Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Република Србија

2,682 views

Published on

Република Србија

Published in: Education
  • Be the first to comment

Република Србија

  1. 1. С р б и ј аС р б и ј а
  2. 2. Мађарска Хрватска Румунија Бугарска Босна и Херцеговина Црна Гора Албанија Македонија 2 Државе са којима се СрбијаДржаве са којима се Србија
  3. 3. 3 Војводина Косово и Метохија
  4. 4. 4 Војводина је подељена на три регије, Срем, Банат и Бачку.
  5. 5. 5 ЂеравицаЂеравица Највиши врх Србије је ЂеравицаЂеравица и налази се на Косову и Метихији. Надморска висина Ђеравице је 2656 м.
  6. 6. 6 Панонска Србија П л ан ин с к а Србија Рељеф
  7. 7. 7 Реке СрбијеРеке Србије Највеће реке у Србији су: Дунав Сава Тиса Морава (Велика, Западна и Јужна Морава) Дрина Тимок Ибар Нишава
  8. 8. 8 Београд Ниш

×