Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Võrrandite lahendamine

12,937 views

Published on

Kokkuvõte võrrandite lahendamisest.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Võrrandite lahendamine

  1. 1. Võrrandite lahendamine 9. klassi kordamine Tiina Teder Kiili Gümnaasium 2009/2010
  2. 2. Kõigepealt tee kindlaks, mis liiki võrrandiga on tegemist: 1. ava sulud 2. koonda sarnased liikmed 3. vii kõik liikmed ühele poole võrdusmärki <ul><li>Kui see on tehtud, siis nüüd on võimalik võrrandi kuju järgi kindlaks teha, mis liiki võrrandiga on tegemist </li></ul><ul><li>Lineaarvõrrand </li></ul><ul><li>Ruutvõrrand </li></ul><ul><li>Murdvõrrand </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Lineaarvõrrand lahendamine </li></ul><ul><li>vii vabaliige teisele poole võrdusmärki </li></ul><ul><li>jaga võrduse mõlemad pooled x-i kordajaga läbi </li></ul><ul><li>Võrrandi lahendiks on </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Ruutvõrrandi lahendamine </li></ul><ul><li>kasuta ruutvõrrandi lahendivalemit </li></ul><ul><li>Võrrandi lahendid on </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Murdvõrrandi lahendamine </li></ul><ul><li>kõik liikmed ühisele murrujoonele (ühine nimetaja) </li></ul><ul><li>ava lugejas sulud ja lihtsusta </li></ul>
  6. 6. <ul><li>MURD VÕRDUB NULLIGA, SIIS KUI LUGEJA VÕRDUB NULLIGA JA NIMETAJA EI VÕRDU NULLIGA ! </li></ul><ul><li>Lahenda võrrandisüsteemis esimene võrrand ja kontrolli, kas saadud lahend sobib teise võrrandisse. </li></ul><ul><li>Kontrolli, kas saadud lahend sobib teise võrrandisse: </li></ul><ul><li>Järelikult sobib ja esialgse murdvõrrandi lahendiks on </li></ul>
  7. 7. Ülesanded harjutamiseks
  8. 8. Vastused

×