Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIODATA PERIBADI
NAMA
NO. K/P
JAWATAN
GRED JAWATAN
NO.FAIL DIRI
KELULUSAN AKADEMIK
KELULUSAN IKHTISAS
OPSYEN
GAJI / TANGGA...
ISI KANDUNGAN
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Perkara
Biodata Peribadi
Isi Kandungan
Falsafah Pendid...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi i...
Pendidikan Berkuaiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan Po...
SAHSIAH DAN
KESEJAHTERAAN
PELAJAR

PENGURUSAN
SEKOLAH YANG
BERKUALITI

KECEMERLANGAN
AKADEMIK

SI2

KECEMERLANGAN
PENGURUS...
6 FOKUS UTAMA SEKOLAH
1. PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERKUALITI


Mempastikan semua warga sekolah termasuk ibu bapa mengetahu...
3. KECEMERLANGAN KOKURIKULUM


Memastikan semua warga sekolah termasuk ibu bapa sedar akan matlamat sekolah dan
berusaha ...
5. KECEMERLANGAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN
FIZIKAL, KEMUDAHAN DAN PERSEKITARAN SEKOLAH


Memastikan semua warga sekolah term...
9
10
11
HARI KELEPASAN AM TAHUN 2014
Tarikh-tarikh yang tersebut di bawah ialah
Hari Kelepasan Am bagi Negeri Terengganu Darul Ima...
Tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2014

13
TENTATIF TAKWIM TOV DAN OTI 2014
TAKWIM UJIAN PENGESAHAN TOV/OTI MENENGAH RENDAH
JENIS UJIAN
Ujian Pengesanan TOV PBSMR
Uj...
PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 & 5 SESI 2014
TINGKATAN 4
Aliran Sains Tulen
Bil
Nama Kelas
1 Amanah
2 Benar

Subjek Tera...
PELAN SEKOLAH

2B

3G

1A /
1J

1B /
1K

2A

2E

2D

2C

BC

1C

1D

1E

1G

2G

MINDS

5A

5B

5C

5D

5E

5G

5J

4A

4B...
JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU-GURU TAHUN 2014
BIL
1
2
3
4
5

NAMA GURU
Pn. Adawiyyah binti Adam
Pn. Kasmani binti Abu Mans...
BIL
31
32
33

NAMA GURU
Pn. Rosma’inah binti Osman
Pn. Zulaiha binti Ibrahim

MINGGU
39

TARIKH
19/10 – 23/10/2014

34
35
...
SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Menjalankan Tugas Secara Berkumpulan Setiap Hari Supaya Tugas Yang Dijalankan
Ber...
6.5 . Mengendalikan perhimpunan rasmi mingguan dengan bantuan Badan
Pengawas sekolah, memastikan barisan pelajar terurus s...
SENARAI GURU 2014
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3...
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

NORMAS IDAYU BINTI SEN...
A. PENTADBIRAN
1.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengetua
PK Pentadbiran
PK HEM
PK Kokurikulum
PK Petan...
2. ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA
Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir W17

Pn Rohana bt Abu Bakar

Pembantu Makmal C22

En...
3. JAWATANKUASA SKPM DAN PASUKAN AUDIT KUALITI DALAMAN
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
...
4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA)
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Pen. Setiausaha
Audit Dalam
Ahli

...
5. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET/HARTA ALIH KERAJAAN
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha / Pegawai Aset
Pen. Setiausaha
Pe...
6. JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI, TATATERTIB & PENGISYTIHARAN HARTA
Pengerusi
Naib Pengerusi

Ahli

1.
2.
3.
4.
5.
6.

P...
7. JAWATANKUASA DATA & MAKLUMAT
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha / Guru data
APDM
Statistik pelajar
SSDM

1.
2.
3.
4.
...
8. JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
Pengerusi
Naib Pengerusi

Pengetua
PK Pentadbiran
PK HEM
PK Kokurikulum
...
9. PERKEMBANGAN STAF / LADAP
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Pen. Setiausaha
Ahli

Pengetua
PK Pentadbiran
PK HEM
PK ...
11. JAWATANKUASA ANUGERAH SEKOLAH
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

Pengetua
PK Pentadbiran
PK HEM
PK Kokurikulum...
12. JAWATANKUASA PELAKSANAAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA (PPPM) 2013 – 2025
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha...
13. PENYELARAS & GURU TINGKATAN
FARIDAH BINTI MAMAT
NURSYAHIDA BINTI SHAMSUDIN
RUHAINA BINTI MOHAMAD
AZIZAH BINTI SAMSURI
...
ROSY MASTURA BINTI YAHYA
SITI HAJAR BINTI ABU MANSOR
KASMANI BINTI ABU MANSOR
NOOR AZRA SALIHA BINTI ZAINAL
WAN ABDUL MANA...
B. KURIKULUM
1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)
Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P...
9. Pembimbing kepada guru-guru praktikum.
10. Bekerjasama dengan Kelab Staf untuk merangka program profesional termasuk
la...
3.

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
BIDANG BAHASA
GKMP : Pn Hjh Sabariah bt Ibrahim
Panitia : Bahasa Melayu
Ketua Pani...
Panitia : Kimia
Penyelaras
Ahli

En Foo Kian Wah
Semua Guru Kimia

Panitia : Biologi
Penyelaras
Ahli

Pn Mah Chui Leng
Sem...
BIDANG KEMANUSIAAN
GKMP :
Panitia : Pendidikan Islam
Ketua Panitia
Setiausaha
Ahli

Pn Kasmani bt Abu Mansor
Pn Tuan Noor ...
PANDUAN TUGAS
1.

Memaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum mesyuarat panitia supaya dapat
disertai oleh salah seorang...
5.

JAWATANKUASA SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Penyelaras
Setiausaha
Setiausaha ...
6.

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Penyelaras
Setiausaha
Pemantau
Setiausa...
PANDUAN TUGAS
1.

Mengadakan mesyuarat bagi merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan
Pusat Sumber Sekolah (PSS).
2. Mew...
8.

JAWATANKUASA DANA & PROJEK KECEMERLANGAN AKADEMIK
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Penyelaras SPM
Penyelaras PBSMR
Setiaus...
C. HAL EHWAL MURID (HEM)
1.

JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Pengetua
PK HEM
PK P...
2.2 BADAN DISIPLIN SEKOLAH
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha 1
Setiausaha 2
Biro Kekemasan Diri

Bir...
2.3 BADAN PENGAWAS SEKOLAH
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Guru Penasihat

Pengetua
PK HEM
PK Pentadbiran
PK ...
4.

JAWATANKUASA BUKU REKOD PENDAFTARAN PELAJAR
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Setiausaha
Ahli

Pengetua
PK HEM
Pn Khatijah ...
6. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha

Pengetua
PK HEM
PK...
JAWATANKUASA KANTIN

7.

Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pengetu...
8. JAWATANKUASA KO-INSAN & SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

1.
...
10. JAWATANKUASA RIMUP / PERPADUAN KOMUNITI
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

Pengetua
PK HEM
...
12. JAWATANKUASA INISIATIF PENINGKATAN 3K
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha

Pengetua
PK HEM
PK Pent...
12.5 JAWATANKUASA PROGRAM FIZIKAL & KEMUDAHAN ASAS
Setiausaha
Tandas

Bangunan
Elektrik & Air
Perabot

En Foo Kian Wah
Pn ...
13. JAWATANKUASA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Ahli

Pen...
D. KOKURIKULUM
1.

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha Kokurikulum...
JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM
Pengakap
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Naimah bt Ismail
Pn Nor Asi...
St John Ambulans Malaysia (SJAM)
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Samiah bt Abdullah
Pn Siti Hajar ...
Pertubuhan Puteri Islam Malaysia (PPIM)
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Hjh Mazlinda bt Muda
Pn Hj...
PENASIHAT PERSATUAN & KELAB
Persatuan Bahasa Melayu
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Faridah bt Mam...
Persatuan PSV & Keceriaan Landskap
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Marina bt Othman
Pn Noraini bt ...
Kelab SPBT
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Zuriana bt Zainal
Pn Nor Rukhaidzah bt Mohamad

Kelab K...
PENASIHAT KELAB PERMAINAN
Bola Sepak
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

En Rizduan b Mohamad
En Zahamdan...
Badminton
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Hjh Normala bt Abdullah
Pn Nor Azlina bt Aziz
YM Raja No...
Ping Pong
Ketua Guru Penasihat
Pen. Ketua Guru Penasihat
Ahli

Pn Noor Azra Saliha bt Zainal
Pn Mas Ayu b Mohamad
Pn Zaleh...
PANDUAN TUGAS
Mengatur program dan memajukan kemahiran dan minat para pelajar dalam unit yang
dipimpin dengan jadual perju...
2. MAJLIS SUKAN SEKOLAH
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Setiausaha
Penolong Setiausaha
AJK

1.
2.
3.
4.
5.
6....
3. RUMAH SUKAN
MERAH
Penasihat
Ketua Rumah
Ahli

Pn Hjh Wan Rohani bt Ismail
Pn Hjh Azizah bt Samsuri
Pn Mas Ayu bt Mohama...
BIRU
Penasihat
Ketua Rumah
Ahli

Pn Zaini bt Ibrahim
Pn Tn Noor Azrina bt Syed Abdullah
Pn Wan Juhaida bt Ton Ghani
En Wan...
PANDUAN TUGAS
1.Mengatur program/aktiviti bagi memajukan kemahiran dan minat para pelajar dalam sukan yang
dijaga dengan j...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PANDUAN TUGAS
Mengadakan Mesyuarat Ahli Lembaga Koperasi
Mengawal perjalanan koperasi seperti diteta...
E. HAL EHWAL AM
1.JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi

Pejabat
Bilik Cetak
Bilik Ger...
Dewan
Makmal Komputer
Stor Sukan
Stor-stor lain

1.
2.
3.

Pn Wan Juhaida bt Ton Ghani
Pn Adawiyyah bt Adam
En Mohamad Zaa...
PANDUAN TUGAS
1. Menetukan dasar berkaitan bentuk majalah, percetakan, kandungan dan lainlain berkaitan penerbitan majalah...
PANDUAN TUGAS
1. Menentukan polisi dan prosedur berkaitan aspek kebajikan dan kewangan
Kelab
2. Merancang dan melaksanakan...
PANDUAN TUGAS
1. Menyediakan perancangan aktiviti tahunan
2. Mengurus keberkesanan Mesyuarat Agung PIBG sebelum 31 Mac set...
SENARAI TUGASAN GURU TAHUN 2014
Dengan segala hormatnya, berikut adalah tugasan tuan/puan bagi sesi 2014
SENARAI
TUGASAN

