Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugas agama - asmaul husna

1,432 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tugas agama - asmaul husna

 1. 1. ASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb
 2. 2. TUGAS AGAMA MAKNA DAN DALIL MENGENAI ASMAUL HUSNA X MS 4 SMA N 1 LANDBOUW BUKITTINGGI
 3. 3. NAMA ANGGOTA • • • • • ALISYA AMRAN ANADITA RIZTI OKTAVIA INNE FAHDA WENNI TAQWA TIFFANY KIRANA DEWI VANIA FIDELLA
 4. 4. ASMAUL HUSNA • • • • • • • As Syahid Al Haqq Al Wakiil Al Qawiyyu Al Matiin Al Waliyy Al Hamiid • • • • • • • Al Al Al Al Al Al Al Muhshiy Mubdi‘ Mu'iid Muhyii Mumiitu Hayyu Qayyumm
 5. 5. 51. As Syahid - Maha Menyaksikan • Apabila ada di kalangan anggota keluarga kita yang suka membangkang atau sebagainya, maka zikirkan sebanyak 319 X secara berterusan setiap malam sehingga si pembangkang akan sadar & berubah perangainya. • Al-Maaidah: 117 artinya : Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (QS: Al-Maidah Ayat: 117)
 6. 6. 52. Al Haqq - Maha Benar • Perbanyakkan zikir ini, Insyaallah sangat berfaedah sekali untuk menebalkan iman & taat di dalam menjalankan perintah Allah. • Thaahaa: 114 – Artinya : Bersihnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala dari segala cacat dan kekurangan dan perintah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar tidak tergesa-gesa membaca Al Qur’an, dan perintah kepada Beliau agar meminta ditambahkan ilmu.
 7. 7. 54. Al Qawiyyu - Maha Kuat • Amalkan zikir ini sebanyak mungkin agar kita tidak gentar apabila berdepan dengan sebarang keadaan maupun berdepan dengan orang zalim • Al-Anfaal: 52 Artinya : (keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir´aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosadosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya.
 8. 8. 53. Al Wakiil - Maha Memelihara • Sekiranya terjadinya hujan yang disertai ribut yang kuat, atau terjadi gempa, makaketika itu perbanyakkanlah zikir ini, Insyaallah bencana tersebut akan menjadi reda& kembali seperti sediakala. • Al-An'aam: 102 Artinya : (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
 9. 9. 55. Al Matiin - Maha Kokoh • Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin kerana ianya mempunyai fadhilat yang besar sekali, antaranya untuk mengembalikan kekuatan sehingga musuh merasa gentar untuk mengganggu. • Adz-Dzaariyaat: 58 Artinya : Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
 10. 10. 56. Al Waliyy - Maha Melindungi • Barangsiapa yang menjawat sebarang jawatan atau kedudukan, maka amatlah elok sekali mengamalkan zikir ini sebanyak mungkin kerana dengan izinNya, kedudukan kita akan kokoh & terhindar dari sebarang gangguan orang-orang yang bersifat dengki • An-Nisaa': 45
 11. 11. 57. Al Hamiid - Maha Terpuji • Perbanyakkanlah zikir ini sebagai pengakuan bahawa hanya Allah saja yang paling berhak menerima segala pujian. • An-Nisaa': 131 Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.
 12. 12. 58. Al Muhshiy - Maha Mengkalkulasi • Sekiranya kita inginkan diri kita digolongkan di dalam petolongan yang selalu dekat dengan Allah (muraqabah), maka amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin sesudah solat 5 waktu. • Maryam: 94 Artinya : Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti
 13. 13. 59. Al Mubdi' - Maha Menghidupkan • Agar segala apa yang kita rancangkan akan berhasil, maka zikirkanlah sebanyak 470 X setiap hari. Insyaallah..... • Al-Buruuj: 13 Artinya : Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
 14. 14. 60. Al Mu'iid - Maha Mengembalikan Kehidupan • Andai ada anggota keluarga yang menghilangkan diri dan sebagainya, amalkanlah zikir ini sebanyak 124 X setiap hari sesudah solat. Insyaallah di pertunjukkan akan hasilnya. • Ar-Ruum: 27 Maksudnya : "Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Surah Ar-Ruum (30) ayat 27)
 15. 15. 61. Al Muhyii - Maha Menghidupkan • Amalkan zikir ini sebanyak 58 X setiap hari, Insyaallah kita akan diberikan kemuliaan, derajat dunia & akhirat kelak. • Ar-Ruum: 50 Artinya :Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benarbenar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
 16. 16. 62. Al Mumiitu - Maha Mematikan • Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, Insyaallah akan dipermudahkan di dalam perniagaan, berpolitik dan sebagainya. • Al-Mu'min: 68 Artinya : Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?
 17. 17. 63. Al Hayyu - Maha Hidup • Untuk mencapai kekuatan mental/batiniah di dalam menjalani kehidupan, perbanyakkanlah zikir ini. • Thaahaa: 111 Artinya :Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman.
 18. 18. 64. Al Qayyumm - Maha Mandiri • Telah berkata Imam Ghazali bahawa barangsiapa yang ingin memperolehi harta yang banyak lagi berkat, ingin dikasihi oleh setiap manusia, ingin berwibawa, ditakuti musuh & ingin menjadi insan yang terhormat, maka zikir lah dengan "YA HAYYU YA QAYYUUM..." sebanyak 1000 X setiap malam atau siang hari. Hendaklah melakukannya secara berterusan, Insyaallah akan tercapai segala hajat. • Thaahaa: 11 Artinya : Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: "Hai Musa
 19. 19. SEKIAN .. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA THANK YOU FOR YOU ATTENTION 관심 주셔서 감사합니다 ASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb

×