Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toan 4 ti le ban do

6,389 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toan 4 ti le ban do

 1. 1. Giáo viên: Trần Minh Hiền
 2. 2. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán :Kiểm tra bài cũ : Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200,chiều dài phòng học lớp emđo được 4cm.Hỏi chiều dài thật của phòng học đó làmấy mét? Bài giải: Chiều dài thật của phòng học là: 4 x 200 = 800 (cm) 800cm = 8m Đáp số : 8m
 3. 3. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểmA và B trên sân trường là 20m.Trên bảnđồ tỉ lệ 1 : 500,khoảng cách giữa hai ◄điểm đó là mấy xăng-ti-mét? ● B *Cho biết: -Khoảng cách giữa 2 điểm A và B: 20m ?cm ( độ dài thật) ◄ -Tỉ lệ bản đồ là 1: 500 ●A *Yêu cầu tính : Tỉ lệ: 1: 500 -Độ dài được vẽ thu nhỏ tương ứng trên bản đồ là bao nhiêu cm ?
 4. 4. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểmA và B trên sân trường là 20m.Trên bảnđồ tỉ lệ 1 : 500,khoảng cách giữa hai ◄điểm đó là mấy xăng-ti-mét? ●B Bài giải: 20m = 2000cm ?cmKhoảng cách giữa hai điểm A và B trên ◄bản đồ là: ● A 2000 : 500 = 4 (cm) Tỉ lệ: 1: 500 Đáp số : 4cm
 5. 5. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) *Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước,ta tính được độ dài thu nhỏ trên bản đồ. Bài toán 2: Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây là41km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000,quãng đường đó dài bao nhiêumi-li-mét ? Bài giải: 41km = 41 000 000mm Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây trên bản đồ dài là : 41000000 : 1000000 = 41 (mm) Đáp số : 41mm
 6. 6. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) *Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước,ta tính được độ dài thu nhỏ trên bản đồ. *Luyện tập: 1/158 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 1 : 5000 1 : 20 000Độ dài thật 5km 25km 2kmĐộ dài trên bản đồ ………..cm ………...mm ………….dm
 7. 7. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) *Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước,ta tính được độ dài thu nhỏ trên bản đồ. *Luyện tập: 1/158 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 1 : 5000 1 : 20 000Độ dài thật 5km 25m 2kmĐộ dài trên bản đồ 50 ………..cm 5 ………...mm 1 ………….dm
 8. 8. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) *Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước,ta tính được độ dài thu nhỏ trên bản đồ.2/158 Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000,quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? Bài giải: 12km = 1 200 000cmQuãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài là : 1200000 : 100000 = 12 (cm) Đáp số : 12cm
 9. 9. Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Toán : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) Về nhà làm bài tập3/158: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m,chiềurộng 10m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 500.Hỏi trên bản đồđó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét ?Chuẩn bị thước dây để tiết sau chúng ta thực hành đo Mỗi tổ chuẩn bị một thước dây.

×