Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tieng anh tre em - Summer School - Don du tuyen giao vu

248 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tieng anh tre em - Summer School - Don du tuyen giao vu

  1. 1. ĐƠN DỰ TUYỂN GIÁO VỤ_______________________________________________________________________________________________ Ứng viên hoàn thành đầy đủ các mục trong đơn này. (Đề nghị phần thông tin cần điền không đánh mầu đen) Trang 1 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN. Họ và tên: Phạm Phương Thanh Giới tính: Nữ Ngày sinh: Tình trạng hôn nhân: Số CMTND: Nơi cấp/ Ngày cấp: Địa chỉ thường trú: Địa chỉ hiện tại: Số điện thoại: Di động: Email: Tên người và địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Thành phần gia đình (Bố/ Mẹ/ Vợ( Chồng) Anh, chị em ruột) Họ và tên Quan hệ Năm sinh Nơi ở B. THÔNG TIN THAM KHẢO Anh/ chị vui lòng cho biết người tham khảo làm việc gần đây nhất biết rõ về quá trình làm việc của anh/ chị mà Summer School có thể tham khảo. Tên: Tên: Chức danh: Chức danh: Cơ quan: Cơ quan: Số điện thoại: Số điện thoại: Email: Email: Dán ảnh tại đây
  2. 2. ĐƠN DỰ TUYỂN GIÁO VỤ______________________________________________________________________________________________ Trang 2. C. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO Tính từ khi học cấp hai và bao gồm cả các khóa đào tạo khác Tên trường/ Đơn vị đào tạo Thời gian Chuyên ngành Kết quả học tập/ Bằng cấp/ chứng chỉTừ Đến D. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết Các chứng chỉ (nếu có) E. TRÌNH ĐỘ TIN HỌC Các ứng dụng máy tính Anh/ Chị quen sử dụng ( ghi rõ ứng dụng thành thạo nhất) & kỹ năng tìm kiếm trên internet. F. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Thời gian Đơn vị/ cá nhân anh chị đã làm việc cùng Chức danh Nhiệm vụ chính Thành tích
  3. 3. ĐƠN DỰ TUYỂN GIÁO VỤ______________________________________________________________________________________________ Trang 3. Mô tả chi tiết thêm về kinh nghiệm giảng dạy (nếu có) Cho biết một số hoạt động xã hội/ ngoại khóa anh/ chị từng tham gia. Anh/ chị có sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính và vào cuối tuần không? (Ghi rõ khoảng thời gian và ngày nếu có thể) G. THÔNG TIN KHÁC Mô tả ngắn gọn về kỹ năng/ khả năng, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Kỹ năng/ Khả năng: Tính cách: Điểm mạnh: Điểm yếu: Anh/ chị biết thông tin về đợt tuyển dụng này qua (Mối quan hệ cá nhân/ Internet…): Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ về cá nhân, quá trình làm việc. Tôi chấp thuận việc điều khảo sát những thông tin sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác cần cho quá trình tuyển dụng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch. Ngày Chữ ký

×