Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iSalut. Publicació espirometries. Carlos Gallego.

1,005 views

Published on

iSalut. Publicació espirometries. Carlos Gallego. TicSalut
Jornada tècnica de digitalització d'espirometries, organitzada pel Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori, PDMAR i la Fundació TicSalut el 11 de novembre de 2013

 • Be the first to comment

iSalut. Publicació espirometries. Carlos Gallego.

 1. 1. Publicació espirometries (estructurat) Barcelona, Febrer 2013
 2. 2. Objectiu: Estructurar la informació de la proba espirometria • Anàlisis estat de l’art • Aplicació CDA R2 espirometria Definició CDA R2 espirometria Validació del CDA • Desenvolupar els artefactes per implementar CDA • Desenvolupar component per transformar format propietari al CDA •Dintre projecte innovació •ICS Proba pilot Validació internacional • Estandard per HL7 a Espanya • Proposta de norma ISO (ISO TC 251) • Definició dels criteris homologació • Homologació dispositius per compra Catsalut Homologació Incorporació a HC3 • Adaptació del CDA per publicació a HC3 • Nou ws estructruat
 3. 3. Contingut CDA r2 Capçalera • Informació de conteste Cos • • • • • • • Dades del pacient Dades del espiròmetre Dades del estudi Dades de la maniobra Gràfics i valors de la senyals Comentaris i altres observacions Enllaç per gràfiques
 4. 4. On trobar tota la informació per aplicar el CDA http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/integracio-dispositiusmedics/
 5. 5. La HC3 posa a disposició de les entitats sanitàries un nou tipus de document 89.37 – Espirometria (CIM9-MC: Determinació de la capacitat vital), on la informació es publica de manera estructurada. Els professionals sanitaris podran consultar aquest nou tipus de document mitjançant el visor del professional. Estació de Treball del Centre Professionals sanitaris El nou servei de publicació d’espirometries (estructurat) es trobarà disponible per a proves d'integració a partir del dia 1 de Març. L’accés al nou servei es accessible mitjançant el descriptor del servei a l’enllaç següent:  Pàgina 5 https://pre.hccc.salut.gencat.cat/hc3e/ws/public/Espirometries_v01_00?wsdl
 6. 6. A continuació es detalla l’estructura del nou missatge per la publicació d’espirometries de manera estructurada: Tiquet SAML: Mateixa informació que els serveis web de publicació actuals de la HC3. Capçalera missatge: S’afegeixen noves dades a la capçalera del missatge pròpies de l’informe d'espirometries. Detall missatge: La informació estructurada informada al detall del missatge es divideix en set seccions, són les següents: 1. Secció de dades del pacient: El document ha de contenir almenys una secció per les dades contextuals del pacient. 2. Secció de context de l’estudi: El document ha de contenir almenys una secció per les dades contextuals del estudi i espiròmetre. 3. Secció de resultat de l’estudi: El document ha de contenir una secció per els resultats del estudi. 4. Secció de resultats per maniobra: El document ha de contenir una secció per els resultats de cada maniobra. 5. Secció de senyals: El document ha de contenir una secció per representar la gràfica flux-volum de les senyals adquirides. 6. Secció de comentaris: El document pot contenir una secció per les senyals de cada maniobra. 7. Secció enllaç per les gràfiques: El document ha de contenir una secció per representar l’enllaç a les gràfiques generades. El nous servei s’ha desenvolupat seguint l'estàndard HL7 i sota la Guia d’implementació CDA R2 Espirometria definida per l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat. Podeu trobar la guia d’implementació original a l’enllaç següent: • http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3477/cda_esp_completa_v10.1%20%28guia%20implementaci%C3%B3gen-cat%29.pdf Pàgina 6
 7. 7. Totes les publicacions realitzades compliran els requeriments de seguretat establerts com són l’auditoria de la informació publicada així com la traçabilitat de la publicació realitzada: Descripció paràmetre SAML Paràmetre Codi usuari responsable Codi d’usuari personal Data alta usuari Dades del professional connectat Nom professional Cognom1 professional Cognom2 professional Tipus document identificatiu Número document identificatiu Número col·legiat Perfil professional / Usuari Centre Perfil Codi Oficial Centre Sanitari Codi centre oficial Entitat del Centre Sanitari Entitat Proveïdora Visor professional (obligatorietat) Serveis web publicació (obligatorietat) Serveis web consulta (obligatorietat)  Opcional Opcional   Opcional      Opcional v  Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional El sistema disposa d’un mòdul de traçabilitat per fer el seguiment del correcte funcionament del servei així com detectar errors més habituals. Pàgina 7   Opcional        Opcional Opcional
 8. 8. A continuació es mostra com es visualitza el nou tipus de document d’espirometries al visor del professional: Nova icona pels informes d’espirometries estructurats que identifiquen que el tipus de document és un HTML. Pàgina 8
 9. 9. La visualització del nou tipus de document Espirometria es realitza mitjançant una conversió del missatge original (missatge enviat pel centre) amb una plantilla XSL encarregada de mostrar la informació estructurada en diferents apartats: Al disposar de totes les dades estructurades d'Espiròmetres aquestes es poden mostrar de diverses formes així com explotar les dades tant de manera individual com de manera agrupada. Pàgina 9
 10. 10. Tota la documentació en relació al nou servei web de publicació d’espirometries de manera estructurada es troba disponible als portals de documentació de la HC3: Als portals de documentació podreu consultar tota la documentació, paquet guies d’implementació per a cada servei web, noticies de l’entorn, etc. Accés portal documentació producció • https://hccc.salut.gencat.cat/ca/web/documentacio Accés portal documentació preproducció • https://pre.hccc.salut.gencat.cat/ca/web/documentacio Paquet guia implementació Espirometries  Guia implementació servei: Document de suport a la integració amb el nou servei web d’espirometries. El document inclou endpoints del servei, paràmetres entrada / sortida, format missatge, catàleg errors, etc.  Format missatge: Document amb el format del missatge d’entrada (elements, cardinalitat, descripció camps, etc.)  Missatges exemple: Conjunt de missatges d’exemple del servei.  Projecte soapUI: Projecte soapUI amb missatgeria de prova del servei.  Quadern proves: Proves realitzades sobre el servei web. Pàgina 10
 11. 11. A continuació es recorden els canals de comunicació establerts dels quals es podrà fer ús per suport als canvis presentats: Document presentació Es tracta del document actual on s’explica l’abast del canvi així com on trobar tota la documentació i suport per a la integració amb el nou servei web d’espirometries (estructurat). Portal documentació HC3 Principal canal de comunicació través de la publicació d’informació relacionada amb el projecte: publicació de noticies, informació dirigida a les entitats / professional com manuals, documentació tècnica per als proveïdors dels centres sanitaris, etc. Suport a l’usuari El centre de serveis és la porta d’entrada per a tots els dubtes i/o problemàtiques que puguin sorgir a la fase d’integració o fases posteriors el qual derivarà els suports als equips de resolució corresponents i farà el seguiment del suports oberts. Podeu contactar amb el centre de serveis a l’adreça de correu electrònic següent: oficina@ticsalut.cat Pàgina 11
 12. 12. oficina.isalut@gencat.cat

×