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku pengurusan 2014

4,427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buku pengurusan 2014

 1. 1. BIODATA PERIBADI NAMA NO. K/P JAWATAN GRED JAWATAN NO.FAIL DIRI KELULUSAN AKADEMIK KELULUSAN IKHTISAS OPSYEN GAJI / TANGGA GAJI PADA 1.1.2014 NO.GAJI NO.CUKAI PENDAPATAN NO.KWSP NO. AKAUN & BANK NO. PINJAMAN KENDERAAN NO. PINJAMAN PERUMAHAN TARIKH LAHIR TARIKH MULA BERKHIDMAT TARIKH MULA BERKHIDMAT DI SMKSI2 TARIKH LANTIKAN PERTAMA TARIKH PENGESAHAN DLM JAWATAN TARIKH KENAIKAN GAJI TARIKH MASUK KE SKIM PENCEN TARIKH PENGISYTIHARAN HARTA TARIKH LANTIKAN KE JAWATAN SKRG SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN SILA HUBUNGI NAMA:………………………………………………………………… HUBUNGAN: ..…………………………………… ALAMAT: …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. NO.TELEFON: ……………………………………………………. 1
 2. 2. ISI KANDUNGAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perkara Biodata Peribadi Isi Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Ikrar Guru & Lagu Sekolah Visi, Misi & Piagam Pelanggan Si2 Q 6 Fokus Utama Kalendar 2014 Perincian Persekolahan Mengikut Penggal Tarikh-Tarikh Penting Dalam Islam Hari Pelepasan Am Tahun 2014 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2014 Tentatif Takwim TOV & OTI 2014 Pakej Mata Pelajaran Tingkatan 4 & 5 Sesi 2014 Pelan Sekolah Jadual Bertugas Mingguan Guru-Guru Tahun 2014 Senarai Tugas Guru Bertugas Mingguan Senarai Guru 2014 - Pentadbiran - Kurikulum - Hal Ehwal Murid - Kokurikulum - Hal Ehwal Am Senarai Tugas Guru Tahun 2014 Takwim Sekolah 2014 Muka Surat 1 2 3 4 5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23 - 35 36 - 45 46 - 56 57 - 72 73 - 77 78 79 - 102 2
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. IKRAR GURU Bahawasanaya kami guru Negara Malaysia dengan ini berikrar:  Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.  Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan Negara kami.  Kami sentiasa menjunjung perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukunegara pada setiap masa. LAGU SEKOLAH Sejahtera sekolah kebanggaan kami Mendidik, membimbing sepanjang hari Keringat mencurah tanpa henti Sentiasa tabah menabur bakti Itulah semangat warga sejati Setiap masa berusaha tanpa jemu Memacu sekolah sampai ke mercu Kegemilangan sahsiah dan ilmu Semoga sekolahku terus maju Itulah aspirasi kami selalu Si2.... gemilang dan unggul (2X) 3
 4. 4. Pendidikan Berkuaiti Insan Terdidik Negara Sejahtera Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara PIAGAM PELANGGAN Kami sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada para pelanggan. Kami akan: 1. sentiasa melayani sebarang pertanyaan dengan ramah dan mesra. 2. menyampaikan maklumat dengan cepat dan tepat. 3. kesediaan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak. 4. sentiasa menjalankan tugas dengan dedikasi dan efisyen sebagai satu ibadah. 5. sedia menerima teguran dan pandangan secara terbuka. 6. sentiasa peka terhadap sebarang keperluan dan kehendak pelanggan. 4
 5. 5. SAHSIAH DAN KESEJAHTERAAN PELAJAR PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERKUALITI KECEMERLANGAN AKADEMIK SI2 KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERHUBUNGAN KOMUNITI KECEMERLANGAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN FIZIKAL, KEMUDAHAN DAN PERSEKITARAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM 5
 6. 6. 6 FOKUS UTAMA SEKOLAH 1. PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERKUALITI  Mempastikan semua warga sekolah termasuk ibu bapa mengetahui matlamat sekolah hendak mewujudkan pengurusan sekolah yang berkualiti.  Mewujudkan pasukan pengurusan yang mantap dan berkualiti.  Memantapkan pelaksanaan, penyeliaan, dan penilaian program sekolah.  Mempertingkatkan keberkesanan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah.  Mempertingkatkan kualiti urusan melalui telefon dan faks.  Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kaunter atau mesra pelanggan.  Mempertingkatkan tahap kompetensi, kemahiran dan ilmu pengetahuan staf.  Memastikan sumber kewangan dan kemudahan dari segi kelengkapan, peralatan dan infastruktur mencukupi dan berfungsi.  Mengemaskini data dan maklumat sekolah.  Menyegerakan pelaksanaan arahan atau tindakan.  Meminimumkan perbezaan pendapat, pendekatan dan salah faham di kalangan staf. 2. KECEMERLANGAN AKADEMIK  Memastikan semua warga sekolah termasuk ibu bapa sedar akan matlamat sekolah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya.  Memastikan semua guru dan pelajar berkualiti.  Memastikan sistem pemantauan, penyeliaan dan penilaian berkesan.  Memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara berkesan dan menyeronokkan.  Memastikan kemudahan dari segi kelengkapan, peralatan dan infrastuktur mencukupi dan berfungsi dengan baik.  Memastikan semua kemudahan yang disediakan dimanfaatkan sepenuhnya.  Mewujudkan budaya cintakan ilmu.  Mewujudkan budaya membaca.  Memberikan penekanan kepada mata pelajaran kritikal (Bahasa Inggeris, Matematik, dan Sains) selaras dengan perubahan sukatan pelajaran Matematik dan Sains.  Memberi penekanan untuk mencapai matlamat 60:40 (60% Sains dan 40% Sastera) selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia. 6
 7. 7. 3. KECEMERLANGAN KOKURIKULUM  Memastikan semua warga sekolah termasuk ibu bapa sedar akan matlamat sekolah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya.  Melengkapkan kemudahan dan peralatan mencukupi, berfungsi dan selamat digunakan.  Memastikan semua guru komited dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kokurikulum.  Memastikan setiap pelajar melibatkan diri dalam satu aktiviti sukan dan permainan, satu pasukan beruniform dan satu persatuan atau kelab.  Mewujudkan etos sekolah (sekolah berwatak) berasaskan kecemerlangan kokurikulum.  Mewujudkan budaya bersukan sepanjang tahun. 4. KECEMERLANGAN SAHSIAH DAN KESEJAHTERAAN PELAJAR  Memastikan semua warga sekolah termasuk ibubapa sedar akan matlamat sekolah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya.  Menyemai budaya ilmu, berakhlak mulia, berdisiplin, beriman dan bersih rohani serta jasmani di kalangan pelajar.  Membentuk sikap positif kendiri pelajar.  Memperkembangkan potensi, bakat kepimpinan, bekerjasama dan keyakinan diri di kalangan pelajar.  Mengutamakan kesejahteraan pelajar dengan mengambil berat tentang kebajikan, kesihatan, dan keselamatan.  Merealisasikan pendidikan agama dalam kehiduapan harian pelajar.  Memastikan semua guru bertindak sebagai guru disiplin dan guru pembimbing.  Mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak yang boleh memberi sumbangan kepada kecemerlangan sahsiah pelajar. 7
 8. 8. 5. KECEMERLANGAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN FIZIKAL, KEMUDAHAN DAN PERSEKITARAN SEKOLAH  Memastikan semua warga sekolah termasuk ibubapa sedar akan matlamat sekolah dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya.  Memastikan kemudahan dan kelengkapan mencukupi, berfungsi dan selamat untuk digunakan.  Memastikan pelajar-pelajar menguna dan menjaga kemudahan serta kelengkapan yang disediakan dengan sebaik-baiknya.  Memastikan keberkesanan perkhidmatan pekerja-pekerja perkhidmatan cucian bangunan dan kawasan sekolah.  Memastikan keberkesanan perkhidmatan pekerja-pekerja perkhidmatan kawalan keselamatan sekolah.  Mewujudkan merdu tanda yang berfungsi dan menjadi kebanggaan seluruh warga sekolah. 6. KECEMERLANGAN PENGURUSAN PERHUBUNGAN KOMUNITI: PERSEKITARAN SEKOLAH  Memastikan semua warga sekolah termasuk ibubapa sedar bahawa sekolah berusaha mewujudkan perhubungan yang akrab dengan pihak luar seperti agensi kerajaan, badan berkanun, badan bukan kerajaan, pihak swasta, pemimpinpemimpin tempatan dan masyarakat setempat.  Menarik minat pihak luar membantu sekolah baik dalam bentuk galakan, sokongan moral, sumber kewangan, tenaga, idea mahupun kepakaran.  Mengadakan pakatan strategik dengan syarikat-syarikat setempat untuk membantu sekolah dalam usaha meningkatkan kecemerlangan akademik, kokurikulum, sahsiah pelajar dan fizikal sekolah.  Menggalakkan pihak luar mengadakan program-program memanfaatkan murid-murid dan anggota sekolah. yang boleh 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. HARI KELEPASAN AM TAHUN 2014 Tarikh-tarikh yang tersebut di bawah ialah Hari Kelepasan Am bagi Negeri Terengganu Darul Iman Bagi Tahun 2014 TARIKH / HARI 14 JAN (SELASA) 31 JAN (JUMAAT) 1 FEB (SABTU) 4 MAC (SELASA) 1 MEI (KHAMIS) 13 MEI (SELASA) 7 JUN (SABTU) 15 JUL (SELASA) PERKARA MAULIDUR RASUL TAHUN BARU CINA TAHUN BARU CINA ULANG TAHUN PERTABALAN SULTAN TERENGGANU KEPUTERAAN SULTAN TERENGGANU HARI PEKERJA HARI WESAK KEPUTERAAN YDP AGONG NUZUL AL-QURAN 28 JUL (ISNIN) 29 JUL (SELASA) 31 OGS (SABTU) 16 SEPT (SELASA) 5 OKT (AHAD) 6 OKT (ISNIN) 23 OKT (KHAMIS) 25 OKT (AHAD) 25 DIS (KHAMIS) HARI RAYA PUASA HARI RAYA PUASA HARI KEBANGSAAN HARI MALAYSIA HARI RAYA QURBAN HARI RAYA QURBAN HARI DEEPAVALI AWAL MUHARRAM HARI KRISMAS 26 APR (SABTU) Cuti Sekolah Cuti Pertengahan Penggal Pertama Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Penggal Kedua Cuti Akhir Tahun NEGERI TERENGGANU TERENGGANU KELANTAN, PAHANG, PERAK, PERLIS, PULAU PINANG, SELANGOR, TERENGGANU KELANTAN, TERENGGANU KECUALI SERAWAK Mula Cuti 21 Mac 2014 – 29 Mac 2014 21 Mei 2014 – 14 Jun 2014 12 Sept 2014 – 20 Sept 2014 21 November 2014 – 31 Disember 2014 Jumlah Hari Bercuti 9 hari 19 hari 9 hari 41 hari 12
 13. 13. Tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2014 13
 14. 14. TENTATIF TAKWIM TOV DAN OTI 2014 TAKWIM UJIAN PENGESAHAN TOV/OTI MENENGAH RENDAH JENIS UJIAN Ujian Pengesanan TOV PBSMR Ujian OTI 1 PBSMR Ujian OTI 2 PBSMR( Pertengahan 1) Ujian OTI 3 (Percubaan PBSMR) Ujian OTI 4( Tambah Nilai PBSMR) Penilaian Akhir Tahun Ting 1 & 2 TARIKH TAKWIM UJIAN PENGESAHAN TOV/OTI MENENGAH ATAS 2014 JENIS UJIAN Ujian Pengesahan TOV SPM Ujian OTI 1 SPM (Pertengahan) Ujian OTI 1 Ting 4 (Pertengahan) Ujian OTI 2 SPM (Percubaan) Ujian OTI 2 Ting 4 (Akhir Tahun) TARIKH TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM 2014 JENIS UJIAN UPSR PBSMR SPM STPM STAM TARIKH 14
 15. 15. PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 & 5 SESI 2014 TINGKATAN 4 Aliran Sains Tulen Bil Nama Kelas 1 Amanah 2 Benar Subjek Teras BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM Aliran Sains Kemanusiaan Bil Nama Kelas Subjek Teras 1 Cekal BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM,SN 2 Dedikasi BM,BI,SEJ,MAT,PI,SN 3 Ehsan BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM,SN 4 Gigih BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM,SN Subjek Elektif BIO,FIZ,KIM,BT,BC,PA BIO,FIZ,KIM,MT,BC,PA Subjek Elektif PA,EA,GEO ERT,EA,PD GEO,TASW,PSV TASW,PSV TINGKATAN 5 Aliran Sains Tulen Bil Nama Kelas 1 Amanah 2 Benar 3 Cekal Subjek Teras BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM Aliran Sains Kemanusiaan Bil Nama Kelas Subjek Teras 1 Dedikasi BM,BI,SEJ,MAT,PI,SN 2 Ehsan BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM,SN 3 Gigih BM,BI,SEJ,MAT,PI,SN 4 Jujur BM,BI,SEJ,MAT,PI/PM,SN Subjek Elektif BIO,FIZ,KIM,MT,BC,PA BIO,FIZ,KIM,MT,BC,PA FIZ,KIM,MT,BC,PA Subjek Elektif PD,ERT,PSV EA,PSV,GEO,BC TASW,PSV PSV 15
 16. 16. PELAN SEKOLAH 2B 3G 1A / 1J 1B / 1K 2A 2E 2D 2C BC 1C 1D 1E 1G 2G MINDS 5A 5B 5C 5D 5E 5G 5J 4A 4B 4G 4E 4D 4C 16
