Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hindamismudelid Tiia Niggulis Tallinna Reaalkooli infojuht-haridustehnoloog Tallinna Reaalkool
Mis on hindamismudel? <ul><li>õpilase ja õpetaja koostöös koostatud hinnangute skeem </li></ul><ul><li>kolm olulist tunnus...
Põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksami lühikirjandi hindamismudel Tekst ei vasta teemale. Ülesandest ei ole aru saadud...
Miks kasutada hindamismudeleid?  Heidi Goodrich Andrade 2000 <ul><li>lihtne kasutada ja selgitada </li></ul><ul><li>muuda...
Kuidas luua?  Heidi Goodrich 1996 <ul><li>vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö paremaks kui teise </li></ul><ul><li>l...
<ul><li>kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad jälgiksid hindamismudelit </l...
<ul><li>kriteeriumide arv loodud hindamismudelites kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul hinnata ning erinevate hinda...
Hindamismudelite liigid <ul><li>Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada kaheks: </li></ul><ul><li>holistiline - hinnatak...
Koomiksi holistiline hindamismudel Väga hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga vahend...
Koomiksi analüütiline hindamismudel Tallinna Reaalkool koomiks ei ole mõistetav, värvikasutus küsitav, üldmulje lohakas ül...
Loe lisaks <ul><li>Hindamismudelitest </li></ul><ul><li>Hindamismudelite kasutamise metoodika </li></ul>Tallinna Reaalkool
<ul><li>Hindamismudelite näited: </li></ul><ul><li>http://iktinfotundreaal.wikispaces.com/hindamismudelid </li></ul><ul><l...
Küsimusi? Tallinna Reaalkool
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hindamismudelid

