Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประเพณีผีตาโขน   ฮีตสิบสอง คองสิบสี่    “งานบุญหลวง” อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย...
ประเพณีผีตาโขน        ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า งานบุญหลวง หรือ บุญผะเห...
ต้นกาเนิดผีตาโขน   ที่มานั้นไม่ชัดเจน แต่กล่าวกันว่าเป็นประเพณีที่ใกล้เคียงกับการบูชาบรรพบุรุษของอาณาจักรล้านช้างหลวงพร...
สาระสาคัญ    การละเล่นผีตาโขนนับว่าเป็นสิ่งที่แปลกสาหรับผู้พบเห็น มีการนาเอาก้านทางมะพร้าวที่แห้ง นามาตกแต่งเป็นหน้ากา...
สาระความสาคัญ   อุปกรณ์ ในการละเล่นมี 2 ชิ้น คือ "หมากกระแหล่ง"และ "อาวุธประจากาย" ผีตาโขนส่วนมากจะใช้ผู้ชายแสดงเนื่องจา...
ชนิดของผีตาโขนผีตาโขน ในขบวนแห่จะแยกเป็น 2 ชนิด คือ  - ผีตาโขนเล็ก  - ผีตาโขนใหญ่
ชนิดของผีตาโขน - ผีตาโขนเล็ก
ชนิดของผีตาโขน - ผีตาโขนใหญ่
การแต่งกายผีตาโขน  ในขบวนแห่ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ- ส่วนหัว- ส่วนเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย- ส่วนประกอบสุดท้าย
การแต่งกายผีตาโขน    - ส่วนหัว  หรือที่เรียกว่าหน้ากากนั้น ทาด้วย "หวด"หรือภาชนะที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว
การแต่งกายผีตาโขน   - ส่วนเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย  เป็นชุดที่ทาจากเศษผ้านามาเย็บติดกันและมี "หมากกะแหล่ง“หรือ กระดิ่ง
การแต่งกายผีตาโขน    - ส่วนประกอบสุดท้าย   คือ ดาบหรือง้าว ที่จะทาจากไม้เนื้ออ่อน ในขบวนแห่จะประกอบไปด้วยการร้องราทา...
การละเล่นผีตาโขน  เนื่องจากงานประเพณีผีตาโขนเป็น งานบุญใหญ่ จึงมีการจัดงานกัน 3 วัน     - วันแรก     - วันที่สอ...
การละเล่นผีตาโขน       - วันแรก พิธเี บิกอุปคุต    เริ่มพิธีตอนเช้า 04.00-05.00 น. คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้า...
การละเล่นผีตาโขน      - วันที่สอง พิธแห่พระเวส              ี     เป็นพิธีแห่พระเวส ในขบวนประกอบด้...
การละเล่นผีตาโขน      - วันที่สาม เทศน์มหาชาติ  จะเป็นการฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่เช้ามืดเพื่อกล่อมเกลาจิตใจและได้อานิ...
บทสรุป   ผีตาโขน เป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีเพียงแห่งเดียวในโลก … งานผีตาโขนจัดขึ้นในช่...
บทสรุป   สาระสาคัญที่แท้จริงของงานนี้คือเป็น “งานบุญหลวง” ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจาปีของ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยได้ร...
บรรณานุกรมhttp://www.esanclick.com/newses.php?No=439http://www.thaipaipan.com/jl_tppcom/index.php?option=com_content&view=...
บรรณานุกรมhttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%...
บรรณานุกรมhttp://allknowledges.tripod.com/phitakhon.htmlhttp://personal.swu.ac.th/students/hm471010130/web/page10.htmhttp:...
“จบการนาเสนอแล้วครับ”          ขอบคุณครับนายวีระพล ภูมิยิ่ง คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1หมู่ 2 รหัส 548144218     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประเพณีผีตาโขน งานนำเสนอ อาจารย์ ณัฐนันท์ สีดาแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้นTh sarabun psk 1

5,055 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประเพณีผีตาโขน งานนำเสนอ อาจารย์ ณัฐนันท์ สีดาแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้นTh sarabun psk 1

 1. 1. ประเพณีผีตาโขน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ “งานบุญหลวง” อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย...