 17. 17. JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU-GURU TAHUN 2014 BIL 1 2 3 4 5 NAMA GURU Pn. Adawiyyah binti Adam Pn. Kasmani binti Abu Mansor Pn. Noraini binti Harun Pn. Salma binti Mat Jusoh En.Mohamad Zaaba bin Abu Bakar MINGGU 1 12 23 34 TARIKH 1/1 – 2/1/2014 16/3 – 20/3/2014 22/6 – 26/6/2014 7/9 – 11/9/2014 6 7 8 9 10 Pn. Azizah binti Samsuri Pn. Mah Chui Leng Hj. Mohd Sapli bin Che Mat Aripin Pn. Naimah binti Ismail Pn. Zainab binti Mohd Tahar 2 13 24 35 5/1 – 9/1/2014 30/3 – 3/4/2014 29/6 – 3/7/2014 21/9 – 26/9/2014 11 12 13 14 15 Pn. Faridah binti Embong Pn. Nursyahida binti Shamsudin En.Rizduan bin Mohamad Pn.Syaliza Adiha binti Hj. Abdullah Pn. Zaleha binti Hussin 3 14 25 36 12/1 – 16/1/2014 6/4 – 10/4/ 2014 6/7 – 10/7/2014 28/9 – 2/10/2014 16 17 18 19 20 21 Pn. Faridah binti Mamat Pn. Marina binti Othman En.Wan Abdul Manan bin Wan Nawang Pn.Samiah binti Abdullah Pn. Zalehan binti Mat Useng Pn. Nur Azina binti Aziz 4 15 26 37 19/1 – 23/1/2014 13/4 – 17/4/2014 13/7 – 17/7/2014 5/10 – 9/10/2014 22 23 24 25 26 27 Pn. Hayati Munirah binti Zahkai Pn. Mas Ayu binti Mohamad En.Zahamdan bin Ibrahim Pn. Normala binti Abdullah Pn. Zarina binti Ahim Pn. Norhamiza binti Mansor 5 16 27 38 26/1 – 30/1/2014 20/4 – 24/4/2014 20/7 – 24/7/2014 12/10 – 16/10/2014 28 29 30 Pn. Khatijah binti Samat Pn.Mazlinda binti Muda Pn. Nor Asiah binti Hasim 6 17 28 2/2 – 6/2/2014 27/4 – 1/5/2014 27/7 – 31/7/2014 17
 18. 18. BIL 31 32 33 NAMA GURU Pn. Rosma’inah binti Osman Pn. Zulaiha binti Ibrahim MINGGU 39 TARIKH 19/10 – 23/10/2014 34 35 36 37 38 39 Pn. Liza binti Yahya Pn. Nor Azlina binti Hamzah Pn. Normas Idayu binti Senik Pn. Rosy Mastura binti Yahya Pn. Zuraifah binti Awang En.Foo Kian Wah 7 18 29 40 9/2 – 13/2/2014 4/5 – 8/5/2014 3/8 – 7/8/2014 26/10 – 30/10/2014 40 41 42 43 44 45 Pn. Noor Azra Saliha binti Zainal Pn. Nor Azlina binti Omar Pn. Nor Rukhaidzah binti Mohamad Pn. Rodiah binti Raspan Datin Hjh. Zuraini binti Muda Pn. Maznah binti Mohamad 8 19 30 41 16/2 – 20/2/2014 11/5 – 15/5/2014 10/8 – 14/8/2014 2/11 – 6/11/2014 46 47 48 49 50 51 Pn. Raja Noraini binti Raja Mansor Pn. Noraida binti Hashim Pn. Roziana binti Embong Pn. Siti Norbaya binti Johan Pn. Yap Chin Khim Pn. Zuriana binti Zainal @ Ngah 9 20 31 42 23/2 – 27/2/2014 18/5 – 22/5/2014 17/8 – 21/8/2014 9/11 – 13/11/2014 52 53 54 55 56 57 Pn. Siti Hajar binti Abu Mansor Pn. Noraini binti Abdullah Pn. Rozita binti Ramli Pn. Siti Salmah binti M.Shahri Pn. Wan Juhaida binti Ton Ghani Pn. Jemilah binti Abd.Ghani 10 21 32 43 2/3 – 6/3/2014 25/5 – 29/5/2014 24/8 – 26/8/2014 16/11 – 20/11/2014 58 Pn. Tuan Noor Azrina binti Syed Abdullah Pn. Nur Rohayu binti Mamat Pn. Nurul Najwa binti Atan Pn. Ruhaina binti Mohamad Pn. Wan Intan Nazira binti Wan Mamat Pn. Wan Junaidah binti Wan Ali 11 9/3 – 13/3/2014 22 33 15/6 – 19/6/2014 31/8 – 4/9/2014 59 60 61 62 63 * Ketua Guru Bertugas adalah guru yang namanya sebaris dengan minggu bertugas 18
 19. 19. SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN 1. Menjalankan Tugas Secara Berkumpulan Setiap Hari Supaya Tugas Yang Dijalankan Berkesan Dan Menyeluruh. Ketua Kumpulan Bolehlah Membahagikan Tugas Mengikut kawasan Atau Sistem Blok. 2. Membantu Guru Disiplin Dalam Urusan Disiplin Pelajar, Penguatkuasaan Di Kantin, Surau, Kawasan Sekolah, Tandas, Pelajar Sakit, Pengumuman Serta Peraturan Sekolah Amnya. 3. Waktu Perhimpunan Adalah Waktu Persekolahan (Pengajaran & Pembelajaran). Oleh Itu Waktu Tersebut Hendaklah Dikendalikan Dengan Penuh Upacara Dan peraturan supaya Menjadi Tradisi Sekolah Yang Murni. Peranan Dan Tanggungjawab Kumpulan Guru Bertugas Mingguan Adalah :a) Menyediakan Suasana Kemas Dan Bersih Serta Menyusun Tempat Duduk Dengan Teratur Pada Hari Perhimpunan b) Menentukan Supaya Wakil Kumpulan Memberi Laporan Dan Syor Positif Hasil Dari Penyelidikan Kumpulan Bertugas pada Hari Perhimpunan c) Mempastikan Dan Mencatatkan Ketidakhadiran Guru Dan Laporan Yang Disampaikan Oleh Tuan Pengetua. d) Jika Ada Perjumpaan Dengan Tuan Pengetua, Guru Bertugas Diminta Mencatatkan Isi Perjumpaan tersebut Secara Ringkas Ke Dalam Buku Laporan Bertugas Guru e) Ketua Guru Bertugas bertanggungjawab menyedia dan menampal senarai kumpulan guru bertugas mingguan di papan kenyataan NILAM dan di luar pejabat bagi pengetahuan pelajar-pelajar khasnya. 4. Guru Bertugas diminta Membuat Laporan Bertugas Dengan Lengkap Ke Dalam Buku Laporan Bertugas Dan Serahkan Laporan Tersebut Kepada Tuan Pengetua Setiap Hari Khamis Sebelum Pukul 2.00 Petang Di Pejabat Sekolah. 5. Guru Bertugas Dikehendaki Membantu Tuan Pengetua Dalam Tugas-Tugas Khas Jika Diarahkan Dari Masa Ke masa. 6. Sila Rujuk Pekeliling Dalaman Untuk Guru-Guru Dalam Melaksanakan Tugas & Tanggungjawab Sebagai Guru Bertugas Mingguan & Perubahan Tugasan Yang Diarahkan Oleh Pengetua @ Wakilnya Dari Masa Ke masa. 6.1. Datang lebih awal sebelum 7.15 pagi dan balik lebih lewat selepas 2.15 6.2. Mengatur dan memastikan perhimpunan pagi bermula jam 7.20 pagi setiap hari setelah loceng pertama pada jam 7.15 pagi dibunyikan. 6.3 Meronda kawasan sekolah bagi memastikan pelajar berada di dewan sekolah. 6.4. Mengawas pintu pagar dan mengambil tindakan ke atas pelajar yang datang lewat. 19
 20. 20. 6.5 . Mengendalikan perhimpunan rasmi mingguan dengan bantuan Badan Pengawas sekolah, memastikan barisan pelajar terurus serta mengawasi pelajar. 6.6. Memastikan semua peralatan seperti siaraya,CD,kerusi berada dalam keadaan baik dan semua atur cara yang dirancang berjalan dengan lancar. 7. Membantu Guru Disiplin dalam membuat pemeriksaan berkala/ „spot check‟. 8. Membantu dan mengurus kes rawatan pelajar atau kes kecemasan. 9 Membantu memastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi. 10. Membantu Jawatankuasa Kantin mengawal suasana kantin pada waktu rehat. 11. Menjadi pencatat minit dalam mesyuarat guru yang diadakan. 12. Mencatat laporan penyeliaan dalam Buku Laporan Guru Bertugas dengan penuh tanggungjawab, kemas dan lengkap. 13. Membuat laporan ringkas dalam perhimpunan rasmi pada minggu berikutnya. 20
 21. 21. SENARAI GURU 2014 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAMA GURU HJH NORAINI BT YAACOB HJ ZULKIFLI B AB. GHANI EN WAN ROZALI B W ABDULLAH HJ ALIAS B MOHAMED EN MOHAMAD BIN ABDULLAH HJH WAN ROHANI BT ISMAIL PN ZAINI BT IBRAHIM PN SABARIAH BT IBRAHIM CIK CHE RAHIMAH BINTI NGAH NORHAMIZA BINTI MANSOR AB. RAZAK BIN AWANG ADAWIYYAH BINTI ADAM AZIZAH BINTI SAMSURI FARIDAH BINTI EMBONG FARIDAH BINTI MAMAT FOO KIAN WAH ZURIANA BINTI ZAINAL @ NGAH HAYATI MUNIRAH BINTI ZAHKAI JEMILAH BINTI ABD. GHANI KASMANI BINTI ABU MANSOR KHATIJAH BINTI SAMAT LIZA BINTI YAHYA MAH CHUI LENG MARINA BINTI OTHMAN MAS AYU BINTI MOHAMAD MAZLINDA BINTI MUDA MAZNAH BINTI MOHAMAD MOHAMAD ZAABA BIN ABU BAKAR MOHD SAPLI BIN CHE MAT ARIPIN ZURAINI BINTI MUDA NAIMAH BINTI ISMAIL NOOR AZRA SALIHA BINTI ZAINAL NOR AINI BINTI HARUN NOR ASIAH BINTI HASIM NOR AZLINA BINTI HAMZAH NOR AZLINA BINTI OMAR ZURAIFAH BINTI AWANG NOR RUKHAIDZAH BINTI MOHAMAD NORAIDA BINTI HASHIM NORAINI BINTI ABDULLAH NORMALA BINTI ABDULLAH GRED DG52 DG48 DG48 DG48 DG44 DG48 DG48 DG48 DG48 DG44 DG44 DG41 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG41 DG48 DG48 DG41 DG41 DG44 DG41 DG44 DG44 DG44 DG41 DG48 DG48 DG41 DG41 DG44 DG48 DG44 DG44 DG44 DGA32 DG48 DG44 DGA32 OPSYEN DOMINAN SASTERA/SIVIK PEND. ISLAM FIZIK/MATH P.AKAUN / PDG BM/SASTERA MATEMATIK / FIZIK PDG / P.AKAUN GEOG / SEJ PSV PERDAGANGAN B&K BIOLOGI / ICT PENDIDIKAN ISLAM BM/SEJ PA/BM KIMIA MATEMATIK SAINS/BIOLOGI PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK / ICT SAINS BIOLOGI/SAINS PSV BI PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK PJK K.HIDUP KIMIA MATEMATIK/FIZIK BIOLOGI BM GEO BM PJK MATEMATIK BM MATH / P.AKAUN MATH / P.AKAUN K.HIDUP NO TEL 0199537276 0199396568 0199922871 01114952017 0148207743 0179776306 0199749885 0199156566 0199476966 0199154286 0134763164 0199535676 0129659421 0199437725 0179880484 0179465201 0199156492 0129083472 0199357557 0199838140 0199826080 0129584938 0199265256 0199169650 0199306066 0127734516 0139222234 0139494708 0129608777 0199816849 0139090057 0199299748 0193346497 0199824896 0199976794 0179384385 0139412243 0199872789 0199446258 01991550493 21
 22. 22. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 NORMAS IDAYU BINTI SENIK NUR AZLINA BINTI AZIZ NUR ROHAYU BINTI MAMAT ZULAIHA BINTI IBRAHIM NURSYAHIDA BINTI SHAMSUDIN NURUL NAJUWA BINTI ATAN RAJA NORAINI BINTI RAJA MANSOR RIZDUAN BIN MOHAMAD RODIAH BINTI RASPAN ZARINA BINTI AHIM ROSLIZA BINTI MOHAMAD ROSMA’INAH BINTI OSMAN ROSY MASTURA BINTI YAHYA ROZIANA BINTI EMBONG ROZITA BINTI RAMLI RUHAINA BINTI MOHAMAD SALMA BINTI MAT JUSOH SAMIAH BINTI ABDULLAH ZALEHAN BINTI MAT USENG SITI HAJAR BINTI ABU MANSOR SITI NORBAYA BINTI JOHAN SITI SALMAH BINTI M.SHAHRI SYALIZA ADIHA BINTI HJ ABDULLAH SYED AHMAD SHAUFFI BIN S. JAAFAR TUAN NOOR AZRINA BT SYED ABDULLAH WAN ABDUL MANAN B WAN NAWANG WAN INTAN NAZIRA BT W. MAMAT WAN JUHAIDA BINTI TON GHANI WAN JUNAIDAH BINTI WAN ALI YAP CHIN KHIM ZAHAMDAN BIN IBRAHIM ZAINAB BINTI MOHD TAHAR ZALEHA BINTI HUSSIN DG44 DG41 DG44 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DG44 DG48 DG44 DG44 DG48 DG44 DG48 DG44 DG44 DG44 DG44 DG41 DG48 DG41 DG41 DG 44 DG44 DG 48 DG41 DG44 DG44 DG48 DG 44 DGA34 DG44 KIMIA MATEMATIK MATEMATIK SEJARAH BI BI BIOLOGI BIOLOGI SEJARAH SEJARAH B&K BI ERT GEO SEJARAH KIMIA / MATH KIMIA / SAINS MATEMATIK SEJARAH K.HIDUP PENDIDIKAN ISLAM KIMIA MATEMATIK B&K PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM BI PENDIDIKAN ISLAM P.AKAUN B.CINA / BM BM K.HIDUP BM 0199097435 01112984167 0139286761 0148355151 0199850644 0129579656 0176072502 0139304913 0199114761 0132250395 0139122795 0199814326 0199119787 0199153651 0199231079 0139880512 0129844191 0199159795 0129527391 0126054256 0199556535 0199821206 0199631425 0199161656 0199382728 0136305479 0139397818 0148207898 0199405692 0199066425 0139844000 0139635064 0199546173 22
 23. 23. A. PENTADBIRAN 1. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang GKMP Bahasa GKMP TekVo GKMP Sains & Matematik GKMP Kemanusiaan Setiausaha Hjh Noraini bt Yaacob Haji Zulkifli b Ab Ghani En Wan Rozali b Wan Abdullah Haji Alias b Mohamed En Mohamad b Abdullah Hjh Sabariah bt Ibrahim Pn Zaini bt Ibrahim Hjh Wan Rohani bt Ismail Pn Che Rahimah bt Ngah Pn Rosliza bt Mohamad PANDUAN TUGAS AM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran,pengurusan dan ikhtisas,kewangan dan akaun, keselamatan dan pembangunan fizikal dan staf sekolah. Merancang dan menyenarai semua bidang tugas, aktiviti, program dan takwim sekolah Menilai dan menyelia perjalanan tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan sekolah. Membincangkan dapatan, syor dan perancangan dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah. Merancang dan mengelolakan kursus-kursus KUDAP/LADAP/Pembangunan Staf dalam dengan mengambil kira keperluan individu,kumpulan dan sekolah. Mengadakan perbincangan membina berbentuk dua hala. SETIAUSAHA SEKOLAH: 1. Mengeluarkan Surat Panggilan Mesyuarat Pengurusan. 2. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat yang lalu beserta borang maklumbalas. 3. Mencatat kehadiran dan minit mesyuarat dan edar dalam tempoh satu minggu selepas mesyuarat serta mengumpul maklumbalas untuk membuat rumusan. 23
