Tieuhoc.info lop 5 - vong 18- nam hoc 2012 -2013

8,594 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tieuhoc.info lop 5 - vong 18- nam hoc 2012 -2013

  1. 1. MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 5 - ROUND UPPER ĐỀ THI TOÁN TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG THÀNH PHỐ http://thiviolympic.comQuestion 1:Question 2:Question 3:Question 4: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  2. 2. Question 5:Question 6:Question 7:BÀI THI SỐ 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thậpphân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  3. 3. Câu 1:Tìm số A biết 125% của A bằng 0,25.Trả lời: Số A làCâu 2:Tìm số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tỉ số giữa chữ số hàng trăm và hàng chục bằng tỉ số giữachữ số hàng chục và hàng đơn vị.Trả lời: Số đó là .Câu 3:Tổng của 2 số bằng 397,8. Nếu đem số thứ nhất nhân với 3; số thứ hai nhân với 3,5 ta được 2 tích bằngnhau.Vậy số thứ nhất là .Question 1:Question 2:Question 3: ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com
  4. 4. Question 4:Question 5:Question 6: ___________________o0o___________________Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giảitoán trên mạng năm học 2012 -1013 – Hay tất cả các thông tin - Hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này xin gửi về tieuhocvn@gmail.com ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com

×