 2. 2. ประเพณีผีตาโขน ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า งานบุญหลวง หรือ บุญผะเหวด ซึ่งตรงกับเดือน7มีขึ้นที่อาเภอด่านซ้ายและอาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และจัดเป็นประเพณีการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์มหาชาติประจาปีกับพระธาตุเจดีย์สองรัก ปูชนียสถานสาคัญของท้องถิ่น ช่วงเวลา ในการจัดงาน จะอยู่ในช่วง พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี
 3. 3. ต้นกาเนิดผีตาโขน ที่มานั้นไม่ชัดเจน แต่กล่าวกันว่าเป็นประเพณีที่ใกล้เคียงกับการบูชาบรรพบุรุษของอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ในอีกที่มาหนึ่งกล่าวกันว่า การแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่า กลับสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง เรียกกันว่า “ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน”จนกลายมาเป็น “ผีตาโขน” อย่างในปัจจุบัน
 4. 4. สาระสาคัญ การละเล่นผีตาโขนนับว่าเป็นสิ่งที่แปลกสาหรับผู้พบเห็น มีการนาเอาก้านทางมะพร้าวที่แห้ง นามาตกแต่งเป็นหน้ากาก โดยการเจาะช่องตา จมูก ปาก และใบหู นาเอาหวดนึ่งข้าว โดยกดดันหวดให้เป็นรอยบุ๋มหงายปากหวดขึ้น เพื่อสวมศีรษะแต่งแต้มสีสันให้น่าดู
 5. 5. สาระความสาคัญ อุปกรณ์ ในการละเล่นมี 2 ชิ้น คือ "หมากกระแหล่ง"และ "อาวุธประจากาย" ผีตาโขนส่วนมากจะใช้ผู้ชายแสดงเนื่องจากต้องกระโดดโลดเต้นไปเรื่อย ๆ จึงไม่เหมาะที่จะใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดง
 6. 6. ชนิดของผีตาโขนผีตาโขน ในขบวนแห่จะแยกเป็น 2 ชนิด คือ - ผีตาโขนเล็ก - ผีตาโขนใหญ่
 7. 7. ชนิดของผีตาโขน - ผีตาโขนเล็ก
 8. 8. ชนิดของผีตาโขน - ผีตาโขนใหญ่
 9. 9. การแต่งกายผีตาโขน ในขบวนแห่ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ- ส่วนหัว- ส่วนเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย- ส่วนประกอบสุดท้าย
 10. 10. การแต่งกายผีตาโขน - ส่วนหัว หรือที่เรียกว่าหน้ากากนั้น ทาด้วย "หวด"หรือภาชนะที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว
 11. 11. การแต่งกายผีตาโขน - ส่วนเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย เป็นชุดที่ทาจากเศษผ้านามาเย็บติดกันและมี "หมากกะแหล่ง“หรือ กระดิ่ง
 12. 12. การแต่งกายผีตาโขน - ส่วนประกอบสุดท้าย คือ ดาบหรือง้าว ที่จะทาจากไม้เนื้ออ่อน ในขบวนแห่จะประกอบไปด้วยการร้องราทาเพลงอย่างสนุกสนาน
 13. 13. การละเล่นผีตาโขน เนื่องจากงานประเพณีผีตาโขนเป็น งานบุญใหญ่ จึงมีการจัดงานกัน 3 วัน - วันแรก - วันที่สอง - วันที่สาม
 14. 14. การละเล่นผีตาโขน - วันแรก พิธเี บิกอุปคุต เริ่มพิธีตอนเช้า 04.00-05.00 น. คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้าพ่อกวนจะนาอุปกรณ์ มีด ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าขันแปดถือเดินนาขบวนไปที่ริมแม่น้าหมัน เพื่อนิมนต์พระอุปคุตต์ทาการทักขิณาวัฏ 3 รอบ หลังจากนั้นก็จะมีการยิงปืนและจุดปะทัด ผีตาโขนได้ยินก็ต่างพากันก็จะมาร่วมขบวนด้วยความยินดีปรีดา เต้นรา เข้าจังหวะกับเสียงหมากกระแร่ง