 24. 24. 2. ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir W17 Pn Rohana bt Abu Bakar Pembantu Makmal C22 En Abdullah Sani b Taib Pembantu Makmal C22 Pn Zuliati bt Ramli Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir N17 Cik Hjh Kamariah bt Wok Pembantu Tadbir N17 Pn Noor Zuraini bt Ab Rani Pembantu Makmal C17 Pn Rozita bt Mat Noh Pembantu Makmal C17 Pn Azila bt Md Kamal Pembantu Am Pejabat N4 (M) Hj Ahmad Suria b Ali Pembantu Am Pejabat N1 En Salehuddin bin Ramli Pembantu Am Pejabat N1 Cik Nordiana bt Abdullah Pegawai Teknologi Maklumat En Safrul Hafiez bin Idris PANDUAN TUGAS Tugas Anggota Kakitangan Pelaksana adalah seperti dalam Buku Panduan Tugas AKP berdasarkan jawatan masing-masing 24
 25. 25. 3. JAWATANKUASA SKPM DAN PASUKAN AUDIT KUALITI DALAMAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Guru data Semua GKMP Guru Media Guru Cemerlang Guru Bimbingan & Kaunseling Ketua Panitia P.Islam PANDUAN TUGAS Meneliti dan memahami kandungan SKPM secara terperinci dan menyeluruh. Mengumpul segala bukti bagi setiap aspek yang dinilai melalui semakan dokumen, pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Menentukan skor bagi setiap aspek secara kolektif berpandukan deskripsi skor dalam instrumen SKPM. Membuat pengiraan skor bagi setiap standard dan skor keseluruhan. Menyediakan rumusan PKS dengan menyatakan kekuatan, kelemahan dan isu. Menentukan program atau aktiviti penambahbaikan mengikut aspek dan standard yang dikenal pasti. Merancang perubahan sekolah ke tahap yang lebih baik dan berkualiti. Mengatur mesyuarat dengan unit-unit yang terlibat Memastikan setiap perubahan yang dirancang dapat dilaksanakan Memantau perjalanan setiap perubahan unit yang terlibat Memaklumkan kepada Pengetua perkembangan terkini setiap unit. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Memastikan pelaksanaan mengikut prosedur yang ditetapkan 25
 26. 26. 4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Audit Dalam Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Kewangan W17 Pn Noraini bt Abdullah Semua GKMP Ketua Unit B & K Guru Media Setiausaha Sukan Setiausaha Kokurikulum Semua Ketua Panitia Pembantu Tadbir N17 PANDUAN TUGAS Membaca dan memahami pekeliling/surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke masa dan mematuhi peraturan kewangan yang berkuatkuasa. Mengambil maklum baki amaun di dalam akaun Wang Kerajaan dan SUWA. Merancang belanjawan tahunan dan memastikan perbelanjaan mengikut perancangan berdasarkan baki amaun dan peruntukan untuk manfaat tahun semasa. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan(nota minta, pesanan tempatan, invois, bil, baucar dan cek) dan dipastikan perbelanjaan memberi pulangan yang optimum. Audit Dalam sekolah akan menyemak setiap akhir bulan dan memaklumkan kepada Jawatankuasa perbelanjaan tidak aktif. Pengetua, PK Pentadbiran, PK HEM , PK Kokurikulum dan Audit Dalam membuat semakan berkaitan dan menandatangani baucar, invois, semua resit rasmi, penyata bank dan buku-buku tunai yang berkenaan mengikut prosedur. Membuat anggaran belanjawan untuk tahun berikutnya dan merujuk Laporan Audit tahun sebelumnya untuk penambahbaikan. Bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun mengikut arahan. 26
 27. 27. 5. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET/HARTA ALIH KERAJAAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha / Pegawai Aset Pen. Setiausaha Penyelaras Pelupusan Lembaga Pemeriksa Pegawai penyiasat Perpustakaan/APD Makmal Komputer Makmal Sains Pejabat Sukan Ahli Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pn Faridah bt Mamat Pembantu Tadbir Pn Zaini bt Ibrahim Pn Khatijah bt Samat En Wan Rozali b Wan Abdullah Pn Maznah bt Mohamad Pn Adawiyyah bt Adam En Abdullah Sani b Taib En Mohamad Zaaba b Abu Bakar Semua Ketua Panitia PANDUAN TUGAS Memastikan semua aset, barang, perabot yang didapati melalui bekalan kerajaan, pembelian, sumbangan atau lain-lain direkodkan segera sebagai Harta Modal (312), Daftar Inventori (313) atau Bekalan Pejabat (314). 2. Memastikan sebarang pergerakan atas harta modal dan inventori direkodkan. 3. Penyeliaan perabot dengan menandakan nombor siri dan melabelkan nama sekolah, membaikpulih, serta melapor untuk kemaskini stok. 4. Mencatat rekod pembaikian sebagaimana dikehendaki dalam borang-borang daftar. 5. Membuat semakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh enam bulan. 6. Mengurus proses hapuskira/ pelupusan aset sekolah untuk tujuan Stok dan Audit dan dilaksanakan mengikut keperluan. 7. Penyeliaan bangunan dengan melapor semua jenis kerosakan. 8. Penyeliaan kabel dan poin elektrik, paip dan saluran air. 9. Semua rekod 312 & 313 perlu dikemaskini pada akhir tahun untuk ditandatangani oleh Pengetua. 10. 10.Bermesyuarat 4 kali setahun dan laporan minit dibentangkan dalam mesyuarat kewangan dan akaun (JPKA). 1. 27
 28. 28. 6. JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI, TATATERTIB & PENGISYTIHARAN HARTA Pengerusi Naib Pengerusi Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Semua GKMP Ketua Pembantu Tadbir PANDUAN TUGAS Bertanggungjawab sebagai Ahli Jawatankuasa Tatatertib, Laporan Harta dan Penilaian Prestasi. Mempastikan arahan dalam Perintah Am Bab D (Tatatertib) serta pekeliling berkaitan dibaca/edar. Mempastikan skop tugas sepertimana SKT/Buku Rekod Mengajar dilaksanakan dengan berkesan. Membuat semakan kerja, tanggungjawab dan peribadi pegawai supaya menghasilkan penilaian prestasi yang wajar. Mencadangkan penilaian seadilnya sebagai Pasukan Penilai Prestasi Tahunan. Menyemak dan memastikan pengisytiharan harta pegawai dikemaskini mengikut arahan. 28
 29. 29. 7. JAWATANKUASA DATA & MAKLUMAT Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha / Guru data APDM Statistik pelajar SSDM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang En Rizduan b Mohamad Pn Hayati Munirah bt Zahkai Pn Salma bt Mat Jusoh Pn Samiah bt Abdullah Pn Hjh Rodiah bt Raspan PANDUAN TUGAS Mengumpul data / statistik / EMIS /e-Operasi dll penyata dalam komputer dan sentiasa dikemaskini. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan,kelas, kaum dan jantina. Menyediakan data / maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori, opsyen dan lain-lain. Menyiap dan menghantar Penyata Bulanan dan penyata-penyata lain yang dikehendaki oleh Kementerian,JPNT dan PPD mengikut jadual kerja yang dikehendaki. Memastikan Sistem Maklumat Murid sentiasa lengkap dan dikemaskini. Memastikan Rekod Pendaftaran Pelajar sentiasa lengkap dan dikemaskini. 29
 30. 30. 8. JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN Pengerusi Naib Pengerusi Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pn Hjh Faridah bt Embong Semua Ketua Bilik Khas Ketua Pembantu Tadbir (pekerja swasta) Setiausaha Sukan Setiausaha Ahli PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Berbincang untuk penambahbaikan dalam menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat; Memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat tanpa risiko kepada kesihatan ; Menguruskan keselamatan dan kesihatan dengan cekap dan berkesan; Menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadiah berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi; Memastikan kehendak-kehendak perundangan mengenai keselamatan dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalan-tataamalan dipatuhi; Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan asas bagi semua pekerja; dan Untuk mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan apabila perlu. 30
 31. 31. 9. PERKEMBANGAN STAF / LADAP Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pn Rosliza bt Mohamad En Abd Razak b Awang YM Syed Ahmad Shauffi b Syed Jaafar Semua GKMP Semua Ketua Panitia PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. Merancang kursus-kursus yang bersesuaian berdasarkan kajian keperluan . Mengelola kursus-kursus dalam bentuk ”in-house training‟ Mengelola kursus-kursus yang melibatkan jemputan. Menguruskan pelaporan e-splg dan kad pelaporan kursus. 10. JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN (PONTENG) Pengerusi Naib Pengerusi Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pn Hjh Rodiah bt Raspan Jawatankuasa Ponteng Setiausaha Ahli PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. Mendapatkan pandangan / cadangan / maklumat dalam usaha membantu organisasi sekolah membaiki sebarang kelemahan serta meningkatkan prestasi. Bertanggungjawab melaksanakan tugas dan arahan Kementerian, JPN, PPD berkaitan penyelidikan pendidikan/kajian tindakan. Menyediakan proposal dan laporan kajian serta pembentangan kajian untuk meningkatkan organisasi. Membantu Agensi Luar yang menjalankan soalselidik yang dibenarkan oleh KPM,JPN. 31
 32. 32. 11. JAWATANKUASA ANUGERAH SEKOLAH Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pn Rosliza bt Mohamad Semua GKMP Penyelaras Tingkatan Setiausaha Disiplin Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Guru B & K PANDUAN TUGAS 1. 2. Sentiasa mengemaskini maklumat kejayaan dan sumbangan jasa bakti guru,kakitangan,pelajar,persatuan,kelab dan sebagainya dari semasa ke semasa. Mengenal pasti majlis-majlis sekolah yang sesuai untuk diberikan anugerahanugerah tertentu dan mengurus semua perkara berkenaan anugerah. 32
 33. 33. 12. JAWATANKUASA PELAKSANAAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013 – 2025 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha 6 Aspirasi Murid 1. Pengetahuan 2. Kemahiran Berfikir 3. Kemahiran Memimpin 4. Kemahiran Dwibahasa 5. Etika & Kerohanian 6. Identiti Nasional 1. 2. 3. 4. 5. Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang En Abd Razak b Awang Pegawai bertanggungjawab PK Pentadbiran Guru Kaunseling PK Kokurikulum GKMP Bahasa PK HEM GKMP Kemanusiaan PANDUAN TUGAS Meneliti dan menghayati kandungan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 secara terperinci. Merancang pelaksanaan elemen-elemen aspirsi murid dalam aktiviti pembelajaran, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid. Menyediakan pengalaman yang membentuk individu penyayang agar dapat menyumbangkan kepada kesahteraan komuniti dan negara. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang dapat memperkukuhkan semangat patriotik dalam diri setip murid. Merancang dan melaksanakan aktiviti yang meningkatkan kemahiran berfikir, kemahiran memimpin dan kemahiran dwibahasa pelajar. 33
 34. 34. 13. PENYELARAS & GURU TINGKATAN FARIDAH BINTI MAMAT NURSYAHIDA BINTI SHAMSUDIN RUHAINA BINTI MOHAMAD AZIZAH BINTI SAMSURI ZARINA BINTI AHIM SITI NORBAYA BINTI JIHAN ZALEHAN BINTI MAT USENG WAN JUHAIDA BINTI TON GHANI 5A 5B 5C 5D 5E 5G 5J PENYELARAS NUR ROHAYU BINTI MAMAT FOO KIAN WAH ROZITA BINTI RAMLI NORAINI BINTI ABDULLAH MAH CHUI LENG HAYATI MUNIRAH BINTI ZAHKAI MAZLINDA BINTI MUDA 4A 4B 4C 4D 4E 4G PENYELARAS SALMA BINTI MAT JUSOH NOR AINI BINTI HARUN ROSMA’INAH BINTI OSMAN SAMIAH BINTI ABDULLAH WAN INTAN NAZIRA BINTI WAN MAMAT SITI SALMAH BINTI M.SHAHRI ZULAIHA BINTI IBRAHIM 3A 3B 3C 3D 3E 3G PENYELARAS TUAN NOOR AZRINA BINTI SYED ABDULLAH ZAINAB BINTI MOHD TAHAR RAJA NORAINI BINTI RAJA MANSOR KHATIJAH BINTI SAMAT NORMALA BINTI ABDULLAH NOR RUKHAIDZAH BINTI MOHAMAD YAP CHIN KHIM 2A 2B 2C 2D 2E 2G PENYELARAS 34
