12.4 ja ti 25.4. (sekä tarkoitus on osallistua ma 15.5. Helsingin verkostoitumisseminaariin)
 36. 36. 36 Ylöjärven kaupunki Koulujen lukumäärä ja oppilasmäärä: 11 peruskoulua ja 1 lukio: noin 4700 oppilasta ja opiskelijaa. Kunnan kv-yhteyshenkilö: Siivikkalan koulu: Tarja Kinnunen Kurun Yhtenäiskoulu: Harri Kokko ja Alois Weimer Metsäkylän Yhtenäiskoulu: Jonna Roppo Moision koulu: Marja-Leena Paunu ja Salla Nieminen Soppeenharjun koulu: Sanna Iivonen Takamaan koulu: Tanja Franssila ja Kati Muranen Vahannan koulu: Anita Haapajoki Veittijärven koulu: Mari Saarinen ja Lea Hynninen Viljakkalan koulu: Tero Vähä-Savo Vuorentaustan koulu: Terhi Kajander ja Sirpa Lähteenmäki Ylöjärven Yhtenäiskoulu: Marja Hiltunen ja Anna Kuitunen Ylöjärven lukio: Jenni Kiiskinen, Kaisa Remula ja Anu Tarhonen Koulukallion päiväkoti: Minna Mustakallio-Sorvari Maailmankoulun yhteyshenkilö: Annukka Korkatti (äitiyslomalla, Tarja Kinnunen sijaistaa kevään) Toimintaa lukuvuoden 2016 - 2017 aikana:  Kv-vastaavien kokous Yhtenäiskoululla 8.2.2017. Paikalla oli 12 opettajaa kahdeksasta eri koulusta. Suunnittelimme kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen vuosikellon, joka on nähtävillä mm. Facebook-sivuillamme osoitteessa https://www.facebook.com/groups/1104299823024376/. Lisäksi kv-vastaavilla on ollut suunnittelua sähköpostitse.  Erasmus+ -projektit: o ”The world in our hands - we can work it out” on Vuorentaustan koulun kolmas Erasmus+/ Comenius-projekti. Sen puitteissa on kolmen vuoden aikana matkustettu yli 20 oppilaan kanssa tutustumaan kouluihin Euroopassa. Lisäksi projektiin on sisältynyt piirustuksia, kirjeitä, videoita, mesetystä ja matkoilla saatujen kontaktien ylläpitoa: Vuorentausta o ”Invaders - how they shaped Europe of today” – projekti Metsäkylän Yhtenäiskoulussa.
 37. 37. 37 o Lukion Erasmus+- projekti.  ESN-projekti Ylöjärven lukiossa o ESN-talvileiri (Nordic Winter Activities): 13.-17.2.2017 o Ylöjärven opiskelijoita Hollannissa huhtikuussa  Unicef-päivä tai -kävely: Siivikkala, Soppeenharju, Ylöjärven Yhtenäiskoulu, Vuorentausta, Takamaa  Nälkäpäiväkeräys syyskuu: Siivikkala, Soppeenharju, Takamaa, Veittijärvi  Teema- ja juhlapäiviä, jotka ovat koskeneet koko tai lähes koko koulua: o Euroopan kielten päivä 27.9.2016; kutosluokkalaisten pitämä kielikahvila 2. – 3. luokkalaisille: Siivikkala o Halloween: Siivikkala, Takamaa, Vuorentausta o Sankt Martin -kulkue 11.11.2016: Siivikkala (yhteistyössä katolisen uskonnon ryhmän kanssa), Vuorentausta o Nikolauksen päivän vietto joulukuun alku; Siivikkala, Vuorentausta o Lucia-kulkue 13.12.: Siivikkala, Ylöjärven Yhtenäiskoulu o Teatterimatka Svenska Teaterniin katsomaan Skattkammarön-näytelmää 3.112016.; teatterilta tuli draamapedagogi pitämään workshopin ennen esitystä, esityksen jälkeen tehtiin näytelmään liittyviä tehtäviä; kaikki koulun 6. luokkalaiset olivat matkalla mukana: Siivikkala o Svenska Nu-teatteriryhmä vierailulla: Ylöjärven Yhtenäiskoulu o Kehitystyön- ja kansainvälisyyden toimintapäivä 8.5.2017: teemana arvot, lapsen asema eri puolilla maailmaa, pajoja, musiikkiesitys: Vahanta o Eurooppa-päivä 9.5.2017: kielisuihkutus välitunneilla englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi; Vahanta, Siivikkala (suihkutus kielikahvilassa) o 2. luokilla kierrätyksen ihmekoneen suunnittelu ja toteutus sekä lelun vaihtotori: Veittijärvi o 1. luokalla kulttuurikasvatus/maailmankansalaisuus Intia-teeman ympärillä (luokanopettajan Intia-vierailuun liittyen), Veittijärvi o Lukion suvaitsevaisuusviikko 16. - 20.1., vierailijoina Rauli Virtanen ja Esa Holappa. Lisäksi SPR-rastirata (Pakolaisen polku). o Lukiolla oli elävä kirjasto 10.5. Kyseessä on Allianssi-järjestön toiminnallinen menetelmä, joka pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista. Elävän kirjaston kirjat ovat oikeita ihmisiä, jotka edustavat sellaisia ihmisryhmiä, jotka ovat yhteiskunnassa usein ennakkoluulojen, stereotypioiden tai rasismin kohteena. Oppilaat lainaavat näitä ”kirjoja” ja keskustelevat heidän kanssaan.  Lukion vaihto-opiskelijat lukuvuonna 2016 - 2017 o 2 saksalaista tyttöä 11.8. - 10.9.2016.
