Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TELÈMAC

e-Health
18.04.2013
Índex
00

Definició de Telèmac

01

Abast de l’assaig clínic

02

Definició del model d’intervenció i integració

03

Situ...
00
Definició de TELÈMAC
TELÈMAC

•

El projecte TELÈMAC (Telemonitorizació de Malats Crònics) és una
iniciativa que té com a objectiu avaluar la m...
01
Abast de l’assig clínic
01

Abast
Definició de l’assaig clínic

•
•

•
•

Hipòtesis:



Una eina/es de telemonitorització de síndromes i constant...
Abast
Estratificació de pacients
Els pacients que s’han inclòs en el programa són pacients PCC (Pacients
Crònics Complexos...
01

Abast
Estratificació de pacients

•

Els pacients a més, hauran de complir algun dels següents criteris:

 Ingressos ...
02

Abast
Criteris de inclusió i exclusió

•

S’han considerat els següents criteris d’inclusió i exclusió de pacients al
...
02

Abast
Definició de variables / indicadors de seguiment

•
•
•
•
•
•
•

Demogràfiques: Edat, sexe, nivell socioeconòmic...
02

Abast
Definició de variables / indicadors de seguiment

•

Variables d'utilització de serveis:










Freqüe...
02
Model d’intervenció i
integració
02

Model d’intervenció i integració
Subprogrames

•

S’han definit els 12 subprogrames:

IC

IC+ HTA + DM

MPOC + HTA

IC...
02

Model d’intervenció
Subprogrames i dispositius

•

L’equipament associat a cada subprograma, en funció de la combinaci...
02

En viu i en directe

15
02

Model d’intervenció i integració
Matriu de subprogrames

•

Cada subprograma s’ha definit de forma exhaustiva: indican...
02

Model d’intervenció i integració.
Documentació dels processos i gestió de les alertes

17
02

Model d’intervenció i integració
Qüestionaris

 Qualitat de vida
 Per a tots els pacients
 Periodicitat trimestral
...
02

Model d’intervenció i integració
Integració

•

Se ha diseñado una solución mixta con acceso a algunas componentes de
...
02

Model d’intervenció i integració
Integració amb l’ECAP

20
02

Model d’intervenció i integració
Registre de variables a l’ECAP

21
02

Model d’intervenció i integració
Seguiment de variables

22
03
Situació del projecte
03

Situació del projecte
Procés d’inclusió
Població susceptible:
516 pacients
EAP BARCELONA 7D LISBOA
EAP BARCELONA 7F LI...
03

Situació del projecte.
Barreres

•

Principals barreres trobades en el procés de inclusió:








Pacients que ...
03

Situació del projecte
Visió global

Inclosos

Formats

254

245

Baixes

Actius

Instal·lats

191*

207

9

38

16**

...
03

Situació del projecte.
Por equips

27
03

Situació del projecte.
Distribución per edat i sexe

28
03

Situació del projecte.
Comorbiditat agrupada per CRG

29
03

Situació del projecte
Distribució per programes

30
02

Situació del projecte.
Distribució per patologia
DM amb
glucòmetre;
12%
DM sense

IC; 22%

glucòmetre;
5%

MPOC;
29%

...
Alertes

•
•

Un 97,07% dels pacients han generat alertes grogues
Un 77,07% dels pacients han generat alertes vermelles
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes

1,180 views

Published on

Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes.
Sílvia Cordomí, Adjunta a la Gerència - Àmbit d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat Institut Català de la Salut
II TecnoWeek. El potencial de mHealth per ajudar a transformar la provisió de serveis de salut i benestar.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes

 1. 1. TELÈMAC e-Health 18.04.2013
 2. 2. Índex 00 Definició de Telèmac 01 Abast de l’assaig clínic 02 Definició del model d’intervenció i integració 03 Situació del projecte
 3. 3. 00 Definició de TELÈMAC
 4. 4. TELÈMAC • El projecte TELÈMAC (Telemonitorizació de Malats Crònics) és una iniciativa que té com a objectiu avaluar la millora de l’atenció de pacients crònics amb l’ús de dispositius de telemonitorització que permeten controlar biomesures diàriament.  Aquesta riquesa d’informació, ha d’anticipar canvis en el estat de salut del pacient en una fase preliminar i prevenir possibles complicacions a curt termini, és a dir, aquest sistema actua a més de forma preventiva i ha de permetre la reducció del nombre de visites a urgències per descompensacions i disminuir la durada mitja de les hospitalitzacions d’aquests pacients, ja que haurien d’ingressar en un estat de menor gravetat.  L’equipament que pot disposar el pacient a domicili en funció de les seves patologies és: glucòmetre, pusioxímetre, tensiòmetre, bàscula connectats per tecnologia M2M a través d’una tablet. 4
 5. 5. 01 Abast de l’assig clínic
 6. 6. 01 Abast Definició de l’assaig clínic • • • • Hipòtesis:  Una eina/es de telemonitorització de síndromes i constants clíniques disminueix la utilització dels serveis sanitaris, millora la qualitat de vida dels pacients i disminueix els costos. Població diana:  Assaig clínic aleatoritzat amb dos grups de seguiment (200 pacients telemonitoritzats i 200 pacients en grup de control) Durada:  Seguiment dels pacients durant 12 mesos. Equips de Atenció Primària (EAP) participants      Horta - 7D Horta - 7F Turó de la Peira - 8C Guineueta - 8F Sant Andreu - 9D/9G SAP Muntanya 6
 7. 7. Abast Estratificació de pacients Els pacients que s’han inclòs en el programa són pacients PCC (Pacients Crònics Complexos) o MACA (Malaltia Crònica Avançada) que tinguin com a mínim una de les següents patologies:  Insuficiència Cardíaca (IC) / Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) EPOC Agrupación con CRG • Grado de severidad 1 2 57 Una enfermedad crónica menor 13 Enfermedades crónicas menores 186 Una enfermedad crónica significativa 1.531 Enfermedades crónicas significativas 714 Enfermedades crónicas dominantes (+3) 3 4 5 6 8 2 3 885 113 39 6 1.728 1.107 671 394 108 492 1.112 400 312 141 ICC Agrupación con CRG 01 Grado de severidad 1 Una enfermedad crónica menor Enfermedades crónicas menores Una enfermedad crónica significativa Enfermedades crónicas significativas Enfermedades crónicas dominantes (+3) 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 40 17 100 84 0 60 95 296 779 709 253 66 7 1 191 650 314 362 226
 8. 8. 01 Abast Estratificació de pacients • Els pacients a més, hauran de complir algun dels següents criteris:  Ingressos previs en els últims 12 meses  Probabilitat d’ingrés en el pròxim any més gran del 75% •Així mateix, en la selecció de pacients a incloure en el programa també s’han tingut en compte aspectes socials, com per exemple:  Grau de dependència.  Existència de cuidador.  Etc. Es prioritzen pacients crònics complexos i fràgils amb un alt risc de descompensació i reingrés, on la intervenció es considera clínicament més efectiva. 8
 9. 9. 02 Abast Criteris de inclusió i exclusió • S’han considerat els següents criteris d’inclusió i exclusió de pacients al programa:   MPOC  1. CRITERIS D’INCLUSIÓ PCC i MACA amb una de les següents patologies: IC  Con dos ingressos previs o probabilitat d'ingrés del 75%  Aspectes socials.  Firma del document d’acceptació i compromís en el programa:   i 2. CRITERIS Participar de forma activa en el Programa Mantenir i cuidar els equips entregats. Pacient no autònom i sense cuidador.  Falta de firma d’ acceptació i compromís.  Pacient institucionalitzat.  D’EXCLUSIÓ  Altres: Qualsevol pacient que a criteri del professional no pugui percebre els beneficis del programa. * Existeix també un criteri tècnic d’exclusió que és la falta de cobertura GPRS per al funcionament dels equips i falta de línea ADSL. 9