 35. 35. ROSY MASTURA BINTI YAHYA SITI HAJAR BINTI ABU MANSOR KASMANI BINTI ABU MANSOR NOOR AZRA SALIHA BINTI ZAINAL WAN ABDUL MANAN BIN WAN NAWANG NURUL NAJUWA BINTI ATAN JEMILAH BINTI ABD. GHANI NOR AZLINA BINTI OMAR NOR ASIAH BINTI HASIM 1A 1B 1C 1D 1E 1G 1J 1K PENYELARAS PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mencatat kedatangan pelajar di tapak perhimpunan pada setiap pagi dan direkod ke dalam buku Jadual Kedatangan pelajar selewat- lewatnya pada masa ke-2 . Mendapatkan selengkapnya butiran diri pelajar untuk diisi ke dalam jadual kedatangan, rekod guru, dan data SMM. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua, Bendahari dan Jawatankuasa Kelas serta giliran bertugas pelajar. Memastikan peralatan kelas mencukupi dan kebersihan serta keceriaan kelas sentiasa terjaga. Membuat kutipan bayaran-bayaran lain yang dibenarkan oleh Pendaftar menggunakan resit rasmi yang ditetapkan dan membuat penyerahan kutipan. Memastikan pelajar mempunyai Buku Teks, Buku Tulis secukupnya, Buku Rekod Kemajuan, Buku NILAM, PAFA, Buku Rekod Kokurikulum dll yang berkaitan. Memastikan semua pelajar ada nombor pendaftaran sekolah. Menyediakan borang senarai nama pelajar untuk agihan kepada guru-guru yang berkaitan. Warganegara asing tidak boleh didaftarkan tanpa kelulusan daripada JPNT. Sila rujuk GPK HEM untuk kepastian status. Mengambil tindakan seperti yang terkandung dalam Buku Peraturan Sekolah terhadap pelajar yang tidak hadir. Pastikan ibu bapa hadir apabila pelajar memohon bertukar dan urusan dibuat di pejabat. Pertukaran masuk hanya diterima selepas diluluskan oleh JPNT/PPD. Guru Kelas adalah pegawai yang paling dekat dengan pelajar. Justeru, kenali dan dekatilah pelajar demi menjaga kebajikan dan kesejahteraan mereka. 35
 36. 36. B. KURIKULUM 1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS) Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pn Zalehan bt Mat Useng Semua GKMP Semua Ketua Panitia Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Cemerlang Guru Media Setiausaha Peperiksaan Awam Setiausaha Peperiksaan Dalaman Setiausaha & Penyelaras PBS Penyelaras SPBT Setiausaha Projek PBSMR & SPM Setiausaha Intervensi Penyelaras Pra SPM PANDUAN TUGAS Pelaksanaan kurikulum dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan, Surat Pekeliling Ikhtisas(SPI), Surat Siaran, Memahami dasar-dasar dan saranan Kementerian Pelajaran, JPNT, JKD dan JKS Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun dan diminitkan untuk tujuan pelaporan, rekod dan edaran kepada ahli. Membuat syor-syor penggunaan Sukatan Pelajaran, Buku Teks dan program-program pembangunan akademik. Memastikan panitia Mata Pelajaran berfungsi aktif , cekap dan berkesan dengan sistem fail yang sempurna. Memastikan panitia melaksanakan Kajian Tindakan mata pelajaran. Membincangkan TOV pelajar untuk ditingkatkan pencapaian dalam OTI melalui kegiatan kelas pemulihan, intervensi, kelas jayadiri, kelas prestasi dan program motivasi / kecemerlangan akademik ke arah pencapaian ATR. Memastikan soalan-soalan ujian/peperiksaan yang dibina mematuhi arahan/pekeliling JPNT/KPM dan tidak bersifat subversif dan antikerajaan. Mengenalpasti guru-guru yang telah mendapat pendedahan / pengalaman di peringkat PPD/JPNT/KPM atau agensi-agensi lain untuk dikongsi pengalaman dengan guru-guru lain. 36
 37. 37. 9. Pembimbing kepada guru-guru praktikum. 10. Bekerjasama dengan Kelab Staf untuk merangka program profesional termasuk lawatan ilmu ke sekolah-sekolah yang boleh dijadikan penandaarasan(bench marking) 2. JAWATANKUASA MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU & MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS (MBMMBI) Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Intervensi BM Intervensi BI Ahli Pengetua PK Pentadbiran GKMP Bahasa Ketua Panitia BM Ketua Panitia BI Pn Norazlina bt Hamzah Pn Nurul Najuwa bt Atan Semua Guru BM & BI PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. Meneliti dan menghayati rasional pelaksanaan MBMMBI. Menyediakan dan mengurus fail induk MBMMBI . Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sokongan bagi menjayakan MBMMBI. Menyediakan sudut khas MBMMBI bagi menghasilkan maklumat berkaitan. Merancang kaedah menyebar naskah program-program KPM yang berkaitan MBMMBI. 37
 38. 38. 3. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN BIDANG BAHASA GKMP : Pn Hjh Sabariah bt Ibrahim Panitia : Bahasa Melayu Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Nor Aini bt Harun Pn Nor Rukhaidzah bt Mohamad Semua Guru Bahasa Melayu Panitia : Bahasa Inggeris Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Rosmainah bt Osman Pn Mas Ayu bt Mohamad Semua Guru Bahasa Ingerís Panitia : Bahasa Cina Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Yap Chin Khim Pn Mah Chui Leng Semua Guru Bahasa Cina BIDANG SAINS GKMP : Pn Hjh Wan Rohani bt Ismail Panitia : Sains Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Normas Idayu bt Senik Pn Liza bt Yahya Semua Guru Sains Panitia : Matematik Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Syaliza Adiha bt Hj Abdullah Pn Zuraifah bt Awang Semua Guru Matematik Panitia : Fizik Penyelaras Ahli Pn Naimah bt Ismail Semua Guru Fizik 38
 39. 39. Panitia : Kimia Penyelaras Ahli En Foo Kian Wah Semua Guru Kimia Panitia : Biologi Penyelaras Ahli Pn Mah Chui Leng Semua Guru Biologi BIDANG TEKVO GKMP : Pn Zaini bt Ibrahim Panitia : Perdagangan, P.Akaun & Ekonomi Asas Ketua Panitia Pn Hjh Noraida bt Hashim Ahli Semua Guru Perdagangan Semua Guru P.Akaun Semua Guru Ekonomi Asas Panitia : Matematik Tambahan Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Nur Rohayu bt Mamat Semua Guru Matematik Tambahan Panitia : Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Ketua Panitia Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Setiausaha Ahli Semua Guru ERT Panitia : Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Ketua Panitia Pn Samiah bt Abdullah Setiausaha Pn Hjh Normala bt Abdullah Ahli Semua Guru KHB Panitia : ICTL Panitia Setiausaha Ahli Pn Khatijah bt Samat Pn Adawiyyah bt Adam Semua Guru ICTL 39
 40. 40. BIDANG KEMANUSIAAN GKMP : Panitia : Pendidikan Islam Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Kasmani bt Abu Mansor Pn Tuan Noor Azrina bt Syed Abdullah Semua Guru Pendidikan Islam Panitia : Sejarah Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Rozita bt Ramli Pn Zulaiha bt Ibrahim Semua Guru Sejarah Panitia : Geografi Ketua Panitia Setiausaha Ahli Pn Roziana bt Embong Pn Nor Asiah bt Hasim Semua Guru Geografi Panitia : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Ketua Panitia Pn Noraini bt Abdullah Setiausaha Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Ahli Semua Guru PSK Panitia : Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (PJPK) Ketua Panitia Pn Nor Azlina bt Omar Setiausaha En Mohd Zaaba b Abu Bakar Ahli Semua Guru PJPK Panitia : Pendidikan Seni Visual (PSV) Ketua Panitia Pn Marina bt Othman Setiausaha Pn Hjh Norhamiza bt Mansor Ahli Semua Guru PSV Panitia : Tasawwur Ketua Panitia/Setiausaha Pn Mazlinda bt Muda Panitia : Pendidikan Moral Ketua Panitia Ahli En Foo Kian Wah Semua Guru Pendidikan Moral 40
 41. 41. PANDUAN TUGAS 1. Memaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum mesyuarat panitia supaya dapat disertai oleh salah seorang pengurusan sekolah. 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti panitia dengan berkesan dengan melaksanakan pelan strategik,taktikal dan operasi. 3. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam mata pelajaran berkaitan dengan mengadakan perkongsian pintar dalaman atau sekolah luar. 4. Mengadakan program “in-house training”, menyedia dan menguruskan BBM secara optimum untuk peningkatan P&P. 5. Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya. 6. Bekerjasama dengan PSS untuk memperbanyak bahan sumber dan menggunakan PSS sebagai pemangkin kecemerlangan akademik. 7. Mengemaskini sistem fail yang telah ditetapkan dan menyemak rekod kerja murid secara berkala serta menyimpan rekod berkaitan. 8. Menganalisis pencapaian dan mengadakan post-mortem serta melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam peperiksaan dalaman atau setara. 9. Mengurus belanjawan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan yang disediakan. 10. Menyelaras perjalanan Kerja Kursus, PEKA, PAFA dan Ujian Lisan. 11. Merancang dan melaksanakan program-program khas untuk Kelas Intervensi 3M 4. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Ahli Pengetua PK Pentadbiran GKMP Kemanusiaan Pn Naimah bt Ismail YM Raja Noraini bt Raja Mansor Semua GKMP PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. Memastikan bilangan guru yang diperuntukkan sesuai dengan bilangan kelas yang ada dan menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran. Menyediakan jadual waktu induk , persendirian dan khas yang ditandatangani oleh Pengetua dan mengagihkan Jadual waktu guru dan kelas. Mempamerkan jadual waktu induk dan Jadual guru ganti Menentukan penggunaan bengkel dan makmal serta menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. Merujuk rekod pergerakan guru untuk membuat jadual guru ganti dan mastikan ia ditandatangani oleh guru penerima dan difailkan juga mesti dipamerkan. 41
 42. 42. 5. JAWATANKUASA SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (SAPS) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Setiausaha PBS Setiausaha SPM Setiausaha PBSMR Setiausaha Peperiksaan Dalaman T5 Setiausaha Peperiksaan Dalaman T4 Setiausaha PBS T2 Setiausaha PBS T1 Ahli Pengetua PK Pentadbiran GKMP Sains Datin Hjh Zuraini bt Muda Pn Nor Azlina bt Hamzah Pn Mah Chui Leng Pn Mas Ayu bt Mohamad Pn Wan Intan Nazira bt Wan Mamat Pn Salma bt Mat Jusoh Pn Zarina bt Ahim Pn Nur Rohayu bt Mamat Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Pn Liza bt Yahya Semua Guru mata pelajaran Semua Penyelaras Tingkatan PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. Mendaftar pelajar untuk peperiksaan PBSMR dan SPM serta memproses urusan pendaftaran. Mengurus keperluan peperikaan awam dan dalaman seperti tempat, slip peperiksaan,jadual bertugas, pelan kedudukan, buku laporan dan lain-lain mengikut keperluan. Menyelaras jadual semua peperiksaan seperti TOV, OTI, Peperiksaan Pertengahan Tahun, Peperiksaan Percubaan ,Tambah Nilai dan Peperiksaan Akhir Tahun. Mengendalikan urusan menganalisis keputusan dan pengagihan keputusan peperiksaan dan lain-lain. Menyediakan analisis peperiksaan dan penghantaran kepada JPNT, PPD, PKPSM, dan pentadbir sekolah serta melengkapkan sistem fail dan dokumentasi berkaitan. Analisis teperinci dibuat mengikut kelas dan guru subjek kelas berkenaan. Mengemaskini Papan Kenyataan Peperiksaan dan mempamerkan dokumen berkaitan pengurusan peperiksaan. Membuat streaming kelas mengikut kuota yang telah dipersetujui. 42
 43. 43. 6. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Pemantau Setiausaha Persijilan Ahli Pengetua PK Pentadbiran GKMP Bahasa Pn Nor Azlina bt Hamzah Semua GKMP Pn Noor Azra Saliha btZainal Semua Ketua Pentaksir Semua Guru Pentaksir PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengatur mesyuarat dengan Ketua Pentaksir dan Pentaksir setiap unit. Merancang dan mengatur jadual pelaksanaan PBS. Melengkap dan mengemaskini fail PBS setiap unit mengikut instrumen yang ditentukan. Memastikan semua eviden dilampirkan dalam fail Memastikan setiap pelajar melaksanakan PBS dengan sempurna Memastikan semua markah PBS pelajar diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan PMR dan SPM selewat-lewatnya pada awal Julai. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Perpustakaan & APD Makmal Komputer Siaraya LCD Nilam Dokumentasi & Fotografi SAL B.Inggeris SAL Matematik Bank Soalan Bahan Bantu Mengajar Pengetua PK Pentadbiran Guru Media Pn Maznah bt Mohamad Pn Nur Rohayu bt Mamat Pn Adawiyyah bt Adam En Foo Kian Wah En Salehuddin b Ramli (PAP) Pn Liza bt Yahya Pn Nor Rukhaidzah bt Mohamad Pn Khatijah bt Samat Tn Hj Mohd Sapli b C.M Aripin Pn Marina bt Othman Pn Nurul Najuwa bt Atan Pn Syaliza Adiha bt Hj Abdullah Penyelaras Tingkatan 4 & 5 Pn Rosma’inah bt Osman 43