 15. 15. การละเล่นผีตาโขน - วันที่สอง พิธแห่พระเวส ี เป็นพิธีแห่พระเวส ในขบวนประกอบด้วย พระพุทธรูป 1 องค์พระสงฆ์ 4 รูป นั่งบนแคร่หามตามด้วย เจ้าพ่อกวน นั่งอยู่บนกระบอกบั้งไฟท้ายขบวนเป็นเจ้าแม่นางเทียม กับบริวาร ชาวบ้าน และเหล่าผีตาโขน ส่วนคนที่แต่งกายเป็นผีตาโขนใหญ่ต้องถอดเครื่องแต่งกายออกให้หมดและน้าไปทิ้งที่แม่น้าหมันเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป รอจนปีหน้าฟ้าใหม่แล้วค่อยทาเล่นกันใหม่
 16. 16. การละเล่นผีตาโขน - วันที่สาม เทศน์มหาชาติ จะเป็นการฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่เช้ามืดเพื่อกล่อมเกลาจิตใจและได้อานิสงส์ผลบุญอันแรงกล้า เป็นอันเสร็จพิธี
 17. 17. บทสรุป ผีตาโขน เป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีเพียงแห่งเดียวในโลก … งานผีตาโขนจัดขึ้นในช่วงเดือน 7 หรือเดือน 8 ของทุกปี ที่ วัดโพนชัย เป็นงานที่ดึงดูดผู้คนจากทุกสารทิศให้มาที่อาเภอเล็กๆแห่งนี้ของจังหวัดเลย
 18. 18. บทสรุป สาระสาคัญที่แท้จริงของงานนี้คือเป็น “งานบุญหลวง” ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจาปีของ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยได้รวม “งานบุญเผวส” หรืองานเทศมหาชาติ ซึ่งเป็นฮีตเดือนสี่ของชาวอีสาน และ“งานบุญบั้งไฟ” ซึ่งเป็นฮีตเดือนหก เข้าไว้ด้วยกัน แล้วเรียกรวมว่า "งานบุญหลวง" โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าใครได้ฟังเทศน์ดังกล่าวจบในวันเดียว จะได้กุศลแรง อาจดลบันดาลให้ได้พบพระศรีอารยะเมตไตรในชาติหน้า
 19. 19. บรรณานุกรมhttp://www.esanclick.com/newses.php?No=439http://www.thaipaipan.com/jl_tppcom/index.php?option=com_content&view=article&id=1179&catid=319%3Afree-zone&Itemid=69http://travel.sanook.com/bangkok/bangkok_07097.phphttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-1/no16-25-26-42/kong-dee-kong-thai/sec49.html
 20. 20. บรรณานุกรมhttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99http://www.paiduaykan.com/76_province/Northeast/loie/pheetakhone.htmlhttp://www.moohin.com/trips/loei/peetakhon/
 21. 21. บรรณานุกรมhttp://allknowledges.tripod.com/phitakhon.htmlhttp://personal.swu.ac.th/students/hm471010130/web/page10.htmhttp://travel.sanook.com/784138/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2/
 22. 22. “จบการนาเสนอแล้วครับ” ขอบคุณครับนายวีระพล ภูมิยิ่ง คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1หมู่ 2 รหัส 548144218 อาจารย์ณฐนันท์ สีดาแก้ว ั 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสือสารและสืบค้น ่ อิสระอยูที่ใจ ไปไหน ไป “ ่ เลย”

×