 10. 10. 02 Abast Definició de variables / indicadors de seguiment • • • • • • • Demogràfiques: Edat, sexe, nivell socioeconòmic Patologies coexistents: s’analitzaran totes les patologies actives que presenti el pacient en el moment d’inclusió a l’estudi, codificades amb CIM10 i data de diagnòstic. Variables antropomètriques: pes (kg.) i talla (cm). Variables de monitorització de constants clíniques: pressió arterial (mm Hg.), glicèmia capil·lar (mg/dl), saturació de oxigen (tomada a través de un pulsioximetre digital). Variables de laboratori: es recuperarà de la història clínica els valors d’hemoglobina glucosilada (%) i gasometria arterial basal (pO2, pCO2 i Sat. O2.) de paràmetres analítics obtinguts com màxim 6 meses abans de la inclusió a l’estudi. Variables de qualitat de vida: qüestionari de qualitat de vida EuroQ-5D Variables de satisfacció: Enquesta de satisfacció del pacient i del professional 10
 11. 11. 02 Abast Definició de variables / indicadors de seguiment • Variables d'utilització de serveis:        Freqüentació en Atenció Primària: visites presencials i virtuals realitzades pel metge, la infermera i la gestora de casos en el període d’estudi. Freqüentació a Urgències Hospitalàries: total de visites realitzades en el període de estudi Freqüentació a Urgències No Hospitalàries: total de visites realitzades en el període de estudi Ingressos Hospitalaris: total d’ingressos realitzats en el període de estudi.  Ingressos hospitalaris deguts a les malalties de base, se comptabilitzaran els ingressos atribuïts a descompensació de la diabetis, a aguditzacions de la insuficiència cardíaca o de la MPOC. Ingressos alternatius a la hospitalització: hospital de dia, sociosanitari. Estada mitjana de cada ingrés realitzat en el període de estudi. Visites domiciliàries: total de visites realitzades pel metge i la infermera en el període de estudi. 11
 12. 12. 02 Model d’intervenció i integració
 13. 13. 02 Model d’intervenció i integració Subprogrames • S’han definit els 12 subprogrames: IC IC+ HTA + DM MPOC + HTA IC + HTA IC + HTA + MPOC MPOC + DM IC + DM IC + MPOC + DM MPOC + HTA + DM IC + MPOC MPOC MPOC + IC + HTA + DM DM diferenciar si hi ha glucòmetre o no 13
 14. 14. 02 Model d’intervenció Subprogrames i dispositius • L’equipament associat a cada subprograma, en funció de la combinacions de patologies considerades. * Comunicacions M2M que garanteixen alta seguretat i alta disponibilitat amb la plataforma de supervisió i control 14
 15. 15. 02 En viu i en directe 15
 16. 16. 02 Model d’intervenció i integració Matriu de subprogrames • Cada subprograma s’ha definit de forma exhaustiva: indicant llindars d’alertes, periodicitat de la presa de biomesures, qüestionaris de salut associats, continguts educatius, etc. IC + MPOC+DM ALTO RIESGO Pulso I. SIGNOS VITALES Variable MONITORIZADOS Unidades Frecuencia por defecto Registros mínimos por día II. FRECUENCIA DE por defecto REGISTRO DE BIOMEDIDAS Rango horario para TA Sistólica TA Diastólica % Saturación Oxigeno en Sangre PPM mm Hg mm Hg % mg/dl mg/dl Nivel de Glucosa (Glucemia postprandial) mg/dl Diaria 1 Diaria 1 Diaria 1 Diaria 1 Diaria 1 (Condicional a indicaciones médicas) Diaria 1 (Condicional a indicaciones médicas) Diaria 1 (Condicional a indicaciones médicas) De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 8 a 9 AM (Glucosa basal se toma en ayunas al levantarse) De 12 a 13h (Glucosa De 16:00 a 17:00h preprandial se toma (Glucosa post-prandial antes de los alimentos) 2 hrs despues de alimentos) medición por defecto Nivel de Glucosa (Glucemia basal) Nivel de Glucosa (Glucemia preprandial) Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas III. ALERTAS ACTIVADAS POR BIOMEDIDAS Alertas asociadas a biomedidas (X, los umbrales máximo y mínimo podrán ser cambiados por los médicos) < "valor umbral mínimo" latidos por minuto < "valor umbral mínimo" <"valor umbral mínimo" < "valor umbral y >=50 mínimo" % y >=90% < "valor umbral mínimo" y >=50 mg/dl < "valor umbral mínimo" y >=50 mg/dl < "valor umbral mínimo" y >=50 mg/dl > "valor