 44. 44. PANDUAN TUGAS 1. Mengadakan mesyuarat bagi merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan Pusat Sumber Sekolah (PSS). 2. Mewujudkan suasana yang kondusif dan memaksimumkan penggunaan PSS dengan berkesan. 3. Mengurus belanjawan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan yang disediakan. 4. Mengadakan kursus-kursus penggunaan PSS dan kemahiran maklumat bagi menggalakkan penggunaan perpustakaan dalam kalangan pelajar. 5. Melantik badan pengawas Pusat Sumber Sekolah dan Briged Bestari serta memastikan pelajar menjalankan tugas. 6. Menyediakan buku log penggunaan Perpustakaan, Bilik Alat Pandang Dengar (APD), Makmal Komputer dan menyediakan jadual menggalakkan penggunaan. 7. Merekodkan peminjaman alatan bantu mengajar dan mengemaskini stok. 8. Mengurus dan menyelenggara semua alatan di bawah kawalan. 9. Bekerjasama dengan panitia mata pelajaran bagi pembinaan dan penambahan item yang diperlukan. PENGURUSAN ICT SEKOLAH 10. Bertanggungjawab mengurus perolehan peralatan ICT dan menjaga aset. 11. Bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan peralatan makmal komputer dan peralatan di dalamnya. 12. Menguruskan Daftar Harta Modal(KEW.PA.2), Senarai Daftar Harta Modal(KEW.PA 4), Daftar Pergerakan Harta Modal(KEW.PA 6), Senarai Aset Alih Kerajaan(KEW.PA 7), Laporan Tahunan Harta Modal(KEW.PA 8),Borang Aduan Kerosakan (KEW.PA 9), Laporan Pemeriksaan Harta Modal(KEW.PA 10), Senarai aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan(KEW.PA 13), Daftar Penyelenggaraan Harta Modal(KEW.PA 14), 13. Menguruskan Perakuan Perlupusan(KEW.PA 16), Laporan Lembaga Pemeriksa(KEW.PA 17), Sijil Penyaksian (KEW.PA 18) dan Sijil Pelupusan (KEW.PA 19) 14. Menjadi pengantara antara pihak sekolah dengan PPD / JPN / Syarikat berkaitan dalam hal- hal yang melibatkan komputer sekolah. 44
 45. 45. 8. JAWATANKUASA DANA & PROJEK KECEMERLANGAN AKADEMIK Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras SPM Penyelaras PBSMR Setiausaha 1 SPM Setiausaha 2 Setiausaha 1 PBSMR Setiausaha Kecemerlangan Ting. 4 Setiausaha PBS Ting 2 Setiausaha PBS Ting 1 Ahli Pengetua PK Pentadbiran GKMP Tekvo GKMP Bahasa Pn Hjh Faridah bt Embong Pn Ruhaina bt Mohamad Pn Zaleha bt Husin Pn Noraini bt Abdullah Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Pn Liza bt Yahya Penyelaras Ting 1 – 5 PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Merancang dan menyelaras aktiviti tahunan Projek PBSMR dan SPM menggunakan pelan strategik, taktikal dan operasi. Mengenalpasti pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah untuk setiap mata pelajaran bagi memudahkan membuat pengayaan dan pemulihan. Melaksanakan aktiviti/program yang inovatif dan berkesan mengikut prosedur. Menilai tahap pencapaian setiap kali peperiksaan dan tahap pengajaran guru Menganalisis data [Post-mortem] dan mengenalpasti kebolehan pelajar bagi setiap mata pelajaran dan melaksana penambahbaikan. Menentukan kaedah HEAD COUNT yang akan digunakan. Merancang kelas-kelas kecemerlangan, pengayaan, dan pemulihan. Merancang dan menguruskan seminar-seminar akademik yang bersesuaian. Merancang dan melaksanakan program-program berkaitan Program Pendidikan Terengganu Anjung Ilmu (PPAI) serta menyedia dan mengemaskini data dan tuntutan berkaitan PPAI. 45
 46. 46. C. HAL EHWAL MURID (HEM) 1. JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Siti Salmah bt M Shahri Semua GKMP Semua Guru B & K Semua ketua unit HEM Setiausaha Ahli 2. JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN SEKOLAH 2.1 LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Hjh Rodiah bt Raspan Pn Khatijah bt Samat Semua GKMP Semua Guru B & K Guru Tingkatan PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. Bersidang jika perlu untuk melaksanakan hukuman bagi pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Membincangkan kaedah berkesan bagi melahirkan pelajar berwatak /sekolah berwatak. Membantu merangsang nilai-nilai murni dalam kalangan guru dan para pelajar. 46
 47. 47. 2.2 BADAN DISIPLIN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha 1 Setiausaha 2 Biro Kekemasan Diri Biro Ponteng Sekolah Biro Ponteng Kelas & Lewat Biro Buku Kawalan Kelas Biro Vandalisme & Rokok Biro Anti Buli & Pergaduhan Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Hjh Rodiah bt Raspan En Wan Abdul Manan b Wan Nawang Pn Nor Rukhaidzah bt Mohamad En Rizduan bin Mohamad Pn Hjh Noraida bt Hashim Pn Mah Chui Leng En Syed Ahmad Shauffi b Syed Jaafar En Mohd Zaaba bin Abu Bakar Pn Rosliza bt Mohamad Pn Zalehan bt Mat Useng En Zahamdan b Ibrahim En Foo Kian Wah Pn Siti Hajar bt Abu Mansor Pn Hjh Syaliza Adiha bt Abdullah Penyelaras Tingkatan 1 – 5 Tn Hj Mohd Sapli b C.M Aripin Pn Hjh Normala bt Abdullah Pn Siti Norbaya bt Johan En Ab Razak bin Awang Pn Hjh Rodiah bt Raspan Pn Nor Asiah bt Hasim Pn Nor Azlina bt Omar Pn Yap Chin Khim PANDUAN TUGAS 1.Merancang dan melaksanakan program/aktiviti mengikut unit masing-masing bertujuan meningkatkan mutu disiplin pelajar sekolah. 2. Mengemaskini rekod lengkap salah laku pelajar dan menghantar laporan kepada PPD 3. Menyemak Buku Kawalan Kelas dan merekodkan dalam borang salah laku pelajar untuk diambil tindakan susulan oleh PK (HEM). 4.Mengadakan rondaan sebagai langkah proaktif pencegahan salah laku pelajar. 5.Mengadakan pemeriksaan berkala semasa perhimpunan dan membuat “spot-check”. 47
 48. 48. 2.3 BADAN PENGAWAS SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Guru Penasihat Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Nor Asiah bt Hasim En Zahamdan b Ibrahim Pn Mah Chui Leng Pn Nurul Najuwa bt Atan En.Wan Abdul Manan b Wan Nawang PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 3. Menguruskan proses pemilihan dan lantikan pengawas. Memastikan Badan Pengawas bertanggungjawab melaksanakan tugas mengikut jadual tugas yang ditetapkan. Bersama-sama meningkatkan pengawalan dan penguatkuasaan peraturan sekolah. Memastikan Badan Pengawas diberi latihan secukupnya dan diberi pengiktirafan. JAWATANKUASA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Timbalan Pengerusi Ketua Setiausaha Ahli Pengetua PK HEM En.Ab Razak bin Awang Pn Rosliza bt. Abdullah YM Syed Ahmad Shauffi b Syed Jaafar PANDUAN TUGAS 1. Merancang dan melaksanakan program motivasi peringkat sekolah dan bekerjasama dengan program peringkat PPD/JPNT 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti/program/sesi bimbingan dan kaunseling pelajar. 3. Mengenalpasti pelajar bermasalah dan mengambil langkah-langkah perlu. 4. Mengumpul dan menyampaikan maklumat IPT dan kerjaya. 5. Memastikan pasukan Pembimbing Rakan Sebayari diberi latihan secukupnya dan diberi pengiktirafan. 48
 49. 49. 4. JAWATANKUASA BUKU REKOD PENDAFTARAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Pengetua PK HEM Pn Khatijah bt Samat Penyelaras tingkatan Guru tingkatan PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengenalpasti pelajar-pelajar miskin yang memerlukan bantuan kewangan dan bantuan-bantuan lain. Mengedar dan memproses borang permohonan biasiswa. Mengawal pengeluaran wang oleh penerima biasiswa. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang tergolong sebagai anak yatim/yatim piatu. Menyediakan senarai dan laporan berkaitan apabila dikehendaki. Membantu menguruskan kebajikan pelajar. 5. JAWATANKUASA BIASISWA, TAJAAN & BANTUAN KEBAJIKAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Biasiswa & Tajaan Setiausaha Kebajikan Setiausaha KWAPM Ahli Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Hjh Normala bt Abdullah Pn Faridah bt Mamat Pn Tuan Noor Azrina bt Syed Abdullah Penyelaras Tingkatan 1 – 5 PANDUAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengenalpasti pelajar-pelajar miskin yang memerlukan bantuan kewangan dan bantuan-bantuan lain. Mengedar dan memproses borang permohonan biasiswa. Mengawal pengeluaran wang oleh penerima biasiswa. Mengenalpasti pelajar yang tergolong sebagai anak yatim/yatim piatu Menyediakan senarai dan laporan berkaitan apabila dikehendaki. Membantu menguruskan kebajikan pelajar dan urusan KWAPM; 49
 50. 50. 6. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Zuriana bt Zainal Pn Nur Rukhaidzah bt Mohamad PANDUAN TUGAS 1. Mengedar dan memproses borang-borang SPBT kepada para pelajar. 2. Mencadangkan senarai pelajar yang patut menerima bantuan mengikut kriteria yang ditetapkan. 3. Mengagih dan menguruskan pengesahan penerimaan dan pemulangan buku SPBT mengikut jadual. 4. Membuat pemantauan berterusan terhadap penjagaan / penggunaan buku teks. 5. Membuat prosedur penjagaan buku teks yang perlu dijelaskan oleh guru kelas kepada pelajar. 6. Menceriakan Bilik Operasi SPBT. 50
 51. 51. JAWATANKUASA KANTIN 7. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Pn Zainab bt Tahar Pn Siti Hajar bt Abu Mansor PANDUAN TUGAS Mengawasi supaya makanan disediakan mematuhi peraturan dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah serta perjanjian dalam sebutharga dengan senarai harga yang dipamerkan. Memantau untuk memastikan kebersihan dan mutu makanan / menu dan direkodkan dalam Buku Laporan Kantin. Memeriksa untuk memastikan kebersihan tempat makan, tempat persediaan dan dapur sentiasa terjaga. Mengambil sampel makanan untuk tujuan bahan bukuti terutama jika berlaku keracunan makanan (mengambil tindakan segera jika berlaku keracunan makanan) Mengambil langkah-langkah berkesan bagi mengawal pelajar agar berdisiplin semasa di kantin. Menjadikan ruang makan di kantin bersih, kemas dan menarik dengan kerjasama Pengusaha Kantin. Menyediakan Peti Cadangan dan membuat kajiselidik untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kantin dan cadangan menu. Menjalankan pelbagai aktiviti pendidikan dan kempen yang berkaitan dengan pemakanan yang sihat Membantu pengetua dalam usaha membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian berkaitan dengan pengurusan kantin. 51
 52. 52. 8. JAWATANKUASA KO-INSAN & SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 1. 2. 3. 4. Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum Pk Petang Pn Hjh Azizah bt Samsuri Semua Guru Pendidikan Islam PANDUAN TUGAS Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti kerohanian sepanjang tahun peringkat sekolah. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat sekolah serta mengadakan perbincangan untuk program bersama-sama. Menyediakan fail dan rekod aktiviti serta laporan penilaian program aktiviti MAKDIS. Menyelaras dan mengelola aktiviti MAKDIS peringkat sekolah dan daerah. ` 9. JAWATANKUASA MORAL & NILAI MURNI Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 1. 2. Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang En Foo Kian Wah Pn Mah Chui Leng Pn Yap Chin Khim PANDUAN TUGAS Merancang dan melaksanakan program dan aktiviti pendidikan moral dan nilai-nilai murni sepanjang tahun. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa serta menyediakan rekod aktiviti. 52
 53. 53. 10. JAWATANKUASA RIMUP / PERPADUAN KOMUNITI Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Yap Chin Khim En Ab Razak b Awang PANDUAN TUGAS 1. Merancang dan melaksanakan program RIMUP dan Perpaduan Komuniti sepanjang tahun. 2. Menyelaras dan mengelola aktiviti peringkat sekolah dan komuniti. 11.JAWATANKUASA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN JENAYAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 1. 2. 3. Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum YM Syed Ahmad Shauffi b Syed Jaafar Pn Nor Asiah bt Hasim Pn Nor Azlina bt Aziz PANDUAN TUGAS Merancang dan melaksanakan program pendidikan pencegahan jenayah. Bekerjasama dengan pihak Polis dalam melaksanakan aktiviti berkaitan. Bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kegunaan Peti Maklumat. 53
