Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
eTwinning – yleisesittely
perusopetuksen opettajille
Tiina Sarisalmi
Lukuvuosi 2017 - 2018
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja
kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa,
myös kansainvälistä yh...
Tiina Sarisalmi
Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa
...
ETWINNINGIN TARKOITUS ON
Edistää koulujen kansainvälistä yhteistyötä verkossa osana
koulun arkea
Tuoda oppitunneille euroo...
Projektioppiminen on dynaaminen opetusmenetelmä,
jossa oppilaat tutkivat todellisia reaalimaailman
ongelmia, haasteita ja ...
Tiina Sarisalmi
VIERAS
KIELI
JA TVT
SUOMEN
KIELI
LUONNON-
TIETEET
HISTORIA
JA YHTEIS-
KUNTAOPPI
TAIDEAI-
NEET JA
KULTTUURI...
PROJEKTIOPPIMINEN
OMINAISPIIRTEET:
• Oppijakeskeinen
• Tekemällä oppiminen
• Ongelmakeskeinen tai tutkiva
oppiminen
• Aute...
eTwinning ympäri vuoden
• Sopii soveltaen toteutettavaksi ikäluokilla 8 - 18
• Samaa projektimallia käytettiin useaan proj...
Projektin toimintamalli
• Koostuu useasta pienestä osaprojektista
• Osaprojektin aikana oppilaat tekevät jonkin oppimisteh...
Projektin tavoitteet
Taidot
• Oppilaat tutustuvat toisiinsa ja (mahdollisesti) ystävystyvät keskenään
keskustelujen yhdess...
Esimerkkejä aihepiireistä
Idolit ja kuuluisuudet
• Jokainen oppilas kirjoittaa
keskustelualueelle Twinspaceen
omasta idoli...
ETWINNING PORTAALIN KOLME TASOA:
eTwinning portaali: kaikille avoin
julkinen sivusto
eTwinning Live: opettajien verkosto
T...
Erasmus+ KA1 Liikkuvuus
• kouluttautumista
ulkomailla
• job shadowing ulkomailla
Erasmus + KA2. Strategiset
kumppanuushank...
School Education Gateway
Tiina Sarisalmi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eTwinning yleisesittely perusopetuksen opettajille

143 views

Published on

Päivitetty 26.9.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinning yleisesittely perusopetuksen opettajille

