Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MỤC LỤC
Định nghĩa
Mục tiêu
Kiến trúc
Mô hình lập trình
Xây dựng WCF Service
Demo
Chủ đề nâng cao
WCF - GROUP 10 - 1012331...
1. ĐỊNH NGHĨA
• Là mô hình lập trình giúp xây dựng ứng dụng hướng dịch vụ (service oriented app)
• Kết hợp tất cả các tính...
2. MỤC TIÊU
• Cho phép 2 ứng dụng trao đổi các thông điệp với nhau
Cùng nền tảng
Khác nền tảng
WCF - GROUP 10 - 1012331 ...
3. KIẾN TRÚC
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 5
Contracts
Service runtime
Messaging
Activation and hosting
4. MÔ HÌNH LẬP TRÌNH
• Mọi liên lạc với WCF Service được diễn ra tại các endpoint của service.
• Endpoint gồm:
Address (W...
4.1. ADDRESS
• Cung cấp thông tin về nơi chứa service.
• Bao gồm các thông tin
Protocol (http, netTcp, …)
Máy chủ
Port
...
4.2. BINDING
• Mô tả cách thức WCF Service giao tiếp với các ứng dụng khác.
• WCF cung cấp các phương án binding sau:
bas...
4.3. CONTRACT
• Chỉ ra các interface, class, hàm, kiểu dữ liệu của WCF Service mà client được phép
sử dụng.
• WCF cung cấp...
5. XÂY DỰNG WCF SERVICE
1. Xây dựng WCF Service Library (.dll)
i. Xác định ServiceContract, OperationContract, DataContrac...
5.1. CONTRACT
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 11
5.1. CONTRACT (TT)
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 12
5.2. HOST WCF SERVICE
• Self-Hosting (.exe)
• Windows Service
• IIS (.svc)
• Windows Activation Service (WAS)
WCF - GROUP ...
5.2. WAS HOST
• Sử dụng file .svc
• IIS7+
• Cho phép giao tiếp thông qua các giao thức non-HTTP (netTcp,…)
WCF - GROUP 10 ...
5.2. WAS (TT)
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 15
5.2. WAS (TT)
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 16
5.2. WAS HOST
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 17
DEMO CÁCH TẠO ỨNG DỤNG WCF VÀ HOST LÊN IIS
5.2. WAS HOST (TT)
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 18
XỬ LÝ CHO GIAO DIỆN
6. DEMO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 19
7. ĐỀ NÂNG CAO
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 20
• Transaction: HTTP://WWW.CODEPROJECT.COM/ARTICLES/38793/6-STEPS-TO-E...
THE END!
WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 21
• HỎI & ĐÁP.
• SOURCE CODE VÀ SLIDE SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC BẠN THAM KHẢO....
Windows comunication foundation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Windows comunication foundation

283 views

Published on

Giới thiệu về WCF

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Windows comunication foundation

 1. 1. MỤC LỤC Định nghĩa Mục tiêu Kiến trúc Mô hình lập trình Xây dựng WCF Service Demo Chủ đề nâng cao WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
 2. 2. 1. ĐỊNH NGHĨA • Là mô hình lập trình giúp xây dựng ứng dụng hướng dịch vụ (service oriented app) • Kết hợp tất cả các tính năng của các kỹ thuật xây dựng ứng dụng phân tán Com + service .Net remoting Web services WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 3
 3. 3. 2. MỤC TIÊU • Cho phép 2 ứng dụng trao đổi các thông điệp với nhau Cùng nền tảng Khác nền tảng WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 4
 4. 4. 3. KIẾN TRÚC WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 5 Contracts Service runtime Messaging Activation and hosting
 5. 5. 4. MÔ HÌNH LẬP TRÌNH • Mọi liên lạc với WCF Service được diễn ra tại các endpoint của service. • Endpoint gồm: Address (Where) Binding (How) Contract (What) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 6
 6. 6. 4.1. ADDRESS • Cung cấp thông tin về nơi chứa service. • Bao gồm các thông tin Protocol (http, netTcp, …) Máy chủ Port Đường dẫn • VD: http://localhost:8080/DangKyHocPhan/Service.svc WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 7
 7. 7. 4.2. BINDING • Mô tả cách thức WCF Service giao tiếp với các ứng dụng khác. • WCF cung cấp các phương án binding sau: basicHttpBinding wsHttpBinding netTcpBinding netNamedPipBinding …. WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 8
 8. 8. 4.3. CONTRACT • Chỉ ra các interface, class, hàm, kiểu dữ liệu của WCF Service mà client được phép sử dụng. • WCF cung cấp các loại contract sau: Service contract Operation contract Data contract Message contract Fault contract WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 9
 9. 9. 5. XÂY DỰNG WCF SERVICE 1. Xây dựng WCF Service Library (.dll) i. Xác định ServiceContract, OperationContract, DataContract ii. Xây dựng các hàm cần thiết ở service 2. Host Service Library i. Chọn phương án host ii. Cấu hình các endpoint iii. Khởi động service WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 10
 10. 10. 5.1. CONTRACT WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 11
 11. 11. 5.1. CONTRACT (TT) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 12
 12. 12. 5.2. HOST WCF SERVICE • Self-Hosting (.exe) • Windows Service • IIS (.svc) • Windows Activation Service (WAS) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 13
 13. 13. 5.2. WAS HOST • Sử dụng file .svc • IIS7+ • Cho phép giao tiếp thông qua các giao thức non-HTTP (netTcp,…) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 14
 14. 14. 5.2. WAS (TT) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 15
 15. 15. 5.2. WAS (TT) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 16
 16. 16. 5.2. WAS HOST WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 17 DEMO CÁCH TẠO ỨNG DỤNG WCF VÀ HOST LÊN IIS
 17. 17. 5.2. WAS HOST (TT) WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 18 XỬ LÝ CHO GIAO DIỆN
 18. 18. 6. DEMO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 19
 19. 19. 7. ĐỀ NÂNG CAO WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 20 • Transaction: HTTP://WWW.CODEPROJECT.COM/ARTICLES/38793/6-STEPS-TO-ENABLE- TRANSACTIONS-IN-WCF
 20. 20. THE END! WCF - GROUP 10 - 1012331 - 1212067 21 • HỎI & ĐÁP. • SOURCE CODE VÀ SLIDE SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC BẠN THAM KHẢO. • CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

×