Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Timetable bi

655 views

Published on

Published in: Education

Timetable bi

  1. 1. THINGS TO DO CÁC CÔNG VIỆC 2 3 4 5 6 7 CN Get up at 6.00 Ngủ dậy lúc 6h Brush your teeth, Đánh răng, súc miệng rinse your mouth và rửa mặt and wash yourBefore school (Trước khi đi học) face Drink a glass of water Uống nước Have breakfast & drink milk Ăn sáng & uống sữa Get dressed for Thay quần áo đi học school At school (Ở trường) LETS GO TO ĐI HỌC THÔI! SCHOOL! BYE TẠM BIỆT BỐ MẸ! MOM & DAD! CHÚC BI MỘT HAVE A NICE NGÀY VUI VẺ! DAY!!!
  2. 2. THINGS TO DO CÁC CÔNG VIỆC 2 3 4 5 6 7 CN Have a glass of Uống một cốc nước orange juice cam Have a shower Tắm rửa Do homework Làm bài tập Have dinner Ăn tối After school (Đi học về) Giúp bố mẹ làm việc Help Mom & Dad nhà (dọn bàn, gấp with housework quần áo, đổ rác) PLAYTIME!!! CHƠI NÀO!!! Drink milk Uống sữa Brush your teeth, rinse your mouth Đánh răng, súc miệng and wash your và rửa mặt face Change your clothes for bedtime Thay quần áo ngủ Pack your school bag Chuẩn bị ba-lô đi học GOOD NIGHT! CHÚC NGỦ NGON!Bedtime (Giờ HAVE A NICE HÃY MƠ MỘT GIẤC DREAM! DONT MƠ THẬT ĐẸP! ĐỪNG ngủ) FORGET TO GET QUÊN THỨC DẬY LÚC UP AT SIX 6 GiỜ SÁNG MAI NHÉ! TOMORROW!

×