Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regional Telemedicina Forum. eSalut UE

460 views

Published on

Jornada "eSalut en el marc dels projectes de la Unió Europea". AIAQS, Barcelona, 2/12/2011. Organitzada per la Fundació TicSalut amb la col·laboració de Badalona Serveis Assistencials i el grup Connect-EU, amb l’objectiu de reunir diferents experiències europees en salut que tenen en comú l’orientació a pacients crònics o dependents mitjançant la utilització de noves tecnologies.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regional Telemedicina Forum. eSalut UE

  1. 1. Lliçons apreses de la coordinació a nivell europeu de projectes d’eSalut La cooperació entre regions com a instrument per la promoció de la Telemedicina RTF-Project Ignasi Garcia-Milà Vidal – TicSalutPàgina 1
  2. 2. 9 REGIONS AMB UN OBJECTIU COMÚ: PROMOURE L’US DE LA TELEMEDICINA 1. Region of Southern Denmark, Denmark 2. Veneto Region, Italy 3. TicSalut , Departament de Salut, Generalitat de Catalunya 4. Northern Norway Regional Health Authority, Norway 5. Estonian eHealth Foundation, Estonia 6. Regional Council of Auvergne 7. Scottish Centre for Telehealth, UK 8. County Council of Nordbotten, Sweden 9. Malopolska Region, Poland 2Pàgina 2
  3. 3. Regional Telemedicine Forum-RTF FINANÇAT PEL PROGRAMA INTERREG IVC DINTRE DEL FONS FEDER- FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL. AMB UN OBJECTIU GLOBAL: PROMOCIÓ DE LA COL´LABORACIÓ ENTRE REGIONS D’EUROPA PER INTERCANVIAR MILLORS PRACTIQUES I ANIVELLAR EL DESENVOLUPAMENT ENTRE DIFERENTS REGIONS - Web: www.regional-telemedicine.eu 3Pàgina 3
  4. 4. Objectius del projecte RTF  Identificar i analitzar les bones practiques en telemedicina entre les regions participants:  a nivell clínic, explotació , estratègia  Identificar les barreres i els factors que faciliten la implantació de la telemedicina  Desenvolupar i proposar les polítiques necessàries que potenciïn la implementació de serveis de telemedicina 4Pàgina 4
  5. 5. ELS BENEFICIS DEL PROJECTE EUROPEU  Proporciona un marc de diàleg entre autoritats regionals (i els seus centres de competència) líders en lús de la telemedicina o amb voluntat de ser-ho  Permet identificar i beneficiar-se de les bones pràctiques en serveis de telemedicina per crònics (cardiovasculars, MPOC i diabetis) des del punt de vista clínic en altres regions  També, des del punt de vista del desenvolupament en el territori: permet identificar models de provisió de serveis de telemedicina, experiències de col·laboració publico- privada i les licitacions públiques  Permet identificar les bones pràctiques des de la perspectiva de les diferents estratègies regionals per a suport de malalts crònics  I tot això ha de permetre elaborar recomanacions en làmbit de les polítiques sanitàries que vagin encaminades a potenciar la implementació de serveis de telemedicina. 5Pàgina 5
  6. 6. COM Involucrant als policy-makers i experts tècnics de les diferents regions, amb l’objectiu de:  Demostrar lexistència de serveis de telemedicina dèxit i analitzar com s’han aconseguit des del punt de vista estratègic i polític  Augmentant la presa de consciència sobre les avantatges del desenvolupament de serveis basats en la telemedicina 6Pàgina 6
  7. 7. Gràcies per la vostra atenció Ignasi Garcia-Milà igarciamila@ticsalut.cat Fundació TicSalutPàgina 7

×