Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Javier Olaizola

462 views

Published on

Tendències internacionals, taula rodona

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Javier Olaizola

 1. 1. IBM Institute for Business Value Les Organitzacions activades pels ciutadans Javier Olaizola Casín IBM © 2013 IBM Corporation
 2. 2. IBM Institute for Business Value Identificació de Tendències internacionals Tendència identificada Les Organitzacions activades pels ciutadans Per què es important En l’actualitat, els ciutadans, que cada vegada tenen un major poder derivat de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació están liderant les agendes de les organitzacions. Quin impacte pot tenir Eines i recursos necessaris Els equips directius no no més estan gestionant experiències amb els ciutadans / pacients; també estan reorientant les organitzacions, estratègies i inversions per cuidar totes i cadascuna de les interaccions amb ells. Les Organitzacions estan orientant els esforços i la inversió cap a solucions analítiques avançades que permetin generar coneixement i cap a la implantació de solucions de digitalització del Front-Office per conèixer millor als ciutadans / pacients. © 2013 IBM Corporation
 3. 3. IBM Institute for Business Value 3 20 December 2013 IBM Confidential © 2013 IBM Corporation
 4. 4. IBM Institute for Business Value Una dècade d’investigació de tendencies amb més de 20.000 entrevistes 6,300 CEOs 4 7,000 CIOs 2,200 CMOs 600 CSCOs 4,500 CFOs 1,500 CHROs © 2013 IBM Corporation
 5. 5. IBM Institute for Business Value El 2013 hem realitzat la major mostra amb 4,183 conversacions presencials en 70 Països…. Global distribution North America 605 Western Europe South America 1,349 Central and Eastern Europe 304 637 Japan 631 182 Middle East and Africa 475 Asia Pacific Source: Question E–Participant Country; Global n=4,183 5 © 2013 IBM Corporation
 6. 6. IBM Institute for Business Value …incloent 354 CxOs de Governs i organizations del sector public Government distribution North America 104 Western Europe 160 South America Central and Eastern Europe 32 17 Japan 5 8 Middle East and Africa 28 Asia Pacific Source: Question E–Participant Country; Government and NGO n=354 6 © 2013 IBM Corporation
 7. 7. IBM Institute for Business Value Agenda 1 - Com veuen els CxOs el mon? 2 - Com s’estan preparant els equps de direcció per el futur? 7 © 2013 IBM Corporation
 8. 8. IBM Institute for Business Value Els CEOs consideren la tecnologia com la principal palanca externa en la transformació de les seves organitzacions CEO Studies 2004–2013 2004 2006 2008 2010 2012 2013 1 1 1 1 1 1 Technology factors 2 2 2 2 2 2 Market factors 3 3 3 3 3 3 Macro-economic factors 4 4 4 4 4 4 People skills 5 5 5 5 5 5 Regulatory concerns 6 6 6 6 6 6 Socio-economic factors 7 7 7 7 7 7 Globalization 8 8 8 8 8 8 Environmental issues 9 9 9 9 9 9 Geopolitical factors Source: Question E8–What are the most important external forces that will impact the enterprise over the next 3 to 5 years?; Global n=884 [CEO only] 8 © 2013 IBM Corporation
 9. 9. IBM Institute for Business Value El CxO dels Governs preveuen un major increment de la interacció social i digital, juntament amb una major obertura de l'organització Shifting ground: business landscape changes 8% Government and NGOs Smaller partner base 72% 11% 10% Face-to-face interaction 80% 20% 46% Partnering to increase efficiency 25% 48% 33% 28% 40% Focus on customers as individuals 54% 22% 60% Partnering to increase value 61% 37% Operational control Social/digital interaction 68% 41% Focus on customers as segments Bigger partner network 73% 58% Global 20% Neutra 20% l Organizational openness 52% 40% 60% 80% 100% Source: Question E9–How do you see the landscape changing over the next 3 to 5 years?; Global n=2,919 to 2,944; Government and NGOs n=331 9 © 2013 IBM Corporation
 10. 10. IBM Institute for Business Value Agenda 1 - Com veuen els CxOs el mon? 2 - Com s’estan preparant els equps de direcció per el futur? – Obrir-se a la influència dels ciutadans – Ser pioners en la innovació físic-digital – Desenvolupar experiencies vinculants amb el ciutadà 10 © 2013 IBM Corporation
 11. 11. IBM Institute for Business Value Els CEOs estan preparats per involucrar els ciutadans en el que es considera típicament el seu domini: el desenvolupament de l'estratègia de negoci Customer inclusion in business strategy development 40 % more 43% % 43 % 60 Today 60% 3–5 Years Source: Question CEO4.c–In which parts of your business are customers included? [Business strategy development]; Global n=368 to 523 [CEO only] 11 © 2013 IBM Corporation
 12. 12. IBM Institute for Business Value Les organitzacions líders demostren que col·laboren de manera més intensa amb els ciutadans Greater collaboration with customers translates into greater success % 39 54 % more Underperformers % 60 Outperformers Source: Question B2–How strong is your collaboration with customers? [Today]; Global n=1,011 12 © 2013 IBM Corporation
 13. 13. IBM Institute for Business Value L'estreta col·laboració dels ciutadans és una ambició universal i unificadora de CxOs en tots els sectors CxOs plan to collaborate much more extensively with customers 90% 87% 96 % more 46 98% more Global % 46 Today 44% % 90% 3–5 Years Government and NGOs 44% 87% Today 3–5 Years Source: Question B2–How strong is your collaboration with customers?; Global n=2,926 to 2,929; Government and NGOs n=331 to 334 13 © 2013 IBM Corporation