3,808 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hindamismudelid

 1. 1. Hindamismudelid Tiia Niggulis Tallinna Reaalkooli infojuht-haridustehnoloog Tallinna Reaalkool
 2. 2. Mis on hindamismudel? <ul><li>õpilase ja õpetaja koostöös koostatud hinnangute skeem </li></ul><ul><li>kolm olulist tunnust: </li></ul><ul><ul><li>kriteeriumid (näit sisu, õigekiri, sõnavara ja stiil, vorm) </li></ul></ul><ul><ul><li>hindepallid või sõnalised tasemed (näit 5, 4, 3, 2 või suurepärane, väga hea, hea, rahuldav) </li></ul></ul><ul><ul><li>punktiarvestuse strateegia (kuidas kujuneb hinne või hinnang) </li></ul></ul>Tallinna Reaalkool
 3. 3. Põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksami lühikirjandi hindamismudel Tekst ei vasta teemale. Ülesandest ei ole aru saadud, see on lahendamata. Tulemus 0 punkti. Tekst on vormitu, ülesehitus on ebaloogiline. 1 Sõnavara on kohati sobimatu, lausestus algeline, tekstis on rohkem kui 6 stiiliviga. 1 Tekstis on üle 12 õigekirjaviga. 1 Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid on raskesti mõistetav. 1 Teksti ülesehituses on vastuolud, mõni tekstiosa puudub. 2 Sõnavara ja lausestus on algelised, tekstis on 5–6 stiiliviga. 2 Tekstis on 10-12 õigekirjaviga. 3 Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid mõtted on kohati seosetud ja ebaselged. 5 Teksti ülesehituses on vastuolud, teksti osades esineb liigendusvigu. 3 Sõnavara on ühekülgne, esineb lausestusraskusi, tekstis on 4–5 stiiliviga. 3 Tekstis on 7-9 õigekirjaviga. 6 Tekst vastab teemale, kuid on üldsõnaline, mõtted on esitatud arusaadavalt. 10 Tekst on tervik, ülesehitus on loogiline, kuid lõigu piiridel esineb liigendusvigu. 4 Sõnavara ja lausestus on kohati ühekülgsed, tekstis on 2–3 stiiliviga. 4 Tekstis on 4–6 õigekirjaviga. 8 Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline, mõtted on esitatud selgelt. 15 Tekst on liigendatud tervik, ülesehitus on loogiline ja sidus. 5 Sõnavara on ulatuslik ja lausestus mitmekülgne, tekstis on 0–1 stiiliviga. 5 Tekstis on 0–3 õigekirjaviga. 10 Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline ja isikupärane, mõtted on esitatud selgelt ja veenvalt. 20 Ülesehitus Sõnavara ja stiil Õigekiri Sisu
 4. 4. Miks kasutada hindamismudeleid? Heidi Goodrich Andrade 2000 <ul><li>lihtne kasutada ja selgitada </li></ul><ul><li>muudab õpetajate ootused tööle selgeks </li></ul><ul><li>pakub õpilastele olulist tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta </li></ul><ul><li>toetab õppimist </li></ul><ul><li>toetab oskuste kujunemist </li></ul><ul><li>toetab arusaamist </li></ul><ul><li>toetab mõtlemist </li></ul>Tallinna Reaalkool
 5. 5. Kuidas luua? Heidi Goodrich 1996 <ul><li>vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö paremaks kui teise </li></ul><ul><li>looge kriteeriumid – millised punktid on töös olulised </li></ul><ul><li>sõnastage skaalaastmestik – kirjeldage kriteeriumi kõige paremat ja halvemat taset, seejärel looge vahetasemed </li></ul><ul><li>katsetage – laske õpilastel hinnata mõnd tööd loodud hindamismudeli põhjal </li></ul>Tallinna Reaalkool
 6. 6. <ul><li>kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad jälgiksid hindamismudelit </li></ul><ul><li>kontrollige – julgustage õpilasi oma töid üle vaatama </li></ul><ul><li>õpetajapoolne hindamine – tööde hindamisel kasutage sama hindamismudelit, mis õpilasedki </li></ul><ul><li>skaalaastmestiku võib õpetaja ka ise välja mõelda, eriti siis, kui õpilased on harjunud hindamismudelitega töötama </li></ul><ul><li>kasutada tuleb lihtsat ja üheselt arusaadavat keelt </li></ul><ul><li>vältida negatiivset keelekasutust </li></ul>Tallinna Reaalkool
 7. 7. <ul><li>kriteeriumide arv loodud hindamismudelites kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul hinnata ning erinevate hindamismudelite puhul on see ka erinev </li></ul><ul><li>iga kriteeriumi juures võib olla kirjas, kui suure kaaluga vastavat kriteeriumi arvestatakse (näit eesti keele riigieksami mudelis sisu korrutada teguriga 9) </li></ul><ul><li>hindamismudeli tasemeid võib määrata numbritega või ka sõnadega, ühes hindamismudelis ei pea kõik kriteeriumid olema esitatud ühesuguse tasemete hulgaga </li></ul>Tallinna Reaalkool
 8. 8. Hindamismudelite liigid <ul><li>Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada kaheks: </li></ul><ul><li>holistiline - hinnatakse lähtudes kogutulemuse summast, </li></ul><ul><li>analüütiline - hinnatakse erinevaid osasid, millest moodustub lõplik hinne. </li></ul>Tallinna Reaalkool
 9. 9. Koomiksi holistiline hindamismudel Väga hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja arusaadavad joonistused) koomiksi sisu on arusaadav …….. Hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, pilte vähem kui kuus esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste arusaadavuse osas sisu on kohati arusaamatu ……… Rahuldav töö: koomiks ei ole otseselt seotud teosega tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud teost teadmata pole mõistetav ………. Tallinna Reaalkool
 10. 10. Koomiksi analüütiline hindamismudel Tallinna Reaalkool koomiks ei ole mõistetav, värvikasutus küsitav, üldmulje lohakas üldmulje lohakas koomiks on huvitav, kasutatud sobivaid värve ja üldmulje on väga hea üldmulje pealkiri puudub pealkiri ei ole seotud sisuga pealkiri on sobiv ning seotud koomiksi sisuga pealkiri tekstis palju keelevigu või kasutatud sobimatuid väljendeid esineb üksikuid keelevääratusi või kuni 3 keeleviga tekstis ei esine keelevigu ega ebatsensuurseid väljendeid keel teost teadmata pole mõistetav sisu on kohati arusaamatu koomiksi sisu on arusaadav sisu tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste arusaadavuse osas vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja arusaadavad joonistused) vahendid ei ole otseselt seotud teosega pilte vähem loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga vastavus nõudmistele 1 2 3
 11. 11. Loe lisaks <ul><li>Hindamismudelitest </li></ul><ul><li>Hindamismudelite kasutamise metoodika </li></ul>Tallinna Reaalkool
 12. 12. <ul><li>Hindamismudelite näited: </li></ul><ul><li>http://iktinfotundreaal.wikispaces.com/hindamismudelid </li></ul><ul><li>Hindamismudelite loomise keskkonnad: </li></ul><ul><li>ingliskeelsed </li></ul><ul><li>http://rubistar.4teachers.org/index.php </li></ul><ul><li>http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ </li></ul><ul><li>eestikeelne </li></ul><ul><li>http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php </li></ul>Tallinna Reaalkool
 13. 13. Küsimusi? Tallinna Reaalkool

×