Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foot printing

43,761 views

Published on

Footprinting là kỹ thuật giúp tìm kiếm thông tin về một doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Foot printing

 1. 1. Module 1: Footprinting<br />Phạm Minh Thuấn<br />
 2. 2. NỘI DUNG<br />1<br />2<br />3<br />4<br />Giới thiệu về Footprinting<br />Phương pháp thực hiện Footprinting<br />Các công cụ được sử dụng trong Footprinting<br />Google Hacking<br />
 3. 3. 1. Giới thiệu về Footprinting<br />Footprinting là kỹ thuật giúp tìm kiếm thông tin về một doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức.<br />Footprinting là một trong 3 giai đoạn cần phải làm trước khi thực hiện một cuộc tấn công.<br />Một kẻ tấn công dành 90% thời gian cho việc tìm kiếm thông tin về mục tiêu tấn công và 10% khác để thực hiện tấn công.<br /><ul><li>Kết quả của quá trình Footprinting là lấy được các thông tin cơ bản của mục tiêu tấn công:
 4. 4. Tên, địa chỉ công ty
 5. 5. Website công ty
 6. 6. Các thành viên trong công ty
 7. 7. Sơ đồ mạng … </li></li></ul><li>1. Giới thiệu về Footprinting<br />Các thông tin cần tìm kiếm cụ thể:<br />
 8. 8. 2. Phương pháp thực hiện Footprinting<br />Có 2 phương pháp thực hiện Footprinting:<br />Passive Footprinting<br />Tìm kiếm thông qua các bài báo, trang web, hoặc từ các đối thủ với mục tiêu, …<br />Active Footprinting<br />Liên hệ trực tiếp với mục tiêu, tìm hiểu các thông tin cần thiết<br />
 9. 9. 2. Phương pháp thực hiện Footprinting<br />Website:<br />www.whois.net<br />www.google.com<br />www.tenmien.vn<br />www.archive.org<br />
 10. 10. Whois: Microsoft.com<br />
 11. 11. Whois Vietnam: actvn.edu.vn<br />
 12. 12. Archive: http://microsoft.com<br />
 13. 13. Ngoài ra còn rất nhiều các Website khác:<br />http://people.yahoo.com<br />http://www.intellius.com<br />http://maps.google.com<br />http://diadiem.com<br />http://www.publicprofiles.org<br />http://finance.google.com<br />http://www.jobsdb.com<br />2. Phương pháp thực hiện Footprinting<br />
 14. 14. 3. Các công cụ được sử dụng trong Footprinting<br />Sam Spide<br />Super Email Spider<br />VitualRoute Trace<br />Google Earth<br />Whois<br />Site Digger<br />Maltego<br />….<br />
 15. 15. Sam Spade<br />Cho phép người sử dụng có thể thực hiện các hành động: <br />Ping<br />Nslookup<br />Whois<br />Traceroute<br />…<br />
 16. 16. Super Email Spider<br />Tìm kiếm thông tin về địa chỉ Email của cơ quan/ tổ chức sử dụng Search Engine:<br />Google<br />Lycos<br />iWon<br />Exiter<br />Hotbot<br />MSN<br />AOL<br />…<br />
 17. 17. VitualRoute Trace<br />Hiển thị đường kết nối và địa chỉ, khu vực đường kết nối đi qua.<br />
 18. 18. Maltego<br />Là công cụ được sử dụng để phát hiện ra các liên kết giữa:<br />Người sử dụng<br />Cơ quan<br />Tổ chức<br />Website<br />Domain<br />Dải mạng<br />Địa chỉ IP …<br />
 19. 19. 4. Google Hacking<br />Google Hacking là gì?<br />Là thuật ngữ được sử dụng khi Hacker tìm cách tìm lỗ hổng của mục tiêu hoặc dữ liệu nhạy cảm thông qua bộ máy tìm kiếm Google.<br />Google Haking Database là một cơ sở dữ liệu lưu trữ những câu lệnh để thực thi nhiệm vụ trên.<br />Hacker có thể làm được gì?<br />Tìm ra các lỗ hổng của Server: Lỗi phiên bản, bug, …<br />Các thông tin nhạy cảm từ các thông báo đưa ra<br />File chứa mật khẩu<br />Thư mục nhạy cảm: thư mục chứa code lỗi, …<br />Trang đăng nhập vào hệ thống<br />Trang chứa thông tin về cấu hình mạng, firewall như log firewall, …<br />
 20. 20. 4. Google Hacking<br />Những cú pháp tìm kiếm nâng cao với Google:<br />[intitle:]<br />Giúp Google giới hạn kết quả tìm kiếm về những trang có chứa từ đó trong tiêu đề.<br />VD: intitle:login password, allintitle:login password<br />[inurl:]<br />Giới hạn kết quả tìm kiếm về những địa chỉ URL có chứa từ khóa t́m kiếm.<br />VD: inurl:etc/password, allinurl:etc/password<br />[site:]<br />Giới hạn Google chỉ truy vấn những từ khóa xác định trong một site hoặc tên miền riêng biệt.<br />VD: site:actvn.edu.vn<br />[filetype:]<br />Giới hạn Google chỉ tìm kiếm những files trên internet có phần mở rộng riêng biệt (như: doc, pdf hay ppt v.v...)<br />VD: filetype:doc<br />
 21. 21. 4. Google Hacking<br />[link:]<br />Liệt kê những trang web mà có các liên kết đến đến những trang web chỉ định<br />VD: link:www.securityfocus.com<br />[intext:]<br />Tìm kiếm các từ trong một website riêng biệt.<br />VD: intext:hacker<br />Một số thuật ngữ kết hợp sử dụng trong Google Hacking:<br /><ul><li>Index of /admin
 22. 22. Index of /passwd
 23. 23. Index of /password
 24. 24. Index of /mail
 25. 25. "Index of /" +passwd
 26. 26. "Index of /" +password.txt
 27. 27. "Index of /" +.htaccess
 28. 28. "Index of /secret“
 29. 29. "Index of /confidential“
 30. 30. "Index of /root“
 31. 31. "Index of /cgi-bin“
 32. 32. "Index of /credit-card“
 33. 33. "Index of /logs“
 34. 34. "Index of /config"</li></li></ul><li>4. Google Hacking<br />Các công cụ sử dụng trong Google Hacking:<br />Gooscan<br />GoogleHacks<br />Sige Digger<br />Website GHDB: www.hackersforcharity.org<br />
 35. 35. Thank You !<br />

×