Successfully reported this slideshow.

Francesc Moya. Resultats enquesta 2013

400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Francesc Moya. Resultats enquesta 2013

 1. 1. Resultats enquesta Mapa de Tendències 2013 Situació de les TIC aplicades a salut a Catalunya Francesc Moya
 2. 2. 100 % de resposta del SISCAT Univers Període: Setembre – Octubre 2013 AP 38 EPs Contingut Backoffice Tractament informació clínica Interoperabilitat i ús d’estàndars Gestió de les TIC Seguretat 122 EPs AE 54 EPs 71 EPs SISCAT Plataformes tecnològiques Mixtes SM 21 EPs SS 42 EPs Salut Mental Purs 23 EPs Sociosanitaris Purs 28 EPs
 3. 3. S’ha duplicat la despesa SITIC des de 2006 SISCAT Tancament 2012 (Tasa de resposta del 85%) SISCAT Mixtes Sociosanitaris Salut Mental Despesa 126,5 M. 122,3 M. 2,4 M. 1,8 M. Inversió 20,1 M. 18,1 M. 1,5M. 0,5 M. Malgrat augmentar en un 3% la despesa prevista, la despesa total és una mica inferior a l’any 2012. -2% -3%
 4. 4. % Depesa SITICs vs Despesa Salut -3% 1.7% 1.3% SEIS Salut
 5. 5. Situació a nivell de Recursos humans Mixtes Evolució 2007- 2013 12,56 n=65 18,74 n=57 20,58 n=63 20,02 n=64 19,50 n=67 15,36 n=71 14,64 n=71 En número de treballadors a temps complet
 6. 6. Millora la informatització dels continguts de la Història Clínica Electrònica de les entitats Atenció Primària Sociosanitaris Atenció Especialitzada 2009 vs 2013 Salut Mental
 7. 7. Augmenta l’ús de la HCE pels professionals El 66% dels metges i infermeres veuen el mateix contingut d’informació clínica a la HCE de la entitat Mixtes +3% -1% +5% -2% +5% -2%
 8. 8. Situació respecte al paper Mixtes Es considera un hospital sense papers ? Moviment històries clíniques paper 33% cap HC paper 38% inferior al 10% Paper extern a la entitat. Digitalització? Consentiment informatitzat
 9. 9. Digitalització de la Imatge Mèdica El 95% no imprimeixen plaques de RX de forma habitual Mixtes Digitalització de gabinets n=32 n=52 n=50 n=50 n=49 n=32 n=66 n=50 n=34 n=51 n=48 n=51 n=36 n=49 N=55
 10. 10. Increment d’entitats connectades a HC3 Mixtes Salut Mental Sociosanitaris Connectades 93% 17% 39% Publiquen 97% 25% 100% Com accediu a la informació de la HC3?
 11. 11. Interoperabilitat i estàndards El 87% ja utilitzen HL7 i un 27% LOINC Intercanvi d’informació Entre quines institucions
 12. 12. Es consolida l’ús de la telemedicina Mixtes Telediagnòstic Teleconsulta Telemonitorització Hi ha un centre de Salut Mental que fa Teleconsulta de referència
 13. 13. El 41% de les entitats utilitzen eines 2.0 Mixtes … 45% Comunitats virtuals 25% 11% 5% 34% 20% 15% 14% 3%
 14. 14. El 38% tenen aplicacions al núvol SISCAT Salut Mental 57% SocioSanitaris 43% MIXTES 31% Majoritàriament núvol privat (26%), seguit del model híbrid (15%) i núvol públic (9%)
 15. 15. 11% dels dispositius informàtics assistencials són mòbils El 60% permeten l’ ús portàtils, 32% tablets i un 18% smartphones per l’accés a dades. Respecte l’ús dels smartphones: Ús APP de tercers 69 Altres usos 6 Per comunicació Ús APP específiques de negoci 8 Ús APP pròpies 3 85 Eina de gestió (Correu,..) 79 El 24% d’EPs permeten la connexió de dispositius personals (BYOD) SISCAT En número d’EPs
 16. 16. 70% permeten l’ accés remot a HCE SISCAT Mixtes Mixtes AP Atenció Continuada Sociosanitaris AE PADES Hosp. Domiciliària PADES Equip Atenció Residencial PADES Es disposa d’atenció domiciliària 93% 36% 17% 53% 39% 25% Informació integrada a HCE 88% 75% 90% 100% 78% 100% Es disposa d’eines 70% de mobilitat 75% 69% 56% 56% 71%
 17. 17. Serveis al ciutadà Gestions administratives SISCAT Serveis assistencials pel telèfon En número d’EPs
 18. 18. Serveis al ciutadà Serveis assistencials per internet SISCAT En número d’EPs
 19. 19. Metrica Internacional EMRAM-HIMSS 85% dels hospitals avaluats
 20. 20. 8,7% dels hospitals catalans nivell 6 Catalunya ES Europa* US 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7
 21. 21. 36% realitzen el registre electrònic de l’ administració de la medicació a peu de llit del pacient 70% tenen registre electrònic de l’administració de la medicació ON fa infermeria el registre de l’administració? 2% A peu de llit del pacient amb control automatitzat (RFID, Codi barres...) 50% A peu de llit del pacient amb control visual 45% Des del passadís 2% Des del control d’infermeria Mixtes Com fa infermeria la confirmació de l’administració? 87% fàrmac per fàrmac per cada pacient 10% tota la medicació de cada pacient, de cop 3% Altres
 22. 22. Sistemes d'ajuda a la pràctica clínica Més d’un 50% Eps amb alguna alerta a nivell medicació Alertes a nivell de proves Mixtes Alertes a nivell de procés/resultat
 23. 23. Sistemes d'ajuda a la pràctica clínica Orientació a la pràctica clínica en temps real Mixtes
 24. 24. Mètrica internacional per Hospitals: IC-UE27 2010 Nova versió de l’indicador, finalment es publicarà a finals de Gener 2014 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/index.cfm
 25. 25. El 28% dels mixtes tenen una àrea específica per a la gestió de projectes d’ R+D+i i un 10% en entitats SS i SM Projectes R+D+i Participació en projectes de R+D+i associats a les TIC SISCAT Principals àrees d’interés (valoració de 1 a 4)
 26. 26. 37% SISCAT disposen d’experiències TIC Repositori experiències TIC’s Repositori experiències Innovadores en Gestió
 27. 27. Intenció de canvi/ Adquisició SISCAT
 28. 28. EQUIP MAPA DE TENDÈNCIES Gemma Cabré Roser Manté Francesc Moya www.ticsalut.cat Tecnologia, innovació i salut

×