Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning opetussuunnitelman toimeenpanon tukena

eTwinning juhlaseminaari ja IX yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät 9. - 10.10.2017
Finlandia-talo, Helsinki
Together with Anne Onnela (project example photos)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinning opetussuunnitelman toimeenpanon tukena

 1. 1. eTwinning opetussuunnitelman toimeenpanon tukena eTwinning-lähettiläät Tiina Sarisalmi ja Anne Onnela eTwinning-juhlaseminaari Valtakunnalliset yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät Helsingissä 9.10.2017
 2. 2. Mitä on osaaminen? monitahoinen tietojen, taitojen, ymmärryksen, arvojen, asenteiden ja halun kokonaisuus, jonka ansiosta ihminen toimii tehokkaasti jollakin tietyllä aihealueella”.
 3. 3. Laaja-alainen osaaminen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien ytimessä
 4. 4. Monialaisuuus vs. laaja-alaisuus • Koska laaja-alaisen osaamisen lähestymistapa oppimiseen on luonteeltaan oppiaineiden rajat ylittävä toteutus edellyttää • monioppiaineista opetusta  projekti- ja/tai ilmiöpohjainen oppiminen • koko koulua koskevaa suunnittelua • oppiainerajat ylittävää opettajien yhteistyötä • toimintakulttuurin muutosta
 5. 5. Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku- tus ja ilmaisu Arjen taidot Moniluku- taito TVT- osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistumi- nen, vaikut- taminen ja kestävä tulevaisuus L1 L2 L3 L4L5 L6 L7
 6. 6. Eurooppalaisessa viitekehyksessä: L1 L2 L4 L5 L7
 7. 7. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • Vieraiden kulttuurien tuntemus kasvaa – erot ja yhtäläisyydet • Vuorovaikutustaidot kasvavat yhteistyössä ja yhdessä oppimisen myötä • Ilmaisutaidot kehittyvät • Vieraan kielen taidot L2
 8. 8. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen • Toimiminen virtuaalisessa oppimisympäristössä • TVT-työkalujen ja ohjelmien käyttö tehtävien teossa • Yhteistyö ja yhteistoiminnallinen oppiminen jaetuissa ympäristöissä • Ilmaisu- ja viestintätaidot keskustelualueilla ja web-konferensseissa (AC tai Skype) L5
 9. 9. https://youtu.be/Snaljx8lhIA
 10. 10. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen • Yhteiset eurooppalaiset arvot • Demokratia- ja tasa-arvokasvatus • Aktiivinen kansalaisuus – kansalais- vaikuttaminen • Vastuullisuus • Kestävä kehitys L7
 11. 11. L7
 12. 12. Tiina Sarisalmi hankekoordinaattori: • GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS • Kikatus - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus • Tutoropettajien koulutus ja toiminta tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi Anne Onnela Sompion koulun rehtori, Sodankylä anne.onnela(at)minedu.fi

×