Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä

474 views

Published on

Luokkahuoneena Eurooppa -seminaari - kansainvälisyyspäivät pohjoisen kouluille
Kittilässä 23. -24.8.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä

 1. 1. eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä Projektikoordinaattori Tiina Sarisalmi Kittilä 24.8.2017
 2. 2. Mitä on osaaminen? monitahoinen tietojen, taitojen, ymmärryksen, arvojen, asenteiden ja halun kokonaisuus, jonka ansiosta ihminen toimii tehokkaasti jollakin tietyllä aihealueella”.
 3. 3. Laaja-alainen osaaminen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien ytimessä
 4. 4. Monialaisuuus vs. laaja-alaisuus • Koska laaja-alaisen osaamisen lähestymistapa oppimiseen on luonteeltaan oppiaineiden rajat ylittävä toteutus edellyttää • monioppiaineista opetusta  projekti- ja/tai ilmiöpohjainen oppiminen • koko koulua koskevaa suunnittelua • oppiainerajat ylittävää opettajien yhteistyötä • toimintakulttuurin muutosta
 5. 5. Aihekoko- naisuudet Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä elämäntapa ja globaali- vastuu Kulttuurien tuntemus ja kansain- välisyys Monilukutaito ja mediat Teknologia ja yhteiskunta Lukion ops: aihekokonai- suudet ja teemaopinnot Osaaminen arjessa (TO3) • (Opiskelija saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansain- välisessä yhteistyössä.
 6. 6. Eurooppalaisessa viitekehyksessä:
 7. 7. Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku- tus ja ilmaisu Arjen taidot Moniluku- taito TVT- osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistumi- nen, vaikut- taminen ja kestävä tulevaisuus L1 L2 L3 L4L5 L6 L7
 8. 8. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • Vieraiden kulttuurien tuntemus kasvaa – erot ja yhtäläisyydet • Vuorovaikutustaidot kasvavat yhteistyössä ja yhdessä oppimisen myötä • Ilmaisutaidot kehittyvät • Vieraan kielen taidot L2
 9. 9. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen • Toimiminen virtuaalisessa oppimisympäristössä • TVT-työkalujen ja ohjelmien käyttö tehtävien teossa • Yhteistyö ja yhteistoiminnallinen oppiminen jaetuissa ympäristöissä • Ilmaisu- ja viestintätaidot keskustelualueilla ja web-konferensseissa (AC tai Skype) L5
 10. 10. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen • Yhteiset eurooppalaiset arvot • Demokratia- ja tasa-arvokasvatus • Aktiivinen kansalaisuus – kansalais- vaikuttaminen • Vastuullisuus • Kestävä kehitys L7
 11. 11. L7
 12. 12. Tiina Sarisalmi hankekoordinaattori: • GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS • Kikatus - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus • Tutoropettajien koulutus ja toiminta tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi https://kvglops.wordpress.com/ http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/ http://etwinningambfinland.blogspot.fi/ http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/

×