Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ticteen presentació wiki

445 views

Published on

 • Be the first to comment

Ticteen presentació wiki

 1. 1. La instauració del pla eduCAT1x1 al centres de secundària, font de benefici ? La instauració del pla eduCAT 1x1 als centres de secundària font de benefici ?
 2. 2. En ple segle XXI, les tecnologies han pres part essencial en el nostre desenvolupament, evidentment, sempre que se sàpiguen utilitzar. Per tant, què podem fer per utilitzar-les millor? APRENDRE’N, RES MÉS!
 3. 3. Conscients d’aquesta necessitat, el curs 2009-2010 es va començar a implantar el projecte EDUCAT 1X1, basat en que cada alumne tingui sota la seva responsabilitat un ordinador portàtil; des d'on estudiarà, realitzarà activitats, es comunicarà amb professors i companys, etc ...
 4. 4. Fent aquest treball, volem saber i difondre què és exactament el projecte eduCAT 1x1
 5. 5. És per això que començarem intentant saber perquè han decidit dur-lo a terme i quins objectius socials té la implementació d’aquesta nova metodologia educativa
 6. 6. També volem fer un petit estudi de les opinions que tenen les parts afectades per aquest projecte, per fer una anàlisi més realista de la situació i les repercussions del projecte. Ho acotarem als estudiants i a les famílies .
 7. 7. A hores d’ara i després de la revisió de tots els continguts consultats, podem dir que la convivència llibre de text - llibre digital és positiva per l’alumne, fins i tot enriquidora.
 8. 8. És important afrontar el futur amb el màxim de recursos possibles i per tant les TIC forjaran el futur dels nostres fills, fet que implicarà un canvi en la societat.
 9. 9. <ul><ul><ul><ul><li>Per tant, considerem que tot i els problemes inicials que hi ha hagut en la implementació del projecte, i alguns desavantatges que ja hem exposat en el treball, el projecte eduCAT1x1, pot arribar a ser una eina molt útil pel futur desenvolupament dels nostres estudiants i per la societat en general. </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Convidem a tothom a visitar el nostre projecte I esperem que la nostra feina us ajudi a entendre millor que és l’eduCAT1x1, els seus avantatges i inconvenients i els canvis que pot provocar en la nostra societat.
 11. 11. TICTEEN Eduard Amat Ochoa Meritxell Cegarra Bosque Laia Pastrana Guri Mª Josep Mainar Herrera UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL PRIMER SEMESTRE CURS 2010-2011 ASSIGNATURA: CTIC EN EDUCACIÓ SOCIAL CONSULTORA: MONTSERRAT ARDID AMORÓS http://264058.uoc.wikispaces.net/

×