Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaume Raventós. la prescripció tecnològica

379 views

Published on

Tendències internacionals, taula rodona

 • Be the first to comment

Jaume Raventós. la prescripció tecnològica

 1. 1. La prescripció tecnològica, una nova indicació per al pacient Jaume Raventós Monjo Director eHealth Telefónica España
 2. 2. Identificació de Tendències internacionals Tendència identificada Per què es important Utilització dels serveis de Gestió Remota de Pacients Permet modificar els processos assistencials , millorant els resultats clínics, millorant la eficiència, i la satisfacció de pacients i professionals. Quin impacte pot tenir Pot modificar la forma de treballar en el seguiment de tipus de pacients millorant els resultats clínics a coneixement del pacient de la seva pròpia malaltia i responsable de la mateixa. Obre un nou canal pacient/professional. determinats través del fent-lo més de relació Eines i recursos necessaris Reorientació i mapeig dels processos assistencials, tecnologia de suport (plataforma, CRM, aparells de biomesures, smartphones, tauletes, etc ...)
 3. 3. Qué és la Gestió Remota de Pacients?
 4. 4. Qué és la Gestió Remota de Pacients?
 5. 5. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Ja s'estan liderant canvis a UK : “Gestió remota de pacients” per 3 milions de pacients “ Anuncio público, 5 de diciembre de 2011 durante el lanzamiento de la Estrategia de UK para las Ciencias de la Salud, en Londres “Ho hem testat, ha estat un enorme èxit i ara estem en el camí per poder implementar-ho al llarg de tot el territori nacional” “L’objectiu – millorar 3 milions de vides en els propers cinc anys. Serà una extraordinària diferència per al poble” “Dignitat, conveniència i independència per a milions de persones”. Campaña del 3 Million Lives (3ML) : •GRP per 3M de pacients abans de 2015 •Programa d’ indústria “to make it happen”
 6. 6. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? EL WSD a UK 2012:
 7. 7. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Els resultats de WSD: Whole System Demonstrator Programme 2008 - 2011
 8. 8. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? EL WSD a UK 2013:
 9. 9. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Estudis a USA:
 10. 10. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Estudi de veterans a USA: Característiques de l'estudi: El pilot inclou monitorització dels pacients des del seu domicili amb dispositius de biomesures El pilot s'ha realitzat en: 7 hospitals 10 clíniques de multiespecialitat 28 centres d'atenció primària 900 pacients Resultats obtinguts: 40% Reducció de les emergències 63% Reducció d’ingressos Hospitalaris 88% Reducció visites domiciliàries d’ infermeria 94% Satisfacció dels Pacients
 11. 11. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Què estem fent actualment des de Telefònica a Espanya:
 12. 12. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Evidència obtinguda a Espanya:
 13. 13. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? • Hospital Galdakao, Euskadi. EPOC. • Hospital Mútua de Terrassa. • Hospital Municipal de Badalona. HTA. • Hospital Clínic, Barcelona. • Hospital La Princesa, Madrid. EPOC. • Hospital La Fe, Valencia. • SERGAS. Licitación Hogar Digital. • ,,,,,
 14. 14. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Mapa global dels Projectes existents: Fuente: Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2, 2012 European Commission
 15. 15. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Estudi Europeu sobre els sistemes de GRP, on s'ha fet una agrupació de països que respon al diferent grau d'intervenció per part de l'estat, dels mecanismes de mercat i dels diferents models d'assistència sanitària existent. CLUSTER A Es caracteritza per un sistema d'e-Health avançat i per una baixa participació dels aspectes de mercat, representa el Model Nòrdic de Sanitat. Lidera aquest grup Dinamarca: és el estàndard “gold” de utilització de l'e-Health. CLUSTER B Aquestes regions representen un microcosmos de l'EU 27 Hi ha diferències entre les diferents regions (a Espanya i Itàlia), al Regne Unit hi ha una dispersió de proveïdors Lideren aquest grup: UK, Espanya i Itàlia CLUSTER C Ampli camp de desenvolupament per a la innovació en telemedicina Hi ha alguns projectes amb pocs usuaris involucrats Lidera aquest grup: Estònia ha estat elegit per la seva alta inversió en IT CLUSTER D Un alt percentatge de la població està coberta per una assegurança de salut obligatòria Els pacients tenen un alt grau de selecció sobre amb qui rebre l'assistència Lideren aquest grup: Alemanya, França i Holanda Fuente: Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2, 2012 European Commission
 16. 16. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Fuente: Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2, 2012 European Commission
 17. 17. Qué s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Fuente: Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2, 2012 European Commission
 18. 18. Fuente: Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2, 2012 European Commission
 19. 19. Què s’està fent per la Gestió Remota de Pacients? Fuente: Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2, 2012 European Commission
 20. 20. Conclusions • Hi ha en curs molts projectes de Gestió Remota de Pacients, però no hi ha encara una generalització en l’ús d’aquest nou procediment de seguiment de pacients. • Encara falta concretar evidència per l’ús generalitzat a països europeus. • Hi han diferents conclusions a diferents estudis finalitzats. Cal aprofundir sobre les raons. • La GRP es un concepte molt ampli, cal adequar-la a la situació de cada pacient. No tot serveix per tots. • Cal introduir el concepte de “prescripció tecnològica”, és dir, prescriure la tecnologia adequada per a cada situació de cada pacient .
 21. 21. www.ticsalut.cat Tecnologia, innovació i salut

×