 54. 54. 12. JAWATANKUASA INISIATIF PENINGKATAN 3K Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang Pn Marina bt Othman 12.1. JAWATANKUASA PROGRAM PENGURUSAN KESIHATAN & RAWATAN PELAJAR Setiausaha Ahli Pn Nursyahida bt Samsudin Pn Hjh Norhamiza bt Mansor Pn Wan Intan Nazira bt Wan Mamat Pn Samiah bt Abdullah 12.2 JAWATANKUASA PROGRAM KECERIAAN & KEINDAHAN SEKOLAH Setiausaha Ahli Pn Rosmainah bt Osman Pn Nur Azlina bt Aziz Pn Maznah bt Mohamad 12.3 JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH SELAMAT Setiausaha Ahli Pn Siti Salmah bt M Shahri Pn Ruhaina bt Muhamad En Wan Abdul Manan b Wan Nawang 12.4 JAWATANKUASA PROGRAM KAWALAN WABAK Setiausaha Ahli Pn Norhamiza bt Mansor Pn Hayati Munirah bt Zahkai 54
 55. 55. 12.5 JAWATANKUASA PROGRAM FIZIKAL & KEMUDAHAN ASAS Setiausaha Tandas Bangunan Elektrik & Air Perabot En Foo Kian Wah Pn Rozita bt Ramli Pn Zuraifah bt Awang En Mohd Zaaba b Abu Bakar En Abdullah Sani b Taib (C22) En Salehuddin b Ramli (N1) Tn Hj Ahmad Suria b Ali (N4) PANDUAN TUGAS 1. Menceriakan Bilik Rawatan dan menyediakan kemudahan untuk digunapakai. 2. Bekerjasama dengan PPD / Klinik Kesihatan dalam mengendalikan program-program rawatan dan kesihatan. 3.Memastikan kotak-kotak kecemasan (First Aid Kit) mempunyai kelengkapan ubat. 4. Bekerjasama dengan guru bertugas dalam menguruskan pelajar sakit/ memerlukan rawatan. 5.Merancang aktiviti projek keceriaan sekolah dengan kerjasama pekerja. 6.Menghias bangunan dengan mural dan slogan-slogan yang boleh merangsang minda pelajar. 7.Menceriakan kawasan sekolah dengan landskap yang sesuai dan menarik. 8.Membuat penilaian terhadap tahap keceriaan kelas dan menguruskan hadiah pemenang dan hukuman berkaitan keputusan pertandingan tersebut. 9.Menyediakan format pemarkahan dan ciri-ciri kelas ceria. 10.Memastikan kemudahan sanitasi berada dalam keadaan selesa. 11.Memastikan kawasan sekolah berada dalam keadaan selamat. 12.Memastikan alat-alat keselamatan dan alat pemadam api sedia untuk digunakan. 13.Merancang program meningkatkan kesedaran keselamatan seperti ceramah, latihan, pameran dan demonstrasi. 14.Menyediakan laporan mingguan Kajian Aedes di sekolah 55
 56. 56. 13. JAWATANKUASA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum PK Petang YM Syed Ahmad Shauffi b Syed Jaafar En.Wan Abdul Manan b Wan Nawang PANDUAN TUGAS 1.Merancang dan melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah. 2.Bekerjasama dengan pihak AADK dalam melaksanakan aktiviti berkaitan. 13. JAWATANKUASA APDM & KEHADIRAN Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penyelaras AJK Pengetua PK HEM Pn Hayati Minirah bt Zahkai EIO Guru Kelas Penyelaras Tingkatan PANDUAN TUGAS 1.Memastikan data APDM lengkap diisi 2.Memastikan kehadiran pelajar dilengkapkan masa ke 2 untuk dihantar melalui online 3.Menjalankan tugas yang berkaitan dari semasa ke semasa 56
 57. 57. D. KOKURIKULUM 1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Sukan Setiausaha Koperasi Penyelaras Badan Beruniform Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Penyelaras Ko-akademik Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM PK Petang Pn Zuraifah bt Awang En Zahamdan b Ibrahim Pn Roziana bt Embong Pn Zalehan bt Mat Useng YM Raja Noraini bt Raja Mansor En Mohd Zaaba b Abu Bakar Pn Nursyahida bt Shamsudin Semua GKMP Semua Ketua Rumah Sukan Semua Ketua Penasihat Badan Beruniform Semua Ketua Penasihat Kelab/Persatuan Semua Ketua Penasihat Sukan/Permainan PANDUAN TUGAS Merancang dan melaksanakan aktiviti di peringkat sekolah sebagai persediaan bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Memantau penglibatan pasukan sekolah dalam pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi setiap unit. Memastikan semua peralatan bagi setiap unit mencukupi dan sentiasa berkeadaan baik. Mengemukakan cadangan bagi meningkatkan penglibataan aktif dalam kalangan pelajar. Bersama-sama meningkatkan prestasi kokurikulum sekolah. 57
 58. 58. JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM Pengakap Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Naimah bt Ismail Pn Nor Asiah bt Hashim Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Pn Zulaiha bt Ibrahim Pn Nor Rukhaidzah bt Mohamad Pn Rosmainah bt Osman Pn Wan Juhaida bt Ton Ghani En.Wan Abdul Manan b. Wan Nawang Pandu Puteri Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Wan Intan Nazira bt Wan Mamat Datin Hjh Zuraini bt Muda Pn Salma bt Mat Jusoh Pn Noraini bt Harun Pn Maznah bt Mohamad Pn Nurul Najuwa bt Atan Pn Zuriana bt Zainal Renjer Puteri Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Faridah bt Embong Pn Roziana bt Embong Pn Faridah bt Mamat Pn Rozita bt Ramli Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Zarina bt Ahim En Ridzuan b Mohamad Pn Zaleha bt Hussin Pn Yap Chin Khim Pn Normas Idayu bt Senik Pn Marina bt Othman Pn Hjh Norhamiza bt Mansor Pn Nur Azlina bt Aziz YM Raja Noraini bt Raja Mansor 58
 59. 59. St John Ambulans Malaysia (SJAM) Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Samiah bt Abdullah Pn Siti Hajar bt Abu Mansor Pn Hjh Normala bt Abdullah En Foo Kian Wah Pn Hayati Munirah bt Zahkai Pn Hjh Noraida bt Hashim Pn Mah Chui Leng Pn Nur Rohayu bt Mamat Pn Nursyahida bt Samsudin Kadet Remaja Sekolah (KRS) Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Nor Azlina bt Hamzah Pn Mas Ayu bt Mohamad Pn Hjh Rodiah bt Raspan En Ab Razak b Awang Pn Nor Rafidah Mahmud Pn Wan Junaidah bt Wan Ali Pn Noraini bt Abdullah Pn Zainab bt Tahar Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Kadet Polis Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli YM Syed Ahmad Shauffi b Syed Jaafar En Mohd Zaaba b Abu Bakar Pn Khatijah bt Samat Pn Rosliza bt Mohamad Pn Nor Azlina bt Omar Pn Adawiyyah bt Adam Kadet Bomba dan Penyelamat Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Siti Salmah bt Mohd Sahri Tn Hj Mohd Sapli b C.M Aripin Pn Ruhaina bt Mohamad Pn Hjh Syaliza Adiha bt Abdullah Pn Liza bt. Yahya En Zahamdan b Ibrahim 59
 60. 60. Pertubuhan Puteri Islam Malaysia (PPIM) Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Hjh Mazlinda bt Muda Pn Hjh Jemilah bt Abd. Ghani Pn Tuan Noor Azrina bt Syed Abdullah Pn Hjh Azizah bt Samsuri Pn Kasmani bt Abu Mansor Pn Siti Norbaya bt Johan 60
 61. 61. PENASIHAT PERSATUAN & KELAB Persatuan Bahasa Melayu Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Faridah bt Mamat Pn Nor Azlina bt Hamzah Pn Hjh Faridah bt Embong Pn Nur Azlina bt Aziz Persatuan Bahasa Inggeris Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Mas Ayu bt Mohamad Pn Nurul Najuwa bt Atan Pn Rosmainah bt Osman Pn Wan Intan Nazira bt Wan Mamat Persatuan Bahasa Cina Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Pn Yap Chin Khim Pn Mah Chui Leng Persatuan Pendidikan Islam Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Siti Norbaya bt Johan Pn Hjh Jemilah bt Abd Ghani Pn Wan Juhaida bt Ton Ghani Pn Kasmani bt Abu Mansor Pn Hjh Mazlinda bt Muda Persatuan Sains & Matematik Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Hayati Munirah bt Zahkai Pn Liza bt Yahya Datin Zuraini bt Muda Pn Normas Idayu bt Senik Persatuan Sejarah & Goegrafi Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Zaleha bt Husin Pn Zulaiha bt Ibrahim Pn Zalehan bt Mat Useng 61
 62. 62. Persatuan PSV & Keceriaan Landskap Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Marina bt Othman Pn Noraini bt Harun Pn Hjh Norhamiza bt Mansor Persatuan PJK & Kecergasan Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli En Mohd Zaaba b Abu Bakar Pn Nor Azlina bt Omar En Zahamdan b Ibrahim Persatuan KHB Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Zainab bt Tahar Pn Hjh Normala bt Abdullah Pn Samiah bt Abdullah Pn Siti Hajar bt Abu Mansor Kelab Rekacipta & Inovasi Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Pn Naimah bt Ismail En Foo Kian Wah En Ridzuan b Mohamad Tn Hj Mohd Sapli b Che Mat Aripin Kelab Pelaburan Bijak PNB Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn W Junaidah bt W Ali Pn Zarina bt Ahim Pn Maznah bt Mohamad Kelab Pengguna & Keusahawanan Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Noraini bt Abdullah Pn Roziana bt Embong Pn Hjh Noraida bt Hashim Kelab Komputer & Teknologi Maklumat Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Adawiyyah bt Adam Pn Khatijah bt Samat 62
 63. 63. Kelab SPBT Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Zuriana bt Zainal Pn Nor Rukhaidzah bt Mohamad Kelab Keselamatan Jalan Raya Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Ruhaina bt Mohamad Pn Salma bt Jusoh Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Kelab Pencegahan Jenayah Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Nor Asiah bt Hasim Pn Hjh Rodiah bt Raspan En Wan Abd Manan b Wan Nawang Kelab Fotografi & Dokumentasi Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Nur Rohayu bt Mamat Tn Hj Mohd Sapli b C.M Aripin Pn Tuan Noor Azrina bt Syed Abdullah Kelab Setia 1 Malaysia / My Rukun Negara Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Rosliza bt Mohamad En Syed Ahmad Shauffi En Ab Razak b Awang Kelab Prostar Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Nursyahida bt Shamsudin Pn Siti Salmah bt M Shahri Kelab Kitar Semula Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn HJh Syaliza Adiha bt Abdullah Pn Rozita bt Ramli 63
 64. 64. PENASIHAT KELAB PERMAINAN Bola Sepak Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli En Rizduan b Mohamad En Zahamdan b Ibrahim Pn Wan Intan Nazira bt Wan Mamat Pn Hjh Syaliza Adiha bt Abdullah Hoki Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli En Wan Abd Manan b Wan Nawang Pn Naimah bt Ismail Pn Hayati Munirah bt Zahkai Pn Roziana bt Embong Pn Hjh Noraida bt Hashim Bola Jaring Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Nor Azlina bt Omar Pn Nurul Najuwa bt Atan Pn Hjh Norhamiza bt Mansor Pn Hjh Azizah bt Samsuri Pn Ruhaina bt Mohamad Bola Tampar Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Wan Juhaida bt. Ton Ghani Pn Nursyahida bt Samsudin Pn Samiah bt Abdullah Pn Normas Idayu bt Senik Bola Keranjang Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Mah Chui Leng En Foo Kian Wah Pn Zuraifah bt Awang Sepak Takraw Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli En Ab Razak b Awang YM Syed Ahmad Shauffi Tn Hj Mohd Sapli b C.M Aripin 64
 65. 65. Badminton Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Hjh Normala bt Abdullah Pn Nor Azlina bt Aziz YM Raja Noraini bt Raja Mansor Pn Nur Rohayu bt Mamat Pn Siti Salmah bt M Shahri Pn Jemilah bt Abd Ghani Sofbol Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Salma bt Mat Jusoh Pn Hjh. Rodiah bt Raspan Pn Zarina bt Ahim Pn Siti Hajar bt Abu Mansor Pn Liza bt Yahya Pn Zainab bt Tahar Tenpin Boling Ketua Guru Penasihat Ahli Datin Hjh Zuraini bt Muda Pn Zaini bt Ibrahim Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Pn Mazlinda bt Muda Tenis Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Nor Aini bt Harun Pn Wan Junaidah bt Wan Ali Pn Rosma’inah bt Osman Pn Adawiyyah bt Adam Catur Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Hjh Nur Rukhaidzah Mohamad Pn Zuriana bt Zainal Pn Hjh Faridah bt Embong Pn Nor Azlina bt Hamzah 65