umbral máximo" y <=110 latidos por minuto > "valor umbral máximo" y <=180 > "valor umbral máximo" y <=110 > "valor umbral máximo" % > "valor umbral máximo" (*) > "valor umbral máximo" (*) > "valor umbral máximo" (*) > 110 latidos por minuto > 180 < 50 < 90% < 50 mg/dl < 50 mg/dl < 50 mg/dl > 250 mg/dl en dos determinaciones > 250 mg/dl en dos determinaciones > 250 mg/dl en dos determinaciones < 45 latidos por minuto > 150 (TA Sistólica) y > 100 (TA Diastólica) Parámetros de las alertas por defecto Actuación ante las alertas X= 72 Umbral mínimo=49 Umbral máximo=90 A criterio del profesional X= 72 Umbral mínimo=89 Umbral máximo=140 A criterio del profesional > 110 > 150 (TA Sistólica) y > 100 (TA Diastólica) X= 72 Umbral mínimo=60 Umbral máximo=90 A criterio del profesional 16 X=72 Umbral mínimo=95 Umbral máximo=120 A criterio del profesional X=72 Umbral mínimo=70 Umbral máximo=130 A criterio del profesional X=72 Umbral mínimo=70 Umbral máximo=130 A criterio del profesional X=72 Umbral mínimo=70 Umbral máximo=180 A criterio del profesional
 17. 17. 02 Model d’intervenció i integració. Documentació dels processos i gestió de les alertes 17
 18. 18. 02 Model d’intervenció i integració Qüestionaris  Qualitat de vida  Per a tots els pacients  Periodicitat trimestral  Com em trobo?  Pels pacients d’MPOC  Periodicitat trimestral  Com estan els meus pulmons?  Per als pacients d’MPOC  Periodicitat diària  Com està el meu cor?  Per als pacients d’IC  Periodicitat diària 18
 19. 19. 02 Model d’intervenció i integració Integració • Se ha diseñado una solución mixta con acceso a algunas componentes de plataforma de Telefónica i carga de datos en els sistemas del ICS COMPONENTS  Inclusió d’un pacient en un subprograma  Adequació del programa al pacient  Modificació de dades del pacient  1. ACCÉS A Missatgeria amb el pacient  Subprograma al que està assignat un pacient  Biomesures  Qüestionaris  Alertes i 2. CÀRREGA DE DADS EN ELS SISTEMES DE L’ICS 19
 20. 20. 02 Model d’intervenció i integració Integració amb l’ECAP 20
 21. 21. 02 Model d’intervenció i integració Registre de variables a l’ECAP 21
 22. 22. 02 Model d’intervenció i integració Seguiment de variables 22
 23. 23. 03 Situació del projecte
 24. 24. 03 Situació del projecte Procés d’inclusió Població susceptible: 516 pacients EAP BARCELONA 7D LISBOA EAP BARCELONA 7F LISBOA EAP BARCELONA 8C TURÓ DE LA PEIRA EAP BARCELONA 8F GUINEUETA EAP BARCELONA 9G SANT ANDREU TOTAL Mostra intervenció: 180 pacients (+20% per pèrdues) Grupo intervenció Població inclosa: 254 pacients Pèrdues: 63 pacients 24 98 51 102 108 157 516
 25. 25. 03 Situació del projecte. Barreres • Principals barreres trobades en el procés de inclusió:       Pacients que complint els criteris d’inclusió per patologies i ingressos, no els acomplien per aspectes socials. Pacients que complint els criteris de inclusió no acceptaven participar en el programa. Pacients que acceptant la participació en el programa i assistint a la formació, en la cita per a la instal·lació declinaven la participació en el programa. Ingrés dels pacients / fase molt avançada de la malatia Èxitus Desplaçaments fora del territori. 25
 26. 26. 03 Situació del projecte Visió global Inclosos Formats 254 245 Baixes Actius Instal·lats 191* 207 9 38 16** Notes: •5 dels pacients son β- tester i no es tindran en compte en els resultats de l’estudi •** Desig exprés de donar-se de baixa, neoplàsia, èxitus, trasllat de residencia 26
 27. 27. 03 Situació del projecte. Por equips 27
 28. 28. 03 Situació del projecte. Distribución per edat i sexe 28
 29. 29. 03 Situació del projecte. Comorbiditat agrupada per CRG 29
 30. 30. 03 Situació del projecte Distribució per programes 30
 31. 31. 02 Situació del projecte. Distribució per patologia DM amb glucòmetre; 12% DM sense IC; 22% glucòmetre; 5% MPOC; 29% HTA; 32% 31
 32. 32. Alertes • • Un 97,07% dels pacients han generat alertes grogues Un 77,07% dels pacients han generat alertes vermelles  53 pacients que han generat 194 alertes de variació de pes (IC) 32

×