 1. 1. eTwinning – yleisesittely perusopetuksen opettajille Tiina Sarisalmi Lukuvuosi 2017 - 2018
 2. 2. Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden. s. 19 Tiina Sarisalmi Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. s. 26 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET:
 3. 3. Tiina Sarisalmi Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. POPS s. 243 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET: Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa POPS s. 21 j s. 166
 4. 4. ETWINNINGIN TARKOITUS ON Edistää koulujen kansainvälistä yhteistyötä verkossa osana koulun arkea Tuoda oppitunneille eurooppalainen ulottuvuus Edistää kielten oppimista sekä vuorovaikutus- ja interkulttuurisia taitoja Tukea tvt:n pedagogisesti mielekästä käyttöä Kehittää opettajien pedagogisia valmiuksia Tiina Sarisalmi
 5. 5. Projektioppiminen on dynaaminen opetusmenetelmä, jossa oppilaat tutkivat todellisia reaalimaailman ongelmia, haasteita ja ilmiöitä. Tällaisessa oppimisprosessissa, jossa oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuneita, he innostuvat hankkimaan syvempää tietoa asioista ja teemoista, joita opiskelevat. PROJEKTIOPPIMINEN
 6. 6. Tiina Sarisalmi VIERAS KIELI JA TVT SUOMEN KIELI LUONNON- TIETEET HISTORIA JA YHTEIS- KUNTAOPPI TAIDEAI- NEET JA KULTTUURI TAITO- AINEET LIIKUNTA JA TERVEYS MATEMA- TIIKKA USKONTO ETWINNING MONIALAISENA OPPIMIS- KOKONAISUU- TENA
 7. 7. PROJEKTIOPPIMINEN OMINAISPIIRTEET: • Oppijakeskeinen • Tekemällä oppiminen • Ongelmakeskeinen tai tutkiva oppiminen • Autenttisuus • Monialainen • Tavoitteena syväoppiminen ja ymmärrys EDELLYTYKSET: • Vuorovaikutus • Yhteistoiminnallisuus • Kriittinen ajattelu • Luovuus • Vastuullisuus • Tavoitteellisuus • Itseohjautuvuus Tiina Sarisalmi
 8. 8. eTwinning ympäri vuoden • Sopii soveltaen toteutettavaksi ikäluokilla 8 - 18 • Samaa projektimallia käytettiin useaan projektiin. • Näistä ensimmäinen norjalaisen kumppanin kanssa voitti eTwinningin eurooppalaisen palkinnon sarjassa ”pedagoginen innovaatio” 2006 nimellä ”Learning and Sharing” • Projektit olivat kahden luokan välisiä, mutta voisi ehkä toimia kolmellakin • Hankkeesta on tehty projektipakki, joka löytyy eTwinning- portaalista: https://www.etwinning.net/fi/pub/projects/kits/kit.cfm?id =102
 9. 9. Projektin toimintamalli • Koostuu useasta pienestä osaprojektista • Osaprojektin aikana oppilaat tekevät jonkin oppimistehtävän ja keskustelevat aiheesta keskustelualueella • Oppimistehtävä voi olla kyselyyn vastaaminen, Powerpoint- esityksen, julisteen, valokuvagallerian tai videon tekeminen ryhmissä • Keskustelu on vapaamuotoista ja omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja tuntemuksiin perustuvaa • Kaikki osallistuvat keskusteluihin – virheitä ei bongailla • Chat- ja web-konferenssimahdollisuus • Aiheeseen liittyviä muita verkkotehtäviä (esim. englannin sanastotehtävät, teemaan tutustuminen aihepiiriin liittyvien linkkien kautta)
 10. 10. Projektin tavoitteet Taidot • Oppilaat tutustuvat toisiinsa ja (mahdollisesti) ystävystyvät keskenään keskustelujen yhdessä tekemisen myötä • Oppilaiden äidinkielen ja projektikielen viestintätaidot vahvistuvat ja sanavarasto kehittyy • Oppilaiden tvt-taidot kehittyvät • Oppilaiden yhteistyötaidot ja aloitteellisuus kehittyvät Asenteet • Oppilaiden kiinnostus ja motivaatio vieraitten kielten opiskeluun vahvistuu • Oppilaiden kiinnostus vieraita kulttuureita kohtaan kasvaa ja ennakkoluulot hälvenevät Toimintakulttuuri • Oppiainerajat ylittävät oppiminen lisääntyy • Opettajien yhteistyö lisääntyy
 11. 11. Esimerkkejä aihepiireistä Idolit ja kuuluisuudet • Jokainen oppilas kirjoittaa keskustelualueelle Twinspaceen omasta idolistaan tai ihailemastaan henkilöstä. • Kumppanikoulun oppilaat vastaavat viesteihin ja kyselevät lisää • Oppilaat tekevät pienissä ryhmissä PowerPoint esityksen ihailemastaan henkilöstä, kuvia ja tekstiä max 3 diaa, ja esitykset ladataan Twinspaceen • Oppilaat tekevät Kahootilla tai Google Formsilla kyselyn liittyen idoleihin Muita aihepiirejä • Koti, perhe ja lemmikit • Kotipaikkakunta ja kotimaa • Luonto ja vuodenajat • Kirjat, elokuvat, kulttuuri • Tietokoneet, mobiili-laitteet, some, pelit • Vastuullisuus ja kestävä elämäntapa • Liikunta ja ruokailu • Koulu • Arkinen elämä - koulupäivä • Juhlapäivät ja -perinteet
 12. 12. ETWINNING PORTAALIN KOLME TASOA: eTwinning portaali: kaikille avoin julkinen sivusto eTwinning Live: opettajien verkosto TwinSpace: projektien toimintaympäristö Tiina Sarisalmi
 13. 13. Erasmus+ KA1 Liikkuvuus • kouluttautumista ulkomailla • job shadowing ulkomailla Erasmus + KA2. Strategiset kumppanuushankkeet • pienempiä yhteistyöhankkeita • laajempia kehittämishankkeita • vähintään 2 koulua kahdesta maasta Ennen KA2-projektia • valmisteleva vierailu • kontaktiseminaarit Nordplus Junior • oppilas- ja opettajavaihto • kouluyhteistyö • PM ja Baltia Nordplus kielet • ruotsin-, tanskan- ja norjankielisille projekteille • PM ja Baltia KAIKKI NÄMÄ VOIT YHDISTÄÄ ETWINNINGIIN • valmistele ja suunnittele • toteuta • jatka yhteistyötä kumppaniesi kanssa eTwinning- projektissa www.cimo.fi
 14. 14. School Education Gateway Tiina Sarisalmi

×