 38. 38. 38 o koko lukuvuoden: kolumbialainen tyttö, espanjalainen poika sekä yhdysvaltalainen tyttö. Nämä vaihto-oppilaat vierailivat muilla Ylöjärven kouluilla lukion koeviikoilla: Siivikkalassa kolumbialainen ja Vuorentaustassa espanjalainen opiskelija.  Monialainen oppimiskokonaisuus: o 4. - 5.lk:ssa toteutettiin olympialaisiin liittyen monialainen oppimiskokonaisuus (mu, ai, ku, hi), jonka aikana tarkasteltiin eri maiden kulttuuria ja historiaa: Takamaa o Moksut Veittijärvellä: o 3. luokilla Iso-Britannia-aiheinen monialainen teemapäivä o 4. luokkien moksu – Eurooppa, huipentui matkamessuihin o 6. luokkien moksu - Afrikka  Kielirikasteinen opetus (englanti) Veittijärven koulussa 1. – 2. luokilla: o Kielirikasteinen ohjaaja kulttuurikasvatuksen näkökulmasta (syksyllä 2016 italialainen ja amerikkalainen, kevätlukukauden 2017 australialainen)  Kielisuihkut 1. ja 2. luokkalaisille: o Kielisuihkua arjen tilanteiden lomassa, aamupiireissä yms. 1-2 luokilla. Lisäksi ykkösillä yhteistyötä ekaluokkalaisten ja Belgiassa toimivan päiväkodin kanssa: Vuorentausta o Saksan, ruotsin, englannin ja espanjan suihkutusta (2h/kieli) yhdelle 1. luokalle kielenopettajan pitämänä, lisäksi oman luokanopettajan kielisuihkutusta englanniksi 2. luokille: Siivikkala  Kirjeenvaihto: o Neloset ovat kirjeenvaihdossa Kreikan ja Kyproksen koululaisten kanssa: Vuorentausta o Suomi ja Puola kohtasivat Kreikassa kissan välityksellä. (Vuorentaustan koulu) o 5.lk:ssa on kirjoitettu ryhmissä kirjeitä North Carolinaan. Kirjeenvaihtoon liittyen on tutkittu Amerikan ja Suomen koulujen eroa sekä tapakulttuureja: Takamaa  Kerhot: o Avoin saksan kielen kerho 4. – 7. luokkalaisille koko lukuvuoden aikana yksi tunti viikossa. Kerhossa keskityttiin saksankielisiin maihin. 3. luokkalaisille oli sen lisäksi vielä 6 viikkoa kestävä tutustumiskerho saksan kieleen: Kurun Yhtenäiskoulu o Post Crossing: Elämänkatsomustiedon opiskelijat osallistuivat lähettämällä ja vastaanottamalla kortteja: Vahanta o Vihreä lippu -toiminnan aiheena on 2016 alkaen ollut Yhteinen maapallo. Tämä jatkuu ensi syksyyn. Työskentely tapahtuu pääasiassa suomen kielellä, mutta kansainväliset kontaktit on hoidettu englanniksi. Yhteinen maapallo -teemaan liittyen on tehty luokkatasot ylittävissä pienryhmissä töitä aiheista vaikuttaminen, oikeudet ja vastuu yhteisellä maapallolla. Marraskuussa 2016 oli kahden päivän pajat, joissa tutkittiin esim. vaatteiden ja tavaroiden alkuperää, muovien kulkeutumista meriin, lasten oikeuksia ja ilmastokysymyksiä: Vahanta
