Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Presentació Mapa de Tendències 2010 <br />La visió del Pla director <br />de salut mental i addiccions<br />Barcelona. 1...
El Pla director de salut mental i addiccions<br />LES TIC COM UN FACTOR CRÍTIC D’ÈXIT <br />L’adequació dels serveis per a...
Objectiu del Pla director de salut mental i addiccions<br />Afavorir la millora dels sistemes de gestió amb la implicació ...
Disminució de la variabilitat clínica inadequada
Millorar la informació clínica i epidemiològica mitjançant les noves tecnologies de la informació i comunicació TIC’s
Millorar els sistemes actuals de CMBD a tots els nivells assistencials.
Suport a la informatització dels serveis de SM i addiccions
Facilitar connexió on-line entre els serveis de salut mental i l’APS
Incorporació de la salut mental i les drogodependències en els projecte d’història clínica compartida </li></li></ul><li>...
Pacients
Avaluació del pacient
Atenció i cura
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx

1,483 views

Published on

 • Be the first to comment

La visió del Pla de Salut Mental i Addiccions.ppsx

 1. 1. Presentació Mapa de Tendències 2010 <br />La visió del Pla director <br />de salut mental i addiccions<br />Barcelona. 17 de desembre 2010 <br />
 2. 2. El Pla director de salut mental i addiccions<br />LES TIC COM UN FACTOR CRÍTIC D’ÈXIT <br />L’adequació dels serveis per al desenvolupament del nou model d’atenció que es proposa al PDSMiAd<br />La gestió territorial integrada<br />El treball en xarxa<br />La innovació en la gestió<br />
 3. 3. Objectiu del Pla director de salut mental i addiccions<br />Afavorir la millora dels sistemes de gestió amb la implicació de les EEPP <br /><ul><li>Potenciar la cultura de l’avaluació com estratègia per a la millora de la qualitat
 4. 4. Disminució de la variabilitat clínica inadequada
 5. 5. Millorar la informació clínica i epidemiològica mitjançant les noves tecnologies de la informació i comunicació TIC’s
 6. 6. Millorar els sistemes actuals de CMBD a tots els nivells assistencials.
 7. 7. Suport a la informatització dels serveis de SM i addiccions
 8. 8. Facilitar connexió on-line entre els serveis de salut mental i l’APS
 9. 9. Incorporació de la salut mental i les drogodependències en els projecte d’història clínica compartida </li></li></ul><li>Potenciar la cultura d’avaluació de la qualitat assistencial <br />Contracte de serveis amb les EP<br />Processos d’avaluació externa:atenció als pacients i les famílies<br />Acreditació salut mental i addiccions (òptims)<br />Pla d’enquesta de satisfacció dels assegurats del Catsalut (PLAENSA): CSMA i MILLE (2 ed)<br />Processos de benchmarking<br /><ul><li>Ètica i drets
 10. 10. Pacients
 11. 11. Avaluació del pacient
 12. 12. Atenció i cura
 13. 13. Educació del pacient i de la família
 14. 14. Atenció al final de la vida i gestió del dolor</li></li></ul><li>Disminució de la variabilitat de la pràctica clínica <br /> Guies de pràctica clínica, amb l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut<br /><ul><li>Tr. Comportament alimentari (TCA)
 15. 15. Tr. Per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 16. 16. Tr. Límit de la personalitat (TLP)
 17. 17. Depressió
 18. 18. Tr. Bipolar
 19. 19. Esquizofrènia i Psicosi incipient
 20. 20. Joc patològic (en procés) </li></li></ul><li>Millorar la informació clínica mitjançant les TIC’s (I)<br />Projecte TIC-salut mental, MISSAP-Vallès Occidental Est. Agenda compartida SM-APS<br />Implantació de guies de pràctica clínica <br />Projecte Catalunya-Verona<br />Projecte HCCC , incorporació SM i Addiccions<br />Mapa de tendències TIC (monogràfic SM i Ad)<br />
 21. 21. PROJECTE iCORE: Vallès Occidental Est Coordinació assistencial en Salut Mental<br />1. Agenda compartida. Criteris i regles de suport per a la seva implementació tècnica amb el feed-back als professionals i responsables per facilitar la gestió.<br />2. Accessibilitat a la informació clínica bàsica des de qualsevol punt assistencial (a través de la HC3). Definició de la informació mínima necessària per assegurar la continuïtat de tractament i la possibilitat de treballar per processos. <br />3. Quadre de comandament amb indicadors bàsics d’utilització dels sistema, gestió dels processos clau i avaluació de resultats de la proba pilot.<br />
 22. 22. Mapa de TendènciesMonogràfic HCE SMiAd a Catalunya <br />Procés d’elaboració de l’enquesta<br />Anàlisi dels darrers 10 anys, sobre ús d’indicadors de qualitat dels serveis de SM<br />Base de dades CMBD<br />Bibliografia rellevant sobre grau d’informatització de la Història Clínica en SM (nacional / internacional)<br />RAI-SM<br />Revisió enquestes utilitzades per altres línies de serveis del sistema de salut a Catalunya<br />Panell d’experts<br />
 23. 23. Enquesta sobre HCE SM i Ad<br />
 24. 24. Enquesta sobre HCE SM i Ad<br />Resultats TIC General (vessant tècnica)<br />Gran variabilitat entre els centres en l’ús de les TICs<br />Els models d’Història clínica predominants solen ser productes comercials<br />Més disponibilitat tècnica per part de les EEPP mixtes front els centres purs<br />Globalment, la tercera part dels serveis disposen d’HCE, en major o menor grau<br />1 ordinador per 1,8 professionals<br />
 25. 25. Enquesta sobre HCE SM i Ad<br /> Resultats HCE Monogràfica (vessant clínica)<br />Escassa connectivitat entre nivells<br />Reconeixement general de la necessitat d’implantar o canviar l’aplicatiud’HCESMiAd (> 70%)<br />Alta informatització de dades identificatives, de diagnòstics, tractaments i curs clínic<br />Escàs registre de seguiment d’indicadors de seguretat del pacient, eines de suport al diagnòstic clínic i integració de guies i protocols<br />
 26. 26. Valoració del mapa de tendències SM i Ad <br />El Mapa de tendències permet tenir un coneixement pormenoritzat del grau d’informatització de la xarxa de SM i A.<br />Ens dóna una primera aproximació a l’opinió dels experts assistencials sobre els continguts del futur apartat de SM i A de la HCCC.<br />Cal promoure accions per millorar el grau d’informatització de les EEPP i facilitar la integració en la HCCC<br />

×