Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning ympäri vuoden - hanke-esittely

471 views

Published on

Luokkahuoneena Euroopppa -seminaari
Kittilä 23. - 24.8.2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

eTwinning ympäri vuoden - hanke-esittely

  1. 1. eTwinning ympäri vuoden Projektiesittely Luokkahuoneena Eurooppa – seminaari Kittilässä 23.8.2017 Tiina Sarisalmi
  2. 2. Projektin tietoja  Sopii soveltaen toteutettavaksi ikäluokilla 8 - 18  Samaa projektimallia käytettiin useaan projektiin.  Näistä ensimmäinen norjalaisen kumppanin kanssa voitti eTwinningin eurooppalaisen palkinnon sarjassa ”pedagoginen innovaatio” 2006 nimellä ”Learning and Sharing”  Hieman laajennettu kaksivuotinen projekti voitti Espanjan kansallisen eTwinning kilpailun 2007 nimellä ”Learning through Friendship”  Projektit olivat kahden luokan välisiä, mutta voisi ehkä toimia kolmellakin  Hankkeesta on tehty projektipakki, joka löytyy eTwinning- portaalista: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits/kit.cfm?id =102
  3. 3. Projektin toimintamalli  Koostuu useasta pienestä osaprojektista  Osaprojektin aikana oppilaat tekevät jonkin oppimistehtävän ja keskustelevat aiheesta keskustelualueella  Oppimistehtävä voi olla kyselyyn vastaaminen, Powerpoint- esityksen, julisteen, valokuvagallerian tai videon tekeminen ryhmissä  Keskustelu on vapaamuotoista ja omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja tuntemuksiin perustuvaa  Kaikki osallistuvat keskusteluihin – virheitä ei bongailla  Chat- ja web-konferenssimahdollisuus  Aiheeseen liittyviä muita verkkotehtäviä (esim. englannin sanastotehtävät, teemaan tutustuminen aihepiiriin liittyvien linkkien kautta)
  4. 4. Projektin tavoitteet Taidot  Oppilaat tutustuvat toisiinsa ja (mahdollisesti) ystävystyvät keskenään keskustelujen yhdessä tekemisen myötä  Oppilaiden äidinkielen ja projektikielen viestintätaidot vahvistuvat ja sanavarasto kehittyy  Oppilaiden tvt-taidot kehittyvät  Oppilaiden yhteistyötaidot ja aloitteellisuus kehittyvät Asenteet  Oppilaiden kiinnostus ja motivaatio vieraitten kielten opiskeluun vahvistuu  Oppilaiden kiinnostus vieraita kulttuureita kohtaan kasvaa ja ennakkoluulot hälvenevät Toimintakulttuuri  Oppiainerajat ylittävät oppiminen lisääntyy  Opettajien yhteistyö lisääntyy
  5. 5. Esimerkkejä aihepiireistä Harrastukset ja idolit  Jokainen oppilas kirjoittaa keskustelualueelle Twinspaceen omasta harrastuksestaan.  Kumppanikoulun oppilaat vastaavat viesteihin ja kyselevät lisää  Oppilaat tekevät pienissä ryhmissä PowerPoint esityksen ihailemastaan henkilöstä, kuvia ja tekstiä max 3 diaa, ja esitykset ladataan Twinspaceen  Oppilaat tekevät Kahootilla tai Google Formsilla kyselyn liittyen idoleihin Muita aihepiirejä  Koti, perhe ja lemmikit  Kotipaikkakunta ja kotimaa  Kirjat, elokuvat, kulttuuri  Tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttö, some, pelit…  Luonto ja vuodenajat  Vastuullisuus ja kestävä elämäntapa  Liikunta ja ruokailu  Koulu  Juhlapäivät ja -perinteet
  6. 6. http://www.orivedenkoulut.net/keskuskoulu eng/index.php?page=etwi-projects http://www.orivedenkoulut.net/keskuskoul ueng/index.php?page=evaluations http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot /2006/Learning-and-sharing-project- report.pdf https://files.etwinning.net/shared/data/ etwinning/booklet/booklet_final_en.pdf

×