 39. 39. 39  eTwinning: o Things That Make Me Happy -projekti 5. ja 6. luokkalaisille. Yhteistyökoulut ovat Hollannista, Puolasta ja Turkista. Tässä projektissa on tehty englanninkielisiä videoita ja PowerPoint-esityksiä ja mind mappeja. Myös ruotsin ja saksan tunneilla osallistuttiin tämän aihepiirin sanaston kartuttamiseen: Vahanta o Kolmasluokkalaiset ovat skypettäneet Puolaan ja Kreikkaa, samoin viitoset. Neloset ovat kirjeenvaihdossa Kreikan ja Kyproksen koululaisten kanssa: Vuorentausta o Pitkäkestoinen eTwinning-projekti 5. ja 6. luokkalaisilla, yhteydet Tsekkeihin ja Kreikkaan. Käytetty myös TwinSpacea: Viljakkalan Yhtenäiskoulu  Torre de Belem Lissabonista keväällä 2016.  Rauhankoulu: Toimintapäivä Vuorentaustassa  Maailmankoulun matkalaukut ovat olleet käytössä: Veittijärvi  Valinnaiskurssi: o Koulussa on ollut tarjolla valinnaiskurssi ”Puhu kielillä”. Siellä on kutsuttuina vieraina eri kotikielen puhujia, äitejä esim. Venäjältä ja Thaimaasta: Vuorentausta  Avustuskohteet: o Vahannalla on pitkään ollut avustuskohteena näkövammaisten koulu Nepalista. Rahaa kerätään vuosittain siten, että vanhemmat maksavat oppilaan liikuntasuorituksesta avustustempauksessa (useimmiten hiihto, tänä vuonna luistelu).  Vierailijat kouluissa: o Ryhmä opettajaksi opiskelevia japanilaisia (20 opiskelijaa) vierailulla, 5. luokkalaiset esittelivät heille pareittain koulua englanniksi, 14.9.2016: Siivikkala o Japanilaisia vieraita, Veittijärvi o Tsekkiläinen rehtori Vlastimil tutustui suomalaiseen koulujärjestelmään ja kolmeen kouluun Ylöjärvellä 11.4. - 19.4.2017 (Job Shadowing): Siivikkala, Vuorentausta ja Ylöjärven Yhtenäiskoulu o Ryhmä kiinalaisia rehtoreita, opettajia ja oppilaita vierailulla: Ylöjärven Yhtenäiskoulu o Koululainen Pennsylvaniasta vieraili Halloween-aikaan koululla kertomassa omasta koulustaan: Takamaa o Suomessa asuva pakolainen vieraili lukiossa oppitunneilla 22.8. o Lukiolla korkeakoulujen vaihto-opiskelijoita vierailuilla (TAMK sekä Erasmus kouluissa-projektin kautta). Opiskelijoita oli ainakin Puolasta ja Kiinasta. o Lukiolla ruotsinsuomalainen Jesse P pitää rap-työpajoja ruotsiksi 11.5. (Svenska nu!)  Vierailut ulkomaille: o 9. luokan ranskan kielen ryhmä vieraili Pariisissa, varainkeruu pitämällä ranskalaista kahvilaa välituntisin: Ylöjärven Yhtenäiskoulu o Lukion saksan opiskelijat vierailevat Berliinissä toukokuussa.
 40. 40. 40  Vaihto-opettajat Espanjasta o Metsäkylän Yhtenäiskoulun rehtori Ari Anttila koordinoi vaihtoa Madridilaisen yliopiston kanssa; ylöjärveläiset koulut ovat ottavat vastaan opettajaksi opiskelevia espanjalaisia nuoria seitsemän viikon ajaksi, osa opiskelijoista oli vaihdossa syksyllä 2016, osa keväällä 2017; Metsäkylän Yhtenäiskoulu, Siivikkala, Veittijärvi, Ylöjärven Yhtenäiskoulu  Maailmankoulun kilpailu: o ”Maailmankansalaisena Pirkanmaalla” aiheinen kilpailu oppilaille varhaiskasvatuksesta lukioon, Veittijärven 2. luokkalaiset osallistuivat kilpailuun, koko seutukunnan parhaimmat kilpailutyöt ovat esillä pääkirjasto Metsossa Tampereella 8.5. lähtien.

×