 14. 14. IBM Institute for Business Value Agenda 1 - Com veuen els CxOs el mon? 2 - Com s’estan preparant els equps de direcció per el futur? – Obrir-se a la influència dels ciutadans – Ser pioners en la innovació físic-digital – Desenvolupar experiencies vinculants amb el ciutadà 14 © 2013 IBM Corporation
 15. 15. IBM Institute for Business Value la intersecció entre el digital i el físic es converteix en l'avantguarda de la innovació Types of digital strategy 21% 33% 36% 52% 36% have an integrated digital-physical strategy have an integrated digital-physical strategy 52% 27% 31% Global Integrated digital-physical strategy Limited digital strategy No digital strategy Government and NGOs Over half of Government CxOs indicate they have an integrated digital strategy; significantly more than the global sample Source: Question B4–What kind of digital strategy does your enterprise have?; Global n=2,869; Government and NGOs n=328 15 © 2013 IBM Corporation
 16. 16. IBM Institute for Business Value 4 de cada 5 CIOs tenen com a objectiu digitalitzar els processos de relació amb ciutadà per connectar de manera més efectiva IT focus area – digitizing the front office 5% 12% % 83 will focus on front office digitization 83% Large extent Some extent Limited extent Source: Question CIO2.a–Focus of IT to help the enterprise’s strategy over the next 3 to 5 years [Digitization of the front office]; Global n=1,613 [CIO only] 16 © 2013 IBM Corporation
 17. 17. IBM Institute for Business Value No és sorprenent que les preocupacions legals i de seguretat són el major obstacle per els CxOs dels Governs en la implementació d'una estratègia digital Challenges to implementing a digital strategy Lack of a cohesive social media plan 51% Government and NGOs Global “Government is not as effective as private sector/industry. Government has one hand tied behind their back because of government restrictions.” 63% 51% Competing priorities or initiatives 54% 43% Difficulty measuring investment returns 52% 60% Legal and security concerns 38% 32% Lack of appropriate technology CxO, US Government Agency 37% 32% Lack of leadership support 28% 24% Concerns about inappropriate use 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source: Question B5–Which of the following are the most significant challenges to implementing a digital strategy within the enterprise?; Global n=2,998; Government and NGOs n=341 17 © 2013 IBM Corporation
 18. 18. IBM Institute for Business Value Agenda 1 - Com veuen els CxOs el mon? 2 - Com s’estan preparant els equps de direcció per el futur? – Obrir-se a la influència dels ciutadans – Ser pioners en la innovació físic-digital – Desenvolupar experiencies vinculants amb el ciutadà 18 © 2013 IBM Corporation
 19. 19. IBM Institute for Business Value Tots CxOs planegen centrar-se més en l'experiència del ciutadà en el futur, destacant la visió dels CIOs Change of focus – Customer Experience Management 34% CEO CFO 9% 41% 13% 29% CHRO 38% 28% CIO 46% 64% more 75% CMO 29% CSCO Today 77% 37% 3–5 Years Source: Question B3.h–What are the top five areas you are personally involved in at an enterprise level? [Customer experience management]; Global n=996 to 1,229 19 © 2013 IBM Corporation
 20. 20. IBM Institute for Business Value Els CxOs dels governs indiquen que estan utilitzant els canals digitals en major mesura que en el sector privat i amb un clar pla d’increment Customer interaction channels Digital Government and NGO Today 68% Global Today 37% 52% more 93% Government and NGO 3–5 Years Global 3–5 Years 88% 83% Face-to-face 80% 72% 70% 65% Call centers 57% 61% 48% 49% Traditional media 45% 30% Government and NGOs Today Government and NGOs 3–5 Years 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source: Question C6–What are the three most important channels your enterprise will leverage to engage and interact with customers?; Global n=2,987; Government and NGOs n=334 20 © 2013 IBM Corporation
 21. 21. IBM Institute for Business Value Els CxOs dels governs reconeixen que no entenen els ciutadans bé avui, però, preveuen grans millores de cara al futur High level of customer understanding 76% 117 % more more 35% Global % 35 Today 65% 76% 3–5 Years 71% 43% Government and NGOs % 43 Today 71% 3–5 Years Source: Question C1–How well do you understand your customers today?; Global n=2,916; Government and NGOs n=333 Question C8–How well do you think you will understand your customers in 3 to 5 years?; Global n=2,889; Government and NGOs n=328 21 © 2013 IBM Corporation
 22. 22. IBM Institute for Business Value Agenda 1 - Com veuen els CxOs el mon? 2 - Com s’estan preparant els equps de direcció per el futur? Posant tot plegat http://www.youtube.com/watch?v=gxz9ZVvduGc 22 © 2013 IBM Corporation
 23. 23. IBM Institute for Business Value La transformació digital presentant nous reptes Forces transformacionals Realitat emergent Convergencia física-digital Social Les dades son un actiu estratègic Mobile Cloud Big data & analytics Co-creació amb els ciutadans Revolució móbil 23 © 2013 IBM Corporation
 24. 24. IBM Institute for Business Value www.ticsalut.cat Tecnologia, innovació i salut © 2013 IBM Corporation

×