 66. 66. Ping Pong Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Pn Mas Ayu b Mohamad Pn Zaleha bt Husin Pn Marina bt Othman Pn Hjh Jemilah bt Abd Ghani Bola Baling Ketua Guru Penasihat Pen. Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Rozita bt Ramli Tn Noor Azrina bt Syed Abdullah Pn Zulaiha bt Ibrahim Pn Kasmani bt Abu Mansor Pn Nor Asiah bt Hasim En Mohamad b Abdullah Skyrunner Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Maznah bt Mohamad Pn Yap Chin Kim Pn Faridah bt Mamat Pn Noraini bt Abdullah Ragbi Ketua Guru Penasihat Ahli Pn Khatijah bt Samat Pn Zalehan bt Mat Useng En Wan Rozali b Wan Abdullah Pn Rosliza bt Mohamad Pn Siti Norbaya bt Johan 66
 67. 67. PANDUAN TUGAS Mengatur program dan memajukan kemahiran dan minat para pelajar dalam unit yang dipimpin dengan jadual perjumpaan dan latihan yang berkesan. 2. Membentuk Pasukan Sekolah yang hebat. 3. Membuat anggaran perbelanjaan dan tuntutan perbelanjaan sebenar selepas aktiviti. 4. Menguruskan pengangkutan, keselamatan dan kebajikan pelajar sepanjang aktiviti. 5. Memastikan setiap pelajar menyerahkan Borang Kebenaran Penjaga untuk menyertai aktiviti di luar sekolah. 6. Mengiringi dan menjaga disiplin ahli semasa aktiviti berlangsung. 7. Menyediakan segala peralatan kecemasan yang perlu jika berlaku kecederaan atau mengambil tindakan yang sesuai. 8. Menyimpan rekod-rekod kegiatan ahli dan dokumentasi di semua peringkat dan melaporkannya kepada Setiausaha Unit/ GPK KK selepas aktiviti tamat. 9. Menyenaraikan alatan yang diperlukan dan menyerahkan kepada Setiausaha Unit untuk dibuat pesanan. 10. Sentiasa berbincang dengan pihak pengurusan kokurikulum bagi menanam semangat tinggi dalam kalangan para pelajar ke arah merealisasiikan SMK Kerteh Cemerlang dan Gemilang. 1. 67
 68. 68. 2. MAJLIS SUKAN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha AJK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM PK Petang En Zahamdan b Ibrahim En Mohd Zaaba b Abu Bakar Semua GKMP Semua Ketua Penasihat Rumah Sukan Semua Ketua Kelab Sukan/Permainan Ketua Panitia PJPK Guru Penyelaras Program Bakat PANDUAN TUGAS Merancang dan menganjurkan aktiviti sukan seperti permainan, merentas desa dan olahraga. Melaksanakan Program 1M1S mengikut prosedur yang ditetapkan Memantau penglibatan pasukan sekolah dalam pertandingan peringkat daerah,negeri dan kebangsaan. Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi aktiviti sukan sepanjang tahun. Menyediakan laporan tahunan tentang penglibatan dan pencapaian sekolah dalam sukan. Memastikan semua peralatan sukan mencukupi dan sentiasa di dalam keadaan baik. 2.1 JAWATANKUASA PROGRAM BAKAT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM Penyelaras Kelab Sukan/Permainan Semua Ketua Penasihat Kelab Sukan/Permainan 68
 69. 69. 3. RUMAH SUKAN MERAH Penasihat Ketua Rumah Ahli Pn Hjh Wan Rohani bt Ismail Pn Hjh Azizah bt Samsuri Pn Mas Ayu bt Mohamad Pn Rosliza bt Mohamad Pn Zarina bt Ahim Pn Hjh Faridah bt Embong En Ridzuan b Mohamad Pn Hjh Noraida bt Hashim Pn Kasmani bt Abu Mansor Pn Zulaiha bt Ibrahim YM Raja Noraini bt Raja Mansor Pn Hjh Norhamiza bt Mansor Pn Adawiyyah bt Adam Pn Maznah bt Mohamad Pn Nur Rohayu bt Mamat Pn Siti Hajar bt Abu Mansor Pn Wan Junaidah bt Wan Ali KUNING Penasihat Ketua Rumah Ahli Pn Hjh Sabariah bt Ibrahim Pn Hjh Rodiah bt Raspan Pn Zaleha bt Hussin Pn Noraini bt Harun Pn Normas Idayu bt Senik Pn Roziana bt Embong Pn Hjh Mazlinda bt Muda Pn Salma bt Mat Jusoh Pn Nor Azlina bt Hamzah Pn Liza bt Yahya Pn Rozita bt Ramli Pn Faridah bt Mamat Tn Hj Mohd Sapli b Che Mat Aripin Pn Nursyahida bt Shamsudin Pn Samiah bt Abdullah Pn Wan Intan Nazira bt Wan Mamat Pn Zalehan bt Mat Useng 69
 70. 70. BIRU Penasihat Ketua Rumah Ahli Pn Zaini bt Ibrahim Pn Tn Noor Azrina bt Syed Abdullah Pn Wan Juhaida bt Ton Ghani En Wan Abdul Manan b Wan Nawang Pn Mah Chui Leng Pn Siti Norbaya bt Johan Pn Zuriana bt Zainal Pn Zainab bt Tahar Pn Syaliza Adiha bt Abdullah Pn Hjh Jemilah bt Abd Ghani Pn Marina Othman Pn Naimah bt Ismail Pn Nor Asiah bt Hasim Pn Noraini bt Abdullah Pn Rosmainah bt Osman Pn Yap Chin Khim YM Syed Ahmad Sahuffi HIJAU Penasihat Ketua Rumah Ahli Cik Che Rahimah bt Ngah Pn Nor Azlina bt Aziz Pn Hayati Munirah bt Zahkai Pn Hjh Nor Rukhaidzah bt Mohamad En Ab Razak b Awang Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Datin Hjh Zuraini bt Muda Pn Siti Salmah bt M Shahri Pn Ruhaina bt Mohamad Pn Noor Azra Saliha bt Zainal Pn Hjh Normala bt Abdullah En.Wan Abdul Manan b Wan Nawang En Foo Kian Wah Pn Khatijah bt Samat Pn Nurul Najuwa bt Atan Pn Tn Noor Azrina bt Syed Abdullah Pn Zuraifah bt Awang 70
 71. 71. PANDUAN TUGAS 1.Mengatur program/aktiviti bagi memajukan kemahiran dan minat para pelajar dalam sukan yang dijaga dengan jadual perjumpaan dan latihan yang berkesan. 2.Membentuk Pasukan Sekolah yang hebat. 3.Membuat anggaran perbelanjaan dan membuat tuntutan perbelanjaan sebenar selepas aktiviti. 4.Menguruskan pengangkutan, keselamatan dan kebajikan pasukan dan penyokong-penyokong sepanjang aktiviti. 5.Memastikan setiap pelajar menyerahkan Borang Kebenaran Penjaga untuk menyertai aktiviti di luar sekolah. 6.Mengiringi dan menjaga disiplin pemain dan penyokong semasa latihan atau pun perlawanan. 7.Menyediakan segala peralatan kecemasan yang perlu jika berlaku kecederaan atau mengambil tindakan yang sesuai. 8.Menyimpan rekod-rekod pertandingan di semua peringkat dan melaporkannya kepada Setiausaha Unit/ GPK Kokurikulum selepas aktiviti. 9.Menyenaraikan alatan yang diperlukan dan menyerahkan kepada Setiausaha Unit untuk pesanan. 10.Membahagi dan mengumpul semua alatan sukan yang diberi untuk kegunaan pemain dan bertanggungjawab ke atas keselamatan segala peralatan tersebut. 11.Sentiasa berbincang dengan pihak pengurusan kokurikulum bagi menanam semangat tinggi dalam kalangan para pelajar ke arah merealisasiikan SI2 Gemilang dan Unggul 4. JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Audit Dalam Ahli Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM PK Petang Pn Roziana bt Embong Pn Hjh Noraida bt Hashim Pn Zaini bt Ibrahim Pn Wan Junaidah bt Wan Ali Pn Samiah bt Abdullah Pn Hjh Syaliza Adiha bt Abdullah Tn Hj Mohd Sapli b C.M Aripin Pn Noraini bt Abdullah Pn Faridah bt Mamat Pn Rosliza bt Mohamad 71
 72. 72. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PANDUAN TUGAS Mengadakan Mesyuarat Ahli Lembaga Koperasi Mengawal perjalanan koperasi seperti ditetapkan dalam undang-undang kecil Membuat pelantikan pengawas koperasi Memastikan urusan jual-beli dijalankan dengan dengan baik Memastikan stok disimpan dengan selamat Mesyuarat Agung Tahunan dalam tempoh masa yang diperuntukan Menghantar laporan Mesyuarat Agung Tahunan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia 72
 73. 73. E. HAL EHWAL AM 1.JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Pejabat Bilik Cetak Bilik Gerakan Bilik Jahitan Bilik Masakan Bilik Rawatan Bilik BOSS Koperasi Bilik PSV Bilik Guru Mulia Bilik Guru Bestari Bilik Guru Jauhari Bilik Disiplin Bilik BBM Bilik GKMP Bilik PBS Bilik Ko-insan Bilik PJK Makmal Fizik Makmal B Makmal A Makmal Biologi Makmal Kimia Bilik Galeri Perpustakaan & APD Bilik SAL Inggeris Bilik SAL Matematik Bilik Kaunseling Bilik Seminar Bengkel KH Surau Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Ketua Pembantu Tadbir En Salehuddin b Ramli (N1) Pn Siti Hajar bt Abu Mansor Pn Zainab bt Tahar Pn Hjh Rosy Mastura bt Yahya Pn Nursyahida bt Samsudin Pn Zuriana bt Zainal Pn Roziana bt Embong Pn Marina bt Othman Pn Kasmani bt Abu Mansor Pn Syaliza Adiha bt Abdullah Pn Hjh Noraida bt Hashim Pn Rodiah bt Raspan Pn Rosmainah bt Osman Pn Wan Rohani bt Ismail Pn Nor Azlina bt Hamzah Pn Hjh Azizah bt Samsuri Pn Norazlina bt Omar En Abdullah Sani b Taib En Abdullah Sani b Taib Pn Azila bt Md Kamal Pn Hjh Zulaiti bt Ramli Pn Rozita bt Mat Noh En Rizduan b Mohamad Pn Maznah bt Mohamad Pn Nurul Najuwa bt Atan Pn Syaliza Adiha bt Haji Abdullah En Ab Razak b Awang Pn Rosliza bt Mohamad Pn Samiah bt Abdullah Pn Siti Norbaya bt Johan 73
 74. 74. Dewan Makmal Komputer Stor Sukan Stor-stor lain 1. 2. 3. Pn Wan Juhaida bt Ton Ghani Pn Adawiyyah bt Adam En Mohamad Zaaba b Abu Bakar Pn Nor Azlina bt Aziz PANDUAN TUGAS Menyediakan peraturan penggunaan Bilik-bilik Khas. Menjaga keselamatan alatan yang disediakan. Merancang dan melaksanakan penambahbaikan keceriaan. 2. JAWATANKUASA MAJALAH / WEBSITE / VLE Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha I Setiausaha II Penolong Setiausaha Bendahari PIBG Editor Bahasa Melayu Editor Bahasa Inggeris Editor Agama Editor Akademik Editor Kokurikulum Editor Bahasa Cina Fotografi Tajaan/Sumbangan Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM PK Petang Pn Yap Chin Khim Pn Adawiyyah bt Adam En Rizduan b Mohamad Pn Nor Azlina bt Hamzah Pn Mas Ayu bt Mohamad Pn Tuan Noor Azrina bt Syed Abdullah Datin Hjh Zuraini bt Muda En Zahamdan b Ibrahim Pn Yap Chin Kim Tn Hj Mohd Sapli b Che Mat Aripin Pn Marina bt Othman Pn Normas Idayu bt Senik Pn Zuriana bt Zainal Grafik 74
 75. 75. PANDUAN TUGAS 1. Menetukan dasar berkaitan bentuk majalah, percetakan, kandungan dan lainlain berkaitan penerbitan majalah sekolah 2. Merancang jadual kerja penerbitan majalah sekolah 3. Mengurus kelancaranpenyediaan bahan bagi unit masing-masing 4. Mengurus dan melaksanakan kaedah mendapatkan tajaan iklan / sumbangan 5. Mengurus pengedaran majalah kepada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Terengganu, Pejabat Pendidikan Daerah, pengiklan, guru serta pelajar dan perkara-perkara lain yang berkaitan 3. JAWATANKUASA MAJLIS GURU & STAF (MGS) Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK Pengetua Pn Zalehan bt Mat Useng En Wan Abdul Manan b Wan Nawang Pn Salma bt Jusoh Pn Rosliza bt Mohamad Pn Nor Azlina bt Omar Pn Zuriana bt Zainal Pn Faridah bt Mamat Pn Siti Norbaya bt Johan Pn Jemilah bt Abd. Ghani En Ab Razak b Awang Hj Ahmad Suria b Ali 75
 76. 76. PANDUAN TUGAS 1. Menentukan polisi dan prosedur berkaitan aspek kebajikan dan kewangan Kelab 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti berfaedah bagi mengeratkan hubungan silaturahim ahli & keluarga kelab 3. Menjadikan Bilik Guru ceria dan selesa unrtuk semua guru 4. Menjadi badan perantara guru-guru dan kakitangan dengan pihak pentadbir 5. Mengurus dan melaksanakan arahan berhubungkait dengan kepentingan ahli 6. Membantu pihak pentadbir dalam menaikkan imej sekolah 7. Mengelola sambutan Hari Guru peringkat sekolah 4. JAWWATANKUASA PIBG Ex-Officio YDP Timbalan YDP Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari AJK Pengetua 76
 77. 77. PANDUAN TUGAS 1. Menyediakan perancangan aktiviti tahunan 2. Mengurus keberkesanan Mesyuarat Agung PIBG sebelum 31 Mac setiap Tahun 3. Membentuk jawatankuasa bersesuaian untuk membantu sekolah berkesan 4. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha untuk merakyatkan PIBG 5. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha bagi mewujudkan suasana sekolah yang kondusif 6. Merancang dan melaksanakan usaha-usha menambah kewangan PIBG 77
 78. 78. SENARAI TUGASAN GURU TAHUN 2014 Dengan segala hormatnya, berikut adalah tugasan tuan/puan bagi sesi 2014 SENARAI TUGASAN PERINCIAN TUGAS 1. PENTADBIRAN 2. KURIKULUM 3. HAL EHWAL MURID 4. KOKURIKULUM 5. HAL EHWAL AM Nota : 1. 2. Guru diminta mencatat semua tugasan mengikut bidang seperti dalam borang yang disediakan. Sila rujuk tugasan masing-masing dalam Buku Pengurusan ini. 78

×