Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet como fonte de información

548 views

Published on

 • Be the first to comment

Internet como fonte de información

 1. 1. PRESENTACIÓN 01 <ul><li>Tic25bach25 Nerea Pérez Adriano </li></ul>INTERNET COMO FONTE DE INFORMACIÓN
 2. 2. ORIXE DE INTERNET <ul><li>A expresión que deu orixe a este termo de inernet foi Interconect Networks. </li></ul><ul><li>Podemos decir que o ordenador de cada usuario se conecta a outro (chamado servidor) que da acceso a outros ordenadores de outros servidores. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Internet é consecuendia do proxecto ARPANET que xurdiu durante a Guerra Fría nos EE.UU para poder comunicarse en caso de guerra nuclear. </li></ul>
 4. 4. FUNCIONES DE INTERNET <ul><li>Ata o ano 1992 o correo electrónico foi a única función de internet; ata a creación en Suiza da World Wide Web, desenvolvida por Tim Berners-Lee(director do centro europeo de investigación en partículas de alta enerxía). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Co uso de programas para navegar en internet convertiuse: </li></ul><ul><li>nunha fonte de información </li></ul><ul><li>un medio de comunicaciñon interpersoal </li></ul><ul><li>un campo aberto de expresión para a creación ixital e </li></ul><ul><li>multimedia. </li></ul>
 6. 6. FUNCIONAMENTO <ul><li>Cando o usuario utiliza o navegador faino partindo dunha páxina de hipertexto ou páxina web, e a partir dela vai saltando entre os documentos en forma de WWW segundo as súas preferencias. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Os programas que se utilizan para moverse pola información reciben o nome de navegadores ou exploradores. </li></ul>
 8. 8. TECNOLOXÍAS DE CONEXIÓN <ul><li>Na actulidade prácticamente todos os individuos dispoñen de conexións debanda a ancha. </li></ul><ul><li>Na actualidade estamos asistindo a implantación da tecnoloxía wi-fi para acceder a internet sen cables. </li></ul>
 9. 9. O CONTROL DE INTERNET <ul><li>Realmente Internet non o controla plenamente ninguén pero decidiuse que os EE.UU foran os encargados de asignar nombres de ámbitos e sufixos como “.com” e “.org” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>As direccións web noméanse coa URL(localizador uniforme de rescursos),unha serie de caracteres e signos coa información necesaria para que os navegadores localicen as distintas páxinas. </li></ul><ul><li>As páxinas estan clasificada, dende un principio, segundo o tipo de actvidade. </li></ul>
 11. 11. BUSCADORES <ul><li>motores de búsqueda ó search engine: </li></ul><ul><li>Ferramentas de software utilizada para a localización de páxinas disponibles en Internet. Constitue un índice xerado de maneira automática que se consulta dende a propia Red. </li></ul>Ranking buscadores en España
 12. 12. <ul><li>Ao problema de cantidade de información, únese a o da calidade do que podemos atopar en Internet e da dificulatde de valorar a súa fiabilidade; xa que en Internet cadaquén pode poñer a súa información, sexa falsa ou certa. </li></ul>FIN

×